Sunteți pe pagina 1din 11

Varianta 4

Biologie Chimie
Universitatea de Medicina si Farmacie
Facultatea de Medicina Dentara
Simularea Examenului de Admitere 23.05.2015
Varianta 4 – Biologie - Chimie

La întrebările de mai jos (1- 20) alegeţi un E. ansa Henle


singur răspuns corect
6) Unul dintre nervii cranieni următori nu
conţine fibre nervoase parasimpatice; care
1) Presiunea din capsula Bowman este de este acesta?
aproximativ: A. nervul facial
A. 18 mm Hg B. nervul vag
B. 60 mm Hg C. nervul oculomotor
C. 25 mm Hg D. nervul hipoglos
D. 50 mm Hg E. nervul glosofaringian
E. 1 mm Hg
7) Câte ramuri are nervul spinal?
2) Asincronismul dintre sistola atrială şi cea a A. două
ventriculilor este de: B. trei
A. 1 s C. patru
B. 0,5 s D. cinci
C. 0,10 s E. şase
D. 10 s
E. 0 s 8) Alegeţi afirmaţia corectă:
A. calea eferentă a reflexelor vegetative este
3) Pentru un volum-bătaie ventricular de 50 mononeuronală
mL şi o frecvenţă cardiacă de 70 bătăi/min, B. calea acustică are trei neuroni
debitul cardiac de repaus este de C. în membrana bazilară se găsesc granule de
aproximativ: carbonat de calciu şi magneziu
A. 5 L/min D. în primele 45-90 de minute ale unui efort
B. 3,5 L/min metabolismul muscular este anaerob
C. 4 L/min E. muşchiul dinţat anterior încreţeşte pielea
D. 4,2 L/min gâtului
E. 7 L/min
9) Alegeţi răspunsul greşit:
4) Răcirea nodului sinusal produce: A. prin intermediul somatomedinelor este
A. tahicardie stimulată condrogeneza la nivelul cartilajelor
B. bradicardie de creştere metafizare
C. asincronism atrio-ventricular B. vasopresina acţionează în principal la nivelul
D. zgomotul sistolic tubilor distali şi colectori ai rinichiului
E. zgomotul diastolic C. reducerea cantităţii de hormoni glucocorticoizi
determină modificări senzoriale
5) Urina primară rezultă din lichidul care D. la nivelul insulelor Langerhans se află celule
filtrează din: care secretă glucagon
A. arteriola aferentă E. în apă se pot găsi substanţe guşogene
B. arteriola eferentă
C. tubii contorţi proximali
D. capilarele glomerulare
10) Nu este os al neurocraniului: D. la polul bazal al celulelor gustative sosesc
A. zigomatic terminaţii ale nervilor facial, glosofaringian şi
B. sfenoid vag
C. parietal E. aria olfactivă se află în girul hipocampic şi
D. temporal nucleul amigdalian
E. frontal
17) Alegeţi răspunsul corect:
11) Termenul de „sesamoid” se asociază cu: A. catecolaminele determină hipoglicemie
A. ficatul B. timocitele sunt celule hematoformatoare stem
B. duodenul migrate din măduva hematogenă
C. muşchii gâtului C. glucocorticoizii reduc numărul de neutrofile
D. oase D. în proporţie de 20% secreţia
E. nici un răspuns nu este corect medulosuprarenalei este reprezentată de
epinefrină
12) Durata totală a secusei musculare este de: E. ocitocina are acţiune anti-LH
A. 0,01 s
B. 0,04 s 18) Maturarea foliculului de Graaf este
C. 0,1 s stimulată de:
D. 0,05s A. MSH
E. 0,5 s B. FSH
C. LH
13) Ce organite celulare au o membrană D. ACTH
internă plicaturată: E. ADH
A. reticulul endoplasmic neted
B. ergastoplasma 19) Faţă de aortă, viteza sângelui în capilare
C. mitocondriile este mai redusă:
D. corpii tigroizi A. de zece ori
E. aparatul Golgi B. de o sută de ori
C. de o mie de ori
14) Alegeţi răspunsul greşit: D. de zece mii de ori
A. ligamentele articulare se alungesc în entorse E. nu se reduce
B. în amfiartroze se află ţesut cartilaginos de tip
fibros 20) Alegeţi afirmaţia greşită:
C. în criptele Lieberkühn se secretă mucus A. nicovala nu asociază un muşchi
D. sărurile biliare au rol bactericid B. lumenul melcului osos conţine membrana
E. sinusul carotic este o zonă receptoare bogată Reissner
C. canalele semicirculare membranoase se
15) Pentru inspiraţie sunt necesare: deschid în saculă
A. două secunde D. organul Corti conţine tunelul Corti
B. trei secunde E. sunetele cu frecvenţă medie corespund cu
C. patru secunde mijlocul membranei bazilare
D. cinci secunde
E. nici unul dintre răspunsurile de mai sus nu este
corect

