Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ:Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei Avizat,

Specializarea : Comerciant vanzator, profesionala Director


Domeniul de pregătire de bază: Comert Prof Micovschi Adrian
Modulul 1: Etica si comunicare profesionalaJHNGD
Nr de ore/an: 256
Nr. ore /săptămână din care: 64 T / 32 LT / 160 IP
Clasa: a X-a E
Profesor: mi Cora Francisc
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa 3 la OMEN nr Şef catedră
3915/18.05.2017 Prof ing Nuna Mihaela
Programa aprobata prin Anexa 4 la OMEN: 3915/18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii


Nr. Nr. ore Săptămâna Obs.
Conţinuturi
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.1.1.Enumerarea 1.2.1.Pozitionarea 1.3.1.Manifesta- Procesul comunicarii
1. elementelor interlocutorului rea interesului Ce este comunicarea 5 S1
procesului intr-o schema de cu privire la Elementele procesului de 5 S2
comunicarii comunicare nevoile comunicare
1.1.2 Precizarea 1.2.2.Evaluarea interlocutorului Pozitionarea intr-o schema de 5 S3
obiectivelor si obiectivelor si comunicare
functiilor functiilor 1.3.2.Adoptarea Obiectivele comunicarii 5 S4
comunicarii comunicarii unui ton discret Functiile comunicarii 5 S5
1.1.3Descrierea 1.2.3Analizarea si politicos Nivelurile comunicarii 5 S6
nivelurilor nivelurilor constientizand
comunicarii comunicarii impactul
vorbirii asupra
1.1.4.Caracterizarea 1.2.4.Aplicarea altora.
formelor de diferitelor forme de Formele de comunicare
comunicare:verbala comunicare in 1.3.3.Constienti
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna Obs.
Conţinuturi
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2. ,nonverbala si diferite contexte zarea nevoii de Comunicarea verbala 5 S7
scrisa 1.2.5.Monitorizarea a intelege si
si adaptarea utiliza limbajul Comunicarea nonverbala 5 S8
propriei comunicari intr-un mod
la cerintele responsabil si Comunicarea scrisa 5 S9
situationale pozitiv social
1.2.6.Cautarea, Stabilirea formelor de comunicare 5 S10
colectarea, 1.3.4.Manifesta- indicate in diferite contexte
prelucrarea de rea capacitatii
informatii din surse de concentrare
diferite intr-o situatie de
1.2.7Realizarea comunicare
comunicarii in data.
contexte diferite
1.3.5.Manifesta-
1.1.5.Descrierea 1.2.8Transmiterea rea unei
3. principalelor tipuri mesajelor oral si cu atitudini Mijloace de comunicare
de interactiune ajutorul mijloacelor deschise si de Mass media 5 S11
verbala de comunicare respect pentru Mijloace de comunicare orala 5 S12
diversitatea Mijloace de comunicare scrisa 5 S13
expresiilor Mijloace de comunicare vizuala 5 S14
culturale. Mijloace de comunicare 5 S15
audiovizuala
1.3.6.Argumen- Internet 5 S16
tarea clara si
1.1.6.Enumerarea 1.2.9. Redactarea concisa a
regulilor unei unui mesaj scris, cu propriilor Comunicarea scrisa
4. comunicari scrise respectarea puncte de Caracteristicile mesajului scris 5 S17
regulilor si folosirea evdere Reguli de redactare a mesajului 5 S18
diferitelor tipuri de manifestand scris
texte dispozitia spre Formele comunicarii scrise 5 S19
1.2.10. Formularea un dialog critic (proces verbal, minuta, memoriu,
si exprimarea si constructiv referat, raport, dare de seama)
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna Obs.
Conţinuturi
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
propriilor parare 1.3.7.Manifesta- Corespondenta comerciala (cerere
oral sau in scris. rea unei de oferta, comanda)
atitudini Raportul formal
conciliante in
5. procesul de Comunicarea nonverbala 5 S20
1.1.7.Caracterizarea 1.2.11. Aplicarea comunicare si Limbajul tacerii
elementelor diferitelor forme ale in primirea feed Limbajul timpului
comunicarii comunicarii backului Limbajul corpului
nonverbale nonverbale Gestica
1.3.8.Manifesta- Tonalitatea vocii
rea capacitatii Aspectul fizic/prezenta personala
de autoevaluare, Limbajul spatiului
asimilare, Limbajul culorilor
