Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.3.a.

Sinteză pentru activități metodice


 

Competențele specifice ca element de bază urmărit în proiectare

       În elaborarea planificării calendaristice se realizează asocieri între obiectivele de


referinţă/competenţele specifice şi conţinuturi în cadrul unităţilor de învăţare. De asemenea,
se stabileşte succesiunea de parcurgere a unităţilor de învăţare, alocarea timpului necesar
pentru fiecare unitate de învăţare în funcţie de obiective, conţinuturi, nivelul clasei, stil de
predare.      

      Unitatea de învăţare este privită ca ansamblu de lecţii, congruent din punct de vedere al
obiectivelor urmărite, unitar din punct de vedere tematic (al conţinutului disciplinar), cu
activităţi adecvate, subordonate obiectivelor şi desfăşurându-se într-un mediu cu resurse
specifice învăţământ în unităţi de învăţare.

       Pentru elaborarea planificării anuale este recomandabilă parcurgerea următoarelor


etape:

- lectura atentă a programei (şi înţelegerea caracterului determinant al competenţelor


specifice şi a caracterului asociat, complementar, al conţinuturilor);

-  realizarea unei asocieri între competenţe specifice şi conţinuturi;

-  împărţirea conţinuturilor pe unităţi de învăţare (cu sistemul asociat de competenţe)

- stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare;

- alocarea resurselor de timp pentru parcurgerea fiecărei unităţi de învăţare.

Demersul proiectării unei unităţi de învăţare cuprinde următoarele momente: 

-          Identificarea şi denumirea unităţii de învăţare;

-          Identificarea competenţelor specifice (dintre cele menţionate în planificare) şi


notarea lor ca atare (1.1., 1.2); 

-          Selectarea conţinuturilor;


-          Analiza resurselor (metode, materiale, resurse de timp, elemente de management al
clasei, mediul educaţional, nivelul iniţial de atingere a obiectivelor de către elevi etc.); 

-          Determinarea activităţilor de învăţare care, utilizând conţinuturile şi resursele 


educaţionale selecţionate, pot duce la exersarea şi formarea competenţelor asumate;  

-          Stabilirea instrumentelor de evaluare şi construirea lor.

          În ceea ce privește proiectul didactic  competențele specifice urmărite  sunt


transformate în formulări simple (sarcini și activități de învățare) similare obiectivelor de
învățare, fiind în strânsă corelație cu  identificarea resurselor educaționale (metode,
mijloace), strategiei didactice predominante şi sistemului activităţilor de învăţare,
organizarea succesiunii secvenţelor de învăţare,   elementele de evaluare, extinderile şi
temele de reflexie.

S-ar putea să vă placă și