Sunteți pe pagina 1din 1

M4, PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA PRODUCȚIEI

Prof. Moisă Vica

TEST 1

I. Studiaţi desenele de mai jos:

Fig1
Fig2 Fig3

Formulaţi
într-o singură frază ce tip de activitate
reprezintă.
...........................................................................................................................................................
Completaţi enunţurile:
În figura 1 sunt transformate..........................în...............................cu ajutorul.....................
În figura 2 se realizează.................................la cauciucuri cu ajutorul..................................
În figura 3 se repară...................................de către................................

II. Completează enunţurile de mai jos astfel încât ele să devină corecte şi complete: Procesul
tehnologic este format din ansamblul ……………………….. prin care se realizează un produs sau
repere componente ale acestuia. Procesul tehnologic modifică atât .............. şi structura, cât şi
compoziţia ....................... a diverselor materii prime pe care le prelucrează.
Procesele de muncă sunt acele procese prin care factorul uman acţionează ……………
…………………cu ajutorul unor mijloace de muncă .

Pe lângă procesele de muncă, în unele ramuri industriale există şi procese naturale în cadrul cărora
obiectele muncii suferă transformări ……………………… sub acţiunea unor factori naturali
(industria alimentară – procese de fermentaţie, industria mobilei - procese de uscare a lemnului etc.).