Sunteți pe pagina 1din 118

Continut

RoofVent® RH | RC | RHC | R

RoofVent® RH A
Unitate de tratare aer cu introducere si extragere aer, cu recuperare de
energie pentru incalzirea spatiilor inalte

RoofVent® RC B
Unitate de tratare aer cu introducere si extragere, cu recuperare de energie
pentru incalzirea si racirea spatiilor inalte cu un sistem de 2 tevi

21

RoofVent® RHC C
Unitate de tratare aer cu introducere si extragere, cu recuperare de energie
pentru incalzirea si racirea spatiilor inalte cu un sistem de 4 tevi

39

RoofVent® R D
Unitate de tratare aer cu introducere si extragere, cu recuperare de energie
pentru ventilarea spatiilor inalte

57

Optiuni E

75

Transport si instalare F

87

Sistem de automatizare G

99

Proiectarea sistemului H

111
2
RoofVent® RH
Continut

RoofVent® RH A
Unitate de tratare aer cu introducere si extragere aer, cu recuperare
de energie pentru incalzirea spatiilor inalte.

1 Utilizare___________________________________ 4

2 Montare si functionare_______________________ 4

3 Date tehnice______________________________ 10

4 Texte specificatii___________________________ 16

3
RoofVent® RH
Montare si functionare

1.1 Utilizare 1 Montare si functionare

1.2 Utilizarea corespunzatoare
1.1  Componentele aparatului
Aparatele RoofVent® RH servesc la alimentarea cu aer
proaspat si extragerea aerului viciat. Ele se folosesc in spatii Aparatul RoofVent® RH este format din urmatoarele compo-
inalte, cu o singur nivel. Aceste aparate au urmatoarele nente:
functii:
■ Introducere aer proaspat Unitate exterioara cu recuperator de energie
■ Extragerea aerului viciat Unitate pentru montare pe acoperis cu recuperator energie:
■ Incalzire (cu conectare la sistemul centralizat de alimen- carcasa dubla, autoportanta ce garanteaza o izolare termica
tare cu agent termic cald) buna si o stabilitate mare.
■ Recuperarea energiei cu schimbatorul de caldura in placi
■ Filtrarea aerului proaspat si a aerului extras Unitate interioara
■ Distribuirea aerului cu Air-Injector (ajustabil) Unitatea de interior contine urmatoarele elemente:
■ Modul de conectare:
Aparatele RoofVent® RH sunt folosite in hale de productie, Disponibil in 4 variante de lungime per dispozitiv pentru
centre logistice, hale de mentenanta, centre de cumparaturi, adaptarea lui la conditiile locale de instalare.
sali de sport, sali de expozitie etc. Un sistem este format din ■ Sectiunea de incalzire:
mai multe aparate RoofVent®. Acestea sunt instalate uniform Pentru incalzirea aerului alimentat.
distribuite pe toata suprafata acopersiului salii. Aparatele ■ Air-Injector:
individuale sunt controlate individual si actionate in functie de Distribuitor vortex de aer, patentat, ajustabil automat
zona. Sistemul se adapteaza intr-un mod flexibil la cerintele pentru o distribuire libera a aerului pe o suprafata mare.
locale.
Componentele sunt imbinate prin suruburi si pot fi dezasam-
Aparatele RoofVent® RH respecta toate cerintele directivei blate. Conexiunile bateriei sunt localizate in mod standard
Ecodesign referitor la constructia sistemelor de ventilatie sub grila aerului extras. Sectiunea de incalzire poate fi rotita.
ecologice. Ele sunt de tipul "aparat de ventilatie non-reziden-
tial" (NRVU) si "aparat de ventilatie bidirectionala" (BVU). Multumita capacitatii mari si eficientei de distribuire a
aerului, aparatele RoofVent® au o arie de acoperire mare. In
comparatie cu alte sisteme, este nevoie de mai putine unitati
Utilizarea corespunzatoare include intelegerea instructiunilor pentru a obtine conditiile cerute. Exista mai multe marimi si
de operare. versiuni ale aparatelor, dar si o gama de accesorii optionale
Orice utilizare in afara limitelor este necorespunzatoare. care ofera multa flexibilitate in particularizarea unui proiect
Producatorul nu este raspunzator pentru daunele provocate specific.
de folosirea necorespunzatoare.

1.2 Distributia aerului cu Air-Injector


1.3  Grup de utilizatori
Sistemul de distributie patentat, al aerului - denumit
Este permisa montarea, operarea si intretinerea doar de Air-Injector - este elementul principal. Unghiul de evacuare
catre personalul autorizat si scolarizat, care cunoaste aceste a aerului este reglat prin paletele de ghidare mobile. Acesta
aparate si este informat despre posibilele pericole. depinde de debitul aerului, inaltimea la care este montat si
diferentele de temperatura dintre aerul introdus si aerul din
Instructiunile de operare sunt destinate inginerilor si tehnicie- interior. Aerul poate fi introdus in incapere vertical in jos,
nilor, dar si specialistilor din domeniul constructiilor, incalzirii conic sau orizontal. Prin acest lucru se asigura ca:
sau tehnologiei de ventilatie. ■ fiecare aparat RoofVent® acopera o suprafata mare a
spatiului,
■ suprafata deservita dispune de o suflare libera a aerului,
■ stratificarea temperaturii in camera este redusa, econo-
misindu-se energie.

4
RoofVent® RH
Montare si functionare

Unitate pentru acoperis cu A


recuperator de energie
Unitate interioara
a Modul de conectare
b Sectiune de incalzire
c Air-Injector

Fig. A1:  Componente ale RoofVent RH

5
RoofVent® RH
Montare si functionare

Baterie de incalzire
Panou de acces, baterie
Panou acces, cutie de conectare
Ventilatoare pentru aerul introdus
Usa de acces pentru aerul
introdus
Panou control
Usa de acces pentru aerul
exhaustat
Ventilatoare pentru aerul
exhaustat
Schimbator de caldura in placi
cu bypas pentru controlul
performantei si bypass recirculare
Clapeta aer proaspat cu actuator
Clapeta bypass cu actuator
Filtru pentru aerul prospat
Usa de acces pentru aerul
proaspat
Clapete aer extras si recirculare
cu actuator
Usa de acces pentru aerul extras
Filtru pentru aerul extras
Grila aer extras
Regulator antiinghet
Actuatorul Air-Injector-ului

Fig. A2:  Structura aparatului RoofVent® RH

6
RoofVent® RH
Montare si functionare

Aer proaspat Clapeta recirculare (in contrasens cu clapeta de aer


extras)
Filtru pentru aer proaspat cu presostat diferential
Senzor de temperatura pentru aerul introdus ER
Senzor de temperatura pentru aerul proaspat ER
(optional)
(optional)
Filtru de aer extras cu presostat diferential
Clapeta bypass cu actuator pe introducere
Ventilatoare aer introdus cu monitorizare debit
Senzor temperatura aer exhaustat
Aer extras
Ventilatoare aer exhaustat cu monitorizare debit
Baterie incalzire
Aer exhaustat
Regulator antiinghet
Clapeta aer proaspat cu actuator
Air-Injector cu actuator
Schimbator de caldura in placi
Senzor aer introdus
Senzor aer extras
Aer introdus
Clapeta aer extras cu actuator
Schema functionala pentru RoofVent® RH

7
RoofVent® RH
Montare si functionare

1.3 Regimuri de lucru

Aparatul RoofVent® RH are urmatoarele regimuri de lucru:


■ Ventilatie
■ Ventilatie (redusa)
■ Calitate aer
■ Recirculare
■ Exhaustare
■ Introducere
■ Mod asteptare
■ Actionare de urgenta

Sistemul regulator TopTronic® C regleaza aceste moduri de operare in mod automat pentru fiecare zona de control in
conformitate cu programul de lucru. Urmatoarele aspecte sunt valabile:
■ Modul de operare al unei zone de control poate fi schimbat manual.
■ Fiecare aparat RoofVent® poate functiona individual intr-un mod de operare local: Oprit, Recirculare, Introducere,
Exhaustare, Ventilatie

Puteti gasi o descriere detaliata a regulatorului de sistem TopTronic®C in sectiunea G "Comanda si reglare" din acest manual.

Cod Regim de lucru Descriere


VE Ventilatie Ventilator aer introducere.........MIN-MAX
Aparatul sufla aer proaspat in camera si extrage aerul uzat din incapere. Ventilator aer exhaustat...........MIN-MAX
Valoarea nominala de temperatura pe timp de zi este activa. Recuperare energie...................0-100 %
In functie de conditiile de temperatura, sistemul regleaza : Clapeta aer extras.....................deschisa
■ recuperarea energiei Clapeta recirculare.......................inchisa
■ incalzirea Incalzire........................................0 - 100
■ volumul de aer introdus/extras (intre valorile ajustabile minime si maxime).
VEL Ventilatie (redusa) Ventilator aer introducere.................MIN
La fel ca VE, doar ca aparatul functioneaza cu valorile minime setate pentru Ventilator aer exhaustat...................MIN
volumele de aer extras si aer introdus. Recuperare energie...................0-100 %
Clapeta aer extras.....................deschisa
Clapeta recirculare.......................inchisa
Incalzire.....................................0 - 100%

AQ Calitate aer Ventilator aer introducere........MIN-MAX


Acesta este modul de operare pentru ventilatia la cerere a incaperii. Ventilator aer exhaustat..........MIN-MAX*)
Valoarea nominala de temperatura pe timp de zi este activa. In functie de Recuperare energie...................0-100 %
conditiile de temperatura si calitatea aerului, sistemul regleaza: Clapeta aer extras.............0 / 50 / 100 %
■ recuperarea energiei Clapeta recirculare............100 / 50 / 0 %
■ incalzirea Incalzire.....................................0 - 100%
■ volumul de aer introdus/extras (intre valorile ajustabile minime si maxime).
■ clapetele aer extras si recirculare pentru: recirculare, aer mixat sau
*) Oprit in operatia de recirculare
operare cu aer proaspat
REC Recirculare Ventilator aer introducere.0 / 50 / 100 %*)
Regim recirculare pornit/oprit, cu algoritmul TempTronic: In cazul unui Ventilator aer exhaustat...................oprit
necesar de caldura, aparatul aspira aer din interior, il incalzeste sau raceste Recuperare energie...........................0 %
si il sufla inapoi in incapere. Valoarea nominala de temperatura pe timp de zi Clapeta aer extras........................inchisa
este activa. Clapeta recirculare....................deschisa
Incalzire......................................pornita*)

*) In functie de cererea de incalzire

8
RoofVent® RH
Montare si functionare

Cod Regim de lucru Descriere A


EA Exhaustare Ventilator aer introducere.................oprit
Aparatul aspira aerul uzat din incapere. Nu are loc nicio reglare a tempera- Ventilator aer exhaustat................pornit*)
turii ambientale. Aerul proaspat nefiltrat intra in incapere prin geamurile sau Recuperare energie...........................0 %
usile deschise sau printr-un alt sistem care asigura alimentarea cu aer. Clapeta aer extras.....................deschisa
Clapeta recirculare.......................inchisa
Incalzire..........................................oprita

*) Debit ajustabil

SA Introducere Ventilator aer introducere.............pornit*)


Aparatul sufla aer proaspat in incapere. Valoarea nominala de temperatura Ventilator aer exhaustat...................oprit
pe timp de zi este activa. In functie de conditiile de temperatura, sistemul Recuperare energie...........................0 %
controleaza incalzirea/racirea. Aerul folosit din incapere trece prin ferestre Clapeta aer extras........................inchisa
sau usi deschise sau prin alt sistem care asigura extractia. Clapeta recirculare....................deschisa
Incalzire.....................................0 - 100%

*) Debit ajustabil

ST Mod asteptare
In mod normal, aparatul este oprit.
Urmatoarele functii raman active:
■ Protectia impotriva inghetului: Ventilator aer introducere.........MIN-MAX
Daca temperatura incaperii scade sub valoarea setata pentru protectia de Ventilator aer exhaustat...................oprit
inghet, aparatul incalzeste incaperea in regimul de recirculare. Recuperare energie...........................0 %
Clapeta aer extras..........................oprita
Clapeta recirculare....................deschisa
Incalzire........................................pornita

■ Racire pe timp de noapte: Ventilator aer introducere................MAX


■ Daca temperatura incaperii depaseste valoarea setata pentru racirea Ventilator aer exhaustat...................MAX
pe timp de noapte si temperatura curenta a aerului proaspat permite, Recuperare energie...........................0 %
aparatul sufla aer proaspat rece in incapere si extrage aerul cald din inca- Clapeta aer extras.....................deschisa
pere, fara recuperare de energie. Clapeta recirculare.......................inchisa
Incalzire..........................................oprita

– Regim de avarie Ventilator aer introducere................MAX


Aparatul aspira aer din interior, il incalzeste si il sufla din nou in incapere. Ventilator aer exhaustat...................oprit
Regimul de avarie este activat prin inserarea unui fir jumper in blocul de Recuperare energie...........................0 %
control. De exemplu, este potrivit sa incalziti sala inainte sa utilizati sistemul Clapeta aer extras........................inchisa
de control sau in cazul in care controller-ul nu mai functioneaza in timpul Clapeta recirculare....................deschisa
incalzirii. Prin conectarea unui termostat de camera este posibila specifi- Incalzire........................................pornita
carea unei valori pentru temperatura in incapere.

L_OFF Oprit (mod de operare local) Ventilator aer introducere...............oprita


Aparatul este oprit. Protectia impotriva inghetului ramane activa. Ventilator aer exhaustat.................oprita
Recuperare energie...........................0 %
Clapeta aer extras........................inchisa
Clapeta recirculare....................deschisa
Incalzire..........................................oprita

Table A1: Moduri de operare ale RoofVent® RH

9
RoofVent® RH
Date tehnice

2 Date tehnice

2.1 Referinte legate de tipul aparatului 2.4 Sistem de recuperare a caldurii (HRS)


Recuperarea caldurii R1 R2
RH - 6 B - - R1 / ...
Eficienta recuperarii, uscat % 76 67
Tipul aparatului Eficienta recuperarii, umed % 87 77
RoofVent® RH Table A3: Nivel de transfer termic al schimbatorului de caldura in placi

Dimensiunea aparatului
6 sau 9
2.5 Filtrarea aerului
Sectiunea de incalzire
Filtru Aer proaspat Aer extras
B cu baterie de tipul B
C cu baterie de tipul C Clasa filtrului F7 M5
D cu baterie de tipul D Clasificare energetica A D
Setarile de fabrica ale presostatelor
Recuperarea caldurii diferentiale
R1 Eficienta mare a recuperarii
Dimensiunea 6 200 Pa 200 Pa
R2 Eficienta standard a recuperarii
Dimensiunea 9 250 Pa 250 Pa
Mai multe optiuni Table A4:  Filtrarea aerului
Le puteti gasi in sectiunea E
'Optiuni'

2.2 Referinte legate de tipul aparatului

2.3 Limite aplicatie

Temperatura aer extras max. 50 °C


Umiditate relativa a aerului extras max. 60 %
Umiditatea aerului extras max. 12.5 g/kg
Temperatura aerului proaspat min. -30 °C
Temperatura agentului de incalzire 1) max. 85 °C
Presiune de lucru a mediului de incalzire/ max. 800 kPa
Temperatura aerului introdus max. 60 °C
Debit aer  imensiune 6:
D min. 3100 m³/h
Dimensiune 9: min. 5000 m³/h
1) Construit pentru temperaturi mai mari, la cerere.

Table A2: Limitele aplicatiei

Nota
Utilizati unitati proiectate pentru umiditatea aerului
extras mare daca umiditatea din incinta este mai
mare de 2 g/kg (vezi sectiunea E 'Optiuni').

10
RoofVent® RH
Date tehnice

2.6 Debit, parametrii produsului A


Tipul aparatului RH-6 RH-9
Tip recuperator caldura R1 R2 R1 R2
Debit aer nominal m³/h 5500 5200 8000 7600
m³/s 1.53 1.44 2.22 2.11
Controlul debitului de aer m³/h 3100…5700 3100…5800 5000…8500 5000…9000
Suprafata acoperita m² 480 447 797 741
Putere specifica ventilator SFPnt W/(m³/s) 1220 960 1160 890
Viteza m/s 2.69 2.54 2.98 2.84
Eficienta statica a ventilatoarelor % 70.3 70.3 70.3 70.3
Scaderea de presiune interioara a componentelor
de ventilatie
Aer proaspat/Aer Pa 315 220 326 236
introdus
Aer extractat/Aer Pa 340 245 376 276
exhaustat
Rata maxima neetanseitate
Externa % 0.45 0.45 0.25 0.25
Interna % 1.50 1.50 1.20 1.20
Tipul bateriei B C B C B C D B C D
Presiune externa nominala
Aer introdus Pa 220 190 390 360 360 320 290 470 430 410
Aer extras Pa 190 190 350 350 330 330 330 450 450 450
Puterea electrica efectiva kW 2.4 2.4 1.8 1.9 3.4 3.5 3.6 2.7 2.8 2.9

Table A5: Date tehnice ale RoofVent® RH

11
RoofVent® RH
Date tehnice

2.7 Putere de incalzire

Nota
Datele privind performantele listate aici se aplica la cele mai frecvente conditii de proiectare.
Utilizati programul de selectie 'HK-Select' pentru a calcula datele de performanta pentru alte date
de proiectare. Puteti descarca gratuit 'HK-Select' de pe internet.

Temperatura mediului de incalzire 80/60 °C 60/40 °C


Aparat tF Q QTG Hmax tS ∆pW mW Q QTG Hmax tS ∆pW mW
Dimensiune HR Tip °C kW kW m °C kPa l/h kW kW m °C kPa l/h
  - 5 48 40 12 40 13 2047 29 21 15 30 5 1240
B
- 15 49 38 12 39 14 2120 31 19 16 29 6 1313
R1
  - 5 77 69 9 55 15 3287 48 40 12 40 6 2054
C
- 15 79 68 9 55 16 3403 51 39 12 39 7 2170
RH-6
  - 5 48 37 11 39 14 2067 30 19 15 29 5 1284
B
- 15 51 34 11 38 15 2172 32 16 16 27 6 1390
R2
  - 5 77 66 9 55 15 3285 49 38 11 40 6 2100
C
- 15 80 64 9 55 17 3446 53 37 11 39 7 2262
  - 5 70 59 12 40 10 2988 42 31 16 29 4 1785
B
- 15 72 56 12 39 11 3097 44 28 17 28 4 1894
  - 5 114 103 9 56 14 4903 71 60 12 40 5 3057
R1 C
- 15 118 102 9 56 15 5078 75 59 12 40 6 3232
  - 5 – – – – – – 88 77 10 47 5 3775
D
- 15 – – – – – – 93 76 11 46 6 3979
RH-9
  - 5 70 54 11 39 10 3015 43 27 16 29 4 1850
B
- 15 74 50 12 38 11 3172 47 23 17 27 4 2007
  - 5 115 99 9 57 14 4945 74 58 11 41 6 3159
R2 C
- 15 121 97 9 56 16 5191 79 56 11 40 7 3405
  - 5 – – – – – – 89 73 10 47 5 3834
D
- 15 – – – – – – 96 72 10 46 6 4119
Legenda: HR = Grad recuperare caldura Hmax = Inaltime maxima de suflare
Tip = Tipul bateriei tS = Temperatura aerului introdus
tF = Temperatura aerului proaspat ∆pW = Pierdere hidraulica pe baterie
Q = Puterea de incalzire a bateriei mW = Debit agent termic
QTG = Puterea utila pentru a acoperi pierderile de caldura
Referinta: Aerul din camera 18 °C, aerul extras 20 °C / 20 % umiditate relativa

- Aceste conditii de operare nu sunt permise, deoarece temperatura maxima a aerului introdus de 60° C este depasita.

Table A6: Puterea de incalzire a RoofVent® RH

Nota:
Puterea utila pentru acoperirea pierderilor de caldura ale unei incinte (QTG) trebuie sa acopere
puterea de ventilatie (QV) si puterea recuperata (QER) in conditiile de aer respective. Se aplica
urmatoarea formula:
12 Q + QER  = QV + QTG

RoofVent® RH
Date tehnice

2.8 Date nivel de zgomot A


Recuperare caldura R1 R2
Mod de operare VE REC VE REC
Punct de masura
RH-6 Nivel presiune acustica (la o distanta de 5m) 1) dB(A) 48 59 54 42 54 46 57 52 40 52
Nivel total al puterii acustice dB(A) 70 81 76 64 76 68 79 74 62 74
Nivel de putere acustica 63 Hz dB(A) 44 58 52 46 61 42 56 50 44 59
125 Hz dB(A) 58 65 57 49 65 56 63 55 47 63
250 Hz dB(A) 68 77 76 59 71 66 75 74 57 69
500 Hz dB(A) 62 74 62 58 70 60 72 60 56 68
1000 Hz dB(A) 59 75 60 57 68 57 73 58 55 66
2000 Hz dB(A) 54 71 56 56 63 52 69 54 54 61
4000 Hz dB(A) 46 66 49 49 61 44 64 47 47 59
8000 Hz dB(A) 34 59 34 37 62 32 57 32 35 60
RH-9 Nivel presiune acustica (la o distanta de 5m)  1) dB(A) 48 60 55 42 55 46 58 53 40 53
Nivel total al puterii acustice dB(A) 70 82 77 64 77 68 80 75 62 75
Nivel de putere acustica 63 Hz dB(A) 44 59 53 46 62 42 57 51 44 60
125 Hz dB(A) 58 66 58 49 66 56 64 56 47 64
250 Hz dB(A) 68 78 77 59 72 66 76 75 57 70
500 Hz dB(A) 62 75 63 58 71 60 73 61 56 69
1000 Hz dB(A) 59 76 61 57 69 57 74 59 55 67
2000 Hz dB(A) 54 72 57 56 64 52 70 55 54 62
4000 Hz dB(A) 46 67 50 49 62 44 65 48 47 60
8000 Hz dB(A) 34 60 35 37 63 32 58 33 35 61
1) cu radiatie emisferica in mediile cu reflexie mica

Aer proaspat
Aer extras
Aer introdus
Aer exaustat
Afara (Unitate exterioara)

Table A7: Datele de sunet ale RoofVent® RH

13
RoofVent® RH
Date tehnice

2.9 Dimensiuni si greutate

2380 A

2080
47

1950

B C

E
D

G
110

F
200

181

J
H

L
I

K
S

T
U
V

Unitate exterioara cu recuperare de energie Sectiune de incalzire


Modul de conectare Air-Injector
Panou de acces, baterie Racord retur agent termic
Panou de acces, cutie de conectare Debit

Fig. A3: Desen dimensional pentru RoofVent® RH (dimensiunile sunt in mm)

14
RoofVent® RH
Date tehnice

Tipul aparatului RH-6 RH-9 A


A mm 1400 1750
B mm 1040 1240
C mm 848 1048
F mm 410 450
G mm 470 670
H mm 270 300
S mm 490 570
T mm 500 630
U mm 767 937
V mm 900 1100
Modul de conectare V0 V1 V2 V3 V0 V1 V2 V3
D mm 940 1190 1440 1940 980 1230 1480 1980
E mm 530 780 1030 1530 530 780 1030 1530
W mm 1700 1950 2200 2700 1850 2100 2350 2850
Table A8: Dimensiuni ale RoofVent® RH

Tipul aparatului RH-6B RH-6C RH-9B RH-9C RH-9D


I mm 78 78 78 78 95
J mm 101 101 111 111 102
K mm 758 758 882 882 882
L (filet interior) " Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1½ Rp 1½ Rp 2
Continut de apa al bateriei l 3.1 6.2 4.7 9.4 14.2
Table A9: Dimensiuni pentru conexiunea hidraulica pentru sectiunea de incalzire

Tipul aparatului RH-6B RH-6C RH-9B RH-9C RH-9D


Recuperare de caldura R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
Total kg 802 782 809 789 1024 994 1034 1004 1053 1023
Unitatea exterioara kg 660 640 660 640 830 800 830 800 830 800
Unitatea interioara kg 142 142 149 149 194 194 204 204 223 223
Air-Injector kg 37 37 37 37 56 56 56 56 56 56
Sectiune de incalzire kg 30 30 37 37 44 44 54 54 73 73
Modul de conectare V0 kg 75 94
Masa suplimentara V1 kg + 11 + 13
Masa suplimentara V2 kg + 22 + 26
Masa suplimentara V3 kg + 44 + 52

Table A10: Masa pentru RoofVent® RH

15
RoofVent® RH
Texte specificati

3  Texte specificatii Schimbator de caldura in placi:


Schimbator de caldura in placi in contracurent, fabricat din
aluminiu de inalta calitate, sistem de recuperare recuperativ,
certificat de Eurovent, fara mentenanta, fara elemente in
3.1  RoofVent® RH miscare, anti-defectiune, igienic, fara contaminare cu impu-
ritati sau mirosuri. Echipat cu bypass pe introducere, bypass
Aparat de alimentare si extragere aer, cu recuperare de de recirculare, colector de condens si racord de evacuare
energie pentru incalzirea spatiilor inalte. condens pe acoperis. Urmatoarele clapete sunt aranjate pe
Aparatul contine urmatoarele componente: pachetul schimbatorului:
■ Unitate exterioara cu recuperator de energie ■ Clapete de aer pe admisie aer proaspat si bypass pe
■ Unitate interioara: introducere, fiecare cu propriul actuator, pentru controlul
– Modul de conectare infinit variabil al recuperarii caldurii; actuator cu arc cu
– Sectiune de incalzire revenire pentru inchidere la lipsa alimentare electrica.
– Air-Injector ■ Clapete de aer pe aerul extras si bypass de recirculare,
■ Componente de control interconectate intr-un aranjament contra-rotativ cu un
■ Componente optionale actuator comun pentru controlul recircularii si functionarii
cu aer mixt; actuator cu arc cu revenire pentru inchidere la
Aparatele RoofVent® RH respecta toate cerintele directivei lipsa alimentare electrica.
Ecodesign 2009/125/EC referitor la constructia sistemelor Toate clapetele corespund clasei a doua de etansare,
de ventilatie ecologice. Ele sunt sisteme de tipul "aparat de conform EN 1751.
ventilatie non-rezidential" (NRVU) si "aparat de ventilatie
bidirectionala" (BVU).
Deschideri de acces:
■ Usa de acces aer proaspat: deschidere de acces mare,
cu protectie integrata la intemperii si pasari, deschidere
de acces blocabila, configurata cu un sistem de inchidere
Unitatea exterioara cu recuperare de energie rapida, pentru acces usor la filtrul de aer proaspat pentru
mentenanta, la schimbatorul de caldura in placi, dar si la
Carcasa autoportanta, facuta din aluminiu anodizat (exterior) clapetele de aer proaspat si bypass pe introducere.
si tabla de aluzinc (interior): ■ Usa de acces aer exhaustat: deschidere de acces mare,
■ Rezistenta la intemperii, coroziune, impact, etansata cu protectie integrata la intemperii si pasari, configurata
■ Inflamabilitate mica, carcasa dubla, fara punti termice, cu cu un sistem de blocare rapida pentru acces usor ventila-
izolatie foarte eficienta facuta din poliuretan cu pori inchisi toarele de exhaustare.
■ Igienic si usor de intretinut datorita suprafetelor netede din ■ Usa de acces aer extras: deschidere de acces mare,
interior si usilor de acces mari, rezistente la imbatranire si deschidere de acces blocabila, configurata cu un amor-
materialelor de sigilare fara silicon. tizor pneumatic, pentru acces usor la filtrul de aer extras
pentru mentenanta, la schimbatorul de caldura in placi, la
Unitatea exterioara cu recuperare de energie include: colectorul de condens, dar si la clapetele de aer pe aerul
extras si bypass de recirculare
Ventilatoare de aer introdus si aer exhaustat: ■ Usa de acces aer introdus: deschidere de acces mare,
Ventilatoare fara intretinere, actionate direct, radiale, cu deschidere de acces blocabila, configurata cu un amor-
motoare EC de mare eficienta, cu pale curbate spre inapoi, tizor pneumatic pentru accesul usor la ventilatoarele de
conturate 3D si elice cu invartire libera din material composit aer de introducere, panoul de control si linia de condens a
de mare performanta; priza de admisie cu debit optimizat; schimbatorului de caldura in placi pentru mentenanta.
viteza infinit variabila; cu monitorizarea activa a presiunii
pentru debit constant si / sau reglarea debitului controlat la Panoul de control:
cerere; nivel de zgomot redus; cu protercie la suprasarcina Design compact pe o placuta de montare usor accesibila
integrata. continand:
■ Controller-ul aparatului ca parte a sistemului regulator
Filtru de aer proaspat: TopTronic® C:
– Complet conectat la componentele electrice ale
Acest filtru contine elemente compacte foarte eficiente din unitatii exterioare (ventilatoare, actuatoare, senzori de
clasa F7, complet incinerabile, usor de schimbat, incluzand temperatura, monitorizarea filtrelor si senzor presostat
presostate diferentiale pentru monitorizarea filtrului. diferential).
– Complet cablat cu cutia de conectare din modulul de
Filtru aer extras: conectare.
Acest filtru contine elemente compacte foarte eficiente din ■ Sectiune de tensiune inalta:
clasa M5, complet incinerabile, usor de schimbat, incluzand
presostate
16 diferentiale pentru monitorizarea filtrului.
RoofVent® RH
Texte specificati

– Terminale principale de alimentare Air-Injector A


– Intrerupator de izolare
– Intrerupator principal (poate fi actionat din afara) 1 Air-Injector

– Sigurante pentru transformator Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga,
■ Sectiune de tensiune joasa: igienica si usor de intretinut datorita suprafetelor interioare
– Transformator pentru actuatori, senzori si controller-ul netede rezistente la imbatranire, fabricate din materiale de
aparatului sigilare fara silicon; izolata inauntru cu poliuretan cu pori
– Selector extern regim de avarie inchisi, continand:
■ Distribuitor de aer vortex cu duza de evacuare concen-
trica, palete ajustabile si capota absorbanta integrata.
■ Actuator pentru ajustarea infinit variabila a distributiei
Modul de conectare aerului verticala, de sus in jos, pentru o distribuire libera a
aerului in incapere indiferent de conditiile de operare.
Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga, ■ Senzor de aer introdus.
igienica si usor de intretinut datorita suprafetelor interioare
netede rezistente la imbatranire, fabricate din materiale de 2 Air-Injectors

sigilare fara silicon; configurat cu grilaj de aer extras si panou 2 x Air-Injector, furnizate neconectate; conducta de
de acces pentru un acces usor la baterie pentru mentenanta. aer introdus pentru conectarea aparatului RoofVent® la
■ Fascicul de cabluri in copex metalic, pentru conectarea Air-Injector se va confectiona la fata locului. Carcasa facuta
directa la panoul de acces al unitatii exterioare. din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga, igienica si usor de
■ Cutie de conectare facuta din otel galvanizat, configurata intretinut datorita suprafetelor interioare netede rezistente la
cu un capac cu suruburi si intrari de cabluri cu protectie imbatranire, fabricate din materiale de sigilare fara silicon,
impotriva apei si deformarii; pentru conectarea: cu:
– Alimentarii generale ■ Distribuitor de aer vortex cu duza de evacuare concen-
– Bus-ului zonal trica, palete ajustabile si capota absorbanta integrata.
– Tuturor senzorilor si actuatorilor unitatii interioare (gata ■ Actuator pentru ajustarea infinit variabila a distributiei
pentru conectare): regulatorul antiinghet, senzor de aerului verticala, de sus in jos, pentru o distribuire libera a
temperatura a aerului introdus, actuator Air-Injector. aerului in hala indiferent de conditiile de operare.
– Componentelor periferice (de exemplu vane de amestec, ■ Senzor de aer introdus.
pompe...)
– Componentelor optionale (de exemplu senzor de retur) Fara Air-Injector

Aparat configurat fara distribuitor vortex de aer pentru


Modul de conectare V1 / V2 / V3: conectarea la fata locului la o conducta de introducere si
Modulul de conectare este extins astfel incat sa se adapteze distributie de aer in cladire.
la instalarea locala, functie de grosimea acoperisului.

