Sunteți pe pagina 1din 6

Constructia de stante

1. Care s-au executat complet in FPR –


De la achizitia elementelor turnate
Elemente normalizate și construite – de funcționare ale unei ștanțe
Execuție prelucrări montaj – punere la punct o presă
Producerea unei piese
Livrarea către client

După finalizarea ștanței, un proiect se poate derula la până 2 ani de zile.

Proiectare

FP Plan Metoda execută (suprafețele pentru proiectare) – furnizează modelul matematic al piesei, numit
SUPRAFAȚĂ.

Dep. Proiectare procesează modelul matematic rezultând un proiect 3D de execuție a matriței, apoi a
ștanței.

Proiectul se transmite către Client pentru aprobare.

- Fezabilitatea ștanței
- Componentele – dacă acestea corespund normelor cerute de client
- Forma, dimensiuni, greutăți, adaosuri de materiale, elemente normalizate, conformitatea
suprafețelor rezultate

După acceptul Clientului, acest proiect 3D se transmite la modelărie, unde se execută polistirenul (în
Italia – cu subcontractori) – responsabil este FP

Rezultat, noi achiziționăm turnatul în fontă de la FPK - acesta este forma brută a produsului matriță ce
urmează a intra în producție pentru prelucrare, conform proiectului.

Se poate întâmpla ca materialul să nu fie conform – să prezinte pori, fisuri, ciupituri, bavuri, etc. Caz în
care anunță FPK și se returneaază când acesta poate fi înlocuit cu piesa conformă. Astfel se continuă
producția fără a fi blocată. Producția va înainta pe reperele care se leagă de piesa neconformă, urmând
ca aceasta să fie înlocuită ulterior și să i se atașeze piesele lucrate deja.

După achiziția turnatelor, în baza programului de lucru și a încărcărilor pe mașini uintră în producție cu
scpul de a se respecta termenele de livrare.

Dep. CAM se ocupă cu definirea programului de lucrări pentru freze. (Frezele sunt mașini cu comandă
numerică (CNC).

Programul ce se transmite pe mașină operatorilor este executat de către programatorii de la dep. CAM.

CONTROL CALITATE LA DEP. CONTROL DIMENSIONAL.


Dep. Control dImensional verifică elementul prelucrat cu suprafețele primite de la client.

- Creează modelul digital al produsului relaizat și îl compară cu modelul matematic inițial.


- Abaterile constatate sunt analizate și se stabilește cauza neconformității.
- Dacă se datorează programului transmis la CNC, se revizuiește programul.
- Dacă abaterea este datorată operatorului se intervine manual pentru remedierile necesare.
După validarea că prelucrările sunt conforme, ștanța ajunge în montaj.
Montajul pregătește ștanța înainte de a se ajunge cu ea pe presă
- Montarea tuturor elementelor normalizate.
- Prelucrările se execută cu adaos (o rugozitate), pentru a putea scoate suprafața perfectă.
- Rugozitatea este eliminată în montaj.
- Prelucrările prin așchiere au rostul de a îndepărta diferențele (pozitive și negative) la suprafața
finală.
- Toleranțele cărora li se supun piesele sunt comunicate de client.
- Prelucrările se fac cu piatră (la mână, la polizor) și de finețe la șmirlgher de diferite granulații d
ela mate la mic. Finalul va fi ca o oglindă.
- Ștanța finală ajunge la presă. De aici se poate constata cum funcționează ștanța, prin execuția
propriu-zisă a elementului ce se produce cu ștanța.

CONTROL CALITATE

- Piesa ieșită din ștanță se compară cu modelul matematic al acesteia. Verificarea se face prin
suprapunerea modelului realizat cu cel digital.
- Metoda – măsurarea prin puncte cu mașina DEA
- Scanarea cu mașina GOM
- Dacă se constată abateri datorate se transferă datele din măsurători în programul METROLOG
care emite rezultatul măsurătorilor – un raport de control specificând zonele cu defecte și
natura defectului.
- Controlorii generează un plan de acțiuni pentru tratarea neconformităților constatate

Planul de remediere se trimite șefului de proiect și clientului AUDI – nu putem interveni pe ștanțe fără
acceptul acestuia.

Ex. – proiectele de China – nu e voie să aplicăm material prin sudură

În baza acestui Plan se refac alte suprafețe.

Palnul are la bază un cod. Pe baza acestui cod știm ce modificare a fost făcută.

Remedierea tuturor neconformităților se face în baza acestui plan de acțiuni ce este transmis tuturor
celor implicați.

