Sunteți pe pagina 1din 16

DOSAR DE PRESĂ

Autor: Negară Radu


DAAC HERMES©  
Sumar
Istoria companiei .............................................................................................. pag.2
Valori și misiuni ............................................................................................... pag.4
Echipa organizației ........................................................................................... pag.8
Parteneri .......................................................................................................... pag.10
Tabel ............................................................................................................... pag.12

1
Istoria Companiei
Businessul auto a apărut în direcțiile de activitate ale Companiei DAAC Hermes pe când în
economia noastră existau mai multe întrebări, decât răspunsuri; pe când, conform aprecierilor
ONU, din punctul de vedere al calității vieții Moldova ocupa locul 110 în lume și foarte puțini
oameni credeau, ca în această țară comercializarea automobilelor noi poate aduce profit. În anul
1997, deschiderea centrului auto SKODA, edificat conform exigențelor europene contemporane,
a fost un eveniment cu adevărat important pentru țară. Astăzi în Republica Moldova nu există o a
doua companie, care ar comercializa și deservi automobile la o scară atât de larga, oferind atâtea
mărci de talie mondială.
În anul 2000 Compania a „valorificat” RENAULT-ul francez, în 2002 – mărcile CITROEN și
DACIA, în 2003 – NISSAN și FORD. După salonul de pe Calea Ieșilor, capitala Moldovei a fost
împodobită de complexul ultra-modern RENAULT-DACIA-NISSAN de pe str. Petricani, mai
târziu la aceiași adresă au fost amplasate saloanele MAZDA și CITROEN, după care pe bd.
Cantemir a fost construit și inaugurat salonul auto VOLVO – LAND ROVER. Începând cu
a.2008 compania oferă consumatorilor moldoveni automobilele   SUZUKI, iar din a.2011 – și
renumitele în toată lumea mașini de marca JAGUAR. Recent, Compania a oferit consumatorului
moldovean automobilele SUZUKI şi JAGUAR. DAAC Hermes a deschis saloane auto moderne
în orașele Cahul și Bălți. De fiecare dată Compania noastră a oferit întregul ciclu de servicii la
procurarea, deservirea de garanție și post-garanție a automobilelor. Mereu și în toate, DAAC
Hermes tinde să corespundă criteriilor de lider.
Propunem atenției Dvs. un scurt excurs în istoria businessului auto DAAC:
1997  - Compania DAAC Hermes pentru prima dată prezintă pe piața auto a Moldovei marca
cehă Skoda, prin inaugurarea celui mai mare în Europa de Est, la acel moment, Centru Skoda.
2000  - Compania devine dealer oficial al mărcii franceze Renault.
2002  - Compania devine dealer oficial al mărcilor Citroen, Nissan, Dacia.
2003  - Este semnat, cu compania româna Romcar, contractul de deschidere a salonului Ford în
Moldova.
2004 :    
          -  Este dată în exploatare prima tranșă a centrului auto mixt de pe strada Petricani,17 –
centrul auto Renault-Nissan-Dacia cu o suprafață de 2000 m.p.; 
          -  Compania deschide un centru auto mixt la Bălți.

2005:       
          -  Compania devine importator oficial Mazda. Este dată în exploatare cea de-a doua tranșă
a centrului auto de pe str. Petricani, 17 - Ford-Mazda-Citroen; 
          -  Compania deschide un centru auto mixt la Cahul;
          -  DAAC Hermes este printre fondatorii  AUTO MALL – companie de comercializare  a
pieselor de schimb pentru automobile;          
          -  DAAC Hermes devine importator oficial al automobilelor Volvo și Land Rover. La
Chișinau, pe bd.Cantemir, 14, pentru aceste mărci este deschis un nou centru auto de clasa
premium.

