Sunteți pe pagina 1din 8

Mihalaș Dinara

Roman Devder
LABORATOR DE APLICAȚll ECONOMICE

Modelul circuitului economic - interpretarea diagramelor.

1. Completați modelul circuitului economic de mai sus. Explicați modul în care banii cheltuiți pe bunuri
și servicii pot deveni venit pentru membrii unor menaje.
În circuitul economic, unde totalitea fluxurilor prezente denotă mișcarea bunurilor economice și a banilor.
Membrii menajelor participă în calitate de cumpărători pe piață, însă obțin un venit vânzându-și forța de
muncă sau alte resurse pe piețele de factori de producție.

2. Folosind modelul, efectul modelui în care banii cheltuiți de o întreprindere oarecare pentru
achitarea salariilor pot afecta venitul pentru o altă întreprindere.
Modelul Japonez numit model patrenist deține o trăsătură deosebită constă în faptul că nivelul
salariului rămâne în urma creșterii productivității muncii. Acest fapt permite reducerea permanntă a
costurior și ca urmare o competitivitate porită a mărfurilor japoneze pe piețele internaționale.
3. Ce efect ar avea fiecare dintre evenimentele urmatoare asupra valorii totale a bunurilor și
serviciilor aflate în circuitul economic? Argumentați răspunsurile.

a. Apar noi întreprinderi care produc bunuri și servicii, iar întreprinderile existente își sporesc
activitatea.
Efect pozitiv, deoarece interprinderile existente își perfecționează serviciile care le prestează, produc
noi bunuri pentru a ține față concurenței pe piața economică.
b. Oamenii își perfecționează capacitățile și pot produce mai multe bunuri și servicii.
Efect pozitiv, fiindcă perfectionându-și capacitățile oamenii devin buni specialiști în domeniul
lor de activare, ce duce la creșterea producerii și serviciilor prestate ca rezultat se măresc
veniturile.

c. Fiind îngrijorați de venirea unor vremuri mai grele, unii oameni pun banii “la ciorap” și cumpăra
mai puține bunuri și servicii.
Efect negativ, fiindcă banii nu circulă. În situație de criză oamenii procură doar cele necesare pentru
viață sau învestesc banii în bunri de valoare ( ex. Aur, imobil, hârtii de valoare)
Noutăți din Economie
Lumea şi vremurile în care trăim ne pun în faţa multor paradoxuri. Este vorba despre
acea confuzie prin care trecem azi – aceea dintre nevoi și dorințe. Oamenii îşi satisfac
dorinţele, dacă au resurse, sau  tânjesc să şi le împlinească şi îşi uită nevoile sau rareori fac
legătura dintre ceea ce vor şi ceea ce le trebuie cu adevărat. Iar dorinţa este nesăţioasă,
pusă pe acelaşi plan cu nevoia şi mai mereu satisfăcută se întoarce mai categorică, mai
imperioasă. Paradoxul vremurilor noastre în istorie este că avem: clădiri mai mari, dar
suflete mai mici; autostrăzi mai largi, dar minți mai înguste, cheltuim mai mult, dar avem
mai puțin, cumpăram mai mult, dar ne bucurăm mai puțin,
avem case mai mari, dar familii mai mici, avem mai multe accesorii, dar mai puțin timp,
avem mai multe funcții, dar mai puțină minte, mai multe cunoștinte, dar mai puțină
judecată, mai mulți experți și totuși mai multe probleme, mai multă medicină, dar mai
puțină sănătate.

1. Definiți noțiunea de nevoi.


Cerințe umane, individuale sau colective care trebuie satisfăcute în timp și spațiu, cu bunuri pentru a asigura
desfășurarea normală a vieții și activității oamenilor.

2. Cum ilustrează textul de mai sus nevoile și dorințele?


Conform textului de mai sus, oamenii își fac dorințele dacă au resurse, iar dorința este mereu mai mare, „ pusă
pe același plan cu nevoia și mai mereu satisfacută se întoarce mai categorică, mai imperioasă. “
Necesitate: ceva de care ai nevoie;
Dorință: ceva ce ți-ar plăcea să ai.