16) Alegeţi afirmaţia greşită:


A. substanţele insolubile stimulează mugurii
gustativi
B. pentru mosc pragul sensibilităţii olfactive este
1/10 000 000 g/L aer
C. mercaptanul este un derivat organic al sulfului
La următoarele întrebări (21-60) răspundeţi
cu: 27) Celule-ţintă ale aldosteronului se găsesc în:
A – dacă numai soluţiile 1, 2 şi 3 sunt corecte 1. glande sudoripare
B – dacă numai soluţiile 1 şi 3 sunt corecte 2. glande colice
C – dacă numai soluţiile 2 şi 4 sunt corecte; 3. glande salivare
D – dacă numai soluţia 4 este corectă 4. tubi uriniferi
E - dacă toate cele patru soluţii sunt corecte
sau false 28) O lamă epitelială ce reprezintă numai 2%
din masa hipofizei şi face parte anatomic
din adenohipofiză secretă:
21) Impulsurile aferente de la proprioreceptori 1. hormon mamotrop
sunt conduse prin: 2. ADH
1. fasciculele spinobulbare 3. FSH
2. fasciculul spinocerebelos dorsal 4. MSH
3. fasciculul spinocerebelos ventral
4. fasciculul spinotalamic lateral 29) Stimularea secreţiei gastrice de HCl este
realizată de:
22) Receptorii analizatorului olfactiv: 1. acetilcolină
1. ocupă partea postero-superioară a foselor 2. ACTH
nazale 3. secretina
2. sunt chemoreceptori 4. somatostatina
3. au o dendrită scurtă şi groasă
4. sunt celule bipolare 30) În salivă se excretă:
1. uree
23) Organul activ al acomodării este: 2. creatinină
1. muşchiul drept extern al globului ocular 3. acid uric
2. cristalinul 4. metale grele
3. corneea
4. muşchiul ciliar 31) Chilomicronii rezultă din combinarea:
1. trigliceride
24) Alegeţi afirmaţiile corecte: 2. colesterol
1. stimularea bastonaşelor produce senzaţia de 3. proteine epiteliale
lumină albă 4. fosfolipide
2. lipsa stimulării bastonaşelor produce senzaţia
de negru 32) Apărarea specifică (dobândită) se dezvoltă:
3. stimularea egală a celor trei tipuri de conuri 1. prin transfer fetoplacentar de anticorpi
provoacă senzaţia de alb 2. prin vaccinare
4. vederea fotopică se realizează cu ajutorul 3. în urma unei boli
conurilor 4. prin fagocitoză