2
Istoria Companiei
2008:
          -  Este semnat un contract de dealer direct cu compania Ford;
          -  Compania devine dealer oficial Suzuki în Moldova.
2009  - La Chișinău, pe Calea Ieșilor, 14 este deschis un centru de deservire a automobilelor de
orice marcă și un teren de comercializare a mașinilor la mâna a doua.
2010  - DAAC Hermes  deschide noul centru auto Skoda-Ford – în incinta lui de pe Calea
Orheiului,111/6 și-au deschis larg ușile un salon auto și o stație   de deservire tehnică. 
2010  - DAAC Hermes  modernizează două dintre centrele sale auto   – acum Mazda își așteaptă
clienții pe Calea Ieșilor, 10, iar pe str. Petricani,17 este prezentat șirul de modele   Citroen și
Suzuki.
2011  - DAAC Hermes deschide reprezentanța Jaguar în Moldova.  
2010-2012:    
          -  DAAC Hermes își dezvoltă intens rețeaua  saloanelor auto de comercializare a mașinilor
cu parcurs – acum automobile calitative, cu o istorie verificată, sunt accesibile la Chișinău pe
adresele Calea Ieșilor,14 și str.Burebista,106, iar  la Bălți – pe str. Ștefan cel Mare, 152;
          -  La Chișinău, pe str. Burebista,106, este deschisă stația multibrand de deservire tehnică a
automobilelor. Acum pe un teritoriu cu suprafața de 5500 metri pătrați  este oferit un asortiment
vast de automobile cu parcurs și servicii complexe  de reparație și deservire a automobilelor de
orice marcă.    
2014  - compania AUTO MALL, anterior – furnizor dinamic de mărfuri automobilistice, s-a
transformat într-un grup de companii cu diverse genuri de activitate. La 5 aprilie, 2014 în incinta
oficiului central  AUTO MALL a avut loc un eveniment de amploare – prima expoziție
specializată AUTO MALL EXPO 2014. Au participat circa treizeci de furnizori de piese de
schimb, mărfuri automobilistice, accesorii, anvelope și produse chimice pentru îngrijirea
automobilelor, toți cu renume mondial. 
2015: 
          -  La expoziția AUTO MALL Expo 2015 au participat peste 30 de furnizori de piese de
schimb, anvelope, produse chimice din toată lumea. Expoziția a fost vizitată de 3100 de clienți
interesați – dovada clară a faptului, că evenimentele de acest gen sunt acceptate și savurate
de public;                                                                                         
          -  DAAC Hermes prezintă noul centru auto   Renault – Dacia – Nissan ;                        
2016:
          -  MAZDA își reînnoiește Showroom-ul (Calea Ieșilor,10);    
          -  SKODA își reînnoiește Showroom-ul (Calea Orheiului,111/6);    
          -  FORD  deschide la Chișinău un nou salon și autoservice (str. Petricani, 17); 
          -  CITROEN deschide la Chișinău un nou salon ( str. Burebista, 106).
2017  - RENAULT aduce în Moldova primul automobil în totalitate electric  - Renault ZOE.

3
VALORI ŞI MISIUNI
În situaţia, când sistemul de redistribuire a bunurilor materiale este imperfect, e bine ca cercurile
de afaceri să fie conştiente de necesitatea implicării lor în dezvoltarea societăţii. Conducerea
Companiei DAAC Hermes acordă o atenţie sporită acestor chestiuni. Din acest punct de vedere,
sarcinile, pe care şi le-a propus Compania, pot fi clasificate după cum urmează:

 Realizarea speranţelor angajaţilor Companiei (salarii decente, posibilitatea de a face o


carieră, condiţii normale de muncă, confort psihologic în interiorul colectivului);
 Realizarea speranţelor statului (sporirea constantă a impozitelor, plătite de Companie la
buget, crearea noilor locuri de muncă, atragerea investiţiilor în economia ţării);
 Realizarea speranţelor clienţilor Companiei (servicii de calitate, posibilitatea
materializării operative a oricărui „vis” automobilistic);
 Realizarea speranţelor societăţii (susţinerea artelor, a culturii şi sportului, acte de
binefacere în folosul păturilor social vulnerabile ale populaţiei ).

