Sunteți pe pagina 1din 1

Probabilităţi şi Statistică Matematică.

Note de curs

Propoziţia 5 Funcţia de repartiţie F a unei variabile aleatoare X are proprietăţile

1. P (a ≤ X < b) = F (b) − F (a)

2. P (a < X < b) = F (b) − F (a) − P (X = a)

3. P (a ≤ X ≤ b) = F (b) − F (a) + P (X = b)

4. P (a < X ≤ b) = F (b) − F (a) − P (X = a) + P (X = b), ∀a, b ∈ R, a < b.

Propoziţia 6 Funcţia de repartiţie F a unei variabile aleatoare X are proprietăţile:

1. limx→−∞ F (x) = 0

2. limx→∞ F (x) = 1

3. F (x) ≤ F (y), ∀x, y ∈ R, x < y

4. F este continuă la stânga ı̂n orice punct x ∈ R.

Variabile aleatoare discrete


O variabilă aleatoare X : Ω → R se numeşte discretă dacă mulţimea valorilor sale,
notată X(Ω), este finită sau numărabilă.
Fie X o variabilă aleatoare discretă şi X(Ω) = {x1 , x2 , . . . , xn , . . . } mulţimea valo-
rilor sale. Fie
pi = P (X = xi ) = P ({ω ∈ Ω/X(ω) = xi }), i ∈ N∗ . (8)

Repartiţia variabilei aleatoare X este dată de perechile (xi , pi ), i ∈ N∗ .


Dacă mulţimea valorilor variabilei aleatoare este finită, repartiţia se poate reprezenta
printr-un tablou de forma
 
n
x1 x2 . . . x n X
X:  , pi ≥ 0, i = 1, n, pi = 1. (9)
p1 p2 . . . pn i=1

S-ar putea să vă placă și