3. Cum să facem deosebire între nevoi și dorințe?


Dorințele și necesitățile nu vor fi similare pentru toți. Pentru a înțelege dacă un obiect e o
necesitate sau dorință întreabă-te dacă poți trăi fără el; dacă e absolut necesar pentru
gospodăria sau viața ta. Dacă nu este o necesitate, e o dorință.

4. Care este importanța delimitării nevoilor de dorințe?


Nu toate nevoile sunt nevoi fundamentale, care au fost recunoscute în cadrul standardelor internaționale pentru
drepturile omului. Importanța delimitării reprezintă în alegerea corectă a nevoilor necesare pentru viață.

5. Pentru satisfacerea nevoilor ce resurse sunt necesare?


Pentru satisfacerea nevoilor sunt necesare resursele economice, deoarece ansamblul elementelor pot fi atrase și
utilizate în producerea bunurilor economice necesare satisfacerii nevoilor umane.
Fluxul real și monetar

1. Completați modelul circuitului economic de mai sus. Explicați modul în care circulă resursele și
banii între agenți economici.
În circuitul economic se ilustrează fluxul de bani și produsele vândute . Săgețile ce corespund cu sensul
acelor de ceasornic reprezintă fluxul circular al banilor (flux monetar)
Săgețile cu acele de ceasornic în contrasens ilustrează fluxul circular al resurselor și al bunurilor/
serviciilor (flux real). Banii circulă într-o direcție, iar resursele în sens opus.
2. Folosind modelul, Identificați tipurile de fluxuri existente într-un circuit economic.
Există două tipuri flux real și flux economic.
3. Care sunt principalele categorii de agenți economici care participă în cadrul circuitul economic?
Argumentați răspunsurile. Completează schema după necesitate

a. Menajul
b. Firmele
c. Piața de bunuri
d. Piața de resurse

4.Fiind îngrijorați de venirea unor vremuri mai grele, unii oameni fac rezerve de grâne și cumpăra mai
puține bunuri și servicii ce efect va avea acest fenomen asupra economiei. Argumentează răspunsul.

Acest efect negativ se va răsfrânge asupra economiei țării, unde se formează o criză financiară și economică.
Resursele încetează să circule și se stopează fluxul de bani. Oamenii își fac provizii, astfel pe timpul greu nu își
permit să procure servicii și bunuri costisitoare, astfel veniturile acestor companii sau interprinderi scade major.
Noutăți din Economie
Intr-o economie, indivizii apar atât în calitate de consumatori, cât si de producatori. În economia țării,
gospodariile acționează în calitate de consumatori, atunci când achiziționează (cumpără) bunurile și
serviciile pe care le produc firmele. Schimbul dintre gospodării și firme se produce pe piața bunurilor și
serviciilor (ieșirilor). Cumpărarea alimentelor de la o băcănie reprezintă un asemenea schimb pe piața
bunurilor si serviciilor. Indivizii apar și în calitate de proprietari de resurse, pe care le oferă firmelor, care le
utilizează pentru a produce bunuri și servicii. Aceste schimburi au loc pe piața factorilor de producție (a
intrărilor). Exemple de asemenea schimburi sunt:- plata salariilor ( acestea sunt plăți pe care firmele le fac
lucrătorilor)- rentele plătite proprietarilor de pământ- dobânzile plătite pentru împrumuturi. La fel ca și
gospodăriile, firmele funcționează atât în calitate de cumpărători, cât și de producători. Firmele oferă
bunuri și servicii pe piața rezultatelor (a ieșirilor). Totodată, ele sunt cumpărători, de resurse de producție
(umane, naturale si de capital) folosite pentru a produce bunuri și servicii.Firmele încearca să-și vândă
produsele la prețuri mai mari decât propriile costuri de producție, urmărind să obțină profit.
1. Ce scopuri urmărește într-un circuit fiecare categorie de agent economic:
a. Menajele (indivizii)
Dețin 2 roluri importante în economie:
 de consumatori, deoarece ei cumpără şi utilizează bunurile şi
serviciile pe care le produc firmele
 proprietari de resurse. Membrii menajelor posedă forţă de muncă
şi alţi factori de producţie.

