Sunteți pe pagina 1din 13

Activitatea este organizează la Clubul Copiilor Lugoj la

1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului și se desfăşoară în cadrul a 2 secţiuni

Secţiune I
 Desene pe asfalt

Secţiunea II
 Realizarea expoziţiei cu lucrarile copiilor de pictură, grafica sau colaj
 Pentru sectinea I sunt invitaţi să participe toţi copiii de la toate unităţile şcolare
 Nu există limite de vârstă

Ziua Internaţională a Copilului are la bază:


 promovarea schimbul reciproc de idei
 demonstrarea talentului vizual-artistic, dezvoltarea atât a spiritului de echipă, cât şi pe cel de
competiţie
 desfăşurărea proiectului face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea
relaţiilor de colaborare între instituţii şi între cadrele didactice.

Organizator proiect : Prof. dr. Natalița Boeți


Ziua Copilului, numită şi Ziua Internaţională a Copilului, este în multe ţări o sărbătoare pentru copii.
În România se sărbătoreşte în data de 1 iunie.

Aşadar, 1 iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care toţi copiii trebuie să se simtă bine, să primească
cadouri, să se distreze împreună.
 Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea
activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare.
 Rolul activităţilor extrascolare este de a oferi copiilor oportunităţii multiple de recreere;
dezvoltarea spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudiniilor, stimularea
imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei.
 În acest fel, pe lângă faptul că îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea prin realizarea unor
desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie şi cadrul didactic îşi poate afirma
creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar
şi dragostea făţă de copii.
 Cluburile Copiilor oferă diverse activităţii pentru ai atrage pe copii, să participe cu plăcere şi să fie
interesați de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor , în mod sistematic şi
organizat informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, informatică, arte plastice,
etc.
 În cadrul activităţilor extrașcolare, copii dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-
şi în mod original personalitate.
 Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui copil,
spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai uşor cu cei din jur
şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii.
 Astfel de activităţi îl ajută să-şi canalizeze energia către lucruri cu adevărat importante şi să-şi dezvolte
spiritul de competiţie.

Expoziţie cu lucrările copiilor


 Grija noastă de cadru didactic trebuie să fie ca obiectivele instructiv educative pe care le propunem să
fie urmărite, să primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat având grijă să existe şi momente
recreative pentru a obţine nişte rezultate extraordinare.

 Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de ale potolii această
curiozitate şi de ai pregătii pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la
grupele de copii cât şi prin intermediul activităţilor extrașcolare.

Expoziţie cu lucrările copiilor


BIBLIOGRAFIE:

 fotografii din arhiva personală


 Mangri. F,Elisei.E, Dorobeti,T, Bucovală .G, Experienţe didactice şi pedagogice de
success ,Poarta Albă, 2010
 http://www.universdecopil.ro/1-Iunie-Ziua-Copilului
 Muzica : SophonicMedia

ORGANIZAROR Prof, Dr. BOEȚI NATALIȚA


MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE !!!