Sunteți pe pagina 1din 1

M4, PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA PRODUCȚIEI

Prof. Moisă Vica

TEST 3

Completaţi în dreptul cifrelor criteriile pe baza cărora s-a realizat clasificarea.

procesele auxiliare
1.

procesele de muncă
de servire

procese manuale

procese manual
2. mecanice

procese de aparatură

procese directe
3.
procese sintetice

procese analitice

procese chimice

4. procese de schimbare a
configuraţiei sau formei

procese de asamblare

procese de transport.
5.
procese de producţie
propriu-zise

procese de depozitare
sau magazinaj

procese de transport