În vederea îndeplinirii acestor sarcini, Compania a elaborat un sistem de remunerare a muncii,


care dă fiecărui angajat posibilitatea de a avea un câştig bun, sunt create condiţii pentru a urca pe
treptele carierei, o atenţie sporită se acordă ergonomiei locurilor de muncă şi climatului
psihologic în colectiv.

Dezvoltarea continuă a businessului îi permite Companiei DAAC Hermes să creeze noi locuri de
muncă ( astăzi în businessul auto al Companiei muncesc 330 persoane), şi să sporească plăţile în
bugetul de stat, cel social şi cel local. Compania dezvoltă în permanenţă spectrul serviciilor
oferite clienţilor, are grijă de perfecţionarea profesională a angajaţilor şi tinde să ofere clienţilor
săi cea mai bună corelaţie preţ-calitate din gama brandurilor comercializate.

Compania întotdeauna a susţinut cultura şi arta, sponsorizând multe festivaluri ale muzicii de
operă şi estradă, organizând anual în Sala cu Orgă din Chişinău concerte, consacrate Zilei
Internaţionale a Femeii 8 martie, editând cărţi, consacrate artei muzicale moldoveneşti, istoriei
Moldovei, etc. Compania sprijină activ sportul. De 17 ani Preşedintele Companiei este şi
preşedinte al Federaţiei de Box din Moldova, care în repetate rânduri a fost recunoscută drept cea
mai bună federaţie sportivă a ţării (inclusiv conform totalurilor anului 2009), iar pugiliştii
moldoveni au cucerit 3 din cele 5 medalii olimpice, obţinute de Republica Moldova de-a lungul
anilor de independenţă. De mai mulţi ani Compania sponsorizează câteva case de copii, acordă
sprijin constant mai multor familii cu mulţi copii, participă la numeroase acţiuni de caritate.

4
Principiile și etica companiei
Principiile de bază ale leasingului:
 Cumpărătorul achită rata iniţială (20%-30%), după care lunar, într-o anumită perioadă de
timp (leasingul durează 12 - 60 săptămâni), achită sume fixe, până la răscumpărarea
definitivă a automobilului. La încheierea contractului de leasing, compania de leasing, ca
regulă, încasează de la cumpărător un comision unic.
 Compania de leasing cumpără automobilul în locul Dvs., după care vi-l vinde în condiţii
de leasing, calculând procente la suma pe care i-o datoraţi. În consecinţă, suma achitată
pentru automobil va fi mai mare decât costul-standard al automobilului la procurarea lui
în salon.
 Proprietar al automobilului până la răscumpărarea lui deplină, este compania de leasing,
apoi dreptul de proprietate trece la cumpărător. În perioada de valabilitate a contractului
de leasing, cumpărătorul conduce automobilul în baza procurii, eliberate de compania de
leasing.
 Cumpărătorul nu lasă vre-un amanet.
 Automobilul urmează să fie asigurat de riscuri anual (asigurarea Casco). Cheltuielile de
asigurare le suportă cumpărătorul. Preţul asigurării poate fi diferit în funcţie de compania
de leasing aleasă.
 Ca regulă, leasingul nu presupune relaţii reciproce între cumpărător şi furnizorul
automobilului (salonul auto). Cumpărătorul încheie cu o companie de leasing concretă un
contract, ce stipulează detaliat condiţiile leasingului.
 Pentru a încheia un contract de leasing, cumpărătorul potenţial depune un pachet de acte
în conformitate cu cerinţele companiei de leasing date.

Pachetul de acte, pe care cumpărătorul le va prezenta companiei de leasing:


Persoane fizice:
 Cererea de finanţare (formular standard)
 Copia buletinului de identitate;
 Copia carnetului de muncă;
 Certificat de salarizare cu indicarea vechimii în muncă în funcţia deţinută;
 Alte acte, ce fac dovada unor surse suplimentare de venit (declaraţia privind impozitul pe
venit, contract de arendă etc.)

