Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE SUMATIVA MEM

1. Calculați:
1+4 = 8 +1 = 10 – 3 = 5–2=
3+6 = 8 +2 = 7– 4 = 7–1=
2+4 = 4 +5 = 9–2= 8–5=

2. Desenează cerculețe pentru a obține numărul înscris în căsuțe:

8 5 9

3. Scrie operația corespunzătoare desenului și rezolvă:

+ = - = + = - =
4. ÎN CURTE ERAU 10 PUI. 6 DINTRE EI AU PLECAT.
? PUI AU MAI RĂMAS ÎN CURTE
___________________________________________________________

R: ____________________
5. Unește ceea ce se potrivește:
Test de evaluare sumativă
Matematică și Explorarea mediului

Unitatea de învățare: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10. Fenomene ale


naturii

Obiective operaţionale:

O1- să efectueze corect adunări și scăderi cu numere naturale de la 0 la 10;


O2- să completeze mulțimi după criteriul cerut;
O3- să scrie operațiile corespunzătoare desenelor și să le rezolve;
O4- să rezolve corect problema ce presupune o singură operație matematică;
O5- să realizeze corect corespondențe între imagini ce înfățișează fenomene ale naturii

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE:

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

PERFORMANŢĂ
Nr. ITEMUL REALIZAT ÎN CURS DE NEREALIZA
Crt. REALIZARE T
1. Efectuează corect adunări 9-12 situații 4-8 situații 0 -3 situații
și scăderi cu numere
naturale de la 0 la 10
2. Completează mulțimi după 3 situații 2 situații 0-1 situații
criteriul cerut
3. Scrie operațiile 4 situații 2-3 situații 0-1 situații
corespunzătoare desenelor
și le rezolvă
4. Rezolvă corect problema ce Scrie și Scrie corect Nu scrie
presupune o singură rezolvă operația, dar operația
operație matematică corect greșește la
operația calcul
5. Realizează corect 4 situații 2-3 situații 0 -1 situații
corespondențe între imagini
ce înfățișează fenomene ale
naturii

S-ar putea să vă placă și