Sunteți pe pagina 1din 13

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Vis de Copil’’ Târgu-Jiu

Data: 25.02.2016
Profesor înv. preşcolar: Stănescu Georgiana
Grupa: mijlocie – “Spiridușii de Vis”
Tema anuală: ,,Cum este, a fost și va fi aici, pe pământ?”
Proiect tematic: ,,Animale, dragi prieteni!’’
Tema săptămânii: ,,Viețuitoarele apelor’’
Tema activităţii: « Prietenii lui Ariel » 
Tipul activităţii: Consolidarea şi fixarea cunoştinţelor şi deprinderilor
Forma de realizare: Activitate integrată
Domenii implicate: ADP+ALA1+ADE (DŞ+DOS)+ALA2
Categorii de activităţi de învăţare:
 Activităţi de dezvoltare personală (ADP)
Rutină:
 Salutul :
,,Bună dimineața, peștișori!
Cu aur pe solzișori!
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineața, dragi copii!”

 Prezenţa
 Calendarul naturii
 Întâlnirea de dimineaţă: « Scrisoare de la Ariel »
Tranziţie: ,, De-ar veni un peștișor,
Și-o dorință ar împlini,
Mi-aș dori să pot să zbor
Numai un minut pe zi! ”

 Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA)


Artă: desen în contur : « Prietenul lui Ariel »
Ştiinţă: fişă de lucru : « Viața în adâncuri »
 Activităţi pe domenii experienţiale (ADE: DȘ+DOS) « Prietenii lui Ariel »
DŞ - joc didactic
DOS (DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE - activitate practică) – lipire
 Jocuri şi activităţi recreative
Joc distractiv: « Înoată spre căsuța ta !».

Scopul activităţii: participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării


comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării
comportamentului empatic; verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la
utilizarea numerelor și cifrelor în limitele 1-5, sortarea, gruparea, aprecierea și
raportarea corectă a numărului la cantitate şi a cantității la număr; dezvoltarea
creativităţii/ expresivităţii verbale, a fluenţei şi originalităţii în vorbire şi gândire prin
redarea unor conţinuturi reprezentative din cadrul acestora; formarea şi consolidarea
unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; dezvoltarea atenţiei
voluntare şi a operaţiilor gândirii.
Obiective operaţionale:
 Activităţi de dezvoltare personală (ADP)
- să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg, cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp
numele;
- să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia,
marcându-le prin simbolul adecvat;
- să poarte discuţii libere pe baza temei alese la întâlnirea de dimineaţă.
 Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA)
Artă:
- să deseneze, respectând conturul şi culorile corespunzătoare;
- să-şi dezvolte gustul estetic şi creativ.
Ştiinţă:
- să încercuiască elementele indicate;
- să coloreze, respectând cerința;
- să contureze după puncte, pentru a reconstitui imaginea
- să traseze drumul spre elementul indicat.
 Activităţi pe domenii experienţiale (ADE)
- să așeze în ordine crescătoare/ descrescătoare elementele date;
- să asocieze obiectul cu umbra corespunzătoare;
- să raporteze corect numărul la cantitate și cantitatea la număr;
- să numere corect în limitele 1-5;
- să asocieze numărul de elemente cu cifra corespunzătoare;
- să folosească un limbaj matematic adecvat;
- să participe activ în desfăşurarea jocului şi să respecte regulile acestuia;
- să identifice, să denumească şi să mânuiască corect materialele necesare realizării
temei propuse, exersând coordonarea psiho-motorie;
- să-şi consolideze deprinderea de a lipi;
- să lucreze curat şi îngrijit;
- să analizeze lucrarea realizată.
 Jocuri şi activităţi recreative
- să se grupeze la semnalul și indicațiile educatoarei;
- să participe cu interes la joc, păstrând ordinea şi disciplina;
- să interacţioneze cu ceilalţi preşcolari în cadrul desfăşurării activităţii.

STRATEGII DIDACTICE
I. Resurse procedurale:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea,
exerciţiul, jocul didactic, Cubul, Turul galeriei.
b) Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual.
II. Resurse materiale: calendarul naturii, scrisoarea de la Ariel, medalioane, fişele de

lucru, creioane colorate, plicuri cu sarcinile jocului, jeoane cu cifre și viețuitoare acvatice,

cubul, jetoane cu peștișori, lipici, peștișori decupați, bucățele ascuțituri de creioane,

acvariu-suport, simboluri pentru centre și joc de mișcare).

Sarcinile jocului didactic:


 să așeze în ordine crescătoare/ descrescătoare elementele;
 să caute umbra potrivită;
 să așeze în acvariu tot atâtea elemente câte arată cifra;
 să numere elementele de pe cub (în limitele 1-5), indicând cifra corespunzătoare.

Elemente de joc: surpriza, ascultarea mesajului, verbalizarea acţiunii, aplauze.