Optiuni pentru aparat


Sectiunea de incalzire
Design impermeabil in contact cu uleiul:
Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga, ■ Materiale impermeabile in contact cu uleiul.
igienica si usor de intretinut datorita suprafetelor interioare ■ Filtru special pentru aerul extras pentu separarea uleiului
netede rezistente la imbatranire, fabricate din materiale de si a prafului (clasa M5) in modulul de conectare.
sigilare fara silicon. ■ Schimbator de caldura in placi etansat suplimentar; test
Sectiunea de incalzire contine : de neetanseitate conform standarului muncii.
■ Scurgere de condens de la schimbatorul de caldura in
■ Baterie foarte eficienta de incalzire care este formata din placi la tava de picurare in modulul de conectare.
tevi de cupru nesudate cu aripioare de aluminiu presare, ■ Modul de conectare proiectat pentru atmosfera de ulei cu
profilate si optimizate, cu colector din cupru; pentru conec- separator de condens ulei integrat si racord de condens.
tarea la reteaua de agent termic de cald.
■ Regulator antiinghet Design pentru umiditate mare a aerului extras
■ Ventilatoare de aer de introducere si exhaustare vopsite
electrostatic, grosimea vopselei > 80 μm; componentele
electronice sunt turnate pe ambele parti.
■ Schimbator de caldura in placi etansat suplimentar; test
de neetanseitate conform standarului muncii.

17
RoofVent® RH
Texte specificati

■ Scurgerea de condens de la schimbatorul de caldura in reducerea emisiilor acustice pe partea aerului proaspat,
placi la tava de picurare in modulul de conectare. reducere zgomot _____ dB
■ Izolatie suplimentara pentru diferite componente pentru Amortizor aer exhaustat
evitarea formarii de condens. Configurata ca o extensie a unitatii exterioare, carcasa
■ Modul de conectare configurat cu scurgere de condens si facuta din aluminiu anodizat, cu splittere de atenuare a
etansare speciala. sunetului usor accesibile, debit optimizat, suprafete usor
curatabile si rezistente la abraziune, neinflamabile, igienice
Design cu protectie impotriva coroziunii cu o capota din filament de sticla de inalta calitate pentru
■ Ventilatoare de aer introdus si exhaustat vopsite electro- reducerea emisiilor acustice pe partea aerului exhaustat,
static, grosimea vopselei > 80 μm; componentele elec- reducere zgomot _____ dB.
tronice sunt turnate pe ambele parti.
■ Schimbator de caldura in placi cu invelis special pentru
rezistenta la coroziune; etansat suplimentar; test de Amortizoare de aer introdus si aer extras
neetanseitate conform standarului muncii. Splittere de atenuare a sunetului, integrate in modulul de
■ Elemente de conectare (piulite nituibile oarbe, suruburi, conectare, debit optimizat, cu suprafete usor curatabile si
nituri) facute din otel inoxidabil 1.4301. rezistente la abraziune, igienice, cu capota din filament de
■ Invelisul unitatii exterioare vopsit electrostatic pe interior. sticla de inalta calitate pentru reducerea emisiilor acustice in
■ Usa de acces aer exhaustat, piese din foi de metal ale incapere, reducere zgomot aer introdus / aer extras _____
clapetelor si piese din foi de metal ale unitatii interi- dB.
oare, vopsite electrostatic pe ambele parti (gri cremena,
RAL7032). Ansamblu hidraulic sistem de deviatie
■ Baterie vopsita. Ansamblu prefabricat pentru sistem hidraulic de deviatie,
format din vana cu servomotor magnetic de amestec cu
Design impotriva coroziunii pentru o umiditate ridicata a reglaj proportional, robinet de echilibrare hidraulic, robinet
aerului extras de separare tip bila, aerisitor automat si racorduri filetate
■ Ventilatoare de aer introdus si exhaustat vopsite electro- tip olandez pentru conectarea la racordurile aparatului si
static, grosimea vopselei > 80 μm; electronice turnate pe la circuitul de distributie, servomotor magnetic de amestec
ambele parti. cu stecker pentru conectarea rapida la cutia de conec-
■ Schimbator de caldura in placi cu invelis special pentru tare; adaptata pentru tipurile de baterii din aparat si pentru
rezistenta la coroziune; sigilat aditional; test de neetansei- sistemul regulator Hoval TopTronic®C.
tate conform standarului muncii.
■ Scurgerea de condens de la schimbatorul de caldura in
placi la tava de picurare in modulul de conectare. Vana cu servomotor
■ Izolatie aditionala a diferite componente pentru evitarea Vana cu servomotor de reglare continua actionata magnetic,
formarii de condens. cu steker de conectare la cutia de conectare, adaptata
■ Modul de conectare configurat cu o scurgere de condens pentru tipurile de baterii din aparat si pentru sistemul regu-
si sigiliu aditional. lator Hoval TopTronic®C.
■ Elemente de conectare (piulite nituibile oarbe, suruburi,
nituri) facute din otel inoxidabil 1.4301. Priza
■ Invelisul unitatii exterioare vopsit electrostatic pe interior. Priza de 230 V, instalata in panoul de control pentru alimen-
■ Usa de acces aer extras, piese din foi de metal ale clapet- tarea simpla a aparetelor electrice externe.
elor si piese din foi de metal ale unitatii interioare, vopsita
electrostatic pe ambele parti (gri cremena, RAL7032).
■ Baterie vopsita.

Vopsirea unitatii exterioare


Alegerea vopselei unitatii exterioare in culoare RAL.

Vopsirea unitatii interioare


Alegerea vopselei unitatii interioare in culoare RAL.

Amortizor aer proaspat


Configurata ca o extensie a unitatii exterioare, carcasa
facuta din aluminiu anodizat, cu splittere de atenuare a
sunetului usor accesibile, debit optimizat, suprafete usor
curatabile si rezistente la abraziune, neinflamabile, igienice
cu o capota din filament de sticla de inalta calitate pentru

18
RoofVent® RH
Texte specificati

3.2 Sistem de automatizare TopTronic® C ■ In cazul in care exista intrerupere de comunicare, bus, A


senzori, alimentare electrica, fiecare parte a sistemului
Liber configurabil, sistem de control predefinit pe baza de trece la un mod de protectie care protejaja in functionare.
zona de control, pentru operarea sistemelor descentralizate ■ Controlul de protectie la inghet a aparatelor cu un control
de ventilatie Hoval cu utilizarea optima a energiei, potrivit constrans de functii de protectie pentru a preveni inghe-
pentru controlul in functie de cerere a sistemelor globale, tarea bateriei.
care cuprind pana la 64 de zone de control, fiecare zona cu ■ Un mod de intretinere implementat in algoritmul de control
pana la 15 aparate de introducere si extractie si 10 unitati de pentru testarea tuturor punctelor de date fizice si alarme
recirculare. garanteaza o fiabilitate ridicata.

Structura sistem: Optiuni pentru sistemul de automatizare:


■ Regulator de unitate: instalate in special in panoul de
control aparatului Aparat de introducere si extractie aer:
■ Bus zona (Modbus): conexiune seriala a tuturor regula- ■ Monitorizare energie
toarelor de aparate intr-o singura zona de control cu regu- ■ Control pompa pentru circuit de injectie sau de amestec
latorul de zona si, eventual, cu terminalul operatorului de ■ Senzor de temperatura de retur
zona; cu protocol bus robust prin cablu de bus (cabluri de
bus furnizate de client) ecranat, pereche de fire rasucite. Panou de control zonal:
■ Panou de control zonal cu: ■ Lampa de alarma colectiva
– Terminal operator de sistem ■ Priza 230 V
– Senzor de temperatura exterioara ■ Alimentare pompa principala
– Regulatoare de zona si senzori de temperatura ambi- ■ Senzor de temperatura ambiental suplimentar
entali ■ Senzor de umiditate
– Toate componentele pentru alimentarea cu energie ■ Senzor calitate aer
electrica si de protectie ■ Valori setpoint externe
■ Bus sistem (Ethernet): pentru conectarea tuturor regu- ■ Incarcare valori intrare
latoarelor de zona unul de altul si la terminalul operato- ■ Terminal operare comutator de selectie
rului de sistem precum si, daca este cazul, sistemul de ■ Terminal operare butoane e selectie
management al cladirii (cabluri de bus furnizate de client) ■ Alimentare electrica aparate si siguranta generala panou

Operare:
■ TopTronic® C-ST ca terminal operator de sistem: panou
tactil pentru vizulalizarea si controlul prin web browser via
interfata HTML.
■ TopTronic® C-ZT ca terminal operator de zona: pentru
operare simpla, locala, a regulatorului de zona (optional)
■ Comutatoare de selectie operare manuala (optional)
■ Butoane de selectie operare manuala (optional)
■ Operarea aparatelor via building management system via
interfete standardizate (optional)

Functii de control:
■ Controlul aerului introdus utilizand controlul in cascada al
aerului de introducere prin controlul secvential al energiei
recuperate si al bateriei.
■ Controlul de baza al debitelor aerului de introducere si cel
de extractie de la minim la maxim depinzand de temper-
atura ambientala si, optional, de calitatea aerului ambi-
ental.
■ Controlul aparatului, inclusiv distributia de aer conform
specificatiilor regulatorului de zona

Alarme, protectie:
■ Managementul alarmelor centrale cu inregistrarea tuturor
alarmelor (data, prioritate, stare) intr-o lista de alarme si
de memorie de alarma a ultimelor 50 de alarme; trans-
miterea prin e-mail poate fi setata in automatizare.

19
20
RoofVent® RC
Continut

RoofVent® RC B
Unitate de tratare aer cu introducere si extragere aer, cu recuperare
de energie pentru incalzirea si racirea spatiilor inalte cu un sistem
de 2 tevi.

1 Utilizare__________________________________ 22

2 Montare si functionare______________________ 22

3 Date tehnice_______________________________ 28

4 Texte specificatii___________________________ 35

21
RoofVent® RC
Utilizare

1 Utilizare 2 Montare si functionare

1.1 Utilizarea corespunzatoare 2.1 Componenentele aparatului

Aparatele RoofVent® RC servesc la alimentarea cu aer Aparatul RoofVent® RC este format din urmatoarele compo-
proaspat si extragerea aerului viciat. Ele se folosesc in spatii nente:
inalte, cu o singur nivel. Aceste aparate au urmatoarele Unitate exterioara cu recuperator de energie
functii: Unitate pentru montare pe acoperis cu recuperator energie:
■ Introducere aer proaspat carcasa dubla, autoportanta ce garanteaza o izolare termica
■ Extragerea aerului viciat buna si o stabilitate mare.
■ Incalzire (cu conectare la sistemul centralizat de alimen- Unitate interioara
tare cu agent termic cald) Unitatea de interior contine urmatoarele elemente:
■ Racire (cu conectare la sistemul centralizat de alimentare ■ Modul de conectare:
cu agent termic rece - chiller) Disponibil in 4 variante de lungime per dispozitiv pentru
■ Recuperarea energiei cu schimbatorul de caldura in placi adaptarea lui la conditiile locale de instalare.
■ Filtrarea aerului proaspat si a aerului extras ■ Sectiunea de racire/incalzire:
■ Distribuirea aerului cu Air-Injector (ajustabil) Pentru incalzirea si racirea aerului alimentat in sistemul de
2 tevi.
Aparatele RoofVent® RC sunt folosite in hale de productie, ■ Air-Injector:
centre logistice, hale de mentenanta, centre de cumparaturi, Distribuitor vortex de aer, patentat, ajustabil automat
sali de sport, sali de expozitie etc. Un sistem este format din pentru o distribuire libera a aerului pe o suprafata mare.
mai multe aparate RoofVent®. Acestea sunt instalate uniform
distribuite pe toata suprafata acopersiului salii. Aparatele Componentele sunt imbinate prin suruburi si pot fi dezasam-
individuale sunt controlate individual si actionate in functie de blate. Conexiunile bateriei sunt localizate in mod standard
zona. Sistemul se adapteaza intr-un mod flexibil la cerintele sub grila aerului extras. Sectiunea de incalzire/racire poate fi
locale. rotita.
Aparatele RoofVent® RC respecta toate cerintele directivei
Ecodesign referitor la constructia sistemelor de ventilatie Multumita capacitatii mari si eficientei de distribuire a
ecologice. Ele sunt de tipul "aparat de ventilatie non-reziden- aerului, aparatele RoofVent® au o arie de acoperire mare. In
tial" (NRVU) si "aparat de ventilatie bidirectionala" (BVU). comparatie cu alte sisteme, este nevoie de mai putine unitati
pentru a obtine conditiile cerute. Exista mai multe marimi si
Utilizarea corespunzatoare include intelegerea instructiunilor versiuni ale aparatelor, dar si o gama de accesorii optionale
de operare. care ofera multa flexibilitate in particularizarea unui proiect
Orice utilizare in afara limitelor este necorespunzatoare. specific.
Producatorul nu este raspunzator pentru daunele provocate
de folosirea necorespunzatoare.
2.2 Distributia aerului cu Air-Injector

1.2 Grup de utilizatori Sistemul de distributie patentat, al aerului - denumit


Air-Injector - este elementul principal. Unghiul de evacuare
Este permisa montarea, operarea si intretinerea doar de a aerului este reglat prin paletele de ghidare mobile. Acesta
catre personalul autorizat si scolarizat, care cunoaste aceste depinde de debitul aerului, inaltimea la care este montat si
aparate si este informat despre posibilele pericole. diferentele de temperatura dintre aerul introdus si aerul din
interior. Aerul poate fi introdus in incapere vertical in jos,
Instructiunile de operare sunt destinate inginerilor si tehnicie- conic sau orizontal. Prin acest lucru se asigura ca:
nilor, dar si specialistilor din domeniul constructiilor, incalzirii ■ fiecare aparat RoofVent® acopera o suprafata mare a
sau tehnologiei de ventilatie. spatiului,
■ suprafata deservita dispune de o suflare libera a aerului,
■ stratificarea temperaturii in camera este redusa, econo-
misindu-se energie.

22
RoofVent® RC
Montare si functionare

Unitata exterioara
Unitate pentru acoperis cu
recuperator de energie
Unitate interioara
a Modul de conectare
b Sectiune de incalzire/racire
c Air-Injector
B

Fig. B1: Componente ale RoofVent RC

23
RoofVent® RC
Montare si functionare

Separator de condens
Baterie incalzire/racire
Panou acces, baterie
Panou acces, cutie de conectare
Ventilatoare pentru aerul introdus
Usa de acces pentru aerul
introdus
Panou control
Usa de acces pentru aerul
exhaustat
Ventilatoare pentru aerul
exhaustat
Schimbator de caldura in placi
cu bypas pentru controlul
performantei si bypass recirculare
Clapeta aer proaspat cu actuator
Clapeta bypass cu actuator
Filtru pentru aerul prospat
Usa de acces pentru aerul
proaspat
Clapete aer extras si recirculare
cu actuator
Usa de acces pentru aerul extras
Filtru pentru aerul extras
Grila aer extras
Regulator antiinghet
Racord de evacuare condens
Actuatorul Air-Injector-ului

Fig. B2: Structura RoofVent® RC

24
RoofVent® RC
Montare si functionare

Aer proaspat Clapeta recirculare (in contrasens cu clapeta de aer


extras)
Filtru pentru aer proaspat cu presostat diferential
Senzor de temperatura pentru aerul introdus ER
Senzor de temperatura pentru aerul proaspat ER
(optional)
(optional)
Filtru de aer extras cu presostat diferential
Clapeta bypass cu actuator pe introducere
Ventilatoare aer introdus cu monitorizare debit
Senzor temperatura aer exhaustat
Aer extras
Ventilatoare aer exhaustat cu monitorizare debit
Baterie racire/incalzire
Aer exhaustat
Regulator antiinghet
Clapeta aer proaspat cu actuator
Separator de condens
Schimbator de caldura in placi
Air-Injector cu actuator
Senzor aer extras
Senzor aer introdus
Clapeta aer extras cu actuator
Aer introdus

Fig. B3: Schema functionala pentru RoofVent® RC 25


RoofVent® RC
Montare si functionare

2.3 Regimuri de lucru

Aparatul RoofVent® RC are urmatoarele regimuri de lucru:


■ Ventilatie
■ Ventilatie (redusa)
■ Calitate aer
■ Recirculare
■ Exhaustare
■ Introducere
■ Mod asteptare
■ Actionare de urgenta

Sistemul regulator TopTronic® C regleaza aceste moduri de operare in mod automat pentru fiecare zona de control in
conformitate cu programul de lucru. Urmatoarele aspecte sunt valabile:
■ Modul de operare al unei zone de control poate fi schimbat manual.
■ Fiecare aparat RoofVent® poate functiona individual intr-un mod de operare local: Oprit, Recirculare, Introducere,
Exhaustare, Ventilatie.

Puteti gasi o descriere detaliata a regulatorului de sistem TopTronic®C in sectiunea G "Comanda si reglare" din acest manual.

Cod Regim de lucru Descriere


VE Ventilatie Ventilator aer introducere.........MIN-MAX
Aparatul sufla aer proaspat in camera si extrage aerul uzat din incapere. Ventilator aer exhaustat...........MIN-MAX
Valoarea nominala de temperatura pe timp de zi este activa. Recuperare energie...................0-100 %
In functie de conditiile de temperatura, sistemul regleaza : Clapeta aer extras.....................deschisa
■ recuperarea energiei Clapeta recirculare.......................inchisa
■ incalzirea/racirea Incalzire/racire...........................0 - 100%
■ volumul de aer introdus/extras (intre valorile ajustabile minime si maxime).
VEL Ventilatie (redusa) Ventilator aer introducere.................MIN
La fel ca VE, doar ca aparatul functioneaza cu valorile minime setate pentru Ventilator aer exhaustat....................MIN
volumele de aer extras si aer introdus. Recuperare energie...................0-100 %
Clapeta aer extras.....................deschisa
Clapeta recirculare.......................inchisa
Incalzire/racire...........................0 - 100%

AQ Calitate aer Ventilator aer introducere........MIN-MAX


Acesta este modul de operare pentru ventilatia la cerere a incaperii. Ventilator aer exhaustat..........MIN-MAX*)
Valoarea nominala de temperatura pe timp de zi este activa. In functie de Recuperare energie...................0-100 %
conditiile de temperatura si calitatea aerului, sistemul regleaza: Clapeta aer extras.............0 / 50 / 100 %
■ recuperarea energiei Clapeta recirculare............100 / 50 / 0 %
■ incalzirea/racirea Incalzire/racire...........................0 - 100%
■ volumul de aer introdus/extras (intre valorile ajustabile minime si maxime).
■ clapetele aer extras si recirculare pentru: recirculare, aer mixat sau
operare cu aer proaspat
*) Oprit in operatia de recirculare

REC Recirculare Ventilator aer introducere.0 / 50 / 100 %*)


Regim recirculare pornit/oprit, cu algoritmul TempTronic: In cazul unui Ventilator aer exhaustat...................oprit
necesar de caldura/racire, aparatul aspira aer din interior, il incalzeste sau Recuperare energie...........................0 %
raceste si il sufla inapoi in incapere. Valoarea nominala de temperatura pe Clapeta aer extras........................inchisa
timp de zi este activa. Clapeta recirculare....................deschisa
Incalzire/racire............................pornita*)

*) In functie de cererea de incalzire sau


racire

26
RoofVent® RC
Montare si functionare

Cod Regim de lucru Descriere


EA Exhaustare Ventilator aer introducere.................oprit
Aparatul aspira aerul uzat din incapere. Nu are loc nicio reglare a tempera- Ventilator aer exhaustat................pornit*)
turii ambientale. Aerul proaspat nefiltrat intra in incapere prin geamurile sau Recuperare energie..........................0 %
usile deschise sau printr-un alt sistem care asigura alimentarea cu aer. Clapeta aer extras.....................deschisa
Clapeta recirculare.......................inchisa
Incalzire/racire................................oprita

*) Debit ajustabil
B
SA Introducere Ventilator aer introducere.............pornit*)
Aparatul sufla aer proaspat in incapere. Valoarea nominala de temperatura Ventilator aer exhaustat...................oprit
pe timp de zi este activa. In functie de conditiile de temperatura, sistemul Recuperare energie...........................0 %
controleaza incalzirea/racirea. Aerul folosit din incapere trece prin ferestre Clapeta aer extras........................inchisa
sau usi deschise sau prin alt sistem care asigura extractia. Clapeta recirculare....................deschisa
Incalzire/racire...........................0 - 100%

*) Debit ajustabil

ST Mod asteptare
In mod normal, aparatul este oprit.
Urmatoarele functii raman active:
■ Protectia impotriva inghetului: Ventilator aer introducere.........MIN-MAX
Daca temperatura incaperii scade sub valoarea setata pentru protectia de Ventilator aer exhaustat...................oprit
inghet, aparatul incalzeste incaperea in regimul de recirculare. Recuperare energie...........................0 %
Clapeta aer extras..........................oprita
■ Protectia impotriva supraincalzirii:
Clapeta recirculare....................deschisa
Daca temperatura incaperii creste peste valoarea setata pentru protectia
Incalzire/racire..............................pornita
impotriva supraincalzirii, aparatul raceste incaperea in regimul de recircu-
lare.
■ Racire pe timp de noapte: Ventilator aer introducere................MAX
■ Daca temperatura incaperii depaseste valoarea setata pentru racirea Ventilator aer exhaustat...................MAX
pe timp de noapte si temperatura curenta a aerului proaspat permite, Recuperare energie..........................0 %
aparatul sufla aer proaspat rece in incapere si extrage aerul cald din inca- Clapeta aer extras.....................deschisa
pere, fara recuperare de energie. Clapeta recirculare.......................inchisa
Incalzire/racire................................oprita

– Regim de avarie Ventilator aer introducere................MAX


Aparatul aspira aer din interior, il incalzeste si il sufla din nou in incapere. Ventilator aer exhaustat...................oprit
Regimul de avarie este activat prin inserarea unui fir jumper in blocul de Recuperare energie...........................0 %
control. De exemplu, este potrivit sa incalziti sala inainte sa utilizati sistemul Clapeta aer extras........................inchisa
de control sau in cazul in care controller-ul nu mai functioneaza in timpul Clapeta recirculare....................deschisa
incalzirii. Prin conectarea unui termostat de camera este posibila specifi- Incalzire/racire..............................pornita
carea unei valori pentru temperatura in incapere.
L_OFF Oprit (mod de operare local) Ventilator aer introducere...............oprita
Aparatul este oprit. Protectia impotriva inghetului ramane activa. Ventilator aer exhaustat.................oprita
Recuperare energie..........................0 %
Clapeta aer extras.......................inchisa
Clapeta recirculare....................deschisa
Incalzire/racire................................oprita

Table B1: Moduri de operare ale RoofVent® RC

27
RoofVent® RC
Date tehnice

3 Date tehnice

3.1 Referinte legate de tipul aparatului 3.3 Sistem de recuperare a caldurii (HRS)


Recuperarea caldurii R1 R2
RC - 9 - C - R1 / ...
Eficienta recuperarii, uscat % 76 67
Tipul aparatului Eficienta recuperarii, umed % 87 77
RoofVent® RC
Table B4: Nivel de transfer termic al schimbatorului de caldura in placi

Dimensiunea aparatului
6 sau 9

Sectiunea de incalzire/racire 3.4 Filtrarea aerului


C cu baterie de tipul C
Filtru Aer Aer extras
D cu baterie de tipul D
proaspat
Recuperarea caldurii Clasa filtrului F7 M5
R1 Eficienta mare a recuperarii Clasificare energetica A D
R2 Eficienta standard a recuperarii
Setarile de fabrica ale presostatelor
Mai multe optiuni diferentiale
Le puteti gasi in sectiunea E Dimensiunea 6 200 Pa 200 Pa
'Optiuni' Dimensiunea 9 250 Pa 250 Pa
Table B5: Filtrarea aerului
Table B2: Referinte legate de tipul aparatului

3.2 Limite aplicatie

Temperatura aer extras max. 50 °C


Umiditate relativa a aerului extras max. 60 %
Umiditatea aerului extras max. 12.5 g/kg
Temperatura aerului proaspat min. -30 °C
Temperatura agentului de incalzire 1) max. 85 °C
Presiune de lucru a mediului de incalzire/ max. 800 kPa
racire
Temperatura aerului introdus max. 60 °C
Debit aer  imensiune 6:
D min. 3100 m³/h
DImensiune 9: min. 5000 m³/h
Cantitatea de condens  imensiune 6:
D max. 90 kg/h
Dimensiune 9: max. 150 kg/h
1) Construit pentru temperaturi mai mari, la cerere.

Table B3: Limitele aplicatiei

Nota
Utilizati unitati proiectate pentru umiditatea aerului
extras mare daca umiditatea din incinta este mai
mare de 2 g/kg (vezi sectiunea E 'Optiuni').

28
RoofVent® RC
Date tehnice

3.5 Debit, parametrii produsului


Tipul aparatului RC-6 RC-9
Tip recuperator caldura R1 R2 R1 R2
Debit aer nominal m³/h 5500 5200 8000 7600
m³/s 1.53 1.44 2.22 2.11
Controlul debitului de aer m³/h 3100…5700 3100…5800 5000…8500 5000…9000 B
Suprafata acoperita m² 480 447 797 741
Putere specifica ventilator SVL int W/(m³/s) 1220 960 1160 890
Viteza m/s 2.69 2.54 2.98 2.84
Eficienta statica a ventilatoarelor % 70.3 70.3 70.3 70.3
Scaderea de presiune interioara a componentelor de
ventilatie
Aer proaspat/Aer introdus Pa 315 220 326 236
Aer extractat/Aer exhaustat Pa 340 245 376 276
Rata maxima neetanseitate
Externa % 0.45 0.45 0.25 0.25
Interna % 1.50 1.50 1.20 1.20
Tipul bateriei C C C D C D
Presiune externa nominala
Aer introdus Pa 140 310 280 240 390 360
Aer extras Pa 190 350 330 330 450 450
Puterea electrica efectiva kW 2.5 1.9 3.6 3.7 2.9 2.9
Table B6: Date tehnice ale RoofVent RC
®

29
RoofVent® RC
Date tehnice

3.6 Putere de incalzire

Nota
Datele privind performantele listate aici se aplica la cele mai frecvente conditii de proiectare.
Utilizati programul de selectie 'HK-Select' pentru a calcula datele de performanta pentru alte date
de proiectare. Puteti descarca gratuit 'HK-Select' de pe internet.

