Sunteți pe pagina 1din 1

FISĂ DE DOCUMENTARE - Balanța de verificare

Definire, importanță, funcții

Balanta de verificare este un procedeu specific al metodei contabilitatii cu ajutorul


careia se verifica respectarea principiului dublei inregistrari a operatiilor economice,
asigurand prin aceasta exactitatea inregistrarilor efectuate in conturi.
Toate operatiile economice ce au loc intr-o unitate patrimoniala se inregistreaza in conturi, care
la randul lor pun in evidenta, in orice moment, situatia elementelor patrimoniale pe care le
reprezinta: existentele de la inceputul perioadei, miscarile (cresterile, micsorarile) din cursul
perioadei si soldurile finale. Toate aceste date inscrise in conturi sunt transpuse in balanta de
verificare.
Deci, balanta de verificare contine toate conturile folosite de unitate, fiecare cont fiind inscris
cu urmatoarele elemente: sold initial, rulaje curent, total sume si soldul final.
Balanta de verificare se prezinta sub forma unei situatii tabelare in care se inscriu datele valorice
preluate din conturi cuprinse in registrul Cartea Mare.
Conform legii contabilitatii, balanta de verificare se intocmeste lunar pentru verificarea
inregistrarii corecte in contabilitate a operatiilor economice.

Functiile balantei de verificare:


1. Functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi
Dubla inregistrare impune inregistrarea unei operatii economice concomitent in debitul unui
cont si creditul altuia, de unde si egalitatea care trebuie sa existe intre totalul sumelor debitoare
si totalul sumelor creditoare. Prin sistemul de egalitate si corelatii proprii balantei de verificare,
se identifica toate erorile de inregistrare a operatiilor economice in conturi. Aceste erori pot
proveni din:
- nerespectarea principiului dublei inregistrari;
- trecerea eronata a sumelor din registrul Jurnal in registrul Cartea Mare si de aici in balanta de
verificare;
- efectuarea unor calcule gresite in formulele contabile complexe;
- stabilirea eronata a rulajelor si a soldurilor conturilor.
- erorile de compensatie precum si erorile de inregistrare in registrul-jurnal nu pot fi depistate
cu ajutorul balantei de verificare
2.Functia de verificare a concordantei dintre conturile sintetice si cele analitice.
Aceasta functie presupune ca pentru fiecare cont sintetic ce se desfasoara pe conturi analitice sa
se intocmeasca balante de verificare ale conturilor analitice cu ajutorul carora sa se verifice
inregistrarile efectuate in conturile sintetice prin concordantele care trebuie sa existe intre contul
sintetic si conturile sale analitice.
3.Functia de legatura intre conturile sintetice si bilant
Aceasta functie se realizeaza prin trecerea datelor din balanta de verificare si anume, soldurile
finale ale conturilor de activ si pasiv in bilant, grupate conform necesitatilor de intocmire a
bilantului.
Rezulta deci ca, balanta de verificare este o lucrare necesara si obligatorie ce precede intocmirea
bilantului.
4.Functia de grupare si de contabilizare a datelor inregistrate in conturi
Consta in faptul ca, datele preluate din conturi in balanta se inscriu intr-o anumita ordine tinand
seama de continutul lor economic si de functia contabila.
5. Functia de analiza a activitatii economice
Balanta de verificare constituie un important mijloc de analiza a situatiei economico-financiare,
pe perioade scurte de timp, in intervalul dintre doua bilanturi.
Informatiile contabile cuprinse in balanta de verificare ofera conducerii posibilitatea de a
cunoaste si urmari modificarile intervenite in volumul si structura unor elemente patrimoniale in
perioada curenta comparativ cu perioadele precedente si a stabili unele concluzii cu privire la
eficienta activitatii desfasurate si pe aceasta baza de a fundamenta noi decizii pentru activitatea
viitoare.