Persoane juridice:
5
Pentru examinarea cererii de finanţare sunt necesare următoarele acte:
 Cerere de finanţare (formular standard);
 Statutul companiei (copie );
 Alte acte, ce atestă modificările la Statut şi alte acte de constituire (la necesitate);
 Certificatul de înregistrare a companiei (copie);
 Dările de seamă anuale pentru ultimii doi ani (inclusiv anexele);
 Dările de seamă trimestriale pentru anul în curs, precum şi balanţele de verificare a
soldurilor;
Pentru semnarea acordului de leasing, sunt necesare următoarele acte:
 Un extras din registrul de stat al întreprinderilor şi instituţiilor, nu mai vechi de о lună
(copie);
 Procesul verbal/decizia organului competent privind încheierea acordului de leasing (la
necesitate);
 Mandatul persoanei care semnează acordul (în funcţie de caz);
 Certificatul Inspectoratului Fiscal de Stat privind existenţa datoriilor la buget;
 Copiile buletinelor de identitate ale persoanelor mandatate să reprezinte întreprinderea;
 Alte acte la cererea companiei finanţatoare.

Principiile de bază ale vînzărilor de credit:

 Cumpărătorul achită o parte din costul automobilului (plata inițială este de30%), după
care  achită lunar sume  fixe,  pînă la răscumpărarea deplină a automobilului, pe parcursul
unei perioade de timp  (termenul creditului este de la10 pînă la50 luni).

 Pentru serviciile salecompania de creditare, ca regulă, incasează de la cumpărător o


taxă de comision unică, la încheierea contractrului de creditare.

 Compania de creditare cumpără automobilulu în locul Dvs.,   apoi vi-l vinde în


condițiile creditului, calculînd dobînda pentru suma datoriei Dvs. Fiecare companie de
creditare stabilește mărimea dobînzii la discreția sa.  În rezultat,  suma plății inițiale, a
taxei de comision și  plăților lunare  va fi mai mare ca prețul-standard al automobilului la
procurarea lui în salonul auto.

 Proprietar al automobilului este cumpărătorul, deoarece pașaportul tehnic al


automobilului este perfectat pe numele  lui.

6
Gajarea vehiculului ales de Dvs. se perfectează  notarial.

 Automobilul poate fi asigurat  în fiecare an de toate riscurile(asigurarea CASCO).


Cheltuielile de asigurare le suportă cumpărătorul. 

 Pentru a obține un credit  cumpărătorul potențial prezintă un pachet de acte în


conformitate cu cerințele companiei de creditare.   

 Pachetul de acte, cerute de companiile de creditare  :

Persoane fizice:

 În baza buletinului de identitate;

 Cererea de finantare;

Persoane juridice:

 Cel mai recent raport financiar;

 Buletinul de identitate al directorului.

7
Echipa organizației
Conducerea grupului financiar industrial

8
9
Parteneri

Partener media

10
Serviciile pe care le oferim
 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule
 Vânzarea, întreținerea și repararea motocicletelor; vânzări de piese și accesorii
aferente
 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
 Închirierea autoturismelor
 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 Comerțul cu autovehicule

RETEAUA AUTOSERVICE

Autoservice-urile Autorizate mun. Chișinău

 AUTOSERVICE JAGUAR, LAND-ROVER, FORD | str. Calea Iesilor 14/1


 AUTOSERVICE VOLVO SUZUKI | bul. D.Cantemir 14
 AUTOSERVICE MAZDA | str. Сalea Iesilor 10
 AUTOSERVICE RENAULT, DACIA, NISSAN | str.Petricani 17
 AUTOSERVICE SKODA | str.Сalea Orheiului 111/6

Autoservice Multibrend or. Bălți

 AUTOSERVICE “DAAC Hermes” Бельцы | SKODA, FORD, RENAULT, DACIA,


NISSAN, CITROEN, SUZUKI, MAZDA, LAND-ROVER, VOLVO, JAGUAR.