25) Urechea umană percepe sunete cu frecvenţe 33) La nivelul pereţilor atriului drept se găsesc:
de: 1. nodul sinoatrial
1. 20 Hz 2. orificiul venei cave superioare
2. 200 Hz 3. orificiul venei cave inferioare
3. 2 000 Hz 4. nodul atrioventricular
4. 20 000 Hz
34) Venele pulmonare drepte:
26) Fibrele comisurale ale emisferelor cerebrale 1. se află posterior de vena cavă superioară
formează: 2. se găsesc posterior de aorta ascendentă
1. fornixul 3. se golesc în atriul stâng
2. comisura albă anterioară 4. orificiile de vărsare ale acestora sunt prevăzute
3. corpul calos cu valvule
4. corpii striaţi
35) Rezistenţa vasculară periferică este direct 43) La nivelul epiteliului lingual se identifică:
proporţională cu: 1. cili gustativi
1. lungimea vaselor 2. celule de susţinere
2. masa musculară 3. pori gustativi
3. viscozitatea sângelui 4. papile caliciforme
4. debitul cardiac
44) Undele sonore influenţează:
36) Tonusul musculaturii netede vasculare 1. membrana timpanului
depinde de: 2. endolimfa
1. activitatea nervilor parasimpatici 3. perilimfa
2. concentraţia locală a unor metaboliţi 4. fereastra ovală
3. rezistenţa vasculară periferică
4. activitatea unor mediatori 45) Contribuie la reglarea echilibrului
1. cerebelul
37) Reţeaua capilară peritubulară a rinichiului: 2. analizatorul vestibular
1. primeşte sânge care nu a trecut prin glomerulii 3. analizatorul vizual
renali 4. analizatorul tactil
2. derivă din arteriole eferente
3. nu există la nivelul tubilor colectori 46) Au rol în controlul tonusului muscular:
4. este localizată în cea mai mare parte în 1. fasciculul vestibulo-cerebelos
cortexul renal 2. fasciculul vestibulo-spinal
3. fasciculul vestibulo-nuclear
38) Nu fac parte din circuitul enterohepatic: 4. cerebelul
1. duodenul
2. canalul coledoc 47) Ţesut muscular neted se găseşte la nivelul:
3. jejunul 1. vene
4. vena portă 2. stomac
3. iris
39) Amilaza pancreatică hidrolizează: 4. atriul drept
1. lipide
2. amidon 48) Sistemul azygos adună sângele de la nivelul:
3. celuloză 1. pericard
4. glicogen 2. bronhii
3. esofag
40) Glandele pilorice eliberează: 4. miocard
1. HCl
2. gastrină 49) Sunt organe de depozit sanguin:
3. factor intrinsec 1. inima
4. mucus 2. aorta
3. vena cavă inferioară
41) Extirparea cerebelului produce: 4. splina
1. astenie
2. atonie 50) Rinichii:
3. astazie 1. menţin echlibrul acido-bazic al organismului
4. afazie 2. au rol în gluconeogeneză
3. formează renină
42) În talamus are loc întrerupere sinaptică 4. formarea eritropoietinei
pentru sensibilităţile:
1. auditivă 51) Fibrele parasimpatice ale nervului facial:
2. olfactivă 1. au originea reală în punte
3. vizuală 2. trec prin şanţul bulbopontin
4. protopatică 3. inervează glanda sublinguală
4. inervează glanda lacrimală
52) Stimularea simpatică are următoarele 57) În retină se realizează relaţii sinaptice
efecte: între:
1. inhibă secreţia exocrină a pancreasului 1. celulele cu conuri
2. nu are efect asupra forţei de contracţie a 2. celule multipolare
cordului 3. celule cu bastonaşe
3. scade secreţia lacrimală 4. celule bipolare
4. mioză
58) Teaca de mielină este produsă de:
53) Fibre vegetative postganglionare pot 1. celule Schwann
elibera: 2. nevroglii
1. Ach 3. oligodendrocite
2. monoxid de azot 4. neuroni
3. noradrenalină
4. substanţa P 59) Alegeţi afirmaţiile greşite:
1. corpusculii lui Golgi sunt receptori pentru
54) Terminaţii încapsulate pentru sensibilitatea sensibilitatea kinestezică
tactilă din piele sunt: 2. protoneuronul sensibilităţii protopatice pentru
1. corpusculii Meissner pielea feţei se află în ganglionul spinal
2. corpusculii Krause 3. receptori ai sensibilităţii interoceptive se
3. corpusculii Ruffini găsesc sub formă de corpusculi lamelaţi
4. corpusculii Vater-Pacini 4. fasciculul spinocerebelos dorsal străbate
puntea
55) Ţesut adipos se află la nivelul:
1. epiglota 60) Ribozomii:
2. rinichi 1. conţin ribonucleoproteine
3. splină 2. sunt granule de 150-250 Å
4. ochi 3. există liberi în matricea citoplasmatică
4. au un perete cu structură trilaminară
56) Valoarea acuităţii tactile poate fi:
1. 2 mm
2. 60 mm
3. 40 mm
4. 1 mm
La întrebările de mai jos (61- 75) alegeţi un 66. În succesiunea de reacţii: C6H5 – NH2 X
singur răspuns corect  Y  Z  p-fenilendiamină, compusul X
este:
A.o-nitroanilină
61. În reacţia: clorobenzen + clorură de benzil B.m-nitroanilină
catalizată de AlCl3 se formează: C.p-nitroanilină
A. difenilmetan D.R – CO – NH – C6H5
B. orto- şi para-clorometildifenilmetan E.O2N – C6H4 – NO2
C. orto- şi para-clorobenzenofenonă
D. orto- şi para-clorodifenilmetan 67.Afirmaţia corectă este:
E. reacţia nu are loc A.nici o arenă nu se poate oxida cu agenţi oxidanţi
B.acrilonitrilul se obţine prin amonoxidarea
62. Se dau reacțiile: metanului
Acid salicilic + anhidridă acetică (H2SO4, C.1-bromopropanul nu se poate obţine prin adiţia
900C)→ A + acid acetic HBr la propenă
Acid salicilic + clorură de benzendiazoniu → B D.bromurarea unei alchene în poziţia alilică se
+ HCl realizează prin încălzirea alchenei cu N-
Sunt corecte afirmațiile, cu excepția: bromsuccinimidă, în soluție de CCl4
A. compusul A este acidul acetilsalicilic E.prin oxidarea etenei cu oxigen la 250-4000 C în
B. compusul B conține o grupare cromoforă – prezenţa Ag drept catalizator rezultă un agent de
N=N – acilare
C. compusul B se obține printr-o reacție de
cuplare 68. Un copolimer obţinut din 2 monomeri în
D. compusul A este aspirina raport molar 1:1 formează prin oxidare cu
E. compusul B este metiloranjul KMnO4 în mediu acid numai acid 6-ceto-
heptanoic. Cei 2 monomeri sunt:
63. Compușii cu formula moleculară C4H8Cl2 A. butadiena şi propena
pot exista sub forma a : B. izoprenul şi propena
A.4 perechi de enantiomeri și o mezoformă C. izoprenul şi etena
B.6 perechi de enantiomeri și 2 mezoforme D. izoprenul şi butadiena
C.6 perechi de enantiomeri E. butena şi butadiena
D.8 perechi de enantiomeri
E. 3 perechi de enantiomeri și o mezoformă 69. Un amestec de alchine C5H8 decolorează 1,2
L soluţie apă de brom 1M. Acelaşi amestec
64. In schema următoare de reacție: reacţionează cu 47,7 g reactiv Tollens. Masa de
𝑪𝑯𝟐 𝑶 + 𝑪𝑯𝟑 − 𝑪𝑯𝑶 → 𝒂 sodiu cu care va reacţiona amestecul iniţial este
+𝟐𝑯𝟐 /𝑵𝒊 𝑲𝟐 𝑪𝒓𝟐 𝑶𝟕 /𝑯+ egală cu:
→ 𝒃→ 𝒄 → 𝒅 A. 2,3 g
−𝑯𝑶𝑯
B. 11,5 g
Compusul c este: C. 4,6 g
A.acroleina D. 9,2 g
B.propanalul E. 6,9 g
C.1-propanolul
D.3-hidroxipropanalul
E.acidul acetic

