Sunteți pe pagina 1din 2

Breakpoint: a Counter History of Progress (2019),

Bazat pe studiul L'Evénement Anthropocène. La Terre, l'histoire et nous (Christophe Bonneuil & Jean-
Baptiste Fressoz, 2013) documentarul Breakpoint: a Counter History of Progress (2019), realizat de
Jean-Robert Viallet, oferă o perspectivă critică și politică asupra noțiunii de antropocen. De-a lungul a
100 de minute regizorul oferă o observație asupra societății umane, care încearcă să depășească ecuația
simplă „poluarea industrială a dus la încălzirea globală”. Jean-Robert Viallet urmărește greutatea
lobbies-urilor și a alegerilor politicienilor care au făcut posibilă exploatarea resurselor și a lucrătorilor
din țările subdezvoltate ale lumii.

Fără interviuri cu politicieni sau oameni de știință, Jean-Robert Viallet spune povestea a două secole de
exploatare a planetei Pământ. Regizorul folosește imaginile de arhivă, muzica de epocă, reclame pentru
a critica colonialismul și expansionismul economic al statelor Europei de vest și al SUA. Filmul începe cu
o imagine emblematică (care va fi reluată pe parcursul documentarului), doi copii care se joacă pe o
plajă plină de alge moarte. Pe aceste imagini, vocea naratorului reflectează asupra impactului dezvoltării
tehnologiei asupra societății umane care devine informatizată și eficace. Dezvoltarea tehnologiei s-a
bazat însă pe alterarea planetei noastre: dioxidul de carbon eliminat în atmosferă în urma
industrializării, napalmul, deșeurile radioactive, pesticidele, etc, toate acestea au avut un impact
devastator asupra naturii.

Sunt analizate, pe rând, aspecte în dezvoltarea societății din ultimile două secole: revoluția industrială,
tehnologia militară, exploatarea țărilor sărace și consumerismul. Perioada de început a revoluției
industriale debutează cu exploatarea masivă a minereurilor fosile și a pădurilor virgine din America
Latină de către tările europei de vest și SUA. Acest lucru a dus la dezastre naturale, eroziuni ale solului,
inundații și alunecări de teren. Dezvoltarea industrială a creat mașini și uzine de producție în care se
exploata materia organică: cauciucul din Amazon și bumbacul. Datorită acestei revoluții industriale
imperiile coloniale au controlat restul lumii iar istoria progresului umanității devine istoria pierderii
legăturii cu natura și exploatarea acesteia. Un spațiu larg îi este alocat lui John D. Rockefeller, primul
care a exploatat rezerva de petrol din SUA, la Titusville, Pennsylvania. Rockefeller a pus bazele
Standard Oil Company, societate care a controlat exploatarea petrolului și a fost primul mare trust de
afaceri din SUA. Datorită dezvoltării industriei petroliere, SUA blochează economic celelalte țări.
Dezvoltarea industrială atrage după sine și rezvoltarea unei ramure a sa, industria militară.

Primul Război Mondial a dat un impuls industriei auto dar și companiilor chimice care vor dezvolta
pesticidele. Prin mobilizarea geniului său științific pentru a ucide inamicul, omul a învățat să omoare
viața în general: companiile chimice au produs erbicide, insecticide și îngrășăminte ale agriculturii
intensive. Și documentarul prezintă numeroase imagini din statele Americii Latine (în special Mexic) și
din India unde SUA s-a implicat în dezvoltarea agriculturii intensive. Aceasta însă a dus la creșterea
gradului de poluare al solului și al aerului, la folosirea maximă a energiei fosile, a petrolului, pentru
alimentarea mașinilor și utilajelor agricole. Culturile agricole tradiționale au dispărut. Dar viața
locuitorilor din aceste țări nu s-a îmbunătășit prea mult: agricultura intensivă a dus doar la îmbogățirea
marilor proprieteri agricoli. Al doilea război mondial a determinat o nouă organizare a muncii și a făcut
trecerea spre epoca nucleară. Atomul va avea utilizări civile (căderea munților și dizolvarea capacelor de
gheață) și va fi în slujba consumerismului.

Primul om politic care atrage atenți asupra consumerismului este președintele american Jimmy Carter.
El vorbește despre necesitatea demersurilor ecologice și militează pentru energiile alternative (panouri
solare). De asemenea, președintele Ronald Reagan se implică în protejarea mediului arătând că
guvernul/statul nu are soluție la problema poluării pentru că guvernul este problema!

Apelând la arhive cu filme documentare din întreaga lume pentru a cerceta două secole de progres,
filmul vorbește despre sursele crizei ecologice, punând la îndoială exact mizele științifice, economice și
politice care au dus la dezvoltarea societății umane. Această abundență de informații aruncă lumină
asupra istoriei și a legăturilor periculoase dintre industria militară și cea civilă, între capitalism și
globalizare impuse de marile puteri. Concluzia documentarului Breakpoint este tristă: era Antropocen
reprezintă o înrobire fatală a naturii de către om.