Temperatura aer proaspat 80/60 °C 60/40 °C


Aparat tF Q QTG Hmax tS ∆pW mW Q QTG Hmax tS ∆pW mW
Dimensi HR Tip °C kW kW m °C kPa l/h kW kW m °C kPa l/h
-une
 - 5 77 69 9 55 15 3287 48 40 12 40 6 2054
R1 C
- 15 79 68 9 55 16 3403 51 39 12 39 7 2170
RC-6
 - 5 77 66 9 55 15 3285 49 38 11 40 6 2100
R2 C
- 15 80 64 9 55 17 3446 53 37 11 39 7 2262
 - 5 114 103 9 56 14 4903 71 60 12 40 5 3057
C
- 15 118 102 9 56 15 5078 75 59 12 40 6 3232
R1
 - 5 – – – – – – 88 77 10 47 5 3775
D
- 15 – – – – – – 93 76 11 46 6 3979
RC-9
 - 5 115 99 9 57 14 4945 74 58 11 41 6 3159
C
- 15 121 97 9 56 16 5191 79 56 11 40 7 3405
R2
 - 5 – – – – – – 89 73 10 47 5 3834
D
- 15 – – – – – – 96 72 10 46 6 4119
Legenda: HR = Grad recuperare caldura Hmax = Inaltime maxima de suflare
Tip = Tipul bateriei tS = Temperatura aerului introdus
tF = Temperatura aerului proaspat ∆pW = Pierdere hidraulica pe baterie
Q = Puterea de incalzire a bateriei mW = Debit agent termic
QTG = Puterea utila pentru a acoperi pierderile de caldura
Referinta: Aerul din camera 18 °C, aerul extras 20 °C / 20 % umiditate relativa
- Aceste conditii de operare nu sunt permise, deoarece temperatura maxima a aerului introdus de 60° C este depasita.

Table B7: Puterea de incalzire a RoofVent® RC

Nota:
Puterea utila pentru acoperirea pierderilor de caldura ale unei incinte (QTG) trebuie sa acopere
puterea de ventilatie (QV) si puterea recuperata (QER) in conditiile de aer respective. Se aplica
urmatoarea formula:
QTG = Q - QV + QER

30
RoofVent® RC
Date tehnice

3.7 Puterea de racire
Temperatura aer proaspat 6/12 °C 8/14 °C
Aparat tF RHF Qsen Qtot QTG tS ∆pW mW mC Qsen Qtot QTG tS ∆pW mW mC
Dimensi HR Tip °C % kW kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW kW °C kPa l/h kg/h
-une
40 20 20 15 14 13 2870 0 18 18 12 15 10 2539 0
28 B
60 18 37 12 15 44 5267 28 15 31 10 17 31 4424 23
R1 C
40 25 35 19 16 39 4953 15 22 29 17 17 27 4110 10
32
60 22 52 17 17 87 7387 43 20 46 14 18 69 6544 38
RC-6
40 20 20 14 14 14 2822 0 18 18 12 15 11 2529 0
28
60 18 35 12 15 42 4971 25 16 30 10 17 31 4243 21
R2 C
40 24 33 18 16 38 4714 13 22 28 16 17 27 3986 9
32
60 22 49 16 17 84 7027 40 20 44 14 18 67 6299 35
40 29 29 21 14 12 4183 0 26 26 18 15 10 3668 0
28
60 26 52 18 15 39 7455 39 22 43 14 17 27 6169 31
C
40 36 50 28 16 36 7138 20 33 41 25 17 24 5853 12
32
60 33 75 25 17 81 10698 62 29 66 21 18 63 9412 54
R1
40 36 39 28 12 14 5636 5 31 31 23 13 9 4477 0
28
60 33 71 25 13 45 10095 55 29 60 21 14 32 8582 46
D
40 44 67 36 13 40 9581 33 40 56 32 14 29 8068 24
32
60 42 98 34 14 86 14017 83 37 87 29 15 69 12504 74
R-9
40 30 32 21 14 14 4504 3 26 26 18 15 9 3735 0
28
60 27 55 18 15 42 7914 42 23 47 15 16 30 6669 35
C
40 36 54 28 15 40 7684 25 33 45 24 16 28 6440 18
32
60 33 77 25 16 82 11079 65 30 69 21 18 65 9834 57
R2
40 36 40 28 11 14 5723 6 32 32 23 13 9 4533 0
28
60 34 69 25 12 43 9928 53 29 59 21 14 32 8479 44
D
40 44 67 36 12 40 9529 33 40 56 32 14 29 8080 24
32
60 42 96 34 13 83 13713 79 38 86 29 15 66 12265 71
Legenda: tF = Temperatura aerului proaspat QTG = Puterea utila pentru a acoperi pierderile de caldura (→ puterea de racire
RHF = Umiditate relativa a aerului proaspat sensibila)
Tip = Tipul bateriei tS = Temperatura aerului introdus
HR = Grad recuperare caldura ∆pW = Pierdere hidraulica pe baterie
Qsen = Capacitate de racire sensibila (baterie) mW = Debit agent termic
Qtot = Capacitate totala de racire (baterie) mC = Cantitate de condens
Referinta: ■ La o temperatura a aerului proaspat de 28 °C: aerul din camera 22 °C, aerul extras 24 °C / 50 % umiditate relativa
■ La o temperatura a aerului proaspat de 32 °C: aerul din camera 26 °C, aerul extras 28 °C / 50 % umiditate relativa

Table B8: Capacitatea de racire a RoofVent® RC

Nota:
Puterea utila pentru acoperirea pierderilor de racire ale unei incinte (QTG) trebuie sa acopere puterea de ventilatie de
racire (QV) si puterea recuperata (QER) in conditiile de aer respectiv. Se aplica urmatoarea formula:
QTG = Qsen - QV + QER
Qsen = Qtot - Qlatent de condensare

31
RoofVent® RC
Date tehnice

3.8 Dimensiuni si greutate

2380 A

2080
47

1950

B C

E
D

G
110

F
200

181

O
W

P Q
M

N
R

Rp ¾" 80
S

T
U
V

Unitate exterioara cu recuperare de energie Air-Injector


Modul de conectare Racord retur agent termic
Panou de acces, baterie Racord tur agent termic
Panou de acces, cutie de conectare Racord evacuare condens
Sectiune de incalzire/racire

Fig. B4: Desen dimensional pentru RoofVent® RC (dimensiunile sunt in mm)

32
RoofVent® RC
Date tehnice

Tipul aparatului RC-6 RC-9


A mm 1400 1750
B mm 1040 1240
C mm 848 1048
F mm 410 450
G mm 470 670
B
M mm 620 610
S mm 490 570
T mm 500 630
U mm 767 937
V mm 900 1100
Modul de conectare V0 V1 V2 V3 V0 V1 V2 V3
D mm 940 1190 1440 1940 980 1230 1480 1980
E mm 530 780 1030 1530 530 780 1030 1530
W mm 2050 2300 2550 3050 2160 2410 2660 3160
Table B9: Dimensiuni ale RoofVent® RC

Tipul aparatului RC-6-C RC-9-C RC-9-D


N mm 78 78 95
O mm 123 92 83
P mm 758 882 882
Q (filet interior) " Rp 1¼ Rp 1½ Rp 2
R mm 54 53 53
Continut de apa al bateriei l 6.2 9.4 14.2
Table B10: Dimensiuni pentru conexiunea hidraulica

Tipul aparatului RC-6-C RC-9-C RC-9-D


Recuperare de caldura R1 R2 R1 R2 R1 R2
Total kg 842 822 1082 1052 1101 1071
Unitatea exterioara kg 660 640 830 800 830 800
Unitatea interioara kg 182 182 252 252 271 271
Air-Injector kg 37 37 56 56 56 56
Sectiune de incalzire/racire kg 70 70 102 102 121 121
Modul de conectare V0 kg 75 94 94
Masa suplimentara V1 kg + 11 + 11 + 11
Masa suplimentara V2 kg + 22 + 22 + 22
Masa suplimentara V3 kg + 44 + 44 + 44
Table B11: Masa pentru RoofVent® RC

33
RoofVent® RC
Date tehnice

3.9 Date nivel de zgomot


Recuperare caldura R1 R2
Mod de operare VE REC VE REC
Punct de masura
RC-6 Nivel presiune acustica (la o distanta de 5m) 1) dB(A) 48 59 54 42 54 46 57 52 40 52
Nivel total al puterii acustice dB(A) 70 81 76 64 76 68 79 74 62 74
Nivel de putere acustica 63 Hz dB(A) 44 58 52 46 61 42 56 50 44 59
125 Hz dB(A) 58 65 57 49 65 56 63 55 47 63
250 Hz dB(A) 68 77 76 59 71 66 75 74 57 69
500 Hz dB(A) 62 74 62 58 70 60 72 60 56 68
1000 Hz dB(A) 59 75 60 57 68 57 73 58 55 66
2000 Hz dB(A) 54 71 56 56 63 52 69 54 54 61
4000 Hz dB(A) 46 66 49 49 61 44 64 47 47 59
8000 Hz dB(A) 34 59 34 37 62 32 57 32 35 60
RC-9 Nivel presiune acustica (la o distanta de 5m)  1) dB(A) 48 60 55 42 55 46 58 53 40 53
Nivel total al puterii acustice dB(A) 70 82 77 64 77 68 80 75 62 75
Nivel de putere acustica 63 Hz dB(A) 44 59 53 46 62 42 57 51 44 60
125 Hz dB(A) 58 66 58 49 66 56 64 56 47 64
250 Hz dB(A) 68 78 77 59 72 66 76 75 57 70
500 Hz dB(A) 62 75 63 58 71 60 73 61 56 69
1000 Hz dB(A) 59 76 61 57 69 57 74 59 55 67
2000 Hz dB(A) 54 72 57 56 64 52 70 55 54 62
4000 Hz dB(A) 46 67 50 49 62 44 65 48 47 60
8000 Hz dB(A) 34 60 35 37 63 32 58 33 35 61
1) cu radiatie emisferica in mediile cu reflexie mica

Aer proaspat
Aer extras
Aer introdus
Aer exaustat
Afara (Unitate exterioara)

Table B12: Datele de sunet ale RoofVent® RC

34
RoofVent® RC
Texte specificati

4 Texte specificatii Schimbator de caldura in placi:


Schimbator de caldura in placi in contracurent, fabricat din
aluminiu de inalta calitate, sistem de recuperare recuperativ,
certificat de Eurovent, fara mentenanta, fara elemente in
4.1 RoofVent® RC miscare, anti-defectiune, igienic, fara contaminare cu impu-
ritati sau mirosuri. Echipat cu bypass pe introducere, bypass
Aparat de alimentare si extragere aer, cu recuperare de energie de recirculare, colector de condens si racord de evacuare
pentru incalzirea si racirea spatiilor inalte cu un sistem de 2 tevi. condens pe acoperis. Urmatoarele clapete sunt aranjate pe B
Aparatul contine urmatoarele componente: pachetul schimbatorului:
■ Unitate exterioara cu recuperator de energie ■ Clapete de aer pe admisie aer proaspat si bypass pe
■ Unitate interioara: introducere, fiecare cu propriul actuator, pentru controlul
– Modul de conectare infinit variabil al recuperarii caldurii; actuator cu arc cu
– Sectiune de incalzire/racire revenire pentru inchidere la lipsa alimentare electrica.
– Air-Injector ■ Clapete de aer pe aerul extras si bypass de recirculare,
■ Componente de control interconectate intr-un aranjament contra-rotativ cu un
■ Componente optionale actuator comun pentru controlul recircularii si functionarii
cu aer mixt; actuator cu arc cu revenire pentru inchidere la
Aparatele RoofVent® RC respecta toate cerintele directivei lipsa alimentare electrica.
Ecodesign 2009/125/EC referitor la constructia sistemelor de Toate clapetele corespund clasei a doua de etansare,
ventilatie ecologice. Ele sunt sisteme de tipul "aparat de venti- conform EN 1751.
latie non-rezidential" (NRVU) si "aparat de ventilatie bidirec-
tionala" (BVU). Deschideri de acces:
■ Usa de acces aer proaspat: deschidere de acces mare,
cu protectie integrata la intemperii si pasari, deschidere
de acces blocabila, configurata cu un sistem de inchidere
Unitatea exterioara cu recuperare de energie rapida, pentru acces usor la filtrul de aer proaspat pentru
mentenanta, la schimbatorul de caldura in placi, dar si la
Carcasa autoportanta, facuta din aluminiu anodizat (exterior) si clapetele de aer proaspat si bypass pe introducere.
tabla de aluzinc (interior): ■ Usa de acces aer extras: deschidere de acces mare,
■ Rezistenta la intemperii, coroziune, impact, etansata deschidere de acces blocabila, configurata cu un amor-
■ Inflamabilitate mica, carcasa dubla, fara punti termice, cu tizor pneumatic, cu protectie integrata la intemperii si
izolatie foarte eficienta facuta din poliuretan cu pori inchisi pasari, pentru acces usor la filtrul de aer extras pentru
■ Igienic si usor de intretinut datorita suprafetelor netede din mentenanta, la schimbatorul de caldura in placi, la colec-
interior si usilor de acces mari, rezistente la imbatranire si torul de condens, dar si la clapetele de aer pe aerul extras
materialelor de sigilare fara silicon. si bypass de recirculare.
■ Usa de acces aer exhaustat: deschidere de acces mare,
Unitatea exterioara cu recuperare de energie include: configurata cu un sistem de blocare rapida si un amortizor
pneumatic pentru acces usor ventilatoarele de exaustare.
Ventilatoare de aer introdus si aer exhaustat: ■ Usa de acces aer introdus: deschidere de acces mare,
Ventilatoare fara intretinere, actionate direct, radiale, cu deschidere de acces blocabila, configurata cu un amor-
motoare EC de mare eficienta, cu pale curbate spre inapoi, tizor pneumatic pentru accesul usor la ventilatoarele de
conturate 3D si elice cu invartire libera din material composit de aer de introducere, panoul de control si linia de condens a
mare performanta; priza de admisie cu debit optimizat; viteza schimbatorului de caldura in placi pentru mentenanta.
infinit variabila; cu monitorizarea activa a presiunii pentru debit
constant si / sau reglarea debitului controlat la cerere; nivel de Panoul de control:
zgomot redus; cu protercie la suprasarcina integrata. Design compact pe o placuta de montare usor accesibila
continand:
Filtru de aer proaspat: ■ Controller-ul aparatului ca parte a sistemului regulator
Acest filtru contine elemente compacte foarte eficiente din clasa TopTronic® C:
F7, complet incinerabile, usor de schimbat, incluzand preso- – Complet conectat la componentele electrice ale unitatii
state diferentiale pentru monitorizarea filtrului. exterioare (ventilatoare, actuatoare, senzori de temper-
atura, monitorizarea filtrelor si monitorizare debit).
Filtru aer extras: – Complet cablat cu cutia de conectare din modulul de
Acest filtru contine elemente compacte foarte eficiente din clasa conectare.
M5, complet incinerabile, usor de schimbat, incluzand preso- ■ Sectiune de tensiune inalta:
state diferentiale pentru monitorizarea filtrului. – Terminale principale de alimentare
– Intrerupator de izolare
– Intrerupator principal (poate fi actionat din afara)
35
RoofVent® RC
Texte specificati

– Sigurante pentru transformator Air-Injector


■ Sectiune de tensiune joasa:
– Transformator pentru actuatori, senzori si controller-ul 1 Air-Injector

aparatului Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga,


– Selector extern regim de avarie igienica si usor de intretinut datorita suprafetelor interioare
netede rezistente la imbatranire, fabricate din materiale de
sigilare fara silicon; izolata inauntru cu poliuretan cu pori
inchisi, continand:
Modul de conectare ■ Distribuitor de aer vortex cu duza de evacuare concen-
trica, palete ajustabile si capota absorbanta integrata.
Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga, ■ Actuator pentru ajustarea infinit variabila a distributiei
igienica si usor de intretinut datorita suprafetelor interioare aerului verticala, de sus in jos, pentru o distribuire libera a
netede rezistente la imbatranire, fabricate din materiale de aerului in incapere indiferent de conditiile de operare.
sigilare fara silicon; configurat cu grilaj de aer extras si panou ■ Senzor de aer introdus.
de acces pentru un acces usor la baterie pentru mentenanta.
■ Fascicul de cabluri in copex metalic, pentru conectarea
directa la panoul de acces al unitatii exterioare. 2 Air-Injectors

■ Cutie de conectare facuta din otel galvanizat, configurata 2 x Air-Injectors, furnizate neconectate; conducta de
cu un capac cu suruburi si intrari de cabluri cu protectie aer introdus pentru conectarea aparatului RoofVent® la
impotriva apei si deformarii; pentru conectarea: Air-Injector se va confectiona la fata locului. Carcasa facuta
– Alimentarii generale din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga, igienica si usor de
– Bus-ului zonal intretinut datorita suprafetelor interioare netede rezistente la
– Tuturor senzorilor si actuatorilor unitatii interioare (gata imbatranire, fabricate din materiale de sigilare fara silicon;
pentru conectare): regulatorul antiinghet, senzor de izolata inauntru cu poliuretan cu pori inchisie, cu:
temperatura a aerului introdus, actuator Air-Injector. ■ Distribuitor de aer vortex cu duza de evacuare concen-
– Componentelor periferice (de exemplu vane de amestec, trica, palete ajustabile si capota absorbanta integrata.
pompe...) ■ Actuator pentru ajustarea infinit variabila a distributiei
– Componentelor optionale (de exemplu senzor de retur) aerului verticala, de sus in jos, pentru o distribuire libera a
aerului in hala indiferent de conditiile de operare.
Modul de conectare V1 / V2 / V3: ■ Senzor de aer introdus.
Modulul de conectare este extins astfel incat sa se adapteze
la instalarea locala, functie de grosimea acoperisului. Fara Air-Injector

Aparat configurat fara distribuitor vortex de aer pentru


conectarea la fata locului la o conducta de introducere si
distributie de aer in cladire.
Sectiunea de incalzire/racire

Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga,


igienica si usor de intretinut datorita suprafetelor interioare Optiuni pentru aparat
netede rezistente la imbatranire, fabricate din materiale de
sigilare fara silicon; izolata inauntru cu poliuretan cu pori Design impermeabil in contact cu uleiul:
inchisi. Sectiunea de incalzire/racire contine: ■ Materiale impermeabile in contact cu uleiul.
■ Baterie foarte eficienta de racire/incalzire care este ■ Filtru special pentru aerul extras pentu separarea uleiului
formata din tevi de cupru nesudate cu aripioare de si a prafului (clasa M5) in modulul de conectare.
aluminiu presare, profilate si optimizate, cu colector din ■ Schimbator de caldura in placi etansat suplimentar; test
cupru; pentru conectarea la reteaua de agent termic de de neetanseitate conform standarului muncii.
cald/rece. ■ Scurgere de condens de la schimbatorul de caldura in
■ Regulator antiinghet placi la tava de picurare in modulul de conectare.
■ Separatorul de condens cu canal colector, facut din mate- ■ Modul de conectare proiectat pentru atmosfera de ulei cu
rial de inalta calitate rezistent la coroziune, denivelat in separator de condens ulei integrat si racord de condens.
toate directiile pentru o scurgere rapida.
■ Colectorul de condens pentru conectarea la un racord de
condens (inclus).

36
RoofVent® RC
Texte specificati

Design pentru umiditate mare a aerului extras Vopsirea unitatii interioare


■ Ventilatoare de aer de introducere si exhaustare vopsite Alegerea vopselei unitatii interioare in culoare RAL.
electrostatic, grosimea vopselei > 80 μm; componentele
electronice sunt turnate pe ambele parti. Amortizor aer proaspat
■ Schimbator de caldura in placi etansat suplimentar; test Configurata ca o extensie a unitatii exterioare, carcasa
de neetanseitate conform standarului muncii. facuta din aluminiu anodizat, cu splittere de atenuare a
■ Scurgerea de condens de la schimbatorul de caldura in sunetului usor accesibile, debit optimizat, suprafete usor
placi la tava de picurare in modulul de conectare. curatabile si rezistente la abraziune, neinflamabile, igienice B
■ Izolatie suplimentara pentru diferite componente pentru cu o capota din filament de sticla de inalta calitate pentru
evitarea formarii de condens. reducerea emisiilor acustice pe partea aerului proaspat,
■ Modul de conectare configurat cu scurgere de condens si reducere zgomot _____ dB
etansare speciala.
Amortizor aer exhaustat
Design cu protectie impotriva coroziunii Configurata ca o extensie a unitatii exterioare, carcasa
■ Ventilatoare de aer introdus si exhaustat vopsite electro- facuta din aluminiu anodizat, cu splittere de atenuare a
static, grosimea vopselei > 80 μm; componentele elec- sunetului usor accesibile, debit optimizat, suprafete usor
tronice sunt turnate pe ambele parti. curatabile si rezistente la abraziune, neinflamabile, igienice
■ Schimbator de caldura in placi cu invelis special pentru cu o capota din filament de sticla de inalta calitate pentru
rezistenta la coroziune; etansat suplimentar; test de reducerea emisiilor acustice pe partea aerului exhaustat,
neetanseitate conform standarului muncii. reducere zgomot _____ dB.
■ Elemente de conectare (piulite nituibile oarbe, suruburi,
nituri) facute din otel inoxidabil 1.4301. Amortizoare de aer introdus si aer extras
■ Invelisul unitatii exterioare vopsit electrostatic pe interior. Splittere de atenuare a sunetului, integrate in modulul de
■ Usa de acces aer exhaustat, piese din foi de metal ale conectare, debit optimizat, cu suprafete usor curatabile si
clapetelor si piese din foi de metal ale unitatii interi- rezistente la abraziune, igienice, cu capota din filament de
oare, vopsite electrostatic pe ambele parti (gri cremena, sticla de inalta calitate pentru reducerea emisiilor acustice in
RAL7032). incapere, reducere zgomot aer introdus / aer extras _____
■ Baterie vopsita. dB.

Design imptriva coroziunii pentru o umiditate ridicata a Ansamblu hidraulic sistem de deviatie
aerului extras Ansamblu prefabricat pentru sistem hidraulic de deviatie,
■ Ventilatoare de aer introdus si exhaustat vopsite electro- format din vana cu servomotor magnetic de amestec cu
static, grosimea vopselei > 80 μm; electronice turnate pe reglaj proportional, robinet de echilibrare hidraulic, robinet
ambele parti. de separare tip bila, aerisitor automat si racorduri filetate
■ Schimbator de caldura in placi cu invelis special pentru tip olandez pentru conectarea la racordurile aparatului si
rezistenta la coroziune; sigilat aditional; test de neetansei- la circuitul de distributie, servomotor magnetic de amestec
tate conform standarului muncii. cu stecker pentru conectarea rapida la cutia de conec-
■ Scurgerea de condens de la schimbatorul de caldura in tare; adaptata pentru tipurile de baterii din aparat si pentru
placi la tava de picurare in modulul de conectare. sistemul regulator Hoval TopTronic®C.
■ Izolatie aditionala a diferite componente pentru evitarea
formarii de condens. Vana cu servomotor
■ Modul de conectare configurat cu o scurgere de condens Vana cu servomotor de reglare continua actionata magnetic,
si sigiliu aditional. cu steker de conectare la cutia de conectare, adaptata
■ Elemente de conectare (piulite nituibile oarbe, suruburi, pentru tipurile de baterii din aparat si pentru sistemul regu-
nituri) facute din otel inoxidabil 1.4301. lator Hoval TopTronic®C.
■ Invelisul unitatii exterioare vopsit electrostatic pe interior.
■ Usa de acces aer extras, piese din foi de metal ale clapet- Pompa de condens
elor si piese din foi de metal ale unitatii interioare, vopsita Formata dintr-o pompa centrifugala si o tava de preluare,
electrostatic pe ambele parti (gri cremena, RAL7032). debit maxim de 150l/h cu inaltime maxima de refulare de
■ Baterie vopsita. max. 3m.

Vopsirea unitatii exterioare Priza


Alegerea vopselei unitatii exterioare in culoare RAL. Priza de 230 V, instalata in panoul de control pentru alimen-
tarea simpla a aparetelor electrice externe.

37
RoofVent® RC
Texte specificati

4.2 Sistem de automatizare TopTronic® C Alarme, protectie:


■ Managementul alarmelor centrale cu inregistrarea tuturor
Liber configurabil, sistem de control predefinit pe baza de alarmelor (data, prioritate, stare) intr-o lista de alarme si
zona de control, pentru operarea sistemelor descentralizate de memorie de alarma a ultimelor 50 de alarme; trans-
de ventilatie Hoval cu utilizarea optima a energiei, potrivit miterea prin e-mail poate fi setata in automatizare.
pentru controlul in functie de cerere a sistemelor globale, ■ In cazul in care exista intrerupere de comunicare, bus,
care cuprind pana la 64 de zone de control, fiecare zona cu senzori, alimentare electrica, fiecare parte a sistemului
pana la 15 aparate de introducere si extractie si 10 unitati de trece la un mod de protectie care protejaja in functionare.
recirculare. ■ Controlul de protectie la inghet a aparatelor cu un control
constrans de functii de protectie pentru a preveni inghe-
Structura sistem: tarea bateriei.
■ Regulator de unitate: instalate in special in panoul de ■ Un mod de intretinere implementat in algoritmul de control
control aparatului pentru testarea tuturor punctelor de date fizice si alarme
■ Bus zona (Modbus): conexiune seriala a tuturor regula- garanteaza o fiabilitate ridicata.
toarelor de aparate intr-o singura zona de control cu regu-
latorul de zona si, eventual, cu terminalul operatorului de Optiuni pentru sistemul de automatizare:
zona; cu protocol bus robust prin cablu de bus (cabluri de
bus furnizate de client) ecranat, pereche de fire rasucite. Aparat de introducere si extractie aer:
■ Panou de control zonal cu: ■ Monitorizare energie
– Terminal operator de sistem ■ Comtrol pompa pentru circuit de injectie sau de amestec
– Senzor de temperatura exterioara ■ Senzor de temperatura de retur
– Regulatoare de zona si senzori de temperatura ambi-
entali Panou de control zonal:
– Toate componentele pentru alimentarea cu energie ■ Lampa de alarma colectiva
electrica si de protectie ■ Priza 230 V
■ Bus sistem (Ethernet): pentru conectarea tuturor regu- ■ Alimentare pompa principala
latoarelor de zona unul de altul si la terminalul operato- ■ Senzor de temperatura ambiental suplimentar
rului de sistem precum si, daca este cazul, sistemul de ■ Senzor de umiditate
management al cladirii (cabluri de bus furnizate de client). ■ Senzor calitate aer
■ Valori setpoint externe
Operare: ■ Incarcare valori intrare
■ TopTronic® C-ST ca terminal operator de sistem: panou ■ Terminal operare comutator de selectie
tactil pentru vizulalizarea si controlul prin web browser via ■ Terminal operare butoane e selectie
interfata HTML. ■ Alimentare electrica aparate si siguranta generala panou
■ TopTronic® C-ZT ca terminal operator de zona: pentru
operare simpla, locala, a regulatorului de zona (optional)
■ Comutatoare de selectie operare manuala (optional)
■ Butoane de selectie operare manuala (optional)
■ Operarea aparatelor via building management system via
interfete standardizate (optional)

Functii de control:
■ Controlul aerului introdus utilizand controlul in cascada al
aerului de introducere prin controlul secvential al energiei
recuperate si al bateriei.
■ Controlul de baza al debitelor aerului de introducere si cel
de extractie de la minim la maxim depinzand de temper-
atura ambientala si, optional, de calitatea aerului ambi-
ental.
■ Controlul aparatului, inclusiv distributia de aer conform
specificatiilor regulatorului de zona

38
RoofVent® RHC
Continut

RoofVent® RHC C
Unitate de tratare aer cu introducere si extragere aer, cu recuperare
de energie pentru incalzirea si racirea spatiilor inalte cu un sistem
de 4 tevi.

1 Utilizare__________________________________ 40

2 Montare si functionare______________________ 40

3 Date tehnice______________________________ 46

4 Texte specificatii___________________________ 53

39
RoofVent® RHC
Utilizare

1 Utilizare 2 Montare si functionare

1.1 Utilizarea corespunzatoare 2.1 Componenentele aparatului

Aparatele RoofVent® RHC servesc la alimentarea cu aer Aparatul RoofVent® RHC este format din urmatoarele
proaspat si extragerea aerului viciat. Ele se folosesc in spatii componente:
inalte, cu o singur nivel. Aceste aparate au urmatoarele
functii: Unitate exterioara cu recuperator de energie
■ Introducere aer proaspat Unitate pentru montare pe acoperis cu recuperator energie:
■ Extragerea aerului viciat carcasa dubla, autoportanta ce garanteaza o izolare termica
■ Incalzire (cu conectare la sistemul centralizat de alimen- buna si o stabilitate mare.
tare cu agent termic cald)
■ Racire (cu conectare la sistemul centralizat de alimentare Unitate interioara
cu agent termic rece - chiller) Unitatea de interior contine urmatoarele elemente:
■ Recuperarea energiei cu schimbatorul de caldura in placi ■ Modul de conectare:
■ Filtrarea aerului proaspat si a aerului extras Disponibila in 4 variante de lungime per dispozitiv pentru
■ Distribuirea aerului cu Air-Injector (ajustabil) adaptarea lui la conditiile locale de instalare.
■ Sectiune de incalzire:
Aparatele RoofVent® RHC sunt folosite in hale de productie, Pentru incalzirea aerului alimentat
centre logistice, hale de mentenanta, centre de cumparaturi, ■ Sectiune de racire:
sali de sport, sali de expozitie etc. Un sistem este format din Pentru racirea aerului alimentat
mai multe aparate RoofVent®. Acestea sunt instalate uniform ■ Air-Injector:
distribuite pe toata suprafata acopersiului salii. Aparatele Distribuitor vortex de aer, patentat, ajustabil automat
individuale sunt rcontrolate individual si actionate in functie pentru o distribuire libera a aerului pe o suprafata mare.
de zona. Sistemul se adapteaza intr-un mod flexibil la cerin-
tele locale. Componentele sunt imbinate prin suruburi si pot fi dezasam-
blate. Conexiunile bateriei sunt localizate in mod standard
Aparatele RoofVent® RHC respecta toate cerintele direc- sub grila aerului extras. Sectiunea de incalzire/racire poate fi
tivului Ecodesign referitor la constructia sistemelor de rotita.
ventilatie ecologice. Ele sunt de tipul "aparat de ventilatie
non-rezidential" (NRVU) si "aparat de ventilatie bidirec- Multumita capacitatii mari si eficientei de distribuire a
tionala" (BVU). aerului, aparatele RoofVent® au o arie de acoperire mare. In
comparatie cu alte sisteme, este nevoie de mai putine unitati
Utilizarea corespunzatoare include intelegerea instructiunilor pentru a obtine conditiile cerute. Exista mai multe marimi si
de operare. versiuni ale aparatelor, dar si o gama de accesorii optionale
Orice utilizare in afara limitelor este necorespunzatoare. care ofera multa flexibilitate in particularizarea unui proiect
Producatorul nu este raspunzator pentru daunele provocate specific.
de folosirea necorespunzatoare.
Distributia aerului cu Air-Injector
Sistemul de distributie patentat, al aerului - denumit
1.2 Grup de utilizatori Air-Injector - este elementul principal. Unghiul de evacuare
a aerului este reglat prin paletele de ghidare mobile. Acesta
Este permisa montarea, operarea si intretinerea doar de depinde de debitul aerului, inaltimea la care este montat si
catre personalul autorizat si scolarizat, care cunoaste aceste diferentele de temperatura dintre aerul introdus si aerul din
aparate si este informat despre posibilele pericole. interior. Aerul poate fi introdus in incapere vertical in jos,
conic sau orizontal. Prin acest lucru se asigura ca:
Instructiunile de operare sunt destinate inginerilor si tehnicie- ■ fiecare aparat RoofVent® acopera o suprafata mare a
nilor, dar si specialistilor din domeniul constructiilor, incalzirii spatiului,
sau tehnologiei de ventilatie. ■ suprafata deservita dispune de o suflare libera a aerului,
■ stratificarea temperaturii in camera este redusa, econo-
misindu-se energie.