b. Firmele
O unitate economică ce combină factorii de producţie în scopul
obţinerii unor bunuri şi servicii. Ele alcătuiesc sectorul productiv al economiei. Veniturile lor
provin din vânzarea producției, iar scopul activității îl constituie obținerea de profit.

c. Statul
exercită şi el o multitudine de activităţi economice dar nu poate fi asimilat
unei întreprinderi productive, deoarece activitatea sa vizează satisfacerea unor nevoi colective
precum apararea națională, ordine publică, asistență socială, educație, sănătate.

d. Instituții financiare
Au rolul de a concentra
resursele monetare disponibile în scopul finanţării economiei (bănci, alte instituţii financiare,
asigurări).

2. În baza laboratorului fluxului de bani și produse completați spațiile de mai jos cu fluxurile economice
care se derulează:
_a_) de la gospodării către stat
1. proprietari de resurse
2. consumatori de bunuri
_b_) de la firme către stat
1.producători și vânzători de bunuri și servicii economice
2. creează locuri de muncă
_c_) de la stat către gospodarii
1. sănătate
2. aprare națională
_d)_ de la stat către firme
1. asistență socială
2. educație

Activitatea economică și componentele ei

a. Identifică componentele activității de producere a mierii. Numerotează care imagine în ce etapă a activității
se referă.
a. producție
b. circulația
c. distribuția
d. consumul

b. Pentru ca cantitatea de miere extrasă să fie mai mare ce sfaturi i-ați oferi apicultorilor?
Consider că, pentru cantitatea de miere extrasă să fie mai mare, apicultorul trebuie să țină cont de câteva reguli
1. Să aleagă un loc în care sunt mai multe flori pentru a-și pune stupii
2. Să aibă echipament potrivit
3. Să investească în această industrie
4. Să învețe care e regina
5. Să lucreze dupa cele mai inovatoare tehnologii și metode
c. Care este legătura dintre raționalitatea consumului de resurse pentru producerea mierei și eficiența economică?

Este necesar să consumăm un număr de resurse rațional pentru a avea o economie eficientă și pentru a obține un
venit decent.
d. Ce măsuri ai întreprinde pentru a reduce cheltuielile apicultorului? Cum te influiențează pe tine un simplu
consumator reducerea cantității de miere oferite pe piață? Argumentează.
Grija față de albini și analiza atentă despre viața lor
Studierea industriei prin intermeiul cărților sau online
Reducerea mierii pe piață duce la majorarea prețurilor a celorlalte care au rămas, alegerea de pe piață dispare,
este posibil să nu răman satisfăcută de mierea propusă etc.
RECAPITULAREA IDEILOR PRINCIPALE
Rolul _firmelor ___ este de a oferi gospodăriilor bunurile și serviciile de care au nevoie și de a obține
___un_profit__ în urma activității desfășurate.

__Statul ___, de exemplu, exercită şi el o multitudine de activităţi economice dar nu poate fi asimilate
unei întreprinderi productive deoarece activitatea sa vizează satisfacerea unor nevoi ____colective
precum _____apararea națională___, _____ordine publică_______, asistență socială, educație,
sănătate.

____Instituții financiare_____ care, din punct de vedere organizatoric se aseamănă cu întreprinderile


productive dar care, spre deosebire de acestea, nu sunt ______productive_______. Ele au rolul de a
concentra resursele monetare disponibile în scopul ______finanțării economiei.______.