11
Tabel

Din 01.01.2018 Au intrat în vigoare noile rate ale accizelor la autoturismele importate.

Cota accizului în funcţie de termenul de exploatare


Unitatea a mijlocului de transport, lei
Poziţia
Denumirea mărfii de de la 0 de la 3 de la 5
tarifară
măsură la 2 ani la 4 ani la 6 ani de 7 de 8 de 9 de 10
ani ani ani ani
inclusiv inclusiv inclusiv

Autoturisme şi alte
autovehicule,
proiectate în
principal pentru
transportul
8703 persoanelor (altele                
decît cele de la
poziţia 8702),
inclusiv maşinile de
tip „break” şi
maşinile de curse:

– Alte vehicule cu
motor cu piston
  alternativ cu                
aprindere prin
scînteie:

– – Cu capacitatea
870321 cilindrică de cm3 9,56 10,00 10,23 10,45 11,50 12,19 12,89
maximum 1000 cm3

– – Cu capacitatea
cilindrică de peste
870322 cm3 12,23 12,67 12,90 13,12 14,49 15,17 16,33
1000 cm3, dar de
maximum 1500 cm3

– – Cu capacitatea
cilindrică de peste
870323 cm3 18,90 19,34 19,57 19,79 21,62 23,23 24,39
1500 cm3, dar de
maximum 2000 cm3

– – Cu capacitatea
cilindrică de peste
870323 cm3 31,14 31,58 31,81 32,03 35,20 37,03 38,88
2000 cm3, dar de
maximum 3000 cm3

870324 – – Cu capacitatea cm3 55,60 56,04 56,27 56,49 58,66 58,89 59,13
12
cilindrică de peste
3000 cm3

– Alte vehicule
(autoturisme) cu
motor cu piston, cu
                 
aprindere prin
compresie (diesel
sau semidiesel):

– – Cu capacitatea
870331 cilindrică de cm3 12,23 12,67 12,90 13,12 14,49 15,17 16,33
maximum 1500 cm3

– – Cu capacitatea
cilindrică de peste
870332 cm3 31,14 31,58 31,81 32,03 35,20 37,03 38,88
1500 cm3, dar de
maximum 2500 cm3

– – Cu capacitatea
870333 cilindrică de peste cm3 55,60 56,04 56,27 56,49 58,66 58,89 59,13
2500 cm3

De la 30 de ani pînă la 39 de ani inclusiv – 40000 de


lei.
8703 Autovehicul de epocă De la 40 de ani pînă la 49 de ani inclusiv – 30000 de
lei.
De la 50 de ani – 20000 de lei

Suma cotei accizei în funcţie de termenul de


8703 Autoturism de lux exploatare şi capacitatea cilindrică şi a cotei accizei
în mărime de 2% din valoarea în vamă

13
Mărci auto importate

Contact
CONTACTE CENTRELOR AUTO DAAC HERMES

AUTOSALOANELE  DAAC HERMES

Programul de lucru: Autosaloanele sunt deschise Luni-Vineri 9:00 - 19:00; Sîmbătă  9:00-16:00;  Duminică zi de
odihnă.
În capitală:

or.Chişinău, str. Calea Orheiului, 111/6 Skoda  tel.:  (+ 373 (0) 22) 406-220


 Cum ajungeti la noi
Skoda

Renault tel.:  (+ 373 (0)22) 205-888
Nissan tel.:  (+ 373 (0)22) 205-800
or.Chişinău, str. Pretricani, 17 Dacia tel.:  (+ 373 (0)22) 205-858
Ford tel.:  (+ 373 (0)22) 406-240  Cum ajungeti la noi
Renault-Nissan-Dacia-Ford-Suzuki
Suzuki tel.:  (+ 373 (0)22) 205-890