40
RoofVent® RHC
Montare si functionare

Unitata exterioara
Unitate pentru acoperis cu
recuperator de energie
Unitate interioara
a Modul de conectare
b Sectiune de incalzire
c Sectiune de racire
d Air-Injector

Fig. C1:  Componente ale RoofVent RHC

41
RoofVent® RHC
Montare si functionare

Separator de condens
Baterie racire
Baterie incalzire
Panou acces, baterie
Panou acces, cutie de conectare
Ventilatoare pentru aerul introdus
Usa de acces pentru aerul
introdus
Panou control
Usa de acces pentru aerul
exhaustat
Ventilatoare pentru aerul
exhaustat
Schimbator de caldura in placi
cu bypas pentru controlul
performantei si bypass recirculare
Clapeta aer proaspat cu actuator
Clapeta bypass cu actuator
Filtru pentru aerul prospat
Usa de acces pentru aerul
proaspat
Clapete aer extras si recirculare
cu actuator
Usa de acces pentru aerul extras
Filtru pentru aerul extras
Grila aer extras
Regulator antiinghet
Racord de evacuare condens
Actuatorul Air-Injector-ului

Fig. C2:  Structura aparatului RoofVent® RHC

42
RoofVent® RHC
Montare si functionare

Aer proaspat Senzor de temperatura pentru aerul introdus ER


(optional)
Filtru pentru aer proaspat cu presostat diferential
Filtru de aer extras cu presostat diferential
Senzor de temperatura pentru aerul proaspat ER
(optional) Ventilatoare aer introdus cu monitorizare debit
Clapeta bypass cu actuator pe introducere Aer extras
Senzor temperatura aer exhaustat Baterie incalzire
Ventilatoare aer exhaustat cu monitorizare debit Regulator antiinghet
Aer exhaustat Baterie racire
Clapeta aer proaspat cu actuator Separator de condens
Schimbator de caldura in placi Air-Injector cu actuator
Senzor aer extras Senzor aer introdus
Clapeta aer extras cu actuator Aer introdus
Clapeta recirculare (in contrasens cu clapeta de aer
extras)

Fig. C3: Schema functionala pentru RoofVent® RHC 43


RoofVent® RHC
Montare si functionare

2.2 Regimuri de lucru

Aparatul RoofVent® RHC are urmatoarele regimuri de lucru:


■ Ventilatie
■ Ventilatie (redusa)
■ Calitate aer
■ Recirculare
■ Exhaustare
■ Introducere
■ Mod asteptare
■ Actionare de urgenta

Sistemul regulator TopTronic® C regleaza aceste moduri de operare in mod automat pentru fiecare zona de control in
conformitate cu programul de lucru. Urmatoarele aspecte sunt valabile:
■ Modul de operare al unei zone de control poate fi schimbat manual.
■ Fiecare aparat RoofVent® poate functiona individual intr-un mod de operare local: Oprit, Recirculare, Introducere,
Exhaustare, Ventilatie.

Puteti gasi o descriere detaliata a regulatorului de sistem TopTronic®C in sectiunea G "Comanda si reglare" din acest manual

Cod Regim de lucru Descriere


VE Ventilatie Ventilator aer introducere.........MIN-MAX
Aparatul sufla aer proaspat in camera si extrage aerul uzat din incapere. Ventilator aer exhaustat...........MIN-MAX
Valoarea nominala de temperatura pe timp de zi este activa. Recuperare energie...................0-100 %
In functie de conditiile de temperatura, sistemul regleaza : Clapeta aer extras.....................deschisa
■ recuperarea energiei Clapeta recirculare.......................inchisa
■ incalzirea/racirea Incalzire/racire...........................0 - 100%
■ volumul de aer introdus/extras (intre valorile ajustabile minime si maxime).
VEL Ventilatie (redusa) Ventilator aer introducere.................MIN
La fel ca VE, doar ca aparatul functioneaza cu valorile minime setate pentru Ventilator aer exhaustat...................MIN
volumele de aer extras si aer introdus. Recuperare energie...................0-100 %
Clapeta aer extras.....................deschisa
Clapeta recirculare.......................inchisa
Incalzire/racire...........................0 - 100%

AQ Calitate aer Ventilator aer introducere.........MIN-MAX


Acesta este modul de operare pentru ventilatia la cerere a incaperii. Ventilator aer exhaustat..........MIN-MAX*)
Valoarea nominala de temperatura pe timp de zi este activa. In functie de Recuperare energie...................0-100 %
conditiile de temperatura si calitatea aerului, sistemul regleaza: Clapeta aer extras.............0 / 50 / 100 %
■ recuperarea energiei Clapeta recirculare............100 / 50 / 0 %
■ incalzirea/racirea Incalzire/racire...........................0 - 100%
■ volumul de aer introdus/extras (intre valorile ajustabile minime si maxime).
■ clapetele aer extras si recirculare pentru: recirculare, aer mixat sau
operare cu aer proaspat
*) Oprit in operatia de recirculare

REC Recirculare Ventilator aer introducere.0 / 50 / 100 %*)


Regim recirculare pornit/oprit, cu algoritmul TempTronic: In cazul unui Ventilator aer exhaustat...................oprit
necesar de caldura/racire, aparatul aspira aer din interior, il incalzeste sau Recuperare energie...........................0 %
raceste si il sufla inapoi in incapere. Valoarea nominala de temperatura pe Clapeta aer extras........................inchisa
timp de zi este activa. Clapeta recirculare....................deschisa
Incalzire/racire............................pornita*)

*) In functie de cererea de incalzire sau


racire

44
RoofVent® RHC
Montare si functionare

Cod Regim de lucru Descriere


EA Exhaustare Ventilator aer introducere.................oprit
Aparatul aspira aerul uzat din incapere. Nu are loc nicio reglare a tempera- Ventilator aer exhaustat................pornit*)
turii ambientale. Aerul proaspat nefiltrat intra in incapere prin geamurile sau Recuperare energie..........................0 %
usile deschise sau printr-un alt sistem care asigura alimentarea cu aer. Clapeta aer extras.....................deschisa
Clapeta recirculare.......................inchisa
Incalzire/racire................................oprita

*) Debit ajustabil

SA Introducere Ventilator aer introducere.............pornit*)


Aparatul sufla aer proaspat in incapere. Valoarea nominala de temperatura Ventilator aer exhaustat...................oprit
pe timp de zi este activa. In functie de conditiile de temperatura, sistemul Recuperare energie..........................0 %
controleaza incalzirea/racirea. Aerul folosit din incapere trece prin ferestre Clapeta aer extras........................inchisa
sau usi deschise sau prin alt sistem care asigura extractia. Clapeta recirculare....................deschisa
Incalzire/racire...........................0 - 100% C
*) Debit ajustabil

ST Mod asteptare
In mod normal, aparatul este oprit.
Urmatoarele functii raman active:
■ Protectia impotriva inghetului: Ventilator aer introducere.........MIN-MAX
Daca temperatura incaperii scade sub valoarea setata pentru protectia de Ventilator aer exhaustat...................oprit
inghet, aparatul incalzeste camera in regimul de recirculare. Recuperare energie...........................0 %
Clapeta aer extras..........................oprita
■ Protectia impotriva supraincalzirii:
Clapeta recirculare....................deschisa
Daca temperatura incaperii creste peste valoarea setata pentru protectia
Incalzire/racire..............................pornita
impotriva supraincalzirii, aparatul raceste incaperea in regimul de recircu-
lare.
■ Racire pe timp de noapte: Ventilator aer introducere................MAX
■ Daca temperatura incaperii depaseste valoarea setata pentru racirea Ventilator aer exhaustat...................MAX
pe timp de noapte si temperatura curenta a aerului proaspat permite, Recuperare energie...........................0 %
aparatul sufla aer proaspat rece in incapere si extrage aerul cald din inca- Clapeta aer extras.....................deschisa
pere, fara recuperare de energie. Clapeta recirculare.......................inchisa
Incalzire/racire................................oprita

– Regim de avarie Ventilator aer introducere................MAX


Aparatul aspira aer din interior, il incalzeste si il sufla din nou in incapere. Ventilator aer exhaustat...................oprit
Regimul de avarie este activat prin inserarea unui fir jumper in blocul de Recuperare energie...........................0 %
control. De exemplu, este potrivit sa incalziti sala inainte sa utilizati sistemul Clapeta aer extras........................inchisa
de control sau in cazul in care controller-ul nu mai functioneaza in timpul Clapeta recirculare....................deschisa
incalzirii. Prin conectarea unui termostat de camera este posibila specifi- Incalzire/racire..............................pornita
carea unei valori pentru temperatura in incapere.

L_OFF Oprit (mod de operare local) Ventilator aer introducere...............oprita


Aparatul este oprit. Protectia impotriva inghetului ramane activa. Ventilator aer exhaustat.................oprita
Recuperare energie..........................0 %
Clapeta aer extras........................inchisa
Clapeta recirculare....................deschisa
Incalzire/racire................................oprita

Table C1: Moduri de operare ale RoofVent® RHC

45
RoofVent® RHC
Date tehnice

3 Date tehnice

3.1 Referinte legate de tipul aparatului 3.3 Sistem de recuperare a caldurii (HRS)


Recuperarea caldurii R1 R2
RHC - 6 B C - R1 / ...
Eficienta recuperarii, uscat % 76 67
Tipul aparatului Eficienta recuperarii, umed % 87 77
RoofVent® RHC
3.4 Nivel de transfer termic al schimbatorului de caldura in placi
Dimensiunea aparatului
6 sau 9

Sectiunea de incalzire
B cu baterie de tipul B 3.5 Filtrarea aerului
C cu baterie de tipul C
Filtru Aer proaspat Aer extras
D cu baterie de tipul D
Clasa filtrului F7 M5
Sectiunea de racire
Clasificare energetica A D
C cu baterie de tipul C
Setarile de fabrica ale presostatelor
D cu baterie de tipul D
diferentiale
Recuperarea caldurii Dimensiunea 6 200 Pa 200 Pa
R1 Eficienta mare a recuperarii Dimensiunea 9 250 Pa 250 Pa
R2 Eficienta standard a recuperarii
Table C4: Filtrarea aerului
Mai multe optiuni
Le puteti gasi in sectiunea E
'Optiuni'

Table C2: Referinte legate de tipul aparatului

3.2 Limite aplicatie

Temperatura aer extras max. 50 °C


Umiditate relativa a aerului extras max. 60 %
Umiditatea aerului extras max. 12.5 g/kg
Temperatura aerului proaspat min. -30 °C
Temperatura agentului de incalzire 1) max. 85 °C
Presiune de lucru a mediului de incalzire/ max. 800 kPa
racire
Temperatura aerului introdus max. 60 °C
Debit aer  imensiune 6:
D min. 3100 m³/h
DImensiune 9: min. 5000 m³/h
Cantitatea de condens  imensiune 6:
D max. 90 kg/h
Dimensiune 9: max. 150 kg/h
1) Construit pentru temperaturi mai mari, la cerere.

Table C3: Limitele aplicatiei

Nota
Utilizati unitati proiectate pentru umiditatea aerului
extras mare daca umiditatea din incinta este mai
46 mare de 2 g/kg (vezi sectiunea E 'Optiuni').

RoofVent® RHC
Date tehnice

3.6 Debit, parametrii produsului


Tipul aparatului RHC-6 RHC-9
Tip recuperator caldura R1 R2 R1 R2
Debit aer nominal m³/h 5500 5200 8000 7600
m³/s 1.53 1.44 2.22 2.11
Controlul debitului de aer m³/h 3100…5700 3100…5800 5000…8500 5000…9000
Suprafata acoperita m² 480 447 797 741
Putere specifica ventilator SVL int W/(m³/s) 1220 960 1160 890
Viteza m/s 2.69 2.54 2.98 2.84
Eficienta statica a ventilatoarelor % 70.3 70.3 70.3 70.3
Scaderea de presiune interioara a compo-
C
nentelor de ventilatie
Aer proaspat/Aer Pa 315 220 326 236
introdus
Aer extractat/Aer Pa 340 245 376 276
exhaustat
Rata maxima neetanseitate
Externa % 0.45 0.45 0.25 0.25
Interna % 1.50 1.50 1.20 1.20
Tipul bateriei BC CC BC CC BC BD CC CD DC DD BC BD CC CD DC DD
Presiune externa nominala
Aer introdus Pa 100 60 270 240 250 210 210 170 180 140 360 320 330 290 300 260
Aer extras Pa 190 190 350 350 330 330 330 330 330 330 450 450 450 450 450 450
Puterea electrica efectiva kW 2.6 2.6 2.0 2.0 3.7 3.8 3.8 4.0 4.0 4.1 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2
Table C5: Date tehnice ale RoofVent® RHC

47
RoofVent® RHC
Date tehnice

3.7 Putere de incalzire

Nota
Datele privind performantele listate aici se aplica la cele mai frecvente conditii de proiectare.
Utilizati programul de selectie 'HK-Select' pentru a calcula datele de performanta pentru alte date
de proiectare. Puteti descarca gratuit 'HK-Select' de pe internet.

Temperatura aer proaspat 80/60 °C 60/40 °C


Aparat tF Q QTG Hmax tS ∆pW mW Q QTG Hmax tS ∆pW mW
Dimensiune HR Tip °C kW kW m °C kPa l/h kW kW m °C kPa l/h
  - 5 48 40 12 40 13 2047 29 21 15 30 5 1240
B
- 15 49 38 12 39 14 2120 31 19 16 29 6 1313
R1
  - 5 77 69 9 55 15 3287 48 40 12 40 6 2054
C
- 15 79 68 9 55 16 3403 51 39 12 39 7 2170
RHC-6
  - 5 48 37 11 39 14 2067 30 19 15 29 5 1284
B
- 15 51 34 11 38 15 2172 32 16 16 27 6 1390
R2
  - 5 77 66 9 55 15 3285 49 38 11 40 6 2100
C
- 15 80 64 9 55 17 3446 53 37 11 39 7 2262
  - 5 70 59 12 40 10 2988 42 31 16 29 4 1785
B
- 15 72 56 12 39 11 3097 44 28 17 28 4 1894
  - 5 114 103 9 56 14 4903 71 60 12 40 5 3057
R1 C
- 15 118 102 9 56 15 5078 75 59 12 40 6 3232
  - 5 – – – – – – 88 77 10 47 5 3775
D
- 15 – – – – – – 93 76 11 46 6 3979
RHC-9
  - 5 70 54 11 39 10 3015 43 27 16 29 4 1850
B
- 15 74 50 12 38 11 3172 47 23 17 27 4 2007
  - 5 115 99 9 57 14 4945 74 58 11 41 6 3159
R2 C
- 15 121 97 9 56 16 5191 79 56 11 40 7 3405
  - 5 – – – – – – 89 73 10 47 5 3834
D
- 15 – – – – – – 96 72 10 46 6 4119
Legenda: HR = Grad recuperare caldura Hmax = Inaltime maxima de suflare
Tip = Tipul bateriei tS = Temperatura aerului introdus
tF = Temperatura aerului proaspat ∆pW = Pierdere hidraulica pe baterie
Q = Puterea de incalzire a bateriei mW = Debit agent termic
QTG = Puterea utila pentru a acoperi pierderile de caldura
Referinta: Aerul din camera 18 °C, aerul extras 20 °C / 20 % umiditate relativa
- Aceste conditii de operare nu sunt permise, deoarece temperatura maxima a aerului introdus de 60° C este depasita.

Table C6: Puterea de incalzire a RoofVent® RHC

Nota:
Puterea utila pentru acoperirea pierderilor de caldura ale unei incinte (QTG) trebuie sa acopere
puterea de ventilatie (QV) si puterea recuperata (QER) in conditiile de aer respective. Se aplica
urmatoarea formula:
Q + QER  = QV + QTG

48
RoofVent® RHC
Date tehnice

3.8 Puterea de racire
Temperatura aer proaspat 6/12 °C 8/14 °C
Aparat tF RHF Qsen Qtot QTG tS ∆pW mW mC Qsen Qtot QTG tS ∆pW mW mC
Dimensiune HR Tip °C % kW kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW kW °C kPa l/h kg/h
40 20 20 15 14 13 2870 0 18 18 12 15 10 2539 0
28
60 18 37 12 15 44 5267 28 15 31 10 17 31 4424 23
R1 C
40 25 35 19 16 39 4953 15 22 29 17 17 27 4110 10
32
60 22 52 17 17 87 7387 43 20 46 14 18 69 6544 38
RHC-6
40 20 20 14 14 14 2822 0 18 18 12 15 11 2529 0
28
60 18 35 12 15 42 4971 25 16 30 10 17 31 4243 21
R2 C
40 24 33 18 16 38 4714 13 22 28 16 17 27 3986 9 C
32
60 22 49 16 17 84 7027 40 20 44 14 18 67 6299 35
40 29 29 21 14 12 4183 0 26 26 18 15 10 3668 0
28
60 26 52 18 15 39 7455 39 22 43 14 17 27 6169 31
C
40 36 50 28 16 36 7138 20 33 41 25 17 24 5853 12
32
60 33 75 25 17 81 10698 62 29 66 21 18 63 9412 54
R1
40 36 39 28 12 14 5636 5 31 31 23 13 9 4477 0
28
60 33 71 25 13 45 10095 55 29 60 21 14 32 8582 46
D
40 44 67 36 13 40 9581 33 40 56 32 14 29 8068 24
32
60 42 98 34 14 86 14017 83 37 87 29 15 69 12504 74
RHC-9
40 30 32 21 14 14 4504 3 26 26 18 15 9 3735 0
28
60 27 55 18 15 42 7914 42 23 47 15 16 30 6669 35
C
40 36 54 28 15 40 7684 25 33 45 24 16 28 6440 18
32
60 33 77 25 16 82 11079 65 30 69 21 18 65 9834 57
R2
40 36 40 28 11 14 5723 6 32 32 23 13 9 4533 0
28
60 34 69 25 12 43 9928 53 29 59 21 14 32 8479 44
D
40 44 67 36 12 40 9529 33 40 56 32 14 29 8080 24
32
60 42 96 34 13 83 13713 79 38 86 29 15 66 12265 71
Legenda: tF = Temperatura aerului proaspat QTG = Puterea utila pentru a acoperi pierderile de caldura (→ puterea de racire
RHF = Umiditate relativa a aerului proaspat sensibila)
Tip = Tipul bateriei tS = Temperatura aerului introdus
HR = Grad recuperare caldura ∆pW = Pierdere hidraulica pe baterie
Qsen = Capacitate de racire sensibila (baterie) mW = Debit agent termic
Qtot = Capacitate totala de racire (baterie) mC = Cantitate de condens
Referinta: ■ La o temperatura a aerului proaspat de 28 °C: aerul din camera 22 °C, aerul extras 24 °C / 50 % umiditate relativa
■ La o temperatura a aerului proaspat de 32 °C: aerul din camera 26 °C, aerul extras 28 °C / 50 % umiditate relativa

Table C7: Capacitatea de racire a RoofVent® RHC

Nota:
Puterea utila pentru acoperirea pierderilor de racire ale unei incinte (QTG) trebuie sa acopere puterea de ventilatie de
racire (QV) si puterea recuperata (QER) in conditiile de aer respectiv. Se aplica urmatoarea formula:
Qsen + QER = QV + QTG

Qsen = Qtot - Qlatent de condensare

49
RoofVent® RHC
Date tehnice

3.9 Dimensiuni si greutate

2380 A

2080
47

1950

B C

E
D

G
110

F
200

181

K
J
H

L
O

P Q
M

Rp ¾" 80
S

T
U
V

Unitate exterioara cu recuperare de energie Air-Injector


Modul de conectare Racord retur agent termic incalzire
Panou de acces, baterie Racord tur agent termic incalzire
Panou de acces, cutie de conectare Racord retur agent termic racire
Sectiune de incalzire Racord tur agent termic racire
Sectiune de racire Racord evacuare condens

Fig. C4: Desen dimensional pentru RoofVent® RHC (dimensiunile sunt in mm)

50
RoofVent® RHC
Date tehnice

Tipul aparatului RHC-6 RHC-9


A mm 1400 1750
B mm 1040 1240
C mm 848 1048
F mm 410 450
G mm 470 670
H mm 270 300
M mm 620 610
S mm 490 570
T mm 500 630
U mm 767 937
V mm 900 1100
Modul de conectare V0 V1 V2 V3 V0 V1 V2 V3
D mm 940 1190 1440 1940 980 1230 1480 1980 C
E mm 530 780 1030 1530 530 780 1030 1530
W mm 2320 2570 2820 3320 2460 2710 2960 3460
Table C8: Dimensiuni ale RoofVent® RHC

Dimensiune RHC-6 RHC-9


Tipul bateriei de incalzire B C B C D
I mm 78 78 78 78 95
J mm 101 101 111 111 102
K mm 758 758 882 882 882
L (filet interior) " Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1½ Rp 1½ Rp 2
Continut de apa al bateriei l 3.1 6.2 4.7 9.4 14.2
Table C9: Dimensiuni pentru conexiunea hidraulica pentru sectiunea de incalzire

Dimensiune RHC-6 RHC-9


Tipul bateriei de racire C C D
N mm 78 78 95
O mm 123 92 83
P mm 758 882 882
Q (filet interior) " Rp 1¼ Rp 1½ Rp 2
R mm 54 53 53
Continut de apa al bateriei l 6.2 9.4 14.2
Table C10: Dimensiuni pentru conexiunea hidraulica pentru sectiunea de racire

Tipul aparatului RHC-6BC RHC-6CC RHC-9BC RHC-9BD RHC-9CC RHC-9CD RHC-9DC RHC-9DD
Recuperare de caldura R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
Total kg 872 852 879 859 1126 1096 1145 1115 1136 1106 1155 1125 1155 1125 1174 1144
Unitatea exterioara kg 660 640 660 640 830 800 830 800 830 800 830 800 830 800 830 800
Unitatea interioara kg 212 212 219 219 296 296 315 315 306 306 325 325 325 325 344 344
Air-Injector kg 37 37 37 37 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Sectiune de incalzire kg 30 30 37 37 44 44 44 44 54 54 54 54 73 73 73 73
Sectiune de racire kg 70 70 70 70 102 102 121 121 102 102 121 121 102 102 121 121
Modul de conectare V0 kg 75 94
Masa aditionala V1 kg + 11 + 13
Masa aditionala V2 kg + 22 + 26
Masa aditionala V3 kg + 44 + 52
Table C11: Masa pentru RoofVent® RHC

51
RoofVent® RHC
Date tehnice

3.10 Date nivel de zgomot


Recuperare caldura R1 R2
Mod de operare VE REC VE REC
Punct de masura
RHC-6 Nivel presiune acustica (la o distanta de 5m) 1) dB(A) 49 59 55 42 55 47 57 53 40 53
Nivel total al puterii acustice dB(A) 71 81 77 64 77 69 79 75 62 75
Nivel de putere acustica 63 Hz dB(A) 45 58 53 46 62 43 56 51 44 60
125 Hz dB(A) 59 65 58 49 66 57 63 56 47 64
250 Hz dB(A) 69 77 77 59 72 67 75 75 57 70
500 Hz dB(A) 63 74 63 58 71 61 72 61 56 69
1000 Hz dB(A) 60 75 61 57 69 58 73 59 55 67
2000 Hz dB(A) 55 71 57 56 64 53 69 55 54 62
4000 Hz dB(A) 47 66 50 49 62 45 64 48 47 60
8000 Hz dB(A) 35 59 35 37 63 33 57 33 35 61
RHC-9 Nivel presiune acustica (la o distanta de 5m)  1) dB(A) 49 60 56 42 56 47 58 54 40 54
Nivel total al puterii acustice dB(A) 71 82 78 64 78 69 80 76 62 76
Nivel de putere acustica 63 Hz dB(A) 45 59 54 46 63 43 57 52 44 61
125 Hz dB(A) 59 66 59 49 67 57 64 57 47 65
250 Hz dB(A) 69 78 78 59 73 67 76 76 57 71
500 Hz dB(A) 63 75 64 58 72 61 73 62 56 70
1000 Hz dB(A) 60 76 62 57 70 58 74 60 55 68
2000 Hz dB(A) 55 72 58 56 65 53 70 56 54 63
4000 Hz dB(A) 47 67 51 49 63 45 65 49 47 61
8000 Hz dB(A) 35 60 36 37 64 33 58 34 35 62
1) cu radiatie emisferica in mediile cu reflexie mica

Aer proaspat
Aer extras
Aer introdus
Aer exaustat
Afara (Unitate exterioara)

Table C12: Datele de sunet ale RoofVent® RHC

52
RoofVent® RHC
Texte specificati

4 Texte specificatii Filtru aer extras:


Acest filtru contine elemente compacte foarte eficiente din
clasa M5, complet incinerabile, usor de schimbat, incluzand
presostate diferentiale pentru monitorizarea filtrului.
4.1 RoofVent® RHC
Schimbator de caldura in placi:
Aparat de alimentare si extragere aer cu recuperare de Schimbator de caldura in placi in contracurent, fabricat din
energie pentru incalzirea si racirea spatiilor inalte cu un aluminiu de inalta calitate, sistem de recuperare recuperativ,
sistem de 4 tevi. certificat de Eurovent, fara mentenanta, fara elemente in
Aparatul contine urmatoarele componente: miscare, anti-defectiune, igienic, fara contaminare cu impu-
■ Unitate exterioara cu recuperator de energie ritati sau mirosuri. Echipat cu bypass pe introducere, bypass
■ Unitate interioara: de recirculare, colector de condens si racord de evacuare
– Modul de conectare condens pe acoperis. Urmatoarele clapete sunt aranjate pe
– Sectiune de incalzire pachetul schimbatorului:
– Sectiune de racire ■ Clapete de aer pe admisie aer proaspat si bypass pe
– Air-Injector introducere, fiecare cu propriul actuator, pentru controlul
C
■ Componente de control infinit variabil al recuperarii caldurii; actuator cu arc cu
■ Componente optionale revenire pentru inchidere la lipsa alimentare electrica.
■ Clapete de aer pe aerul extras si bypass de recirculare,
Aparatele RoofVent® RHC respecta toate cerintele direc- interconectate intr-un aranjament contra-rotativ cu un
tivului Ecodesign 2009/125/EC referitor la constructia sistem- actuator comun pentru controlul recircularii si functionarii
elor de ventilatie ecologice. Ele sunt sisteme de tipul "aparat cu aer mixt; actuator cu arc cu revenire pentru inchidere la
de ventilatie non-rezidential" (NRVU) si "aparat de ventilatie lipsa alimentare electrica.
bidirectionala" (BVU). Toate clapetele corespund clasei a doua de etansare,
conform EN 1751.

