Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ

VARIANTA I A


1. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei 2  3  2  3  14 este  
x
 x

 1 1
a)  3, 3 ; b)  1, 1 ; c)  2, 2; d)  ; e)  ,  .
 2 2
 3 1   
   
2. Fie a  i  j şi b  3 i  j . Notăm cu    a, b  unghiul dintre vectorii a şi b , iar
2 2  
 
x  a  b . Atunci:
    2
a)   , x  1 ; b)   , x  1 ; c)   , x  0 ; d)   , x  2 ; e)   ,x 0.
3 6 4 2 3
x x x
3. Expresia E  8  cos  cos  cos , este egală cu:
2 4 8
x
sin
cos x 2 ; c) E  sin x ; d) E  sin x ; e) E  cos x .
a) E  ; b) E 
x x x x x
cos sin sin sin cos
8 8 2 8 2
n
4. Într-o progresie geometrică b n n1 notăm Pn   b k . Dacă P40  P60 , atunci P100 este :
k 1
a) 1 ; b) 40 ; c) 60 ; d) 50 ; e) 100 .
1 2 3 99
5. Să se calculeze A  lg  lg  lg  ...  lg .
2 3 4 100
a) A  2 ; b) A  2 ; c) A  3 ; d) A  10 ; e) A  4 .
1 1
6. Să se determine valoarea expresiei E  x 333  333 , ştiind că x satisface ecuaţia x   1 .
x x
a) E  i ; b) E  1 ; c) E  3 ; d) E  2 ; e) E  2i .
 1 a 1 a  2
 
7. Se consideră matricea A   3a a  1  2  . Să se determine a  R pentru care A 1  A* ,
 2a  3 1  3 

unde A 1 este inversa matricei A , iar A * este adjuncta matricei A .
 5  41   5  41   5  41  5
a) a   8,  ; b) a  2,  ; c) a  1,  ; d) a   ; e) a  0,  .
 4   2   4   4

8. Numărul termenilor iraţionali din dezvoltarea 3 12  3 6 6  este:


19

a) 20 ; b) 0 ; c) 1 ; d) 18 ; e) 19 .
9. Dacă z1  z 2  3  2i şi 2z1  z 2  3  3i , unde i 2  1 şi z 2 conjugatul numărului complex z 2 ,
atunci:
a) z1  1 ; b) z1  z 2  R ; c) z12  z 22  1 ; d) z1  z 2  N ; e) z 2  1 .
 1 
10. Să se calculeze lim  limcos x  cos 2 x  ...  cos nx n3x2  .
n  x0 
1 1 1

a) e 3 ; b) e 2 ; c) e ; d) e ; e)
3
.2
e 6
11. Se consideră funcţia f : 0,    R , f ( x )  x  ln 2 x . Fie m şi M minimul, respectiv maximul
local al funcţiei f . Atunci   m  M este :
1 4 1 2
a)   ; b)   2 ; c)   2 ; d)   2 ; e)   .
e e e e
9 din 10
12. Să consideră funcţia f : R  R , f ( x )  1  x 2 . Dreapta de ecuaţie y  mx  n este asimptotă
oblică a graficului funcţiei f spre   . Atunci suma m  n are valoarea:
a)   ; b)  2 ; c) 0 ; d) 1 ; e)  1 .
13. Într-un reper cartezian xOy se consideră punctele A2, 4 , B1, 2 şi C 4, 1 . Ecuaţia dreptei duse
prin punctul A , paralelă cu BC este :
a) x  5 y  0 ; b) x  y  2  0 ; c) x  5 y  22  0 ; d) 2 x  5 y  22  0 ; e) x  5 y  20  0 .

2
1  sin x
 1  cos x  e
x
14. Dacă dx  e k , atunci:
0


a) k  ; b) k  1 ; c) k  2 ; d) k   ; e) k  0 .
2
x 1
15. Pentru ce valoare a parametrului a  0 , aria delimitată de curba y   , axa Ox şi
6 x2
dreptele x  a , x  2a , are cea mai mică valoare?
a) a  7 ; b) a  2 ; c) a  3 ; d) a  5 ; e) a  1 .

BAREM DE EVALUARE ŞI APRECIERE A


TESTULUI GRILĂ LA MATEMATICĂ
VARIANTA I A

1 c
2 a
3 d
4 a
5 b
6 d
7 c
8 a
9 d
10 e
11 b
12 e
13 c
14 a
15 e

10 din 10