or.Chişinău, str. Calea Ieşilor , 10
tel.:  (+ 373 (0)22) 509-490   Cum ajungeti la noi
Mazda
or.Chişinău, b-l. D. Cantemir, 14
Volvo tel.:  (+ 373 (0)22) 578-930  Cum ajungeti la noi
Volvo
Jaguar  tel.:  (+ 373 22) 578-922
or.Chişinău, str. Calea Ieşilor 14/1 Land Rover  tel.:  (+ 373 22) 578-920  Cum ajungeti la noi
Jaguar-Land Rover

În raioane:
tel.:  (+ 373 231) 88-800 fax. (+ 373 231) 2-45-22
or.Bălţ, str. Ştefan cel Mare, 152  Cum ajungeti la noi

tel.:  (+ 373 299) 4-14-00  fax. (+ 373 299) 4-14-


or.Cahul, str. Dunării, 2 00  Cum ajungeti la noi

14
CENTRUL DE DESERVIRE TEHNICA AUTO  DAAC HERMES

Programul de lucru: Autosaloanele sunt deschise Luni-Vineri 9:00 - 19:00; Sîmbătă  9:00-16:00;  Duminică zi de
odihnă.

or.Chişinău, str. Calea Orheiului, 111/6 Skoda- tel.:  (+ 373 (0) 22) 406-250


 Cum ajungeti la noi
Skoda

Renault-tel.:  (+ 373 (0)22) 205-805
or.Chişinău, str. Pretricani, 17 Nissan-tel.:  (+ 373 (0)22) 205-805
Dacia-tel.:  (+ 373 (0)22) 205-805  Cum ajungeti la noi
Renault-Nissan-Dacia

or.Chişinău, str. Calea Ieşilor , 10
tel.:  (+ 373 (0)22) 509-410   Cum ajungeti la noi
Mazda

Chișinău ,str.Burebista, 106 tel.:   (+ 373 (0) 22) 874-888  Cum ajungeti la noi

or.Chişinău, b-l. D. Cantemir, 14 Volvo-tel.:  (+ 373 (0)22) 023-333


 Cum ajungeti la noi
Volvo -Suzuki Suzuki-tel.:  (+ 373 (0)22) 205 875
Jaguar-Land Rover-tel.:  (+ 373 22) 022-888
or.Chişinău, str. Calea Ieşilor 14/1 Ford-tel.:  (+ 373 (0)22) 205 876  Cum ajungeti la noi
Jaguar-Land Rover -Ford

Chișinău ,str.Burebista, 106 tel.:   (+ 373 (0) 22) 874-888  Cum ajungeti la noi


Multibrand
În raioane:
tel.:  (+ 373 231) 88-800 fax. (+ 373 231) 2-45-
or.Bălţ, str. Ştefan cel Mare, 152 22  Cum ajungeti la noi

tel.:  (+ 373 299) 4-14-00  fax. (+ 373 299) 4-14-


or.Cahul, str. Dunării, 2 00  Cum ajungeti la noi

PARCĂRI AUTO  DAAC HERMES - AUTOMOBILE RULATE

Programul de lucru: Autosaloanele sunt deschise Luni-Vineri 9:00 - 19:00; Sîmbătă  9:00-16:00;  Duminică zi de
odihnă.
tel.:   (+ 373 (0)  22) 201-150 
Chișinău ,str.Calea Ieșilor, 10  Cum ajungeti la noi
mob.: (+ 373 (0) 78-300-779  

tel.:   (+ 373 (0) 22) 874-230


Chișinău ,str.Burebista, 106  Cum ajungeti la noi
mob.: (+ 373 (0) 79-300-770 

În raioane:
tel.:  (+ 373 231) 88-800 fax. (+ 373 231) 2-45-22
or.Bălţ, str. Ştefan cel Mare, 152  Cum ajungeti la noi

15

S-ar putea să vă placă și