Deschideri de acces:
Unitatea exterioara cu recuperare de energie ■ Usa de acces aer proaspat: deschidere de acces mare,
cu protectie integrata la intemperii si pasari, deschidere
Carcasa autoportanta, facuta din aluminiu anodizat (exterior) de acces blocabila, configurata cu un sistem de inchidere
si tabla de aluzinc (interior): rapida, pentru acces usor la filtrul de aer proaspat pentru
■ Rezistenta la intemperii, coroziune, impact, etansata mentenanta, la schimbatorul de caldura in placi, dar si la
■ Inflamabilitate mica, carcasa dubla, fara punti termice, cu clapetele de aer proaspat si bypass pe introducere.
izolatie foarte eficienta facuta din poliuretan cu pori inchisi ■ Usa de acces aer exhaustat: deschidere de acces mare,
■ Igienic si usor de intretinut datorita suprafetelor netede din configurata cu un sistem de blocare rapida si cu protectie
interior si usilor de acces mari, rezistente la imbatranire si integrata la intemperii si pasari, pentru acces usor la filtrul
materialelor de sigilare fara silicon. de aer exhaustat pentru mentenanta.
■ Usa de acces aer extras: deschidere de acces mare,
Unitatea exterioara cu recuperare de energie include: deschidere de acces blocabila, configurata cu un amor-
tizor pneumatic, pentru acces usor la filtrul de aer extras
Ventilatoare de aer introdus si aer exhaustat: pentru mentenanta, la schimbatorul de caldura in placi, la
Ventilatoare fara intretinere, actionate direct, radiale, cu colectorul de condens, dar si la clapetele de aer pe aerul
motoare EC de mare eficienta, cu pale curbate spre inapoi, extras si bypass de recirculare.
conturate 3D si elice cu invartire libera din material composit ■ Usa de acces aer introdus: deschidere de acces mare,
de mare performanta; priza de admisie cu debit optimizat; deschidere de acces blocabila, configurata cu un amor-
viteza infinit variabila; cu monitorizarea activa a presiunii tizor pneumatic pentru accesul usor la ventilatoarele de
pentru debit constant si / sau reglarea debitului controlat la aer de introducere, panoul de control si linia de condens a
cerere; nivel de zgomot redus; cu protectie la suprasarcina schimbatorului de caldura in placi pentru mentenanta.
integrata.
Panoul de control:
Filtru de aer proaspat: Design compact pe o placuta de montare usor accesibila
Acest filtru contine elemente compacte foarte eficiente din continand:
clasa F7, complet incinerabile, usor de schimbat, incluzand ■ Controller-ul aparatului ca parte a sistemului regulator
presostate diferentiale pentru monitorizarea filtrului. TopTronic® C:
– Complet conectat la componentele electrice ale
unitatii exterioare (ventilatoare, actuatoare, senzori de
temperatura, monitorizarea filtrelor si senzor presostat
diferential).
53
RoofVent® RHC
Texte specificati

– Complet cablat cu cutia de conectare din modulul de Sectiunea de racire


conectare.
■ Sectiune de tensiune inalta: Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga,
– Terminale principale de alimentare igienica si usor de intretinut datorita suprafetelor interioare
– Intrerupator de izolare netede rezistente la imbatranire, fabricate din materiale de
– Intrerupator principal (poate fi actionat din afara) sigilare fara silicon; izolata inauntru cu poliuretan cu pori
– Sigurante pentru transformator inchisi. Sectiunea de racire contine:
■ Sectiune de tensiune joasa: ■ Baterie foarte eficienta de racire/incalzire care este
– Transformator pentru actuatori, senzori si controller-ul formata din tevi de cupru nesudate cu aripioare de
aparatului aluminiu presare, profilate si optimizate, cu colector din
– Selector extern regim de avarie cupru; pentru conectarea la reteaua de agent termic de
rece.
■ Separatorul de condens cu canal colector, facut din mate-
rial de inalta calitate rezistent la coroziune, denivelat in
Modul de conectare toate directiile pentru o scurgere rapida.
■ Colectorul de condens pentru conectarea la un racord de
Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga, condens (inclus).
igienica si usor de intretinut datorita suprafetelor interioare
netede rezistente la imbatranire, fabricate din materiale de
sigilare fara silicon; configurat cu grilaj de aer extras si panou
de acces pentru un acces usor la baterie pentru mentenanta. Air-Injector
Modulul de conectare contine:
■ Fascicul de cabluri in copex metalic, pentru conectarea 1 Air-Injector

directa la panoul de acces al unitatii exterioare. Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga,
■ Cutie de conectare facuta din otel galvanizat, configurata igienica si usor de intretinut datorita materialelor rezistente
cu un capac cu suruburi si intrari de cabluri cu protectie la imbatranire, fabricate din materiale de sigilare fara silicon;
impotriva apei si deformarii; pentru conectarea: izolata inauntru cu poliuretan cu pori inchisi, continand:
– Alimentarii generale ■ Distribuitor de aer vortex cu duza de evacuare concen-
– Bus-ului zonal trica, palete ajustabile si capota absorbanta integrata.
– Tuturor senzorilor si actuatorilor unitatii interioare (gata ■ Actuator pentru ajustarea infinit variabila a distributiei
pentru conectare): regulatorul antiinghet, senzor de aerului verticala, de sus in jos, pentru o distribuire libera a
temperatura a aerului introdus, actuator Air-Injector. aerului in incapere indiferent de conditiile de operare.
– Componentelor periferice (de exemplu vane de amestec, ■ Senzor de aer introdus.
pompe...)
– Componentelor optionale (de exemplu senzor de retur) 2 Air-Injectors

2 x Air-Injector, furnizate neconectate; conducta de


Modul de conectare V1 / V2 / V3: aer introdus pentru conectarea aparatului RoofVent® la
Modulul de conectare este extins astfel incat sa se adapteze Air-Injector se va confectiona la fata locului. Carcasa facuta
la instalarea locala, functie de grosimea acoperisului. din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga, igienica si usor de
intretinut datorita materialelor rezistente la imbatranire, fabri-
cate din materiale de sigilare fara silicon; izolata inauntru cu
poliuretan cu pori inchisie, cu:
Sectiunea de incalzire ■ Distribuitor de aer vortex cu duza de evacuare concen-
trica, palete ajustabile si capota absorbanta integrata.
Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga, ■ Actuator pentru ajustarea infinit variabila a distributiei
igienica si usor de intretinut datorita suprafetelor interioare aerului verticala, de sus in jos, pentru o distribuire libera a
netede rezistente la imbatranire, fabricate din materiale de aerului in hala indiferent de conditiile de operare.
sigilare fara silicon. ■ Senzor de aer introdus.
Sectiunea de incalzire contine:
■ Baterie foarte eficienta de incalzire, care este formata din Fara Air-Injector

tevi de cupru nesudate cu aripioare de aluminiu presare, Aparat configurat fara distribuitor vortex de aer pentru
profilate si optimizate, cu colector din cupru; pentru conec- conectarea la fata locului la o conducta de introducere si
tarea la reteaua de agent termic de cald. distributie de aer in cladire.
■ Regulator antiinghet

54
RoofVent® RHC
Texte specificati

Optiuni pentru aparat ■ Invelisul unitatii exterioare vopsit electrostatic pe interior.


■ Usa de acces aer extras, piese din foi de metal ale clapet-
Design impermeabil in contact cu uleiul: elor si piese din foi de metal ale unitatii interioare, vopsita
■ Materiale impermeabile in contact cu uleiul. electrostatic pe ambele parti (gri cremena, RAL7032).
■ Filtru special pentru aerul extras pentu separarea uleiului ■ Baterie vopsita.
si a prafului (clasa M5) in modulul de conectare.
■ Schimbator de caldura in placi etansat suplimentar; test Vopsirea unitatii exterioare
de neetanseitate conform standarului muncii. Alegerea vopselei unitatii exterioare in culoare RAL.
■ Scurgere de condens de la schimbatorul de caldura in
placi la tava de picurare in modulul de conectare. Vopsirea unitatii interioare
■ Modul de conectare proiectat pentru atmosfera de ulei cu Alegerea vopselei unitatii interioare in culoare RAL.
separator de condens ulei integrat si racord de condens.
Amortizor aer proaspat
Design pentru umiditate mare a aerului extras Configurata ca o extensie a unitatii exterioare, carcasa
■ Ventilatoare de aer de introducere si exhaustare vopsite facuta din aluminiu anodizat, cu splittere de atenuare a
electrostatic, grosimea vopselei > 80 μm; componentele sunetului usor accesibile, debit optimizat, suprafete usor
C
electronice sunt turnate pe ambele parti. curatabile si rezistente la abraziune, neinflamabile, igienice
■ Schimbator de caldura in placi etansat suplimentar; test cu o capota din filament de sticla de inalta calitate pentru
de neetanseitate conform standarului muncii. reducerea emisiilor acustice pe partea aerului proaspat,
■ Scurgerea de condens de la schimbatorul de caldura in reducere zgomot _____ dB
placi la tava de picurare in modulul de conectare.
■ Izolatie suplimentara pentru diferite componente pentru Amortizor aer exhaustat
evitarea formarii de condens. Configurata ca o extensie a unitatii exterioare, carcasa
■ Modul de conectare configurat cu scurgere de condens si facuta din aluminiu anodizat, cu splittere de atenuare a
etansare speciala. sunetului usor accesibile, debit optimizat, suprafete usor
curatabile si rezistente la abraziune, neinflamabile, igienice
Design cu protectie impotriva coroziunii cu o capota din filament de sticla de inalta calitate pentru
■ Ventilatoare de aer introdus si exhaustat vopsite electro- reducerea emisiilor acustice pe partea aerului exhaustat,
static, grosimea vopselei > 80 μm; componentele elec- reducere zgomot _____ dB.
tronice sunt turnate pe ambele parti.
■ Schimbator de caldura in placi cu invelis special pentru Amortizoare de aer introdus si aer extras
rezistenta la coroziune; etansat suplimentar; test de Splittere de atenuare a sunetului, integrate in modulul de
neetanseitate conform standarului muncii. conectare, debit optimizat, cu suprafete usor curatabile si
■ Elemente de conectare (piulite nituibile oarbe, suruburi, rezistente la abraziune, igienice, ignifuga, cu capota din
nituri) facute din otel inoxidabil 1.4301. filament de sticla de inalta calitate pentru reducerea emisiilor
■ Invelisul unitatii exterioare vopsit electrostatic pe interior. acustice in incapere, reducere zgomot aer introdus / aer
■ Usa de acces aer exhaustat, piese din foi de metal ale extras _____dB.
clapetelor si piese din foi de metal ale unitatii interi-
oare, vopsite electrostatic pe ambele parti (gri cremena, Ansamblu hidraulic sistem de deviatie
RAL7032). Ansamblu prefabricat pentru sistem hidraulic de deviatie,
■ Baterie vopsita. format din vana cu servomotor magnetic de amestec cu
reglaj proportional, robinet de echilibrare hidraulic, robinet
Design imptriva coroziunii pentru o umiditate ridicata a de separare tip bila, aerisitor automat si racorduri filetate
aerului extras tip olandez pentru conectarea la racordurile aparatului si
■ Ventilatoare de aer introdus si exhaustat vopsite electro- la circuitul de distributie, servomotor magnetic de amestec
static, grosimea vopselei > 80 μm; electronice turnate pe cu stecker pentru conectarea rapida la cutia de conec-
ambele parti. tare; adaptata pentru tipurile de baterii din aparat si pentru
■ Schimbator de caldura in placi cu invelis special pentru sistemul regulator Hoval TopTronic®C.
rezistenta la coroziune; sigilat aditional; test de neetansei-
tate conform standarului muncii. Vana cu servomotor
■ Scurgerea de condens de la schimbatorul de caldura in Vana cu servomotor de reglare continua actionata magnetic,
placi la tava de picurare in modulul de conectare. cu steker de conectare la cutia de conectare, adaptata
■ Izolatie aditionala a diferite componente pentru evitarea pentru tipurile de baterii din aparat si pentru sistemul regu-
formarii de condens. lator Hoval TopTronic®C.
■ Modul de conectare configurat cu o scurgere de condens
si sigiliu aditional.
■ Elemente de conectare (piulite nituibile oarbe, suruburi,
nituri) facute din otel inoxidabil 1.4301.
55
RoofVent® RHC
Texte specificati

Pompa de condens ■ Controlul aparatului, inclusiv distributia de aer conform


Formata dintr-o pompa centrifugala si o tava de preluare, specificatiilor regulatorului de zona
debit maxim de 150l/h cu inaltime maxima de refulare de
max. 3m. Alarme, protectie:
■ Managementul alarmelor centrale cu inregistrarea tuturor
Priza alarmelor (data, prioritate, stare) intr-o lista de alarme si
Priza de 230 V, instalata in panoul de control pentru alimen- de memorie de alarma a ultimelor 50 de alarme; trans-
tarea simpla a aparetelor electrice externe. miterea prin e-mail poate fi setata in automatizare.
■ In cazul in care exista intrerupere de comunicare, bus,
4.2 Sistem de automatizare TopTronic® C senzori, alimentare electrica, fiecare parte a sistemului
Liber configurabil, sistem de control predefinit pe baza de trece la un mod de protectie care protejaja in functionare.
zona de control, pentru operarea sistemelor descentralizate ■ Controlul de protectie la inghet a aparatelor cu un control
de ventilatie Hoval cu utilizarea optima a energiei, potrivit constrans de functii de protectie pentru a preveni inghe-
pentru controlul in functie de cerere a sistemelor globale, tarea bateriei.
care cuprind pana la 64 de zone de control, fiecare zona cu ■ Un mod de intretinere implementat in algoritmul de control
pana la 15 aparate de introducere si extractie si 10 unitati de pentru testarea tuturor punctelor de date fizice si alarme
recirculare. garanteaza o fiabilitate ridicata.

Structura sistem: Optiuni pentru sistemul de automatizare:


■ Regulator de unitate: instalate in special in panoul de
control aparatului Aparat de introducere si extractie aer:
■ Bus zona (Modbus): conexiune seriala a tuturor regula- ■ Monitorizare energie
toarelor de aparate intr-o singura zona de control cu regu- ■ Control pompa pentru circuit de injectie sau de amestec
latorul de zona si, eventual, cu terminalul operatorului de ■ Senzor de temperatura de retur
zona; cu protocol bus robust prin cablu de bus (cabluri de
bus furnizate de client) ecranat, pereche de fire rasucite. Panou de control zonal:
■ Panou de control zonal cu: ■ Lampa de alarma colectiva
– Terminal operator de sistem ■ Priza 230 V
– Senzor de temperatura exterioara ■ Alimentare pompa principala
– Regulatoare de zona si senzori de temperatura ambi- ■ Senzor de temperatura ambiental suplimentar
entali ■ Senzor de umiditate
– Toate componentele pentru alimentarea cu energie ■ Senzor calitate aer
electrica si de protectie ■ Valori setpoint externe
■ Bus sistem (Ethernet): pentru conectarea tuturor regu- ■ Incarcare valori intrare
latoarelor de zona unul de altul si la terminalul operato- ■ Terminal operare comutator de selectie
rului de sistem precum si, daca este cazul, sistemul de ■ Terminal operare butoane e selectie
management al cladirii (cabluri de bus furnizate de client). ■ Alimentare electrica aparate si siguranta generala panou

Operare:
■ TopTronic® C-ST ca terminal operator de sistem: panou
tactil pentru vizulalizarea si controlul prin web browser via
interfata HTML.
■ TopTronic® C-ZT ca terminal operator de zona: pentru
operare simpla, locala, a regulatorului de zona (optional)
■ Comutatoare de selectie operare manuala (optional)
■ Butoane de selectie operare manuala (optional)
■ Operarea aparatelor via building management system via
interfete standardizate (optional)

Functii de control:
■ Controlul aerului introdus utilizand controlul in cascada al
aerului de introducere prin controlul secvential al energiei
recuperate si al bateriei.
■ Controlul de baza al debitelor aerului de introducere si cel
de extractie de la minim la maxim depinzand de temper-
atura ambientala si, optional, de calitatea aerului ambi-
ental.

56
RoofVent® R
Continut

RoofVent® R D

Unitate de tratare aer cu introducere si extragere aer, cu recuperare


de energie pentru ventilarea spatiilor inalte.

1 Utilizare__________________________________ 58

2 Montare si functionare______________________ 58

3 Date tehnice______________________________ 64

4 Texte specificatii___________________________ 70

57
RoofVent® R
Utilizare

1 Utilizare 2 Montare si functionare

1.1 Utilizarea corespunzatoare 2.1 Componenentele aparatului

Aparatele RoofVent® R servesc la alimentarea cu aer Aparatul RoofVent® R este format din urmatoarele compo-
proaspat si extragerea aerului viciat. Ele se folosesc in spatii nente:
inalte, cu o singur nivel. Aceste aparate au urmatoarele Unitate exterioara cu recuperator de energie
functii: Unitate pentru montare pe acoperis cu recuperator energie:
■ Introducere aer proaspat carcasa dubla, autoportanta ce garanteaza o izolare termica
■ Extragerea aerului viciat buna si o stabilitate mare.
■ Recuperarea energiei cu schimbatorul de caldura in placi
■ Filtrarea aerului proaspat si a aerului extras Unitate interioara
■ Distribuirea aerului cu Air-Injector (ajustabil) Unitatea de interior contine urmatoarele elemente:
■ Modul de conectare:
Aparatele RoofVent® R sunt folosite in hale de productie, Disponibil in 4 variante de lungime per dispozitiv pentru
centre logistice, hale de mentenanta, centre de cumparaturi, adaptarea lui la conditiile locale de instalare.
sali de sport, sali de expozitie etc. Un sistem este format din ■ Air-Injector:
mai multe aparate RoofVent®. Acestea sunt instalate uniform Distribuitor vortex de aer, patentat, ajustabil automat
distribuite pe toata suprafata acopersiului salii. Aparatele pentru o distribuire libera a aerului pe o suprafata mare.
individuale sunt controlate individual si actionate in functie de
zona. Sistemul se adapteaza intr-un mod flexibil la cerintele Componentele sunt imbinate prin suruburi si pot fi dezasam-
locale. blate.

Aparatele RoofVent® R respecta toate cerintele directivei Multumita capacitatii mari si eficientei de distribuire a
Ecodesign referitor la constructia sistemelor de ventilatie aerului, aparatele RoofVent® au o arie de acoperire mare. In
ecologice. Ele sunt de tipul "aparat de ventilatie non-reziden- comparatie cu alte sisteme, este nevoie de mai putine unitati
tial" (NRVU) si "aparat de ventilatie bidirectionala" (BVU). pentru a obtine conditiile cerute. Exista mai multe marimi si
versiuni ale aparatelor, dar si o gama de accesorii optionale
Utilizarea corespunzatoare include intelegerea instructiunilor care ofera multa flexibilitate in particularizarea unui proiect
de operare. specific.
Orice utilizare in afara limitelor este necorespunzatoare.
Producatorul nu este raspunzator pentru daunele provocate Distributia aerului cu Air-Injector
de folosirea necorespunzatoare. Sistemul de distributie patentat, al aerului - denumit
Air-Injector - este elementul principal. Unghiul de evacuare
a aerului este reglat prin paletele de ghidare mobile. Acesta
1.2 Grup de utilizatori depinde de debitul aerului, inaltimea la care este montat si
diferentele de temperatura dintre aerul introdus si aerul din
Este permisa montarea, operarea si intretinerea doar de interior. Aerul poate fi introdus in incapere vertical in jos,
catre personalul autorizat si scolarizat, care cunoaste aceste conic sau orizontal. Prin acest lucru se asigura ca:
aparate si este informat despre posibilele pericole. ■ fiecare aparat RoofVent® acopera o suprafata mare a
spatiului,
Instructiunile de operare sunt destinate inginerilor si tehnicie- ■ suprafata acoperita dispune de o suflare libera a aerului,
nilor, dar si specialistilor din domeniul constructiilor, incalzirii ■ stratificarea temperaturii in camera este redusa, econo-
sau tehnologiei de ventilatie. misindu-se energie.

58
RoofVent® R
Montare si functionare

Unitata exterioara
Unitate pentru acoperis cu
recuperator de energie
Unitate interioara
a Modul de conectare
b Air-Injector

a D

Fig. D1:  Componente ale RoofVent R

59
RoofVent® R
Montare si functionare

Panou acces, cutie de conectare


Ventilatoare pentru aerul introdus
Usa de acces pentru aerul
introdus
Panou control
Usa de acces pentru aerul
exhaustat
Ventilatoare pentru aerul
exhaustat
Schimbator de caldura in placi
cu bypas pentru controlul
performantei si bypass recirculare
Clapeta aer proaspat cu actuator
Clapeta bypass cu actuator
Filtru pentru aerul prospat
Usa de acces pentru aerul
proaspat
Clapete aer extras si recirculare
cu actuator
Usa de acces pentru aerul extras
Filtru pentru aerul extras
Grila aer extras
Actuator of the Air-Injector

Fig. D2:  Structura aparatului RoofVent® R

60
RoofVent® R
Montare si functionare

Aer proaspat Clapeta aer extras cu actuator


Filtru pentru aer proaspat cu presostat diferential Clapeta recirculare (in contrasens cu clapeta de aer
extras)
Senzor de temperatura pentru aerul proaspat ER
(optional) Senzor de temperatura pentru aerul introdus ER
(optional)
Clapeta bypass cu actuator pe introducere
Filtru de aer extras cu presostat diferential
Senzor temperatura aer exhaustat
Ventilatoare aer introdus cu monitorizare debit
Ventilatoare aer exhaustat cu monitorizare debit
Aer extras
Aer exhaustat
Air-Injector cu actuator
Clapeta aer proaspat cu actuator
Senzor aer introdus
Schimbator de caldura in placi
Aer introdus
Senzor aer extras

Fig. D3: Schema functionala pentru RoofVent® R 61


RoofVent® R
Montare si functionare

2.2 Regimuri de lucru

Aparatul RoofVent® R are urmatoarele regimuri de lucru:


■ Ventilatie
■ Ventilatie (redusa)
■ Calitate aer
■ Exhaustare
■ Introducere
■ Mod asteptare

Sistemul regulator TopTronic® C regleaza aceste moduri de operare in mod automat pentru fiecare zona de control in
conformitate cu programul de lucru. Urmatoarele aspecte sunt valabile:
■ Modul de operare al unei zone de control poate fi schimbat manual.
■ Fiecare aparat RoofVent® poate functiona individual intr-un mod de operare local: Oprit, Introducere, Exhaustare,
Ventilatie.

Puteti gasi o descriere detaliata a regulatorului de sistem TopTronic®C in sectiunea G "Comanda si reglare" din acest manual.

Code Operating mode Description


VE Ventilatie Ventilator aer introducere........MIN-MAX
Aparatul sufla aer proaspat in camera si extrage aerul uzat din incapere. Ventilator aer exhaustat..........MIN-MAX
Valoarea nominala de temperatura pe timp de zi este activa. Recuperare energie...................0-100 %
In functie de conditiile de temperatura, sistemul regleaza : Clapeta aer extras....................deschisa
■ recuperarea energiei Clapeta recirculare.......................inchisa
■ volumul de aer introdus/extras (intre valorile ajustabile minime si maxime).
VEL Ventilatie (redusa) Ventilator aer introducere.................MIN
La fel ca VE, doar ca aparatul functioneaza cu valorile minime setate pentru Ventilator aer exhaustat....................MIN
volumele de aer extras si aer introdus. Recuperare energie...................0-100 %
Clapeta aer extras....................deschisa
Clapeta recirculare.......................inchisa

AQ Calitate aer Ventilator aer introducere........MIN-MAX


Acesta este modul de operare pentru ventilatia la cerere a incaperii. Ventilator aer exhaustat.........MIN-MAX*)
Valoarea nominala de temperatura pe timp de zi este activa. In functie de Recuperare energie...................0-100 %
conditiile de temperatura si calitatea aerului, sistemul regleaza: Clapeta aer extras....................deschisa
■ recuperarea energiei Clapeta recirculare.......................inchisa
■ volumul de aer introdus/extras (intre valorile ajustabile minime si maxime).
EA Exhaustare Ventilator aer introducere.................oprit
Aparatul aspira aerul uzat din incapere. Nu are loc nicio reglare a tempera- Ventilator aer exhaustat................pornit*)
turii ambientale. Aerul proaspat nefiltrat intra in incapere prin geamurile sau Recuperare energie..........................0 %
usile deschise sau printr-un alt sistem care asigura alimentarea cu aer. Clapeta aer extras....................deschisa
Clapeta recirculare......................inchisa

*) Debit ajustabil

SA Introducere Ventilator aer introducere.............pornit*)


Aparatul sufla aer proaspat in incapere. Aerul folosit din incapere trece prin Ventilator aer exhaustat...................oprit
ferestre sau usi deschise sau prin alt sistem care asigura extractia. Recuperare energie..........................0 %
Clapeta aer extras.......................inchisa
Clapeta recirculare....................deschisa

*) Debit ajustabil

62
RoofVent® R
Montare si functionare

Code Operating mode Description


ST Mod asteptare
In mod normal, aparatul este oprit.
Urmatoarele functii raman active:
■ Racire pe timp de noapte: Ventilator aer introducere................MAX
■ Daca temperatura incaperii depaseste valoarea setata pentru racirea Ventilator aer exhaustat..................MAX
pe timp de noapte si temperatura curenta a aerului proaspat permite, Recuperare energie..........................0 %
aparatul sufla aer proaspat rece in incapere si extrage aerul cald din inca- Clapeta aer extras....................deschisa
pere, fara recuperare de energie. Clapeta recirculare......................inchisa

L_OFF Oprit (mod de operare local) Ventilator aer introducere...............oprita


Aparatul este oprit. Protectia impotriva inghetului ramane activa. Ventilator aer exhaustat.................oprita
Recuperare energie..........................0 %
Clapeta aer extras.......................inchisa
Clapeta recirculare....................deschisa

Table D1: Moduri de operare ale RoofVent® R

63
RoofVent® R
Date tehnice

3 Date tehnice

3.1 Referinte legate de tipul aparatului 3.3 Sistem de recuperare a caldurii (HRS)


Recuperarea caldurii R1 R2
R - 6 - - - R1 / ...
Eficienta recuperarii, uscat % 76 67
Tipul aparatului Eficienta recuperarii, umed % 87 77
RoofVent® R

Dimensiunea aparatului
3.4 Nivel de transfer termic al schimbatorului de caldura in placi
6 sau 9

Recuperarea caldurii
R1 Eficienta mare a recuperarii
R2 Eficienta standard a recuperarii
3.5 Filtrarea aerului

Mai multe optiuni Filtru Aer proaspat Aer extras


Le puteti gasi in sectiunea E Clasa filtrului F7 M5
'Optiuni' Clasificare energetica A D
Setarile de fabrica ale presostatelor
Table D2: Referinte legate de tipul aparatului
diferentiale
Dimensiunea 6 200 Pa 200 Pa
Dimensiunea 9 250 Pa 250 Pa
3.2 Limite aplicatie
Table D4: Filtrarea aerului
Temperatura aer extras max. 50 °C
Umiditate relativa a aerului extras max. 60 %
Umiditatea aerului extras max. 12.5 g/kg
Temperatura aerului proaspat min. -30 °C
Temperatura aerului introdus max. 60 °C
Debit aer  imensiune 6:
D min. 3100 m³/h
Dimensiune 9: min. 5000 m³/h
Table D3: Limitele aplicatiei

Nota
Utilizati unitati proiectate pentru umiditatea aerului
extras mare daca umiditatea din incinta este mai
mare de 2 g/kg (vezi sectiunea E 'Optiuni').

64
RoofVent® R
Date tehnice

3.6 Debit, parametrii produsului


Tipul aparatului R-6 R-9
Tip recuperator caldura R1 R2 R1 R2
Debit aer nominal m³/h 5500 5200 8000 7600
m³/s 1.53 1.44 2.22 2.11
Controlul debitului de aer m³/h 3100…5700 3100…5800 5000…8500 5000…9000
Suprafata acoperita m² 480 447 797 741
Putere specifica ventilator SVL int W/(m³/s) 1220 960 1160 890
Viteza m/s 2.69 2.54 2.98 2.84
Eficienta statica a ventilatoarelor % 70.3 70.3 70.3 70.3
Scaderea de presiune interioara a componentelor
de ventilatie
Aer proaspat/Aer Pa 315 220 326 236
introdus
Aer extractat/Aer Pa 340 245 376 276
exhaustat
Rata maxima neetanseitate
D
Externa % 0.45 0.45 0.25 0.25
Interna % 1.50 1.50 1.20 1.20
Presiune externa nominala
Aer introdus Pa 260 430 390 500
Aer extras Pa 190 350 330 450
Puterea electrica efectiva kW 2.3 1.7 3.3 2.6
Table D5: Date tehnice ale RoofVent® R

65
RoofVent® R
Date tehnice

3.7 Putere de incalzire

Nota
Datele privind performantele listate aici se aplica la cele mai frecvente conditii de proiectare.
Utilizati programul de selectie 'HK-Select' pentru a calcula datele de performanta pentru alte date
de proiectare. Puteti descarca gratuit 'HK-Select' de pe internet.

