Sunteți pe pagina 1din 2

M3 - Gestiune economica – clasa a X-a

Întreprinderea - sfera de actiune a contabilitatii

Intreprinderea este entitatea economica la nivelul carei sunt combinati factorii de productie in
vederea obtinerii de beneficii.
Din punct de vedere economic pentru a exista, o intreprindere trebuie sa fabrice produse sau sa
presteze servicii care sa satisfaca cerintele consumatorilor.
Costul factorilor de productie necesari intreprinderii sau efortul acesteia pt procurarea factorilor de
productie reprezinta pentru contabilitate cheltuieli.
Obtinerea si vanzarea produselor si serviciilor reprezinta pentru contabilitate venituri.
Compararea veniturilor cu cheltuielile ne poate duce la 2 stari de fapt.
In cazul in care veniturile sunt mai mari decat cheltuielile, vom spune ca am obtinut profit. In cazul in
care cheltuielile sunt mai mari decat veniturile, avem pierdere.
Scopul unei intreprinderi este obtinerea de profit.

Tipologia intreprinderilor

 Dupa domeniul de activitate:


Intreprinderi industriale
Intreprinderi comerciale
Intreprinderi agricole
Intreprinderi de constructii
Intreprinderi de transport
Alte tipuri de intreprinderi
 Dupa forma de proprietate:
Publice /de stat
Private/particulare
Mixte
 Dupa natura juritica:
Publice care apartin in totalitate sau partial statului
Sociale sau comerciale S.C.
Societatea comerciala poate fi definita ca fiind o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de
societate si beneficiind de personaliate juridica, in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri
pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate.
Societatea cu raspundere limitata(S.R.L)
-plafonul minim pentru capitalul social subscris este de 200 de lei
-numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50
-asociatii raspund in limita capitalului subscris
-capitalul social este divizat in parti sociale egale(actiuni) care nu pot fi mai mici de 10 lei si care de regula nu
sunt transmisibile.
Societatea pe actiuni(S.A)
-plafonul minim este de 25.000 de euro
-numarul actionarilor nu poate fi mai mic de 2
-capitalul este divizat in actiuni
-actionarii sunt raspunzatori numai in limita aportului la capitala
-actiunile pot fi transmisibile
Societatea incomandita simpla(S.C.S)
-plafonul minim este de 200 de lei
-asociatii sunt de 2 tipuri:
comanditati care au dreptul de a adminitra societatea
comanditari care nu a dreptul de a administra societatea, nu pot ceda partile sociale fara acordul celorlalti.
Societatea incomandita pe actiuni(S.C.A.)
-similara ca la S.C.S. , dar cu urmatoarele adaugiri
- plafonul minim de 25.000 euro
M3 - Gestiune economica – clasa a X-a

-capitalul este difuzat in actiuni


-comandatorii isi pot vinde partea
Societatea in nume colectiv(S.N.C.)
-nu exista plafon minim
-asociatii raspund nelimitat si solidar in fata obligatiilor cu intregul lor patrimoniu
- au o firma sociala in care apare numele tuturor asociatiilor.

Capitalul subscris este aportul pe care asociatii sau actionarii, în calitatea lor de proprietari, s-au
angajat sa-l puna la dispozitia societatii comerciale.
Capitalul nedepus (nevarsat) este partea din capitalul subscris care nu a fost înca fizic pusa la
dispozitia societatii de catre asociati sau actionari.
Ca persoana juridica, societatea dispune de un patrimoniu propriu, drepturi si obligatii si are o
denumire, sediu si nationalitate.
Constituirea societatii ca persoana juridica este formalizata printr-un contract de societate prin care
asociatii convin sa cedeze unei întreprinderi comune bunurile, în vederea protejarii profitului sau a economiilor
ce pot rezulta.
Bunurile materiale si banesti aduse de fiecare din asociati drept aport, precum si acelea pe care
societatea le dobândeste ulterior alcatuiesc laolalta patrimoniul societatii comerciale.

S-ar putea să vă placă și