Sunteți pe pagina 1din 8

Avizat director, prof.

Gerea Ancuţa Victoria


Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU DISCIPLINA


LIMBA ENGLEZĂ – CLASA a VII-a, L2
ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021
Unitatea de învățământ: Şcoala Profesională Scânteia
Clasa: a VII-a, L2
Nr. ore: 2 ore/săpt.
Profesor: Mihai Ştefania
Manual: Jenny Dooley, Limba modernă 2 Engleză, Uniscan, 2019
Planificarea a fost realizată conform OMEN nr. 3393 din 28.02 2017
Semestrul I - 17 săpt. (inclusiv săpt. de vacanță la ciclul primar)
Semestrul al II-lea – 17 săpt. (inclusiv săpt. școala altfel)

Nr. Modulul şi Teme şi elemente de Competenţe specifice Nr. Săptămâna Observaţii


Crt. unitatea de construcţie a comunicării ore
învăţare
1. REVISION RECAPITULARE 2 14.09-18.09
The English tenses, the noun,
the adjective
Placement test

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VII-a, L2
1
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

2. WELCOME  Countries & 2.2. Cererea şi oferirea de 1 21.09-25.09


BACK nationalities informaţii referitoare la casă,
familie, adresă, persoane, pasiuni,
 Cardinal numbers
obiceiuri
 Ordinal numbers

 Question words 2.4. Manifestarea interesului 2 28.09-02.10


 The verb to be pentru exprimarea personală într-o
limbă străină

 Subject/Object personal
pronouns/Possessive 4.1. Redactarea de mesaje simple 2
adjectives 06.10-09.10
și scurte
 Family members
 The verb have got
4.2. Descrierea unor aspecte ale 2 12.10-16.10
 The time vieții cotidiene (oameni, locuri,
 Days of the week – școală, familie, hobby-uri),
months – seasons folosind fraze simple

3. LIFESTYLES 1.1. Identificarea unor detalii din 2 19.10-23.10


 Jobs mesaje simple articulate clar şi rar
în context cunoscute / previzibile
 Present simple
Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VII-a, L2
2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

2.2. Cererea şi oferirea de


 Present continuous informaţii referitoare la casă, 26.10-30.10
familie, adresă, persoane, pasiuni,
 Present simple vs present 2
obiceiuri
continuous
3.1. Identificarea unor detalii din
texte simple care conţin informaţii
 Physical appearance & uzuale
character 3.2.Extragerea informațiilor dintr-
un text scurt, însoțit de ilustrații
 Comparative 3.3. Identificarea informațiilor din
mesaje scrise simple
02.11-06.11
3.4.Manifestarea interesului pentru
 Possession lectura de orientare 2

4.1. Redactarea de mesaje simple


și scurte
 Daily routines – free-time 4.2.Descrierea unor aspecte ale
activities vieții cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri),
2 09.11-13.11
folosind fraze simple

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VII-a, L2
3
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
4. REVISION 1 RECAPITULARE 2 16.11-20.11

EVALUATION 1 EVALUARE 1 1 23.11

5. FUN TIME 1.1.Identificarea unor detalii din


 Hobbies mesaje simple articulate clar şi rar 1 27.11
în contexte cunoscute / previzibile

 Past simple 3.1. Identificarea unor detalii din


texte simple care conţin informaţii 2 30.11-04.12
 Used to
uzuale

 Plurals 3.2.Extragerea informațiilor dintr- 2 07.12-11.12


un text scurt, însoțit de ilustrații
 this/that – these/those
 Fun activities 3.3. Identificarea informațiilor din
mesaje scrise simple
4.1. Redactarea de mesaje simple 2 14.12-18.12
 Fun Time
și scurte
 Monstertrackers 1

11.01-15.01

6. REVISION 2 RECAPITULARE 2 2 18.01-22.01

EVALUATION 2 EVALUARE 2 2 25.01-29.01

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VII-a, L2
4
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Modulul şi unitatea Teme şi elemente de Competenţe specifice Nr. Săptămâna Observaţii
Crt de învăţare construcţie a ore
comunicării

1. HEALTHY HABITS 2 08.02-12.02


 Food & Cooking 1.1. Identificarea unor detalii din
methods mesaje simple articulate clar şi
rar în contexte cunoscute / 1
15.02-19.02
 Past continuous previzibile
2.1. Exprimarea unei preferințe
 Injuries/Accidents 3.1. Identificarea unor detalii din 1 22.02-26.02
texte simple care conţin
informaţii uzuale 1 01.03-05.03

 Past simple vs past 3.3. Identificarea informațiilor 1


continuous 08.03-12.03
din mesaje scrise simple
4.1. Redactarea de mesaje simple
 Countable/Uncoun și scurte 2 15.03-19.03
table nouns & 4.2. Descrierea unor aspecte ale
Quantifiers/ vieții cotidiene (oameni, locuri,
Containers școală, familie, hobby-uri),
folosind fraze simple

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VII-a, L2
5
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
 Healthy/Unhealthy
habits 4.3. Manifestarea interesului 1 22.03-26.03
pentru participarea la schimbul
de mesaje scrise
2. REVISION 3 RECAPITULARE 3 1 29.03-02.04

3. THE COMMUNITY
 City life – Country 2.1. Exprimarea unei preferințe 2 12.04-16.04
life 2.3. Descrierea unor obiecte, a
19.04-23.04
locuinţei 2
 there is/there are 2.4. Manifestarea interesului
 prepositions of pentru exprimarea personală
place într-o limbă străină

 Connectors 3.1. Identificarea unor detalii din


 prepositions of texte simple care conţin
movement informaţii uzuale 2
26.04-30.04
Adverbs of manner
– time – place 4.3. Manifestarea interesului
Shops & public pentru participarea la schimbul
buildings de mesaje scrise

4. REVISION 4 RECAPITULARE 4 2 10.05-14.05


Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VII-a, L2
6
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
EVALUATION 4 EVALUARE 4 1 17.05

5. COMMUNICATION 1.2. Urmărirea unor instrucţiuni


 Using social media simple de orientare, în vederea 1 21.05
atingerii unui obiectiv
can – may – must 2.4. Manifestarea interesului
pentru exprimarea personală 24.05-28.05
într-o limbă străină 2
 Question tags
3.1. Identificarea unor detalii din
 Agreeing – texte simple care conţin
Disagreeing informaţii uzuale 2
3.2. Extragerea informațiilor
 Means of dintr-un text scurt, însoțit de
communication ilustrații
4.3. Manifestarea interesului
 Computers pentru participarea la schimbul
 Gestures de mesaje scrise
6. REVISION 5 RECAPITULARE 5 2 31.05-04.06

7. OUR BLUE 1.3. Manifestarea interesului


PLANET Future with: pentru descoperirea unor aspecte 07.06-11.06
 be going to culturale specifice 2
 Present Simple – 2.4. Manifestarea interesului
Present pentru exprimarea personală
Continuous (future într-o limbă străină
Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VII-a, L2
7
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
meaning)
3.1. Identificarea unor detalii din
 Environmental texte simple care conţin
informaţii uzuale
problems
Endangered 4.3. Manifestarea interesului
animals & parts of pentru participarea la schimbul
the body de mesaje scrise

8. FINAL REVISION RECAPITULARE 1 14.06-18.06


FINALA

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VII-a, L2
8