65.Prezintă izomerie geometrică:


A.acroleina
B. 2,3-dimetil-2-butena
C.izobutena
D.clorura de alil
E.acidul 2-metil-2-butenoic
70. Compusul cu formula: CH3 – CH(OH) – 74. Se consideră schema de reacții:
CH=CH – CH=O se oxidează cu K2Cr2O7 Fenol+clorură de acetil (AlCl3)→X + HCl
(H2SO4). Volumul de soluţie de K2Cr2O7 M/3 Fenol+clorură de acetil →Y + HCl
folosită pentru a oxida 100 grame din Afirmația corectă este:
compusul de mai sus este egal cu: A. compușii X și Y sunt izomeri
A. 2,5 L B. compusul X este un ester
B. 4 L C. ambele reacții sunt reacții de adiție
C. 0,5 L D. compusul Y are NE= 4
D. 0,7 L E. compusul X are aciditate mai mică decât
E. 7 L fenolul

71. Ce volum de metan (c.n.) de puritate 89,6% 75. Dintre compuşii: 1) izopren, 2) fenantren,
trebuie introdus în reacţie pentru a obţine 3) cumen, 4) stiren, 5) acetilenă, cel mai greu
6.750 kg formol (40%) cu un randament de dă reacţie de adiţie:
90%? A.1
A. 2.500 m3 B. 2
B. 15.625 litri C. 3
C. 2.007 m3 D. 4
D. 1.625,4 m3 E. 5
E. 2.025 m3