Aparat tF QER QTG tS QER QTG tS


Dimensiune HR °C kW kW °C kW kW °C
R1   - 5 35 -7 14 51 -11 14
R-6
R2 - 15 50 -11 12 73 -16 12

R1   - 5 29 -11 12 43 -16 12


R-9
R2 - 15 42 -16 9 61 -24 9
Legenda: HR = Grad recuperare caldura QTG = Puterea utila pentru a acoperi pierderile de caldura
tF = Temperatura aerului proaspat Hmax = Inaltime maxima de suflare
QER = Putere de incalzire obtinuta din recuperarea tS = Temperatura aerului introdus
energiei
Referinta: Aerul din camera 18 °C, aerul extras 20 °C / 20 % umiditate relativa

Table D6: Puterea de incalzire a RoofVent® R

66
RoofVent® R
Date tehnice

3.8 Date nivel de zgomot


Recuperare caldura R1 R2
Mod de operare VE REC VE REC
Punct de masura
R-6 Nivel presiune acustica (la o distanta de 5m) 1) dB(A) 47 59 53 42 53 45 57 51 40 51
Nivel total al puterii acustice dB(A) 69 81 75 64 75 67 79 73 62 73
Nivel de putere acustica 63 Hz dB(A) 43 58 51 46 60 41 56 49 44 58
125 Hz dB(A) 57 65 56 49 64 55 63 54 47 62
250 Hz dB(A) 67 77 75 59 70 65 75 73 57 68
500 Hz dB(A) 61 74 61 58 69 59 72 59 56 67
1000 Hz dB(A) 58 75 59 57 67 56 73 57 55 65
2000 Hz dB(A) 53 71 55 56 62 51 69 53 54 60
4000 Hz dB(A) 45 66 48 49 60 43 64 46 47 58
8000 Hz dB(A) 33 59 33 37 61 31 57 31 35 59
R-9 Nivel presiune acustica (la o distanta de 5m)  1) dB(A) 47 60 54 42 54 45 58 52 40 52
Nivel total al puterii acustice dB(A) 69 82 76 64 76 67 80 74 62 74
Nivel de putere acustica 63 Hz dB(A) 43 59 52 46 61 41 57 50 44 59
D
125 Hz dB(A) 57 66 57 49 65 55 64 55 47 63
250 Hz dB(A) 67 78 76 59 71 65 76 74 57 69
500 Hz dB(A) 61 75 62 58 70 59 73 60 56 68
1000 Hz dB(A) 58 76 60 57 68 56 74 58 55 66
2000 Hz dB(A) 53 72 56 56 63 51 70 54 54 61
4000 Hz dB(A) 45 67 49 49 61 43 65 47 47 59
8000 Hz dB(A) 33 60 34 37 62 31 58 32 35 60
1) cu radiatie emisferica in mediile cu reflexie mica

Aer proaspat
Aer extras
Aer introdus
Aer exaustat
Afara (Unitate exterioara)

Table D7: Datele de sunet ale RoofVent® R

67
RoofVent® R
Date tehnice

3.9 Dimensiuni si greutate

2380 A

2080
47

1950

B C

E
D
110

F
181
S

T
U
V

Unitate exterioara cu recuperare de energie Panou de acces, cutie de conectare


Modul de conectare Air-Injector

Fig. D4: Desen dimensional pentru RoofVent® R (dimensiunile sunt in mm)

68
RoofVent® R
Date tehnice

Tipul aparatului R-6 R-9


A mm 1400 1750
B mm 1040 1240
C mm 848 1048
F mm 410 450
S mm 490 570
T mm 500 630
U mm 767 937
V mm 900 1100
Modul de conectare V0 V1 V2 V3 V0 V1 V2 V3
D mm 940 1190 1440 1940 980 1230 1480 1980
E mm 530 780 1030 1530 530 780 1030 1530
W mm 1430 1680 1930 2430 1550 1800 2050 2550

Table D8: Dimensiuni ale RoofVent® R

Tipul aparatului R-6 R-9


D
Recuperare de caldura R1 R2 R1 R2
Total kg 772 752 980 950
Unitatea exterioara kg 660 640 830 800
Unitatea interioara kg 112 112 150 150
Air-Injector kg 37 56
Modul de conectare V0 kg 75 94
Masa suplimentara V1 kg + 11 + 13
Masa suplimentara V2 kg + 22 + 26
Masa suplimentara V3 kg + 44 + 52
Table D9: Masa pentru RoofVent R
®

69
RoofVent® R
Texte specificati

4 Texte specificatii Schimbator de caldura in placi:


Schimbator de caldura in placi in contracurent, fabricat din
aluminiu de inalta calitate, sistem de recuperare recuper-
ativ, certificat de Eurovent, fara mentenanta, fara elemente
4.1  RoofVent® R in miscare, anti-defectiune, igienic, fara contaminare cu
impuritati sau mirosuri. Echipat cu bypass pe introducere,
Aparat de alimentare si extragere aer cu recuperare de bypass de recirculare, colector de condens si racord de
energie pentru ventilarea spatiilor inalte. evacuare condens pe acoperis. Urmatoarele clapete sunt
Aparatul contine urmatoarele componente: aranjate pe pachetul schimbatorului:
■ Unitate exterioara cu recuperator de energie ■ Clapete de aer pe admisie aer proaspat si bypass
■ Unitate interioara: pe introducere, fiecare cu propriul actuator, pentru
– Modul de conectare controlul infinit variabil al recuperarii caldurii; actuator
– Air-Injector cu arc cu revenire pentru inchidere la lipsa alimentare
■ Componente de control electrica.
■ Componente optionale ■ Clapete de aer pe aerul extras si bypass de recirculare,
interconectate intr-un aranjament contra-rotativ cu un
Aparatele RoofVent® R respecta toate cerintele directivei actuator comun pentru controlul recircularii si function-
Ecodesign 2009/125/EC referitor la constructia sistemelor arii cu aer mixt; actuator cu arc cu revenire pentru inchi-
de ventilatie ecologice. Ele sunt sisteme de tipul "aparat dere la lipsa alimentare electrica.
de ventilatie non-rezidential" (NRVU) si "aparat de venti- Toate clapetele corespund clasei a doua de etansare,
latie bidirectionala" (BVU). conform EN 1751.

Deschideri de acces:
■ Usa de acces aer proaspat: deschidere de acces mare,
Unitatea exterioara cu recuperare de energie cu protectie integrata la intemperii si pasari, deschidere
de acces blocabila, configurata cu un sistem de inchi-
Carcasa autoportanta, facuta din aluminiu anodizat (exte- dere rapida, pentru acces usor la filtrul de aer proaspat
rior) si tabla de aluzinc (interior): pentru mentenanta, la schimbatorul de caldura in placi,
■ Rezistenta la intemperii, coroziune, impact, etansata dar si la clapetele de aer proaspat si bypass pe intro-
■ Inflamabilitate mica, carcasa dubla, fara punti termice, ducere.
cu izolatie foarte eficienta facuta din poliuretan cu pori ■ Usa de acces aer exhaustat: deschidere de acces
inchisi mare, configurata cu un sistem de blocare rapida si cu
■ Igienic si usor de intretinut datorita suprafetelor protectie integrata la intemperii si pasari, pentru acces
netede din interior si usilor de acces mari, rezistente la usor la filtrul de aer exhaustat pentru mentenanta.
imbatranire si materialelor de sigilare fara silicon. ■ Usa de acces aer extras: deschidere de acces mare,
deschidere de acces blocabila, configurata cu un
Unitatea exterioara cu recuperare de energie include: amortizor pneumatic, pentru acces usor la filtrul de aer
extras pentru mentenanta, la schimbatorul de caldura
Ventilatoare de aer introdus si aer exhaustat: in placi, la colectorul de condens, dar si la clapetele de
Ventilatoare fara intretinere, actionate direct, radiale, aer pe aerul extras si bypass de recirculare.
cu motoare EC de mare eficienta, cu pale curbate spre ■ Usa de acces aer introdus: deschidere de acces mare,
inapoi, conturate 3D si elice cu invartire libera din material deschidere de acces blocabila, configurata cu un
composit de mare performanta; priza de admisie cu debit amortizor pneumatic pentru accesul usor la ventila-
optimizat; viteza infinit variabila; cu monitorizarea activa a toarele de aer de introducere, panoul de control si linia
presiunii pentru debit constant si / sau reglarea debitului de condens a schimbatorului de caldura in placi pentru
controlat la cerere; nivel de zgomot redus; cu protectie la mentenanta.
suprasarcina integrata.
Panoul de control:
Filtru de aer proaspat: Design compact pe o placuta de montare usor accesibila
Acest filtru contine elemente compacte foarte eficiente din continand:
clasa F7, complet incinerabile, usor de schimbat, inclu- ■ Controller-ul aparatului ca parte a sistemului regulator
zand presostate diferentiale pentru monitorizarea filtrului. TopTronic® C:
– Complet conectat la componentele electrice ale
Filtru aer extras: unitatii exterioare (ventilatoare, actuatoare, senzori
Acest filtru contine elemente compacte foarte eficiente din de temperatura, monitorizarea filtrelor si senzor
clasa M5, complet incinerabile, usor de schimbat, inclu- presostat diferential).
zand presostate diferentiale pentru monitorizarea filtrului. – Complet cablat cu cutia de conectare din modulul de
conectare.
70
RoofVent® R
Texte specificati

■ Sectiune de tensiune inalta: 2 Air-Injectors

– Terminale principale de alimentare 2 x Air-Injector, furnizate neconectate; conducta de


– Intrerupator de izolare aer introdus pentru conectarea aparatului RoofVent® la
– Intrerupator principal (poate fi actionat din afara) Air-Injector se va confectiona la fata locului.
– Sigurante pentru transformator ■ Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga,
■ Sectiune de tensiune joasa: igienica si usor de intretinut datorita materialelor de sigi-
– Transformator pentru actuatori, senzori si controller-ul lare fara silicon rezistente la imbatranire, ce contine:
aparatului ■ Distribuitor de aer vortex cu duza de evacuare concen-
– Selector extern regim de avarie trica, palete ajustabile si capota absorbanta integrata.
■ Actuator pentru ajustarea infinit variabila a distributiei
aerului verticala, de sus in jos, pentru o distribuire libera a
aerului in hala indiferent de conditiile de operare.
Modul de conectare ■ Senzor de aer introdus.

Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga, Fara Air-Injector

igienica si usor de intretinut datorita suprafetelor interioare Aparat configurat fara distribuitor vortex de aer pentru
netede rezistente la imbatranire, fabricate din materiale de conectarea la fata locului la o conducta de introducere si
sigilare fara silicon; configurat cu grilaj de aer extras si panou distributie de aer in cladire.
de acces pentru un acces usor la baterie pentru mentenanta.
■ Fascicul de cabluri in copex metalic, pentru conectarea
directa la panoul de acces al unitatii exterioare.
■ Cutie de conectare facuta din otel galvanizat, configurata Optiuni pentru aparat
cu un capac cu suruburi si intrari de cabluri cu protectie D
impotriva apei si deformarii; pentru conectarea: Design impermeabil in contact cu uleiul:
– Alimentarii generale ■ Materiale impermeabile in contact cu uleiul.
– Bus-ului zonal ■ Filtru special pentru aerul extras pentu separarea uleiului
– Tuturor senzorilor si actuatorilor unitatii interioare (gata si a prafului (clasa M5) in modulul de conectare.
pentru conectare): regulatorul antiinghet, senzor de ■ Schimbator de caldura in placi etansat suplimentar; test
temperatura a aerului introdus, actuator Air-Injector. de neetanseitate conform standarului muncii.
– Componentelor optionale ■ Scurgere de condens de la schimbatorul de caldura in
placi la tava de picurare in modulul de conectare.
Modul de conectare V1 / V2 / V3: ■ Modul de conectare proiectat pentru atmosfera de ulei cu
Modulul de conectare este extins astfel incat sa se adapteze separator de condens ulei integrat si racord de condens.
la instalarea locala, functie de grosimea acoperisului.
Design pentru umiditate mare a aerului extras
■ Ventilatoare de aer de introducere si exhaustare vopsite
Air-Injector electrostatic, grosimea vopselei > 80 μm; componentele
electronice sunt turnate pe ambele parti.
1 Air-Injector ■ Schimbator de caldura in placi etansat suplimentar; test
Carcasa facuta din tabla de aluzinc, etansa, ignifuga, de neetanseitate conform standarului muncii.
igienica si usor de intretinut datorita materialelor de sigilare ■ Scurgerea de condens de la schimbatorul de caldura in
fara silicon rezistente la imbatranire, ce contine: placi la tava de picurare in modulul de conectare.
■ Distribuitor de aer vortex cu duza de evacuare concen- ■ Izolatie suplimentara pentru diferite componente pentru
trica, palete ajustabile si capota absorbanta integrata. evitarea formarii de condens.
■ Actuator pentru ajustarea infinit variabila a distributiei ■ Modul de conectare configurat cu scurgere de condens si
aerului verticala, de sus in jos, pentru o distribuire libera a etansare speciala.
aerului in incapere indiferent de conditiile de operare.
■ Senzor de aer introdus. Design cu protectie impotriva coroziunii
■ Ventilatoare de aer introdus si exhaustat vopsite electro-
static, grosimea vopselei > 80 μm; componentele elec-
tronice sunt turnate pe ambele parti.
■ Schimbator de caldura in placi cu invelis special pentru
rezistenta la coroziune; etansat suplimentar; test de
neetanseitate conform standarului muncii.
■ Elemente de conectare (piulite nituibile oarbe, suruburi,
nituri) facute din otel inoxidabil 1.4301.
■ Invelisul unitatii exterioare vopsit electrostatic pe interior.

71
RoofVent® R
Texte specificati

■ Usa de acces aer exhaustat, piese din foi de metal ale acustice in incapere, reducere zgomot aer introdus / aer extras
clapetelor si piese din foi de metal ale unitatii interioare, ___dB___dB.
vopsite electrostatic pe ambele parti (gri cremena,
RAL7032). Priza
Priza de 230 V, instalata in panoul de control pentru alimen-
Design imptriva coroziunii pentru o umiditate ridicata tarea simpla a aparetelor electrice externe.
a aerului extras
■ Ventilatoare de aer introdus si exhaustat vopsite elec-
trostatic, grosimea vopselei > 80 μm; electronice turnate 4.2 Sistem de automatizare TopTronic® C
pe ambele parti.
■ Schimbator de caldura in placi cu invelis special pentru Liber configurabil, sistem de control predefinit pe baza de
rezistenta la coroziune; sigilat aditional; test de neetan- zona de control, pentru operarea sistemelor descentralizate de
seitate conform standarului muncii. ventilatie Hoval cu utilizarea optima a energiei, potrivit pentru
■ Scurgerea de condens de la schimbatorul de caldura in controlul in functie de cerere a sistemelor globale, care cuprind
placi la tava de picurare in modulul de conectare. pana la 64 de zone de control, fiecare zona cu pana la 15
■ Izolatie aditionala a diferite componente pentru evitarea aparate de introducere si extractie si 10 unitati de recirculare.
formarii de condens.
■ Modul de conectare configurat cu o scurgere de Structura sistem:
condens si sigiliu aditional. ■ Regulator de unitate: instalate in special in panoul de control
■ Elemente de conectare (piulite nituibile oarbe, suruburi, aparatului
nituri) facute din otel inoxidabil 1.4301. ■ Bus zona (Modbus): conexiune seriala a tuturor regulatoar-
■ Invelisul unitatii exterioare vopsit electrostatic pe inte- elor de aparate intr-o singura zona de control cu regulatorul
rior. de zona si, eventual, cu terminalul operatorului de zona; cu
■ Usa de acces aer extras, piese din foi de metal ale protocol bus robust prin cablu de bus (cabluri de bus furni-
clapetelor si piese din foi de metal ale unitatii interioare, zate de client) ecranat, pereche de fire rasucite.
vopsita electrostatic pe ambele parti (gri cremena, ■ Panou de control zonal cu:
RAL7032). – Terminal operator de sistem
– Senzor de temperatura exterioara
Vopsirea unitatii exterioare – Regulatoare de zona si senzori de temperatura ambien-
Alegerea vopselei unitatii exterioare in culoare RAL. tali
– Toate componentele pentru alimentarea cu energie elec-
Vopsirea unitatii interioare trica si de protectie
Alegerea vopselei unitatii interioare in culoare RAL. ■ Bus sistem (Ethernet): pentru conectarea tuturor regulatoar-
elor de zona unul de altul si la terminalul operatorului de
Amortizor aer proaspat sistem precum si, daca este cazul, sistemul de management
Configurata ca o extensie a unitatii exterioare, carcasa al cladirii (cabluri de bus furnizate de client).
facuta din aluminiu anodizat, cu splittere de atenuare a
sunetului usor accesibile, debit optimizat, suprafete usor Operare:
curatabile si rezistente la abraziune, neinflamabile, igienice ■ TopTronic® C-ST ca terminal operator de sistem: panou
cu o capota din filament de sticla de inalta calitate pentru tactil pentru vizulalizarea si controlul prin web browser via
reducerea emisiilor acustice pe partea aerului proaspat, interfata HTML.
reducere zgomot _____ dB ■ TopTronic® C-ZT ca terminal operator de zona: pentru
operare simpla, locala, a regulatorului de zona (optional)
Amortizor aer exhaustat ■ Comutatoare de selectie operare manuala (optional)
Configurata ca o extensie a unitatii exterioare, carcasa ■ Butoane de selectie operare manuala (optional)
facuta din aluminiu anodizat, cu splittere de atenuare a ■ Operarea aparatelor via building management system via
sunetului usor accesibile, debit optimizat, suprafete usor interfete standardizate (optional)
curatabile si rezistente la abraziune, neinflamabile, igienice
cu o capota din filament de sticla de inalta calitate pentru Functii de control:
reducerea emisiilor acustice pe partea aerului exhaustat, ■ Controlul aerului introdus utilizand controlul in cascada al
reducere zgomot _____ dB. aerului de introducere .
■ Controlul de baza al debitelor aerului de introducere si cel
Amortizoare de aer introdus si aer extras de extractie de la minim la maxim depinzand de temperatura
Splittere de atenuare a sunetului, integrate in modulul de ambientala si, optional, de calitatea aerului ambiental.
conectare, debit optimizat, cu suprafete usor curatabile si ■ Controlul aparatului, inclusiv distributia de aer conform spec-
rezistente la abraziune, igienice, cu capota din filament ificatiilor regulatorului de zona.
de sticla de inalta calitate pentru reducerea emisiilor

72
RoofVent® R
Texte specificati

Alarme, protectie:
■ Managementul alarmelor centrale cu inregistrarea tuturor
alarmelor (data, prioritate, stare) intr-o lista de alarme si
de memorie de alarma a ultimelor 50 de alarme; trans-
miterea prin e-mail poate fi setata in automatizare.
■ In cazul in care exista intrerupere de comunicare, bus,
senzori, alimentare electrica, fiecare parte a sistemului
trece la un mod de protectie care protejaja in functionare.
■ Controlul de protectie la inghet a aparatelor cu un control
constrans de functii de protectie pentru a preveni inghe-
tarea bateriei.
■ Un mod de intretinere implementat in algoritmul de control
pentru testarea tuturor punctelor de date fizice si alarme
garanteaza o fiabilitate ridicata.

Optiuni pentru sistemul de automatizare:

Aparat de introducere si extractie aer:


■ Monitorizare energie

Panou de control zonal:


■ Lampa de alarma colectiva D
■ Priza 230 V
■ Alimentare pompa principala
■ Senzor de temperatura ambiental suplimentar
■ Senzor de umiditate
■ Senzor calitate aer
■ Valori setpoint externe
■ Incarcare valori intrare
■ Terminal operare comutator de selectie
■ Terminal operare butoane e selectie
■ Alimentare electrica aparate si siguranta generala panou

73
RoofVent® R
Texte specificati

74
Optiuni
Continut

1 Codificare tip de aparat______________________ 74

2 Varianta in atmosfera de ulei_ ________________ 76

3 Varianta pentru umiditate mare a aerului extras_ _ 76

4 Varianta rezistenta la coroziune_______________ 76

5 Varianta rezistenta la coroziune pentru o umiditate

mare a aerului extras_ ________________________ 77

6 Modul de conectare_ _______________________ 77

7 Varianta cu 2 Air-Injectors____________________ 77

8 Varianta fara Air-Injector_____________________ 78

9 Vopsire_ _________________________________ 78

10 Amortizor fonic pentru aer proaspat___________ 78

11 Amortizor fonic pentru aer exhaustat__________ 79

12 Amortizor fonic pentru aer extras

si aer alimentat______________________________ 79

Optiuni E

13 Ansamblu hidraulic sistem de deviatie_________ 80

14 Vana de amestec__________________________ 82

15 Pompa de condens________________________ 83

16 Priza ___________________________________ 83

73
Optiuni
Referinta tip aparat

1  Referinta tip aparat

RHC - 9 B C - R1 / ST . -- / V0 . D1 . LL / AF . SI / Y . KP . -- . SD / TC . EM . PH . RF

Tipul aparatului
RoofVent® RH | RC | RHC | R

Dimensiunea aparatului
6 sau 9

Sectiunea de incalzire
- fara sectiune de incalzire
B cu baterie de tip B
C cu baterie de tip C
D cu baterie de tip D

Sectiune de incalzire/racire
- fara sectiune de incalzire/racire
C cu baterie de tip C
D cu baterie de tip D

Recuperarea caldurii
R1 Eficienta a temperaturii mare
R2 Eficienta a temperaturii standard

Varianta
ST Standard
OE Varianta in atmosfera de ulei
HA Varianta pentru umiditate mare a aerului extras
KG Varianta rezistenta la coroziune
KA Varianta rezistenta la coroziune cu o umiditate mare a aerului
extras.

Rezerva

Modul de conectare
V0 Standard
V1 Lungime + 250 mm
V2 Lungime + 500 mm
V3 Lungime + 1000 mm

Introducere aer
D1 Varianta cu 1 Air-Injector
D2 Varianta cu 2 Air-Injectors
D0 Varianta fara Air-Injector

Vopsire
-- fara
LD Vopsirea unitatii exterioare
LU Vopsirea unitatii interioare
LL Vopsirea unitatii exterioare si unitatii interioare

74
Optiuni
Referinta tip aparat

RHC - 9 B C - R1 / ST . -- / V0 . D1 . LL / AF . SI / Y . KP . -- . SD / TC . EM . PH . RF

Amortizoare fonice exterioare


-- fara
A- Amortizor fonic aer proaspat
-F Amortizor fonic aer exhaustat
AF Amortizor fonic aer proaspat si aer exhaustat

Amortizoare fonice interioare


-- fara
SI Amortizoare fonice aer alimentat si aer extras

Hidraulica
- fara
Y Ansamblu hidraulic sistem de deviatie
M Vana de amestec

Pompa de condens
-- fara
KP Pompa de condens

Priza
-- fara
E
SD Priza in aparat
CH Priza in aparat Elvetia

Sistem regulator
TC TopTronic® C
FR Control de la o parte terta

Monitorizarea energetica
-- fara
EM Monitorizare energetica

Controlul pompei
-- fara
PH Pompa de incalzire
PK Pompa de incalzire sau racire
PP Pompa de incalzire si racire

Senzor temperatura retur


-- fara
RF Senzor temperatura retur

75
Optiuni
Varianta in atmosfera de ulei

2  Varianta in atmosfera de ulei 3  Varianta pentru umiditate mare a


aerului extras
Aparatele RoofVent in varianta rezistenta la ulei sunt
adecvate pentru utilizare in aplicatii cu aer uzat cu
continut mare de ulei. Cantitatea maxima de ulei in Aparatele RoofVent cu design pentru o umiditate mare a
aerul extras este de 10 mg/m³ de aer. aerului extras, sunt potrivite in aplicatiile unde exista o umid-
ificare (o cresterea a umiditatii in camera cu mai mult de 2g/
Urmatoarele caracteristici asigura functionarea fara kg), de exemplu in industria papetariei si electronicii.
probleme a sistemului:
■ Materiale impermeabile in contact cu uleiul. Urmatoarele caracteristici asigura functionarea fara prob-
■ Filtru special pentru aerul extras pentu separarea leme a sistemului:
uleiului si a prafului (clasa M5) in modulul de conec- ■ Ventilatoare de aer de introducere si exhaustare vopsite
tare. electrostatic; componentele electronice sunt turnate pe
■ Schimbator de caldura in placi etansat suplimentar. ambele parti.
■ Scurgere de condens de la schimbatorul de caldura ■ Schimbator de caldura in placi etansat suplimenta.
in placi la tava de picurare in modulul de conectare. ■ Scurgerea de condens de la schimbatorul de caldura in
■ Modul de conectare proiectat pentru atmosfera de placi la tava de picurare in modulul de conectare.
ulei cu separator de condens ulei integrat si racord ■ Izolatie suplimentara pentru diferite componente pentru
de condens. evitarea formarii de condens.
■ Modul de conectare configurat cu scurgere de condens si
etansare speciala.
Respectati urmatoarele:
■ Instalati o instalatie de evacuare a uleiului/conden-
sului cu sifon corespunzatoare prescriptiilor locale
pentru eliminarea emulsiilor.
■ Nu deteriorati si nu gauriti cutia filtrului pentru a influ- 4  Varianta rezistenta la coroziune
enta etanseitatea pentru ulei.
■ Verificati filtrul de aer extras la intervale regulate.
Aparatele RoofVent cu design impotriva coroziunii sunt
potrivite pentru folosirea in aplicatiile cu un risc mare de
coroziune, de exemplu in industria alimentara.

Urmatoarele caracteristici asigura functionarea fara prob-


leme a sistemului:
■ Ventilatoare de aer introdus si exhaustat vopsite electro-
static; componentele electronice sunt turnate pe ambele
parti.
■ Schimbator de caldura in placi cu invelis special si etansat
52

suplimentar.
■ Elemente de conectare facute din otel inoxidabil.
Rp ¾" 60 ■ Invelisul unitatii exterioare vopsit electrostatic pe interior.
■ Usa de acces aer exhaustat, piese din foi de metal ale
clapetelor si piese din foi de metal ale unitatii interi-
Fig. E1:  Reprezentare dimensionala pentru instalatia de evacuare a conden- oare, vopsite electrostatic pe ambele parti (gri cremena,
sului/uleiului (in mm) RAL7032).
■ Baterie vopsita.

76
Optiuni
Varianta rezistenta la coroziune pentru o umiditate mare a aerului extras

5  Varianta rezistenta la coroziune 7  Varianta cu 2 Air-Injectors


pentru o umiditate mare a aerului
extras O tubulatura pentru aerul alimentat poate fi conectata la
aparatul RoofVent pentru distribuirea aerului alimentat pe o
suprafata mare. Doua Air-Injector pot fi instalate la aceasta.
Tubulatura de aer alimentat trebuie sa fie procurata de catre
Aparatele RoofVent cu design impotriva coroziunii pentru o client; nu este oferita de Hoval.
umiditate mare a aerului extras sunt potrivite pentru folosirea
in aplicatiile cu risc marit de coroziune, si umiditate crescuta, Nota
de exemplu intr-o spalatorie auto. Varianta cu 2 Air-Injector este disponibila doar in
dimensiunea 9. In acest caz, soseste impreuna cu 2
Urmatoarele caracteristici asigura functionarea fara prob- distribuitoare vortex de aer de dimensiunea 6.

leme a sistemului:

■ Ventilatoare de aer introdus si exhaustat vopsite electro-


static;electronice turnate pe ambele parti.
■ Schimbator de caldura in placi cu invelis special si sigilat
aditional.
■ Scurgerea de condens de la schimbatorul de caldura in
placi la tava de picurare in modulul de conectare.
■ Izolatie aditionala a diferite componente pentru evitarea
formarii de condens.
■ Modul de conectare configurat cu o scurgere de condens
si sigiliu aditional.
■ Elemente de conectare facute din otel inoxidabil.
■ Invelisul unitatii exterioare vopsit electrostatic pe interior. Fig. E2:  Aparat RoofVent® cu tubulatura pentru aer alimentat si 2 Air-injector.
■ Usa de acces aer extras, piese din foi de metal ale clapet-
elor si piese din foi de metal ale unitatii interioare, vopsita E
electrostatic pe ambele parti (gri cremena, RAL7032).
■ Baterie vopsita.

6  Modul de conectare 1050

1100

Modulul de conectare este disponicil in 4 lungimi diferite


pentru adaptarea aparatului RoofVent la conditiile locale.

Fig. E3:  Dimensiuni de conectare pentru tubulatura de aer alimentat (in mm).

77
Optiuni
Varianta fara Air-Injector

8  Varianta fara Air-Injector 10  Amortizor fonic pentru aer proaspat

Aparatele RoofVent in varianta fara Air-Injector sunt potrivite Amortizorul fonic pentru aer proaspat reduce emisiile fonice
pentru conectarea la un sistem de distribuire a aerului al ale aparatelor RoofVent in zona aerului proaspat. Este
clientului. compus dintr-o carcasa de Aluzinc cu prefiltrare si captu-
seala pentru izolatie fonica si este configurat ca o parte de
expansiune pentru unitatea exteriora, ce poate fi pliata in jos
(montarea amorizorului se face de catre client).

Fig. E4:  Conectarea la un sistem de distribuire a aerului al clientului.

Dimensiune 6 9
L mm 960 960
B mm 1290 1640
H mm 650 650
Masa kg 63 79
1050
Pierdere de presiune Pa 26 20
1100
Table E1:  Date tehnice ale amortizorului fonic de aer proaspat

Size 6 9 Frecventa Dimensiunea 6 Dimensiunea 9


X mm 850 1050 63 Hz 0 1
V mm 900 1100 125 Hz 2 4
250 Hz 6 8
Fig. E5:  Dimensiuni de conectare pentru tubulatura de aer alimentat (in mm).
500 Hz 8 10
1000 Hz 11 12
2000 Hz 7 9
4000 Hz 4 6
9  Vopsire 8000 Hz 3 5
Suma 6 8
Table E2:  Introducerea amortizorului fonic pentru aerul proaspat
Daca clientul doreste, aparatele RoofVent pot fi vopsite pe (valori in dB, raportate la viteza standard a ventilatorului)
exterior. Indicati numarul dorit RAL in comanda dumneav-
oastra.
■ Dungile decorative de pe unitatea exterioara sunt vopsite.
■ Vopsirea aparatului interior: Toata unitatea interioara este
vopsita.

78
Optiuni
Amortizor fonic pentru aerul exhaustat

11  Amortizor fonic pentru aerul exhaustat 12  Amortizoare fonice aer alimentat si
aer extras
Amortizorul fonic de aer exhaustat reduce emisiile de zgomot de
la aparatele RoofVent pe partea de aer exhaustat. Este compus
dintr-o carcasa de Aluzinc cu prefiltrare si captuseala pentru Amortizoarele de aer alimentat si aer extras reduc zgomotul
izolatie fonica si este configurat ca o parte de expansiune pentru aparatelor RoofVent din incapere. Splitterele de atenuare
unitatea exteriora, ce poate fi pliata in jos (montarea amorizorului fonica sunt integrate in modulele de conectare.
se face de catre client).
Nota
Modulul de conectare trebuie sa fie configurat minim
cu lungimea V2 pentru a lasa suficient spatiu pentru
amortizoarele de aer alimentat si aer extras.

