Sunteți pe pagina 1din 1

Cazurile substantivului conform noii programe

Nominativ (cine?)
-Subiect-Elevul a citit.
-Nume predicativ-El este un copil frumos.
-Atribut substantival în nominativ-Elevul Cristea va face sport.
Acuzativ ( de ce?, la ce? la cine?, despre cine?, despre ce? pentru ce?, pentru cine? pe cine?, ce?)
-Complement direct- Am văzut profesoara. (fără prepoziție) L-am văzut pe băiat. (cu prepoziție)
-Complement prepozițional- Vorbesc despre Maria. Mă plimb cu bicicleta.
-Atribut substantival prepozițional-Mâncarea pentru câine este bună.
-Circumstanțial de loc- Am mers la mare.
-Circumstanțial de mod-Vorbesc ca mama.
-Circumstanțial de timp-Peste o săptămână mă însor.
-Circumstanțial de cauză-Sunt îngrijorat pentru câine.
-Circumștanțial de scop-Vom merge pentru cumpărături.
-Nume predicativ- Coperta este de plastic.
Dativ (cui?)
-Complementul indirect- Dau fetei o mână de ajutor.
-Atribut substantival- El îi este văr mamei.
-Complement prepozițional-Datorită mamei am reușit.
-Nume predicativ-Reușita a fost grație efortului nostru.
-Atribut substantival prepozițional în D-Reușita grație efortului depus i-a bucurat pe toți.
Genitivul (a, ai, al, ale cui?)
-Atribut substantival genitival- Osul câinelui s-a pierdut.
-Atribut substantival prepozițional-Discuția împotriva mamei a deranjat.
-Circumstanțial de loc-Împrejurul parcului sunt brazi.
-Circumstanțial de timp-Am ajuns înaintea câinelui.
-Nume predicativ-El este contra părerilor mele.
-Complement prepozițional-Contra mamei s-a discutat.
Vocativ (se separă prin virgulă de restul enunțului)
-arată o chemare, o atenționare, și nu îndeplinește o funcție sintactică.
-Copile, treci la tablă!