72. Referitor la monoalchilbenzenul obținut La următoarele întrebări (76-100)


prin alchilarea benzenului cu propenă este răspundeţi cu:
incorectă afirmația: A – dacă numai soluţiile 1, 2 şi 3 sunt corecte
A. prin clorurare în prezența luminii formează 2- B – dacă numai soluţiile 1 şi 3 sunt corecte
cloro-2-fenil-propan C – dacă numai soluţiile 2 şi 4 sunt corecte;
B. are în moleculă 6 atomi de C terțiari, 2 atomi D – dacă numai soluţia 4 este corectă
de C primari și unul cuaternar E - dacă toate cele patru soluţii sunt corecte
C. conține 6 electroni π sau false
D. este o hidrocarbură nesaturată
E. diferența dintre conținutul în carbon și
conținutul în hidrogen , exprimate în % de masă, 76. Referitor la grăsimi sunt corecte
este 80 afirmaţiile:
1.sunt eteri ai glicerolului cu acizii grași
73. Se consideră schema de reacții: 2.pot forma legături de hidrogen
3.la temperatură obișnuită se găsesc numai în stare
solidă
4. prin saponificare formează săpunuri

77. Sunt acizi grași saturați:


1.acidul lauric
2.acidul butiric
3.acidul palmitic
Volumul de etan , măsurat la 770C și 3,5 atm , 4.acidul linoleic
introdus în reacție pentru a obține 44 kg
compus e, la un randament global de 80%, este
A. 10,25 L
B. 10,25 m3
C. 5,125 L
D. 5,125 m3
E. 3,28 L
78.In reacția de condensare crotonică a 2 moli 84. Sunt proteine solubile:
de benzaldehidă cu un mol de ciclohexanonă: 1. fibrinogenul
1.se formează dibenziliden ciclohexanona 2. insulina
2.se formează un compus cu următoarea structură 3. hemoglobina
chimică : 4. colagenul
O

CH CH 85. Sunt agenţi activi de suprafaţă(surfactanţi):