ITEMII DE TIP PERECHE. Stabiliți corespondența între noțiunile din coloana A cu definițiile din
coloana B.
Coloana A Coloana B
__i_1. economia a. Produse materiale ce înglobează o valoare, care pot fi văzute
__b_2. flux economic și atinse
_g__3. model economic b. Mișcarea bunurilor economice și a banilor de la un grup de
_e_4. flux real agenți la altul în decursul unei perioade de timp
_f__5. flux monetar c. Totalitatea fluxurilor prezente în societate într-o perioadă de
_h__6. agent economic timp data, existente între diverse grupuri de agenți economici.
d. Agent economic a cărei activitate este percepută în mod
_j_7. sistem economic priotar sub forma consumului.
_a__8. bunuri e. Fluxul circular al resurselor și al bunurilor/serviciilor
_c__9. circuit economic f. Fluxul circular al banilor
_d__10. menaje g. Permite o reproducere a unui process economic real în
dimensiuni mai mici și într-o formă foarte simplificată.
h. Persoană sau un grup de persoane care îndeplinesc funcții bine
determinate în viața economică.
i. Studiul al modului în care oamenii produc și fac schimb.
j. Cea mai bună alternativă la care trebuie să renunți pentru a
obține un bun sau un serviciu.

ALEGEREA MULTIPLĂ. În spațiul oferit scrieți litera itemului care completează cel mai bine
afirmația:
_c__1. Modelul circuitului economic reprezintă
un tablou simplificat al economiei în care:
a. Schimbul influențează producția
b. Producția influențează schimbul
c. Și a, și b
d. Nici a, nici b
_a__2. Care afirmație NU corespunde cu
modelul circuitului economic:
a. Oamenii încasează bani în schimbul factorilor
de producție necesari activității economice
b. Schimbul dintre menaje și firme în piețele de
produse și cele de resurse
c. Firmele vând resurse menajelor
d. Consumatorii obțin venituri contribuind la
crearea de bunuri și servicii
d. toate variantele sunt corecte

_b__3. Principalele categorii de agenți


economici prezenți în cadrul economiei
naționale deschise sunt:
a. menajele și firmele;
b. statul și instituțiile financiare
c. a și b
d. nici o variantă.

_a__4. Etapele activității economice sunt:


a. alocarea, folosirea, circulația și distribuția;
b. natura, munca capitalul și
antreprenoriatul;
c. nevoile, dorințele și preferințele;
d. nici o variantă de răspuns corectă.

_d__5. Activitatea economică se caracterizează


prin:
a. cheltuieli maxime și eficiență minima;
b. raționalitate și eficiență;
c. cheltuieli minime și maximum de eficacitate;
d. b și c.

_d__6. Producția reprezintă:


a. momentul final al mișcării economice;
b. momentul intermediar al mișcării
economice;
c. consumul final de bunuri și servicii;
d. nici o variantă

_d__7. Indicatorii creșterii economici sunt:


a. sporirea producției;
b. creșterea numărului locurilor de muncă;
c. creșterea venitului;
d. toate variantele de mai sus

_a__8. Polii activității economice sânt:


a. producția și redistribuția;
b. producția și aprovizionarea;
c. producția și consumul;
d. nici o variantă.

__c_9. Resursele atrase în activitatea


economică sunt:
a. natura și munca;
b. munca și capitalul;
c. natura, munca, capitalul;
d. nici o variantă.

_d__10. Rolul firmelor în economie este:


a. producători și vânzători de bunuri
economice;
b. creează locuri de muncă;
c. interacționează permanent
cu alte întreprinderi.
SUBIECTE PENTRU DISCUȚII ȘI RAȚIONAMENTE ECONOMICE

1. Cum te va influiența pe tine un simplu consumator intensificarea circuitului economic?


2. Care este rolul corelării dintre nevoi , resurse și activitatea economică?
3. Luați atitudine față de afirmația: ”Activitatea economică reprezintă o luptă continua a
omului împotriva rarității”.

S-ar putea să vă placă și