Sunteți pe pagina 1din 1

Cod:.......

SC XXXXX SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII


SRL Ed. 1 Rev. 0
PROCEDURA DE EXECUTIE SI MONTAJ – RETELE CANALIZARE Data:
LUCRAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 / 7

1. SCOP
Are ca scop asigurarea masurilor privind lucrarilor de pozare conducte de canalizare in conditii de
calitate si de respectarea cerintelor ce se impun in vederea functionarii corespunzatoare a retelei.
2. DOMENIU
Se aplica in executia si montarea tuturor retelelor de canalizare …………………………….
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
BS – beton simplu
BA – beton armat
……………………………………….
4. DOCUMENTE DE REFERINTA

5. RESPONSABILITATI
SEF DE SANTIER
RTE
CQ
6.PROCEDURA
6.1. Transportul, manipularea, depozitarea
6.2. Trasarea lucrarilor si executarea sapaturilor
6.3. Imbinarea tuburilor
6.4. Proba de presiune – etanseitate
6.5. Verificari si probe dupa efectuarea probei de presiuni – etanseitate, intocmirea documentelor
pentru retelele de canalizare.
6.6. Receptia lucrarilor
6.7. Cartea Tehnica a conductei de canalizare
6.8. Protectia, siguranta si igiena muncii

7. DOCUMENTE DE INREGISTRARE A CALITATII LUCRARILOR


7.1. Documente de referinta – Anexa A cod xxxxx
7.2. Condica de betoane cod xxxxx
7.3. Registru evidenta prelevari betoane, rezultatele incercarilor,
buletine laborator santier - cod xxxxxx
7.4. Proces verbal de receptie calitativa (privind conditiile de incepere a lucrarilor)
cod xxxxxxxxx
7.5. Proces verbal de predare primire front de lucru – preluare amplasament
cod xxxxxxxx
7.6. Proces verbal de trasare a lucrarilor cod xxxxxxxxxx
7.7. Proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare cod xxxxxxxxx
7.8. Proces verbal de receptie calitativa (folosit in toate cazurile, indicate in procedura privind lucrarile
ce devin ascunse cat si compactari de nisip si de pamant) cod xxxxxxxxx
7.9. Verificarea calitativa a materialelor inainte de a fi puse in opera - cod xxxxxxxxxxx
7.10. Proces verbal de proba de presiune (cand este cazul si se precizeaza in proiect)
cod xxxxxxxxxx
7.11. Proces verbal de verificare a etanseitatii (se foloseste cel de receptie calitativa)
cod xxxxxxxxxxx
7.12. Dispozitii de santier (urmarirea modificarilor solutiilor proiectate) cod DS-01-xxxxx