1. stearatul de sodiu
2.oleatul de potasiu
3.ciclohexanona este componenta metilenică
3. palmitatul de potasiu
4.benzaldehida este componenta metilenică
4. metacrilatul de sodiu
79.Compușii ale căror moleculele sunt asociate
86. Sunt reacții cu schimb de protoni:
prin legături de hidrogen au:
1. fenol+NaOH
1.puncte de fierbere ridicate
2. etoxid de Na+ apă
2.vâscozitate mare
3. alfa-naftoxid de Na+HCl
3.puncte de topire ridicate
4. HCOOH+amoniac
4.tensiune superficială mare
87. Afirmațiile adevărate în legătură cu
80. Afirmaţii corecte referitoare la reacţia de
detergenții neionici sunt:
esterificare dintre un acid carboxilic şi un
1. sunt poliesteri care conțin un număr mare de
alcool sunt:
grupări etoxi (-CH2 –CH2-O-)
1. pentru desfăşurarea reacţiei în sensul în care se
2. se obțin prin polietoxilarea alcoolilor grași
formează ester se foloseşte unul dintrereactivi în
3. se obțin prin polietoxilarea alcoolilor inferiori
exces
4. gruparea polieterică din structura lor reprezintă
2. este o reacţie reversibilă caracterizată printr-o
partea hidrofilă
constantă de echilibru
3. pentru desfăşurarea reacţiei în sensul în care se
88. În legătură cu peptidulCis – Lis – Gli – Ser
formează ester se scoate din vasul de reacţie unul
sunt adevărate afirmațiile, cu excepția:
dintre produşi, de obicei esterul
1. conține 3 legături peptidice
4. eliminarea apei se face între grupa hidroxil a
2. aminoacidul C-terminal este serina
alcoolului şi atomul de hidrogen al grupei carboxil
3. prezintă un număr de 8 stereoizomeri
4. la pH=1 prezintă 1 sarcină pozitivă
81. Prin hidroliză în prezenţa unui exces de
NaOH compușii cu formula moleculară
89. Reacțiile de hidroliză enzimatică din
C9H10O2 pot forma:
organismul uman sunt:
1. benzoat de sodiu şi etoxid de sodiu
1. hidroliza peptidelor și a proteinelor
2. beta-fenilpropionat de sodiu şi apă
2. hidroliza di - și polizaharidelor
3. acetat de sodiu şi p – crezol
3. hidroliza trigliceridelor
4. fenoxid de sodiu şi propionat de sodiu
4. hidroliza celulozei
82. Sunt diastereoizomeri:
90. Sunt reacții de transpoziție:
1. D-sorbitol şi D-manitol
1. izomerizarea butanului
2. D-glucoză şi D-sorbitol
2. transformarea acidului fenilsulfamic în acid
3. D-glucoză şi D- galactoză
sulfanilic
4. D-glucoză şi D- fructoză
3. transformarea produsului de adiție a apei la
acetilenă în aldehida corespunzătoare
83. Sunt proteine conjugate:
4. ionizarea acidului acetic în soluție apoasă
1. glicoproteidele
2. metaloproteidele
3. fosfoproteidele
4. lipoproteidele
91. Afirmațiile incorecte sunt: 97. Afirmaţiile corecte sunt:
1. leucina și izoleucina sunt izomeri de poziție 1. reacţia acidului acetic cu KOH este o reacţie de
2. alfa- și beta-alanina sunt izomeri de catenă neutralizare
3. glicina este singurul aminoacid natural optic 2. hidroliza bazică a grăsimilor se numeşte saponificare
activ 3. 1 mol de Cu(OH)2 este neutralizat de 2 moli de acid
acetic
4. aminoacizii naturali aparțin seriei L
4. 1 mol de acid oxalic se neutralizează cu 2 moli de
CuO
92. Afirmații corecte sunt:
1. α-glucopiranoza are 5 atomi de carbon 98. Un mol de amestec echimolecular al
asimetrici aminelor cu formula C3H9N:
2. celobioza conține o legătură eterică 1. utilizează 2,25 moli CH3Cl pentru transformarea
dicabonilică totală în săruri cuaternare de amoniu
3. dextrinele sunt oligozaharide superioare 2. conţine 12g de carbon nular
4. poziția 5 din β– D – fructopiranoză, nu poate fi 3. utilizează 0,75moli de clorură de benzoil la
eterificată cu CH3I/Ag2O transformarea în monoamide
4. reacţionează cu 1mol de HCl.
93. Sunt incorecte afirmațiile:
1.albumina din sânge formează prin hidroliză 99. Referitor la trinitratul de glicerină sunt
numai α – aminoacizi corecte afirmațiile:
2.globulinele sunt solubile în soluții de electroliți 1.se obține în urma reacției dintre glicerină și acid
3.ultrasunetele determină pierderea funcțiilor azotic
fiziologice ale proteinelor 2.este un lichid incolor care explodează ușor
4.prin hidroliza totală a proteinelor se obțin 3.este folosită și ca medicament în boli de inimă
peptide 4. este un nitroderivat

94. Afirmaţiile corecte sunt: 100. Proprietăţile care vin în contradicţie cu


1. monozaharidele nu hidrolizează formula Kekule sunt:
2. în glucoză şi fructoză raportul atomic H:O este 1. existenţa a 3 derivaţi disubstituiţi
1:2 2. raportul atomic C:H este 1:1
3. zaharoza este o dizaharidă 3. distanţa de 1,39 Å dintre oricare 2 atomi de
4. glicogenul are structură asemănătoare amilozei carbon vecini
4. în condiţii energice (170-200  C) în prezenţa
95. Substituţia la nucleul aromatic este catalizatorului de nichel 1mol de benzen
orientată în poziţia orto-para de către adiţionează 3 moli de hidrogen
grupările:
1. -CO – NH – CH3
2. -NH – CO – CH3
3. - CN
4. CH2 CH CH3

CH3
Mase atomice: C-12, H-1, O-16, Br-80, Ag-108,
N-14, K-39, Cr-52, Na-23
96. Aminele alifatice secundare sunt: R-0,082 L∙atm/K∙mol
1. compuşi organici cu gruparea amino legată de
un atom de carbon secundar
2. substanţe cu bazicitate mai mică decât
amoniacul
3. amine ce nu se pot acila cu cloruri acide
4. mai bazice decât aminele primare alifatice

S-ar putea să vă placă și