analiza si
sinteza a
6. 1.1.8.Enumerarea 1.2.12. Ameliorarea informatiilor si
elementelor unei calitatii comunicarii documentelor in
comunicari situatia data Comunicarea eficienta 5 S21
eficiente 1.2.13. Indepartarea Factori ce influenteaza
barierelor 1.3.9.Manifes- comunicarea
comunicarii tarea capacitatii
de a derula o Tehnici de ascultare
1.2.14. Solutionarea comunicare Ascultarea activa/pasiva
situatiilor eficienta cu
conflictuale partenerii de Barierele comunicarii si
afaceri in indepartarea lor
1.2.15.Organizarea situatia data Conflicte si solutionarea lor
1.1.9.Prezentarea unei agende
metodelor de electronice 1.3.10.Manifes- Agenda electronica 5 S22
detensionare a unei tarea capacitatii
situatii conflictuale 1.2.16. Utilizarea de a rezolva Importanta agendei electronice
agendei electronice situatii
1.2.17. Colectarea, conflictuale in Colectarea, prelucrarea si
situatia data
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna Obs.
Conţinuturi
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.1.10. Prezentarea prelucrarea si folosirea informatiilor
agendei electronice folosirea 1.3.11.Asuma-
intelegand rolul si sistematica a rea responsabila
oportunitatile informatiilor a utilizarii
oferite de mijloacelor Validarea informatiilor oferite de
tehnologia 1.2.18. Folosirea mass media agenda electronica
societatii tehnologiei interactive.
informationale in societatii Organizarea unei agende
viata sociala, informationale 1.3.12.Constien electronice
personala si la locul pentru a sprijini -tizarea
de munca. creativiattea si conceptelor de Utilizarea agendei electronice
inovatia baza cu privire
1.1.11. Descrierea la indivizi,
problematicii organizatii de
referitoare la muna, egalitate
validitatea si de gen si
credibilitatea nediscriminare.
informatiei
disponibile 1.3.13.
Implicarea 5 S23
activa in Administrarea corespondentei
1.2.19.Aplicarea monitorizarea 5 S24
1.1.12. Descrierea procedurilor corespondentei Reguli de monitorizare a
principiilor legale specifice receptiei conform corespondentei
si etice implicate in corespondentei regulilor 5 S25
folosirea interactiva prestabilite. Proceduri specifice de receptie a
a tehnologiei 1.2.20. Inregistrarea corespondentei si aplicarea lor
societatii datelor cu privire la 1.3.14.Asuma- 5 S26
informationale. corespondenta rea responsa- Inregistrarea datelor cu privire la
primita bilitatii si corespondenta primita
incadrarea in
1.2.21. Expedierea normele etice la Expedierea corespondentei prin
corespondentei locul de munca. posta sau fax
firmei prin posta
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna Obs.
Conţinuturi
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
sau fax. 1.3.15.Manifes- Posta electronica
tarea disciplinei
1.2.22.Realizarea in munca si
comunicarii prin pastrarea 5 S27
posta electronica. secretului de Etica profesionala
serviciu. Relatiile interumane-climatul
1.1.13. Prezentarea 1.2.23. Aplicarea optim de munca
regulilor de principiilor de etica 1.3.16.Respec- 5 S28
monitorizare a profesionala la tarea Conditii care faciliteaza
corespondentei locul de munca principiilor activitatea umana: structura
etice de personalitatii, tipuri de
1.1.14.Precizarea 1.2.24.Aplicarea comportament temperament, psihologia
principiilor de etica normelor etice la in relatiile de grupurilor
profesionala locul de munca munca 5 S29
Imaginea personala
1.1.15. Cunoasterea 1.2.25.Participarea 1.3.17.Manifes-
normelor etice si a la viata comunitatii tarea unei Deontologia profesionala
necesitatii si la activitatile in atitudini 5 S30
respectarii lor si a comun ale grupului proactive in Principii de etica profesionala
codului de conduita de lucru. viata sociala,
si maniere la locul personala ca si Norme etice la locul de munca,
de munca si in in timpul orelor norme de comportament
societate. de lucru. 5 S31
Disciplina in munca si secretul de
serviciu 5 S32
Recapitulare finala

TOTAL 160 32