Urmează corecții pe ștanșă – sudură, prelucrare prin așchiere, montaj, presă și iar controlul piesei
produse.
Proces cu iterații multiple, până se obține acceptul final al clientului.

Toate aceste modificări pot fi și cele cerute de client.

În momentul asamblării pe linia de producție a mașinii, poate aduce midifcări de îmbunătățire a liniei lui
de producție.

Tipuri de modificări:

- MAP – plan de punere la punct (Piano di meza a punto) – în caz de NC


- cerute de client (indiferent de zonă – în timpul producției în FPR sau pe linia lui de producție)
- modificare de proiect – din motive descoperite de noi sau de client.

Toate modificările se fac cu acordul cleintului.

Orice modoficare generează cheltuieli. Aceste asunt gestionate de Mng. Engineering (Coordonator
proiecte DICE (producție matrițe) & BIW (producție piese)ivitate are un centru de cost / un tarif orar

Ofertele sunt înregistrate în sistem. (cu deviz pe manopreă, materiale și transport)

În baza ofertei se primește comanda de client.

activitate descriere responsabil


Proiectare
Definirea listei de Este asociat fiecărui Dep. Engineering
lucrări cod de lucrare - Gestionează
informația necesară Baza de date
execuției , armonizat - Actualizează
cu datele de Încărcarea Bazei de date
identificare din este responsabilitatea
Fontana Italia. Conține Eng. FPR, Fontana Italia
toate elementele care (FP), FPK (Fontana
definesc lucrarea Turcia)
- Reprezentare La acesasta bază de
grafică 2D, 3D date au acces
- Listă de materiale, - Eng –
coduri de introducere /
materiale descărcare date
- Cerințe privind - Plant manager –
materialul acces full
- Listă dimensiuni, - Managerii
poziții clare departamente –
descărcare
- Proiectare –
încărcare date
Materialul brut se
prelucrează
Comanda client Este primită de Plant
(Fontana Iatalia) Manager.
sosește pe mail Comanda lient conține
- Descrierea
pieselor ce se
dorește a fi
executate cu
matrița
produsă în FPR
Lansarea în Se definește Planul de
producție lucru aferent comenzii
- Planificarea
activităților de
producție
- Programarea
achiziției de
materiale
- Dimensionarea
echipelor de lucru
- Stabilirea
programului de
control

Cod matematica M000K000

Căruia îî corespunde un indice F00, pentru ca ulterior tot ce intervine pe ștanțe vor modifica aceste
coduri. Indicele F00 se modifică și

Aceste coduri corespund Fontanei.

În paralel un cod al clientului AK00TM00 însoțește proiectul.

Orice modificare adusă pe ștanță schimbă indicele M=pt. Matematizare

Ex. Modelul matematic cu alt indice se referă la o modificare adusă unei operații.

Pentru îndoirea tablei la forme adânci se utilizează presarea la cald.


Produsele finale – ștanțele – sunt cu presare la rece și presare la cald.

CLIENTI – Exclusiv pt. Ștanțe (AUDI, VW, SKODA, BMW)

- Construim ștanțe, vindem ștanțe pentru liniile de producție, dar rămân în custodia FPR pentru a
le produce piese în baza unor cereri săptămânale. (FERARI, MC LARREN ROLLS ROYCE)

PRODUCȚIE DE PIESE AUTO DE CAROSERIE – Cu ștanțele produse de noi

Ofertă – pt fiecare element final – trimisă clientului

Deschidere comandă de vânzare în sistem și se generează avize pentru fiecare livrare.

Există o planificare cu Fontana Italia – cerințe săptămânale de livrare a pieselor

Conform planificării , noi producem piesele, achiziționăm, debităm (ghilotină sau laser 2D) Debitarea cu
laser este externalizată.

In fișier centralizator al livrărilor pentru o comandă sunt evidențiate toate livrările efectiate și cele
programate.

Controlul calității se face prin eșantionare, adaptat condițiilor de producție în serie. Cantitatea de piese
produse într-un lot trebuie să corespundă condițiilor de eșantionare.

Toate măsurătorile sunt trimise la client.

NC constatate -.............

Gestiunea producției de piese

- Se dorește gestionarea prin ordine de producție


- Nu există o legătură între magazii

002 – magazie planificare

010 – achiziție tabla (nu este de tip proiect, așa cum ar fi necesar)

O15 – produse semifinite

020 – vânzare

ZPZ

Comanda – achiziție tablă – vânzare piesă de caroserie în baza prețului acceptat.

Pe baza comenzii se emit ordine de producție.