Dimensiune 6 9
B
Masa kg 35 52
Pierdere de presiune in Pa 75 63
H

aerul alimentat
Pierdere de presiune in Pa 30 28
aerul extras
Table E5:  Date tehnice ale amortizoarelor fonice de aer alimentat si aer extras.
Dimensiune 6 9
L mm 960 960
B mm 1290 1640
Aer alimentat Aer extras
H mm 650 650
Frecventa Dimensi- Dimensi- Dimensi- Dimensi- E
Masa kg 77 96 une 6 une 9 une 6 une 9
Pierdere de presiune Pa 27 34
63 Hz 8 7 3 1
Table E3:  Date tehnice ale amortizorului fonic de aer exhaustat 125 Hz 12 11 4 2
250 Hz 21 20 9 7
Frecventa Dimensiunea 6 Dimensiunea 9
500 Hz 25 24 11 9
63 Hz 1 4
1000 Hz 29 28 12 10
125 Hz 6 9
2000 Hz 20 19 9 7
250 Hz 17 20
4000 Hz 13 12 6 4
500 Hz 28 31
8000 Hz 11 10 3 1
1000 Hz 35 39
Suma 21 20 9 7
2000 Hz 31 35
Table E6:  Introducerea amortizorului fonic pentru aerul alimentat si extras
4000 Hz 21 24 (valori in dB, raportate la viteza standard a ventilatorului)
8000 Hz 13 16
Suma 17 20
Nota
Table E4:  Introducerea amortizorului fonic pentru aerul exhaustat
(valori in dB, raportate la viteza standard a ventilatorului) Amortizoarele de aer alimentat si aer extras nu sunt
disponibile pentru urmatoarele variante:
– Varianta in atmosfera de ulei
– Varianta pentru umiditate mare a aerului extras
Nota – Varianta rezistenta la coroziune

Amortizorul fonic de aer exhaustat nu este disponibil – Varianta rezistenta la coroziune pentru umiditate
pentru urmatoarele variante: mare a aerului extras
– Varianta pentru umiditate mare a aerului extras
– Varianta rezistenta la coroziune
– Varianta rezistenta la coroziune pentru umiditate mare a

aerului extras
79
Optiuni
Ansamblu hidraulic sistem de deviatie

13  Ansamblu hidraulic sistem de deviatie Pierdere de presiune in kPa


1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
240

220 2.6

Ansamblele hidraulice de deviatie sunt optimizate si 200


3.0
usureaza instalarea aparatelor RoofVent. Va rugam sa luati 180

in considerare urmatoarele lucruri: 160


4.0

■ Izolarea termica a ansamblului la fata locului. 140

120
■ Pentru instalarea corecta, instalati ansamblul orizontal. 100
■ Montati ansamblul astfel incat masa sa nu trebuie sa fie 80
suportata de baterie. 60

40

Setari de baza pentru ansamblul hidraulic


Cititi setarile de baza din Diagarama E1. Curbele 1.0 la 4.0
20

0
Y-6C
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
corespund rotatiilor robinetului de echilibrare; acestea sunt
afisate pe rozeta robinetului:
0.0____ Vana inchisa 240
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

4.0____ Vana deschisa complet 220 3.0


Bateria si ansamblul hidraulic sunt deja incluse in pierderile 200

de presiune specificate. Asa ca, luati in considerare doar 180 4.0

pierderile de presiune ale circuitului de distributie la conexiu- 160

nile filetate (obiectul 4 in Fig. E5). 140

120

100
Voltaj de alimentare V AC 24 80

Frecventa Hz 50 60

40
Voltaj de control V DC 2…10
Timp functionare actuator s <1
20

0
Y-9B
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Table E7:  Date tehnice ale vanelor de amestec


1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 3.0
240

220

200 4.0
180

160

140

120

100

80

60

40

Pierdere de presiune in kPa


20

0
Y-9C
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
240 2.2

220 2.4 1.0 1.2 1.4 1.6


240
2.6
200 1.8
220
3.0
180
4.0 200
160 2.0
180
140 2.2
160
120 2.4
140
2.6
100
120 3.0
80 4.0
100
60
80
40
60
20
Y-6B 40

Y-9D
0
20
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
0
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
Debit apa in l/h
Debit apa in l/h
Diagram E1:  Valori de baza pentru robinet de echilibrare

80
Optiuni
Ansamblu hidraulic sistem de deviatie

Aerisitor automat
Racord filetat baterie
Robinet de echilibrare
Racord filetat circuit de incalzire
Tur
Vana de amestec
Robinet cu bila
Retur

Fig. E6:  Desen dimensional

Tip A B C D E Vana de Robinet de Racord filetat pentru baterie tip


amestec echilibrare
Y-6B 758 78 726 1060 300 20-5HV STAD DN32 1¼ " 6B
Y-6C 758 78 745 1070 300 25-8HV STAD DN32 1¼ " 6C
Y-9B 882 78 770 1195 320 25-8HV STAD DN40 1½ " 9B
Y-9C 882 78 791 1210 320 32-12HV STAD DN40 1½ " 9C
Y-9D 882 95 840 1245 340 40-20HV STAD DN50 2" 9D
Table E8:  Dimensiuni (in mm) si vane ale sistemului hidraulic de deviatie

81
Optiuni
Vana de amestec

14  Vana de amestec

Vane de amestec care se combina cu diferite tipuri de unitati


RoofVent®, pentru instalare usoara. Ele au urmatoarele
specificatii:
■ controlul modulant al vanei cu actionare magnetica
■ cu control integrat al pozitiei si raspuns
■ control manual separat pentru operarea de urgenta
(conectare 24 V AC/DC = vana DESCHIS)

Fig. E7:  Desen dimensional pentru vana de amestec

Tip DN kvs DI DA L L1 H E F Masa pentru baterie tip


M-6B 20 5 m³/h Rp ¾ " G 1¼ " 95 52.5 260 80 100 4.2 kg 6B
M-6C 25 8 m³/h Rp 1 " G 1½ " 110 56.5 270 80 100 4.7 kg 6C, 9B
M-9B 25 8 m³/h Rp 1 " G 1½ " 110 56.5 270 80 100 4.7 kg 6C, 9B
M-9C 32 12 m³/h Rp 1¼ " G2" 125 67.5 285 80 100 5.6 kg 9C
M-9D 40 20 m³/h Rp 1½ " G 2¼ " 140 80.5 320 80 100 9.3 kg 9D
Table E9:  Dimensiuni si greutati ale vanelor de amestec

Tensiune de alimentare V AC 24
Frecventa Hz 50
Tensiune de comanda V DC 2…10
Timp deschidere servomotor s <1
Table E10:  Date tehnice ale vanelor de amestec

82
Optiuni
Pompa de condens

15  Pompa de condens Nota


Veti gasi o descriere a optiunilor pentru controlul de sistem
in sectiunea E 'Sistem de control'.
Unitatile RoofVent® cu racire trebuie racordate la un sistem

de preluare condens. Pentru aplicatii in care racordarea la
un sistem de evacuare apa reziduala este prea scum sau
imposibil de realizat tehnic, poate fi prevassuta o pompa
de evacuare condens. Aceasta pompa este instalata direct
sub racordul de evacuare condens; recipientul livrat este
gata pregatit pentru montare pe Air-Injector. Condensul este
pompat printr-un furtun flexibil, inaltimea de pompare fiind de
3 m, permitand astfel evacuarea condensului
■ prin conducte de ape uzate, in mod direct sub tavan,
■ pe acoperis.

Debit (la 3 m inaltime de pompare) l/h max. 150


Volum acumulare l max. 1.9
Dimensiuni (L x W x H) mm 288 x 127 x 178
Greutate kg 2.4
Table E11:  Date tehnice ale pompei de condens

Fig. E8:  Condensate pump

16  Priza

Pentru lucrari de mentenanta, o priza (1-faza, 230 VAC, 50


Hz) poate fi instalata pe unitatea exterioara, in panoul de
control.

83
84
Transport si instalare
Continut

1 Instalare__________________________________ 88

2 Instalarea partii hidraulice____________________ 92

3 Instalarea partii electrice_____________________ 96

Transport si instalare F

87
Transport si instalare
Instalare

1  Instalare 1.2  Rama de montaj

Ramele de montaj sunt necesare pentru instalarea unitatilor


Aparatele RoofVent® sunt livrate in mod standard in doua RoofVent in acoperis. Urmatoarele lucruri trebuie luate in
parti, pe paleti: calcul in procesul de proiectare:
■ Unitate exterioara ■ Grilajul de aer extras si panourile de acces trebuie sa fie
■ Unitate interioara usor accesibile sub acoperis.
Partile asociate sunt etichetate cu acelasi numar ca al ■ Rama de montaj trebuie sa iasa in afara cel putin 200 mm
unitatii. fata de nivelul acoperisului, astfel incat apa sau zapada
sa nu poata patrunde inauntru.

1.1  Pregatire pentru instalare Nota


Modulul de conectare este disponibil in 4 variante de
Urmatoarele indicatii sunt importante in pregatirile pentru lungime pentru adaptarea la instalarea la fata locului.

instalare:
■ Unitatile se monteaza pe acoperis. O macara sau un ■ Deschiderea (dimensiunea Z2) trebuie sa fie destul de
elicopter sunt necesare. mare pentru unitatea interioara.
■ Verificati ramele de montaj astfel incat sa corespunda cu ■ Condensul trebuie sa se poata evacua liber.
specificatiile din capitolul 1.2. ■ Rama de montaj trebuie sa fie plata si orizontala.
■ Un agent de etansare este necesar pentru etansare (de ■ Izolati rama de montaj inainte sa instalati unitatea ( de
exemplu spuma Poliuretanica sau alta similara). exemplu 40mm de spuma poliurethanica).
■ In functie de marimea apratului, unitatea interioara poate ■ Va rugam sa luati in considerare distantele minime cand
fi livrata in doua parti. construiti rama de montaj (capitolul 1.3). Schimbati
■ Carabinele sunt livrate pentru ridicarea unitatii interioare. localizarea conexiunilor bateriei daca este necesar.
■ Pentru ridicarea unitatii exterioare sunt livrate ochiuri de
prindere filetate.
■ Precizati pozitionarea dorita a unitatilor (pozitiile conex-
iunilor bateriei).
Z1
Nota
Pozitia standard a conexiunilor bateriei este sub
Z2
grilajul de aer extras. Verificati conditiile locale de

instalare. Daca o localizare diferita este necesara,
sectiunea de incalzire/racire poate fi montata rotita
la modulul de conectare.

■ Amortizoarele fonice de aer proaspat si aer extras sunt


livrate separat. Ele trebuiesc instalate pe aparat, inainte
ca acesta sa fie transportat pe acoperis. Asigurati-va ca
ele sunt blocate.
■ Urmati instructiunile de instalare incluse.

Nota Perete interior de sustinere rama de montaj.


Asigurati-va ca dispuneti de dispozitive de protectie Izolatie (ex. 40 mm spuma poliuretanica)
corespunzatoare si ca unitatile pot fi accesate cu
Grinda
usurinta. Sarcina maxima RoofVent asupra acoperi-

sului este de 80 kg. Dimensiune 6 9
Z1 mm 1080 1440
Z2 mm 954 1154
Table F1:  Dimensiunea ramei de montaj

88
Transport si instalare
Instalare

≥ 200
In functie de conditiile locale, pot fi folosite doua tipuri diferite
de rame de montaj.
■ Rama de montaj cu pereti laterali drepti (unde este spatiu
A suficient)

E
■ Rama de montaj cu pereti laterali conici (caz in care
unitatea interioara iese in afara incaperii si nu se intersec-
teaza cu calea de rulare a podului rulant)

F
181

200

45°
20°...

≥ 500
Panou de acces, cutie de conectare
Fig. F1:  Rama de montaj cu pereti Fig. F2:  Rama de montaj cu pereti
Panou de acces, baterie (pe ambele parti) laterali drepti. laterali conici.
Grila aer extras
Dimensiunile E si F, vezi capitolul 'Date tehnice'
Unitate exterioara
Agent de etansare (la fata locului)
Fasie de etansare (venita din fabrica)
Rama de montaj [exterior]
Membrana de hidroizolatie
Table F2:  Instalarea unitatilor RoofVent in rama de montaj (dimensiuni in mm).
F

20 Z3

Fig. F3:  Desen conceptual al ramei de montaj.


Dimensiune 6 9
Z3 mm 571 749
Table F3:  Scurgere de condens a schimbatorului de cadura in placi (masurat de la
centrul unitatii).

89
Transport si instalare
Instalare

1.3  Pozitionare Unitate exterioara

Cand pozitionati unitatile, luati in calcul urmatoarele lucruri:


■ Tineti cont de distantele minime si maxime.
■ Asezati unitatile astfel incat nici o unitate sa nu
exhausteze in aerul proaspat de la alta unitate.
■ Toate deschiderile de admisie intrare aer si exaustare aer
trebuie sa fie liber accesibile. Jetul de aer introdus trebuie


11

11

sa fie liber raspandit, fara obsacole (grinzi si lampi de
iluminat).

R
99
5
99

5
■ Usile de acces din unitatea exterioara si panourile de

R
acces din unitatea interioara trebuie sa fie usor accesibile. ≥ 1000 1950 ≥ 1000
■ Alocati un spatiu de aproximativ 1m pe partea opusa
conexiunilor bateriei pentru service si mentenanta. Unitate exterioara cu amortizoare fonice

R 132
28 8
R 13

≥ 1400 1950 ≥ 1400

Fig. F4:  Cerinte de spatiu pentru mentenanta pe acoperis (dimensiuni in mm)

X/2 X
Nota
Y

Daca unitatea nu este accesibila prin lateral, este


necesar mai mult spatiu pentru deschiderea usilor de

acces.

Dimensiune 6 9
Recuperare de caldura R1 R2 R1 R2
Distanta intre unitati X min. m 11 11 13 13
max. m 22 21 28 27
Inaltime de montare Y min. m 4 4 5 5
max. 1)
m aprox. 9…25
1) Inaltimea maxima de montare variaza in functie de conditii de particu-
lare de lucru (gasiti valori in tabelul "putere de incalzire" sau calcul cu
programul HK-Select).

Table F4:  Distante minime si maxime

Panou de acces, cutie de conectare


Panou de acces, baterie (pe ambele parti)
Conexiunile bateriei
Fig. F5:  Pozitia panourilor de acces in modulul de conectare.

90
Transport si instalare
Instalare

1.4  Instalare unitate 1.5  Conexiune de tubulatura

Daca este necesar, se poate conecta o tubulatura de aer


Unitate interioara extras.
■ Aplicati agent de etansare pe rama de montaj.
■ Agatati carabinierele de laterala unitatii interioare si fixati
sistemul de ridicare.
■ Transportati unitatea interioara la rama de montaj folosind
un elicopter sau o macara.
■ Rotiti unitatea interioara in pozitia dorita.
■ Introduceti unitatea interioara in rama de montaj pe
deasupra.

Unitate exterioara
■ Inlaturati capacele de protectie de pe unitate.
■ Infiletati ochiurile de prindere si fixati sistemul de ridicare.
■ Transportati unitatea exterioara pe acoperis si pozitiona-
ti-o corect deasupra unitatii interioare, apoi asezati-o. Fig. F7:  Tubulatura aer extras – conexiune la modulul de
■ Fixati cu suruburi unitatea exterioara de unitatea interi- conectare on locul grilajului de aer extras.
oara.
■ Demontati ochiurile de prindere si puneti la loc capacele
de protectie. C

20 20
F

Dimensiune 6 9
C mm 848 1048
F mm 410 450 F
V mm 900 1100
Table F5:  Dimensiuni conectare pentru tubulatura de aer (in mm)

Fig. F6:  Ridicarea unitatii exterioare utilizand ochiurile de prindere filetate

91
Transport si instalare
Instalarea partii hidraulice

2  Instalarea partii hidraulice 2.2  Conexiunea de condens

Condensul ce se creaza in unitatile de racire trebuie sa fie


inlaturat printr-o conducta de scurgere.
2.1  Baterie incalzire/racire ■ Instalati si izolati sifonul de condens pe racordul de evac-
uare condens al unitatii.
Sistemul de control TopTronic C este destinat unui circuit de ■ Panta si sectiunea conductei de scurgere trebuie calculata
distributie cu conexiuni hidraulice separate la fiecare unitate; astfel incat sa nu existe risc de refulare inapoi.
o vana de amestec este instalata in fata fiecarei unitati. ■ Orientati conducta de condens de la pompa de evacuare,
Sistemul de deviatie este folosit in mod standard. vertical (in sus).
■ Asigurati-va ca sunt respectate reglementarile legislative
Cerinte ale sistemului cazanului si circuitului de distributie locale privind evacuarea condensului.
■ Coordonarea hidraulica a conductelor pentru unitatile indi-
viduale intr-o zona de control pentru a asigura o distributie Nota
egala. Folositi optiunea "Pompa de condens" pentru insta-
■ Agentul de incalzire trebuie sa fie disponibil in cantitatea si larea rapida si usoara a hidraulicii.

temperatura necesara, fara intarzieri, la vana de amestec.
■ Separatorul de condens (in unitatile de racire doar) func-
tioneaza in timp ce ventilatorul se invarte. Nu trebuie sa
treaca niciun agent de racire prin baterie cand unitatea
este oprita.
■ In functie de conditiile locale, verificati daca este nevoie
de compensatoare de dilatare liniara pentru conductele de
tur si retur si/sau sunt necesare conectari articulate pentru
unitati.
■ Nu adaugati greutati pe baterie, de exemplu conductele
de tur si retur.
■ Izolati conductele hidraulice.
Sistemul de control TopTronic C porneste pompele de
incalzire/racire si functia "Solicitare incalzire/racire" in fiecare
zi. Acest lucru previne blocarea pompei in cazul in care a fost
oprita mult timp.

Cerinte conducte
■ Folositi vane de amestec cu 3 intrari cu caracteristici
liniare si de calitate.
■ Autoritatea vanei trebuie sa fie ≥ 0.5. Fig. F8:  Linie de condens
■ Actuatorul vanei trebuie sa aibe un timp scurt de func-
tionare (5 s).
■ Actuatorul vanei de amestec trebuie sa fie continuu
proportional, cursa de actuator controlata cu tensiune de
control (DC 2…10 V).
■ Actuatorul vanei trebuie sa fie configurat pentru regim de
avarie cu un control manual separat (AC 24V).
■ Instalati vana in apropierea unitatii (distanta maxima 2 m).

Nota
Folositi optiunea "Ansamblu hidraulic sistem de devi-
atie" pentru o instalare rapida si usoara a hidraulicii.

92
Transport si instalare
Instalarea partii hidraulice

RoofVent® RH

<2m

Panou de control Iesire avarie colectiva Terminal pentru operatorul de


sistem
Cutie de conectare Senzor exterior
Panou de control zonal
Bus zonal Senzor ambiental
Solicitare incalzire
Alimentare electrica Intrare avarie incalzire
Panou de control incalzire
Vana de amestec Pompa de incalzire

Table F6:  Desen conceptual pentru sistemul hidraulic de deviatie RoofVent® RH

93
Transport si instalare
Instalarea partii hidraulice

RoofVent® RC

<2m

Panou de control Senzor ambiental Comutator solicitare racire


Cutie de conectare Intrare avarie incalzire Solicitare incalzire
Bus zonal Intrare avarie racire Solicitare racire
Alimentare electrica Pompa de incalzire / racire Panou de control incalzire
Vana de amestec Terminal pentru operatorul de Circuit incalzire
sistem
Iesire avarie colectiva Circuit racire
Panou de control zonal
Senzor exterior

Table F7:  Desen conceptual pentru sistemul hidraulic de deviatie RoofVent® RC

94
Transport si instalare
Instalarea partii hidraulice

RoofVent® RHC

Panou de control Senzor exterior Panou de control zonal


Cutie de conectare Senzor ambiental Comutator solicitare racire
Bus zonal Intrare avarie incalzire Solicitare incalzire
Alimentare electrica Intrare avarie racire Solicitare racire
Vana de amestec racire Pompa de incalzire Panou de control incalzire / racire
Vana de amestec incalzire Pompa de racire Circuit incalzire
Iesire avarie colectiva Terminal pentru operatorul de Circuit racire
sistem

Table F8:  Desen conceptual pentru sistemul hidraulic de deviatie RoofVent® RHC

95
Transport si instalare
Instalarea partii electrice

3  Instalarea partii electrice

■ Instalarea partii electrice se va face numai de catre un


electrician calificat.
■ Luati in calcul toate reglementarile in vigoare (de ex.
EN 60204-1).
■ Pentru cabluri de alimentare lungi, alegeti sectiunile
de cablu in conformitate cu reglementarile tehnice.
■ Instalarea partii electrice trebuie sa decurga conform
schemei electrice.
■ Pozitionati cablurile de bus si semnal separat de cablurile
principale de forta.
■ Conectati cupla de la cutia de conectare in unitatea interi-
oara la panoul de control din unitatea exterioara.
■ Conectati cuplele de la actuatorul Air-Injector-ului, regu-
latorul antiinghet si senzorul de aer alimentat la cutia de
conectare.
■ Conectati vanele de amestecare la cutia de conectare.
(Exista o cupla de conectare pentru vanele de amestecare
magnetice de la Hoval).
■ Pentru sistemul de injectie: Conectati pompa la cutia de
conectare.
■ Asigurati-va ca primiti planificare profesionala si design-ul
unui sistem de paratrasnet pentru unitati si /sau pentru
toata cladirea.
■ Asigurati echipament anti-suprasarcina la fata locului
Conexiune la blocul de control.
pentru cablul de alimentare principal al panoului de control
zonal (rezistenta scurt-circuit 10kA). Conexiune pentru paratrasnet
Tub cabluri
Atentie
Cutie de conectare
Utilizati un intrerupator diferential pentru curentul
rezidual. Sursa de tensiune

Bus zonal

Tipul aparatului RH-6 RH-9 Regulator antiinghet

Tensiune alimentare V AC 3 x 400 3 x 400 Actuator Air-Injector


Toleranta tensiune permisa % ±5 ±5 Senzor aer
Frecventa Hz 50 50 Fig F9: Instalatie electrica

Putere consumata kW 5.4 10.2


Consum de curent maxim A 9.0 16.8
Siguranta A 20 25
Table F9:  Conexiune electrica

Nota
Sarcina conectata este factorul determinant in calcu-
larea sectiunilor de caburi. Puterea electrica de intrare Fig. F9:  Panou control in unitatea exterioa
este indicata in capitolul 'date tehnice' a tipurilor de
unitati.

96
Transport si instalare
Instalarea partii electrice

Componente Destinatie Tensiune Cablu Observatie


Panou de control Alimentare electrica 3 x 400 V AC NYM 5 x … mm² 3 faze; sectiunea cablului depinde de
zonal optiuni
1 x 230 V AC NYM 3 x … mm² 1 faza; sectiunea cablului depinde de
optiuni
Bus zonal J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm² max. 500 m distanta nod
Bus sistem (pentru conectarea Ethernet ≥ CAT 5
zonelor)
Senzor ambiental J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm² max. 250 m
Senzor exterior J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm² max. 250 m
Senzor combinat, ambiental si de J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm² max. 250 m
umiditate
Senzor combinat, ambiental si J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm² max. 250 m
calitate aer
Senzor combinat, ambiental, de J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.8 mm² max. 250 m
umiditate si calitate aer
Solicitare incalzire Fara potential NYM 2 x 1.5 mm² max. 5 A
max. 230 V AC
max.   24 V DC
Mesaj solicitare racire Fara potential NYM 2 x 1.5 mm² max. 5 A
max. 230 V AC
max.   24 V DC
Avarie intrare incalzire   24 V AC NYM 2 x 1.5 mm² max. 1 A
Avarie intrare racire   24 V AC NYM 2 x 1.5 mm² max. 1 A
Indicator avarie colectiva Fara potential NYM 2 x 1.5 mm² max. 5 A
max. 230 V AC
max.   24 V DC
Alimentare pompa distribuitor 3 x 400 V AC NYM 4 x 1.5 mm² (min.) 3 faze, max. 6 A
incalzire 1 x 230 V AC NYM 3 x 1.5 mm² (min.) 1 faza, max. 6 A
Alimentare pompa distribuitor 3 x 400 V AC NYM 4 x 1.5 mm² (min.) 3 faze, max. 6 A
racire 1 x 230 V AC NYM 3 x 1.5 mm² (min.) 1 faza, max. 6 A
Alimentare electrica unitati 3 x 400 V AC NYM 5 x 6 mm² (min.) Unitati RoofVent®
3 x 400 V AC NYM 5 x 4 mm² (min.) Unitati TopVent®
Terminal operator sistem (daca nu 24 V AC NYM 3 x 1.5 mm² Alimentare electrica, siguranta fuzibila
este in tabloul zonal) 4A F
Alegeti sectiunea cablului functie de
lungime si datele tehnice
(comunicare prin sistem bus)
Terminal operator zonal 24 V AC J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.8 mm² max. 250 m
Valori setate extern 0-10 V DC J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm²
Intrare incarcare parametrii 24 V AC NYM 2 x 1.5 mm² max. 1 A
Comutator selectare operare pe 0-10 V DC J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm² Nivele de tensiune vezi Table G13
terminal (analog)
Comutator selectare operare pe 0-10 V DC J-Y(ST)Y 5 x 2 x 0.8 mm²
terminal (digital)
Buton selectare operare pe   24 V AC NYM 3 x 1.5 mm²
terminal
Oprire fortata   24 V AC NYM 2 x 1.0 mm² max. 1 A

97
Transport si instalare
Instalarea partii electrice

Componente Destinatie Tensiune Cablu Observatie


RoofVent ®
Alimentare electrica unitate tip 6 3 x 400 V AC NYM 5 x 4 mm² (min.) Alegeti sectiunea cablului functie de
Alimentare electrica unitate tip 9 3 x 400 V AC NYM 5 x 6 mm² (min.) lungime si datele tehnice
Bus zonal J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm² max. 500 m distanta nod
Vana de amestec incalzire NYM 4 x 1.0 mm²
Vana de amestec racire NYM 4 x 1.0 mm²
Pompa incalzire 230 V AC NYM 3 x 1.5 mm² Alimentare electrica
  24 V AC NYM 4 x 1.0 mm² Comanda
Pompa racire 230 V AC NYM 3 x 1.5 mm² Alimentare electrica
  24 V AC NYM 4 x 1.0 mm² Comanda
Oprire fortata   24 V AC NYM 2 x 1.0 mm² max. 1 A
Opreare de urgenta   24 V AC NYM 2 x 1.0 mm² max. 1 A
Table F10:  Lista de cabluri pentru montaj la fata locului

98
Sistem de automatizare
Continut

1 Structura sistemului_ ______________________ 100

2 Optiuni de operare_ _______________________ 101

3 Panou control zonal_ ______________________ 102

4 Componente de control din unitati_ ___________ 106

5 Alarme si monitorizare_ ____________________ 110

Sistem de automatizare G

99
Sistem de automatizare
Structura sistemului

1  Structura sistemului 1.1  Date de baza

Unitatile de climatizare interioare care opereaza in aceleasi


Hoval TopTronic C, sistem de control integrat pentru sisteme conditii sunt grupate in zone de control. Criteriul de creare
de climatizare interioare descentralizate, lucreaza complet a zonelor, este de exemplu timpul de operare, temperatura
automat pentru o functionare eficienta, din punct de vedere ambientala, regimurile de functionare si asa mai departe.
energetic a tuturor componentelor, conform cerintelor. Dispozitivele individuale sunt reglate individual si controlate
zona cu zona:
■ Un controller al unitatii este integrat in fiecare aparat
de climatizare interioara si il controleaza in functie de
conditiile locale.
GLT ■ Exista un control zonal pentru fiecare zona de control
in panoul de control zona. Acesta schimba modurile de
operare conform caldendarului, trimite informatii legate de
temperatura exterioara si ambientala la unitatile individ-
uale, adminstreaza valorile setate si functiile ca o interfata
catre sistemele externe.

Tipurile diferite de unitati pot fi combinate intr-o zona de


control. Ele se disting astfel:
■ Unitati principale (= unitati de tratare, introducere si
exhaustare aer sau unitati de introducere aer)
■ Unitati aditionale (= unitati recirculare care sunt pornite
daca exista o cerere de caldura sau racire)

Zone de control max. 64


Unitati principale in fiecare zona de control max. 15
Unitati aditionale in fiecare zona de control max. 10
Table G1:  Limite aplicatie ale sistemului de control TopTronic® C

1.2  Bus sistem


Sistemul de management al cladirii (BMS)
Bus-ul sistemului combina toate controllerele zonale cu oper-
Bus sistem
atorul terminal de sistem.
Terminal operator sistem
Control zonal Tip cablu: Cablu internet ≥ CAT5

Bus zonal Table G2:  Specificatii ale Bus-ului de sistem

Controller unitate
Terminal operator zonal
1.3  Bus zonal
Fig. G1:  Structura sistemului TopTronic® C
Bus-ul zonal functioneaza intr-o conexiune in serie si
conecteaza toate controllerele unitatilor intr-o singura zona
de control cu controller-ul zonal corespunzator si posibil cu
terminalul operator zonal.

Tip cablu: J-Y(ST)Y 2x2x0.8 mm²


Comunicatie: Modbus
Lungime: max. 500 m
Repetitoare de plan si alimentare elec-
trica la fata locului pentru distante mai
mari.
Table G3:  Specificatii ale bus-ului zonal
100
Sistem de automatizare
Optiuni operare

2  Optiuni operare 2.2  Terminal operator zonal

Terminalul C-ZT operator zonal este folosit pentru operatii


simple la fata locului a unei zone de control. El ofera urma-
2.1  Terminal operator sistem toarele functii:
■ Afisarea valorii setate pentru temperatura ambientala
Terminalul operator C-ST al sistemului este un panou ■ Marimea sau scadere valorii setate cu pana la 5 °C
cu touchscreen, cu un display color, facilitand operarea ■ Schimbarea manuala a regimului de lucru
sistemului intr-un mod clar. Ofera utilizatorilor experimentati ■ Afisarea semnalului colectiv de defectiune
acces la toate informatiile si setarile necesare pentru oper-
area normala: Terminalul C-ZT operator zonal este instalat in usa panoului
■ Afisarea si setarea modurilor de operare de control zonal sau livrat neconectat pentru montarea pe
■ Afisarea temperaturilor si setarea valorilor temperaturii perete in orice locatie.
ambientale
■ Afisarea si programarea calendarului anual si saptamanal Sursa electrica 24 V AC
■ Afisarea si utilizarea alarmelor si mentinerea unui jurnal Comunicatie prin bus zonal
de alarme
■ Afisarea si setarea parametrilor de control Table G5:  Date tehnice ale terminalului operator zonal
■ Diferite planuri de utilizare diferentiate prin parole

Terminalul operator C-ST al sistemului este instalat in usa


panoului de control zona sau livrat neconectat.

Sursa curent: 24 V AC (-15%…+10%)


86

50…60 Hz, max 1.3 A (27 VA)


12…30 V DC ± 5%
max. 1.0 A at 12 V DC
Consum electric: max. 12 W 143 8 28
Comunicatie: prin sistem bus(Interfata internet)
Fig. G3:  Desen dimensional pentru terminalul operator zonal pentru montarea
Table G4:  Date tehnice ale terminalului operator al sistemului
aparenta pe perete (dimensiuni in mm)

176
147

136

48
86

187 45 4

86 8 22 28

Fig. G2:  Desen dimensional si desenul de decupare pentru terminalul operatorului de G


sistem (dimensiuni in mm) Fig. G4:  Desen dimensional pentru terminalul operator zonal pentru montare incas-
trata in perete (dimensiuni in mm)

101
Sistem de automatizare
Panou control zonal

2.3  Comutator selectare operare 3  Panou control zonal


Comutatorul de selectare operare face posibila specificarea
manuala a unui mod de operare pentru o zona de control. Panoul de control zonal este facut din carcasa de otel
Modul automat conform calendarului nu este luat in seama. vopsita (culoare: gri deschis RAL7035). Acesta include urma-
Unitatile functioneaza in modul de operare selectat pana toarele componente:
cand comutatorul este mutat inapoi la 'AUTO'. ■ Elemente de operare in usa panoului
Comutatorul este instalat in usa panoului de control zonal. In ■ Sectiune forta si sectiune de control
functie de ce tipuri de unitati exista in acea zona, exista un ■ 1 Releu siguranta (extern)
maxim de 2 comutatoare de selectie operare pentru fiecare ■ 1 Senzor aer exterior per sistem (inclus)
zona de control: ■ 1 Control zonal per zona de control
■ 1 comutator pentru unitatile de aer proaspat ■ 1 Senzor ambiental per zona de control (inclus)
■ 1 comutator pentru unitatile cu recirculare
Atentie
Pericol de electrocutare. Asigurati-va ca protectia
2.4  Buton selectare operare de suprasarcina este instalata la fata locului pentru
cablul de alimentare.

Butonul selector de operare permite specificarea unui mod
de operare particular, temporar, pentru o zona de control.
Dupa o perioada ajustabila, unitatile se intorc inapoi la modul Rezistenta scurt-circuit ICW 10 kAeff
de operare anterior. Butoanele selectoare de operare sunt Utilizare Interior
instalate in usa panoului de control zonal. Ele sunt config-
urate pentru apasare si iluminate. Exista un maxim de 3 Clasa de SDZ3, SDZ5 IP 66
butoane selectoare de operare pentru o zona de control: protectie SZD7, SDZ8, SDZ9 IP 55
■ Mod asteptare (ST) Temperatura ambientala 5…40°C
■ Ventilatie (VE)
■ Recirculare (REC) Table G6:  Date tehnice pentru panoul de control zonal

Nota
Modul de functionare a butonului selector de operare Dimensiune Tip Dimensiuni (W x H x D) Inaltime de Usi
poate fi setat. Modul de operare selectat poate baza
sa ramana activ pana cand este oprit manual prin 3 SDZ3  600 x  760 x 210 – 1
apasarea butonului inca odata.
5 SDZ5  800 x 1000 x 300 – 1
7 SDZ7  800 x 1800 x 400 200 1
8 SDZ8 1000 x 1800 x 400 200 2
2.5  Integrarea in sistemul de management al caldirii
9 SDZ9 1200 x 1800 x 400 200 2
TopTronic C poate fi integrat usor in sistemul de manage- Table G7:  Dimensiuni disponibile pentru panoul de control zonal (in mm)
ment al caldirii prin interfata de sistem BACnet. O lista
completa cu paramterii este disponibila la cerere.
Table G8:  Locatia senzorilor de temperatura

■ Instalati senzorul de exterior la minim 3 metri deasupra


pamantului pe peretele orientat spre nord, astfel incat
senzorul este protejat de lumina directa a soarelui. Izolati
senzorul de cladire.
■ Instalati senzorul ambiental intr-un loc reprezentativ in
zona ocupata la o inaltime de aproximativ 1.5 m. Valorile
sale masurate nu trebuie sa fie afectate de prezenta
vreunei surse de caldura sau racire (utilaje, ferestre, etc.).
Pot fi instalati mai multi senzori de medie.

102
Sistem de automatizare
Panou control zonal

Conexiuni externe 3.1  Design-ul panourilor de control

Solicitare incalzire / racire ■ Panourile de control de dimensiunea 3 si 5 sunt configu-


Semnal de contact fara potential care rate ca dulapuri pentru instalarea pe perete. Cablurile sunt
transmite cererea de incalzire / racire introduse pe dedesubt prin placi cu flansa si presetupe
la aparatul producator de caldura / filetate.
rece

2 x 1.5 mm²
max. 230 V AC, 5 A
max.  24 V DC, 5 A
Intrare avarie incalzire / racire
Semnal de intrare alarma care
informeaza sistemul ca sursa de
incalzire/racire nu functioneaza

2 x 1.5 mm²
24 V AC, max. 1 A
Iesire de avarie colectiva
Semnal de contact fara potential Traseu cabluri
pentru afisarea externa a alarmei
Tub cabluri
colective.
Fig. G5:  Panou de control pentru montarea pe perete (SDZ3 si SDZ5)

■ Panourile de control de dimensiunile 7 - 9 sunt configu-


2 x 1.5 mm² rate indivdual intr-un design autoportant. Cablurile sunt
max. 230 V AC, 5 A introduse prin profiluri de prindere in panoul din podea
max.  24 V DC, 5 A (introducerea cablurilor la baza este posibila prin partea
Oprire fortata (control zonal) stanga, dreapta sau prin spate).
Semnal de intrare pentru oprirea de
urgenta prin control software (toate
unitatile dintr-o zona):
■ Oprirea ventilatoarelor (fara post-
ventilare)
■ Clapete de aer inchise (prin arc cu
2 x 1.0 mm²
revenire)
24 V AC, max. 1 A
Recomandat pentru inchiderea de
urgenta a unitatilor cu prioritate mare
(de exemplu in cazul unui incendiu)
G

Oprire fortata (unitate de ventilatie)


Semnal de intrare pentru oprirea
de urgenta prin control hardware(o
unitate):
■ Oprirea ventilatoarelor (fara oper-
atie dupa) Traseu cabluri
■ Clapete inchise (la venirea primav-
2 x 1.0 mm² Tub cabluri
erii)
24 V AC, max. 1 A
Recomandat pentru inchiderea de Baza
urgenta a unitatilor cu prioritate mare
(de exemplu in cazul unui incendiu). Fig. G6:  Panou de control autoportant (SDZ7 - SDZ9)

Table G9:  Conexiuni externe 103


Sistem de automatizare
Panou control zonal

3.2  Design pentru racire Controlul pompei principale distribuitor


Sectiunea de tensiune inalta necesara pentru controlul
Pentru sistemele cu unitati descentralizate de interioare care pompei principale este instalata in panoul de control zonal.
poseda si o functie de racire, urmatorele componente sunt
instalate aditional in panoul de control zonal: Tip Pompa Putere
■ Terminale pentru activarea racirii 1PSW Sursa de caldura 1-faza max. 2 kW
■ Terminale pentru intrare avarie racire
■ 2 Relee de comutare 3PSW Sursa de caldura 3-faze max. 4 kW
■ Comutator activare racire 1PSK Sursa de racire 1-faza max. 2 kW
Schimbarea dintre racire si incalzire poate fi automata sau 1PSK Sursa de racire 3-faze max. 4 kW
manuala. Comutatorul de activare racire ofera posibilitatea
de blocare temporara a functiilor de racire (de exemplu in Table G11:  Date tehnice pentru controlul pompei
perioada de tranzitie).
Senzor de temperatura aditional ambiental
In locul unui singur senzor ambiental, senzori aditionali
3.3  Conexiune zona sunt livrati pentru determinarea valorii medii; terminalele
corespunzatoare sunt integrate. Un maxim de 3 senzori
Unu sau mai multe swich de Ethernet sunt instalate pentru aditionali este posibil per zona de control.
conectarea mai multor zone de control intr-un singur panou
de control zonal, in functie de numarul de port-uri necesare. Senzor umiditate aer ambiental
Senzorul masoara umiditatea relativa din aerul din camera.
Este necesar cate un port pentru fiecare: El este instalat pe peretelele zonei ocupate, la o inaltime de
■ Controller zonal aproximativ 1.5m.
■ Terminal C-ST operator sistem
■ Interfata BACnet Interval de masurare 0…100 % rel. humidity
Semnal iesire 0…10 V DC sau 4…20 mA
Numar de porturi Numar de intrerupatoare
Table G12:  Date tehnice ale senzorului de umiditate
0 –  2 0
3 –  5 1 Senzor calitate aer ambiental
6 –  8 2 Senzorul masoara concentratia de CO2 din aerul din camera,
9 – 11 3 fiind necesar pentru ventilatie. El este instalat pe peretele
zonei ocupate, la o inaltime de aproximativ 1.5m.
12 – 14 4
Table G10:  Numar necesar de intrerupatoare de internet pentru conexiunea zonala. Interval de masurare 0…2000 ppm
Semnal iesire 0…10 V DC or 4…20 mA
Table G13:  Date tehnice ale senzorului de calitate a aer
3.4  Optiuni pentru panoul de control zonal
Valori setate extern
Lampa alarma colectiva Este posibila conectarea specificatiilor cu valori setate de
O lampa pentru afisarea alarmelor este instalata in usa catre un sistem extern catre controller-ul zonal prin intrari
panoului de control zonal. Lumina lampii palpaie cand au aditionale (semnale de intrare: 0…10 V DC sau 4…20 mA):
aparut noi alarme, si se aprinde in caz ca alarmele deja ■ Temperatura ambientala
cunoscute sunt inca active. ■ Umiditatea aerului ambiental
■ Calitatea aerului ambiental
Priza ■ Volum debit aer introdus
O priza monofazata si un o siguranta de decuplare circuit de ■ Volum debit aer extras
2 pini sunt instalate in panoul de control zona. Aceasta priza
serveste la conectarea uneltelor de mentenanta. Circuitul Intrare incarcare parametrii
electric nu este decuplat de releul de siguranta. Controller-ul zonal include o intrare digitala pentru incarcarea
parametrilor de la un sistem extern.

104
Sistem de automatizare
Panou control zonal

Comutator selectare operare pe terminal (analog)


1 2 3 4 5 6 7 8
Un mod de operare poate fi specificat pentru o zona de Comutator selectare operare
control de la un sistem extern conectat la un terminal, pe terminal (digital)
folosind un semnal analog al modului de operare. Modul
automat, conform calendarului, poate fi schimbat fortat.
Modurile de operare sunt schimbate folosind diferite niveluri
5 x 2 x 0.8 mm²
de voltaje. Daca nu se aplica niciun voltaj, o alarma este
0...10 V DC
actionata si unitatile intre in modul de asteptare (ST).
Table G17:  Conexiunea unui comutator selectare de operare extern
Voltaj Unitati tratare, Unitati intro- Unitati recirculare
introducere si ducere aer
extragere aer Buton selectare operare pe terminal
 1.2 V DC ST ST ST Butonul selectare operare conectat la un terminal face
 2.4 V DC REC REC REC posibila alegerea unui mod de operare anume pentru zona
de control care foloseste butoane externe, prin apasare si
 3.7 V DC SA REC1 REC1
iluminate.
 5.0 V DC EA SA1 –
 6.2 V DC VE SA2 –
Buton selectare operare
 7.5 V DC VEL – – pe terminal
 8.8 V DC AQ – –
10.0 V DC AUTO AUTO AUTO

Table G14:  Nivele de voltaj pentru comutator extern al modurilor de operare.

GND AI 3 x 1.5 mm²


Comutator selectare operare 24 V AC
pe terminal (analog)
Table G18:  Conexiunea unui buton selectare de operare extern

AO
Alimentarea electrica si releu de siguranta
2 x 2 x 0.8 mm² Alimentarea electrica pentru unitatile de climatizare interi-
0...10 V DC oare este integrata in panoul de control zonal. Urmatoarele
componente sunt instalate in panou:
Table G15:  Conectarea comutatorului selector de operare extern ■ sigurante automate si iesire se alimentare pentru fiecare
unitate
■ releu de siguranta (extern)
Comutator selectare operare pe terminal (digital) Dimensiunea releului de siguranta depinde de curentul
Un mod de operare poate fi specificat pentru o zona de consumat.
control de la un sistem extern conectat la un terminal,
folosind un semnal digital al modului de operare. Modul Curent consumat  1) Tip Design
automat, conform calendarului, poate fi schimbat fortat. < 1 A  2)
NT-2 2-pini
Modurile de operare sunt schimbate folosind intrari digitale.
Daca nu este aplicat nici un semnal, o alarma este actionata 1 –  25 A NT-4/40 4-pini
si unitatile intra automat in mod asteptare (ST). 26 –  35 A NT-4/63 4-pini G
36 –  65 A NT-4/100 4-pini
Intrare Unitati tratare, Unitati Unitati
introducere si introducere recirculare 66 –  75 A NT-4/125 4-pini
extragere aer aer 76 – 100 A NT-4/160 4-pini
1 ST ST ST 101 – 155 A NT-4/250 4-pini
2 REC REC REC 1) Curent consumat = Curent nominal consumat de toate unitatile de clima-
3 SA REC1 REC1 tizare interioare
4 EA SA1 – 2) Releu de siguranta pentru controller-ul zonal (fara sursa de alimentare
pentru unitatile de climatizare interioare)
5 VE SA2 –
6 VEL – – Table G19:  Tipurile de relee de siguranta.
7 AQ – –
8 AUTO AUTO AUTO

Table G16:  Intrari digitale pentru schimarea externa a modurilor de operare


105
Sistem de automatizare
Componente de control din unitate

4  Componente de control din unitate 4.3  Optiuni

In fiecare unitate RoofVent® gasiti urmatoarele componente Monitorizare energie


instalate: Monitorizarea energiei face posibila afisarea energiei econ-
■ 1 panou de control omisite de recuperarea de caldura si racire. In acest scop,
■ 1 cutie de conectare doi senzori aditionali de temperatura sunt instalati in unitatile
RoofVent; ei inregistreaza temperaturile intrarilor si iesirilor
aerului ale schimbatorului de caldura in placi.
4.1  Panoul de control
Senzor temperatura retur
Panoul de control este localizat in unitatea exterioara, intr-o Senzorul de temperatura al returului monitorizeaza temper-
pozitie usor accesibila, in spatele usii de acces a aerului atura de retur a agentului termic de incalzire. In caz ca este
introdus. Controller-ul unitatii si sectiunea de inalta tensiune necesar, el actioneaza protectia antiinghet pe partea apei,
sunt instalate pe sina de montare: prevenind inchiderea din cauza inghetului.
■ Controller-ul unitatii controleaza unitatile individuale
incluzand distributia aerului in conformitate cu specificarile Control pompa pentru circuit de amestec sau de injectie
zonei de control si regleaza temperatura aerului alimentat In locul unui sistem de deviatie, un circuit cu injectie sau de
folosind un control de tip cascada. amestec poate fi instalat de asemenea in circuitul sarcina.
■ Sectiunea de inalta tensiune contine:
– Terminalele de alimentare principale Va rugam sa luati in considerare urmatoarele lucruri:
– Intreruparor principal (extern, opreste tot in afara de ■ Nu doar vanele de amestecare sunt controlate direct de
controller-ul unitatii si priza) panoul de control, ci si pompele din circuitul de incarcare.
– Intrerupator izolare (extern, intrerupatoare pentru ■ Terminalele pentru conectarea vanelor de amestec si
ventilatoare) pompelor din circuitul de incarcare sunt localizate in cutia
– Siguranta automata ventilator de conectare.
– Sigurante fuzibile pentru electronice ■ Asigurati-va ca vanele si pompele care indeplinesc urma-
– Transformator pentru controllerele unitatilor si compo- toarele conditii sunt disponibile la fata locului.
nentelor periferice
– Terminale pentru regim de avarie (incalzire prin recircu- Cerinte pentru vanele de amestec
lare fara control) ■ Folositi vane de amestec cu 3 cai, caracteristici lineare si
– Fir jumper pentru oprire fortata calitate inalta.
■ Autoritatea vanei trebuie sa fie ≥ 0.3.
Nota ■ Timpul maxim de functionare al actuatorului vanei este de
Daca sursa de alimentare pentru controller-ul unitatii 90 s.
este intrerupta, functionarea protectiei antiinghet si a ■ Controlul actuatorului vanei trebuie sa fie continuu, de ex.
monitorizarii nu este garantata. schimbarea proportiei prin controlul tensiunii (DC 2…10

V).
■ Actuatorul vanei trebuie sa fie contruit pentru regim de
avarie cu un control manual separat (24 VAC).
4.2  Cutie de conectare
Cerinte pentru pompe
Cutia de conectare este localizata in modulul de conectare, Voltaj___________ 230 V AC
usor accesibil din spatele panoului de acces corespondent. Curent_______pana la 4.0 A
Are conectare directa la panoul de control din unitatea exteri-
oara prin cablaj electric.
Cutia de conectare conecteaza urmatoarele componente:
■ Senzorii si actuatorii unitatii interioare (gata de conectare)
■ Sursa de alimentare
■ Bus-ul zonal
■ Componentele periferice (d.e. vane de amestec, pompe
etc.)

106
Sistem de automatizare
Componente de control din unitate

RoofVent® RH

Pano de control Vana de amestec Pompa de incalzire


Cutie de conectare Iesire avarie colectiva Terminal pentru operator sistem
Bus zonal Senzor exterior Panou de control zonal
Alimentare electrica Senzor ambiental Solicitare incalzire
Pompa de injectie Intrare avarie incalzire Panou de control incalzire

Table G20:  Desen conceptual pentru sistemul hidraulic de injectie RoofVent® RH

107
Sistem de automatizare
Componente de control din unitate

RoofVent® RC

Panoul de control Senzor exterior Intrerupator activare racire


Cutie de conectare Senzor ambiental Solicitare incalzire
Bus zonal Intrare avarie incalzire Solicitare racire
Alimentare electrica Intrare avarie racire Panou control incalzire
Pompa de incalzire/racire Pompa de distributie Circuit incalzire
Vana de amestecare Terminal pentru operator sistem Circuit racire
Iesire avarie colectiva Panou de control zonal

Table G21:  Desen conceptual pentru sistemul hidraulic de injectie RoofVent® RC

108
Sistem de automatizare
Componente de control din unitate

RoofVent® RHC

G
Panou control Iesire avarie colectiva Panou de control zonal
Cutie de conectare Senzor exterior Comutator activare racire
Bus zonal Senzor ambiental Activare incalzire
Alimentare electrica Intrare avarie incalzire Activare racire
Pompa de racire Intrare avarie racire Panou control incalzire
Pompa de incalzire Pompa racire Circuit incalzire
Vana de amestecare racire Pompa incalzire Circuit racire
Vana de amestecare incalzire Terminal pentru operator sistem
Table G22:  Desen conceptual pentru sistemul hidraulic de injectie RoofVent® RHC

109
Sistem de automatizare
Alarme si monitorizare

5  Alarme si monitorizare

Sistemul de control TopTronic C este un sistem cu autodi-


agnoza. Managementul central al alarmelor inregistreaza
fiecare situatie de alarma in lista de alarme, impreuna cu o
data, prioritatea si statutul. Alarmele sunt afisate pe termina-
lele operatoare si prin iesirea de avarie colectiva. Trimiterea
prin e-mail este de asemenea posibila. In cazul unei greseli
de comunicare, sistem bus, sisteme de senzori sau continut
alimentat, fiecare parte a sistemului trece la un mod de
protectie ce protejeaza operarea.

110
Proiectarea sistemului
Continut

1 Exemplu de proiectare_ ____________________ 112

2 Program de mentenanta____________________ 114

3 Lista pentru discutarea proiectelor____________ 115

4 Diagarama h,x____________________________ 117

5 Note____________________________________ 118

Proiectarea sistemului H

111
Proiectarea sistemului
Exemplu de proiectare

1  Exemplu de proiectare

Nota
Folositi programul 'HK-Select' pentru a proiecta sisteme de climatizare de
interior de la Hoval. Puteti descarca programul gratis de pe internet.

Date de intrare Exemplu

■ Marimea salii (L x W x H) 2 x 42 x 9 m
5
■ Debit aer proaspat necesar 30 000 m³/h
■ Degajari interne de caldura (echipamente, iluminat etc.) 33 kW
■ Incalzire si racire in sistemul de 4 tevi → Tipul aparatului RHC
■ Optimizarea calitatii ventilatiei (numar nelimitat de unitati ) → Dimensiunea aparatului 6
■ Gradul de recuperare conform directivului ErP 01.01.2016 → 67 % (R2)

Date intrare incalzire: ■ Temperatura exterioara -12 °C


■ Temperatura ambientala 18 °C
■ Conditiile aerului extras 20 °C / 40 % umiditate relativa
■ Necesar termic 93 kW
■ Temperatura agentului de incalzire 60/40 °C

Date intrare racire: ■ Conditiile aerului exterior 32 °C / 50 % umiditate relativa


■ Temperatura ambientala 26 °C
■ Conditiile aerului extras 28 °C / 40 % umiditate relativa
■ Necesar termic 57 kW
■ Temperatura agentului de racire 8/14 °C

Numarul unitatilor
■ Calculati numarul de unitati necesare: n = 30 000 / 5200 = 5.8

n = Debit aer proaspat / Debit nominal aer pe unitate → 6 unitati RHC-6

Tipul bateriei de incalzire


■ Calculati puterea necesara pentru acoperirea pierderilor de caldura incinta (93 – 33) / 6 = 10 kW per unitate
per unitate:
QH_req = (Necesarul termic – Degajari interne de caldura) / n RHC-6B..-R2: 18.1 kW
■ Folositi programul 'HK-Select' pentru selectarea puterii pentru acoperirea RHC-6C..-R2: 37.5 kW
pierderilor de caldura in conditiile datelor de intrare, apoi selectati un tip de
baterie corespunzator. → Baterie de incalzire tip B

Tipul bateriei de racire


■ Calculati puterea necesara pentru acoperirea pierderilor de racire/unitate: (57 + 33) / 6 = 8.7 kW per unitate

QC_req = (Necesar rece + Degajari interne de caldura) / n


■ Folositi programul 'HK-Select' pentru selectarea puterii pentru acoperirea
pierderilor de racire in conditiile datelor de intrare, apoi selectati un tip de RHC-6..C-R2: 15.2 kW
baterie corespunzator. → Baterie de racire tip C

112
Proiectarea sistemului
Exemplu de proiectare

Verificari

■ Debit aer efectiv 5 200 x 6 = 31 200 m³/h


Veff = Debit aer nominal x n
31 200 m³/h > 30 000 m³/h
→ OK

■ Putere efectiva de incalzire 18.1 x 6 = 108.6 kW


QH_effective = Puterea de acoperire a pierderilor de caldura din incinta x n
108.6 kW > (93 - 33) kW
→ OK

■ Inaltimea de montare 9000 – 2320 = 6680 mm


■ Calculati inaltimea de montare (= distanta dintre podea si cantul de jos al
unitatii) si comparati-o cu inaltimea maxima si minima de montare. Ymin =  4.0 m < 6.68 m
→ OK
Y = Inaltimea salii – Lungimea aparatului interior
Ymax = 15.3 m > 6.68 m
→ OK

■ Putere efectiva de racire 15.2 x 6 = 91.2 kW


QC_effective = Puterea pentru acoperirea pierderilor de racire x n
91.2 kW > (57+33) kW
→ OK

■ Suprafata acoperita 447 x 6 = 2682 m²


■ Comparati suprafata acoperita cu baza salii. (L x W). 52 x 42 = 2184 m²
A = Zona acoperita x n
2682 m² > 2184 m²
→ OK

■ Distante minime si maxime n=6=3x2


■ Determinati pozitionarea unitatilor in concordanta cu numarul unitatilor si
suprafata de baza a salii; verificati distantele minime si maxime. Dimensiuni unitate in lungime:
X = 52 / 3 = 17.3 m
Xmax = 21.0 > 17.3 m
Xmin = 11.0 < 17.3 m
→ OK

Dimensiuni unitate in latime:


X = 42 / 2 = 21. 0 m
Xmax = 21.0 ≥ 21.0 m
Xmin = 11.0 ≤ 21.0 m
→ OK

113
Proiectarea sistemului
Program de mentenanta

2  Program de mentenanta

Activitate Interval
Schimbarea filtrului de aer extras si aer Cand este afisata alarma de filtru, cel
proaspat putin odata pe an

Verificare functionala amanuntita, curatare si Anual de catre departamentul de


posibila reparatie a aparatului service al Hoval Romania

■ Program de mentenanta

114
Proiectarea sistemului
Lista pentru discutarea proiectelor

Proiect Nume

Nr. proiect Functie

Adresa

Tel.

Fax

Data E-mail

Informatii despre sala

Aplicatie Lungime

Tip Latime

Izolare Inaltime

Este acoperisul destul de rezistent?  da  nu


Exista ferestre?  da  nu Procent?

Exista un pod rulant?  da  nu Inaltime?

Exista destul spatiu pentru instalare si mentenanta?  da  nu

Exista utilaje sau instalatii voluminoase?  da  nu

Exista agenti poluanti?  da  nu Care?

–Daca da, sunt mai grei decat aerul?  da  nu

Exista ulei in aerul extras?  da  nu


Ce nivel de
Exista praf?  da  nu praf?

Umiditatea este mare?  da  nu Ce valoare?

Este presiunea aerului echilibrata?  da  nu

Sunt necesare extractii locale de utilaje?  da  nu

Exista anumite conditii impuse de autoritatile locale?  da  nu Care?


H
Exista cerinte in privinta nivelului de zgomot?  da  nu Care?

115
Proiectarea sistemului
Lista pentru discutarea proiectelor

Date de intrare

Debit aer proaspat m³/h

Debit aer proaspat / suprafata m³/h m²

Rata schimb de aer

Factori interni de caldura (echipamente, ...) kW

Incalzire si racire

Sistem hidraulic

Eficienta temperatura, uscat %

Dimensiunea aparatului

Zone de control

Date intrare incalzire

■ Cea mai mica temperatura si umiditate de °C %


exterioara

■ Temperatura ambientala °C

■ Temperatura si umiditate aer extras °C %

■ Pierderi de caldura incinta kW

■ Temperatura agentului de incalzire / °C

Date intrare racire

■ Cea mai mare temperatura si umiditate de °C %


exterioara

■ Temperatura ambientala °C

■ Temperatura si umiditate aer extras °C %

■ Pierderi de racire incinta kW

■ Temperatura agentului de racire / °C

Mai multe informatii

116
Proiectarea sistemului
Diagrama h,x

Presiune vapori de apa


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mbar

Continut apa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 g/kg


%
20 0% 40 %
10%
5%

%
3

15
Temperatura
40 °C
50 %

Umiditate relativa
60 %
35 °C
1.15 kg/m³ 70 %

80 %
30 °C
90 %
%
100
25 °C

16
70 cal/
.8
kJ kg
1.20 kg/m³

k
/kg
14

20 °C
60 cal/
.4

Entalpie
kJ kg
k
/kg
50 cal/
12

kJ kg
k
/kg

15 °C
40 cal/
9.6

kJ kg
k
/kg

10 °C
1.25 kg/m³
30 cal/k
7.2

kJ g
k
/kg

5 °C
20 cal/
4.8

kJ kg
k
/kg

0 °C
10 cal/k
2.4

1.30 kg/m³
kJ g
k
/kg
Volum specificat

-5 °C
0 k al/kg
0k

J/k
c

H
g

-10 °C

1.35 kg/m³

-15 °C
Referinta: Presiunea aerului 1013 hPa

117
Proiectarea sistemului
Note

118