Conţinutul jocului:
Copiii vor primi o scrisoare de la Ariel, prin care aceasta îi roagă să o ajute să

decoreze peștișori pentru împărăția sa. Pentru aceasta, ei trebuie să demonstreze că

sunt copii isteţi, curajoşi şi harnici prin trecerea unor probe, arătând că ei cunosc

viețuitoarele apelor și cifrele de la 1 la 5.

Regulile jocului:
Copiii vor asculta sarcinile primite în plicurile trimise de Ariel, Mica Sirenă.
Va răspunde copilul indicat de educatoare.
Ceilalţi copii aprobă prin aplauze răspunsul corect.

Variante de joc:
Varianta I
 Așezarea elementelor în ordine crescătoare/ descrescătoare.
Varianta II
 Asocierea elementelor cu umbra potrivită.
Varianta III
 Așezarea elementelor respectând corespondența număr-cantitate.
Complicarea jocului
Aruncarea cubului, numărarea elementelor și indicarea numărului acestora.
Evaluarea: continuă ( prin observarea comportamentului copiilor, prin analiza
acţiunilor şi a răspunsurilor, prin corectarea imediată a greşelilor, stimularea verbală) şi
finală ( prin aprecieri).
Locul de desfaşurare: sala de grupă.
Durata: 1 zi
Bibliografie :
1. Programa activitatilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.
2.,, Activităţi matematice în grădiniţă’’ - Magdalene Dumitrana,Editura Compania,
Bucureşti, 2002.
3. „Activităţile matematice în grădiniţă”- Mihaela Neagu, Georgeta Beraru ,1995,
Editura ASS.
Ziua va debuta cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ, copiii fiind așezați în semicerc,
asigurându-se astfel contactul vizual între educatoare și toți copiii.
Urmează SALUTUL care se va realiza în mod direct, deschis, prin câteva versuri
sugestive pentru tema săptămânii (,,Bună dimineața, peștișori/ Cu aur pe solzișori!/ A-
nceput o nouă zi,/ Bună dimineața, dragi copii!” ). Se va face apoi PREZENŢA prin
așezarea fotografiilor copiilor prezenți pe steluțele spiridușului-simbol al grupei.
După aceea se va completa CALENDARUL NATURII, precizându-se ziua
săptămânii, anotimpul, vremea şi apoi selectarea şi ataşarea la trenulețul naturii a
jetoanelor cu aspectele corespunzătoare.
NOUTATEA zilei o reprezintă scrisoarea trimisă de Mica Sirenă Ariel. Aceasta îi roagă
pe copii s-o ajute să dea viață peștișorilor din regatul său, transformați în peștișori de
hârtie de către vrăjitoare. Pentru a primi ca recompensă câte un peștișor ce trebuie
decorat, ei trebuie să demonstreze că sunt copii isteți prin trecerea unor probe de
hărnicie, recunoaștere a a viețuitoarelor apelor, grupare, așezare în ordine crescătoare
și descrescătoare, numărare în limitele 1-5, corespondență între număr și cantitate.
Pentru a cunoaște cu ce echipă pot lucra, copiii vor primi câte un medalion cu simbolul
de la centre.
Tranziția către centre se va face prin versurile citite de către educatoare din scrisoarea
lui Ariel: ,, De-ar veni un peștișor,
Și-o dorință ar împlini,
Mi-aș dori să pot să zbor
Numai un minut pe zi! ”
Copiii se vor așeza la centre în funcție de medalion, fiecare centru având ca simbol
câte o viețuitoare a apelor.
Educatoarea explică apoi sarcinile fiecărui centru. Astfel, la Artă vor avea de colorat
peștișorul Flounder, prietenul lui Ariel, iar la Știință vor avea de rezolvat o fișă de lucru:
încercuire, colorare, trasare contur.
După ce au terminat de lucrat se va face turul galeriei, tranziția către activitățile pe
domeniile experiențiale făcându-se prin audiția cântecului ,Vreau să fiu Mica Sirenă’’.
La întoarcerea în clasă copiii vor fi așezați în semicerc și li se va prezenta plicul cu
sarcinile pe care le au de îndeplinit. Prin trecerea tuturor probelor de la jocul didactic
matematic, copiii vor primi drept recompensă peștișorii pe care îi vor decora în cadrul
activității practice, lipind solzișori din ascuțituri de creioane. Astfel o vor putea ajuta pe
Ariel să-i aducă din nou la viață
În așteptarea lui Ariel cu bagheta sa magică, peștișorii vor fi așezați într-un acvariu,
apoi copiii vor desfășura jocul distractiv ,,Înoată spre căsuța ta !’’
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

SALUTUL se va realiza în mod direct, prin câteva versuri corespunzătoare


temei săptămânii :
,,Bună dimineața, peștișori
Cu aur pe solzișori!
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineața, dragi copii!”
PREZENŢA se va face prin așezarea fotografiilor copiilor prezenți pe steluțele
spiridușului-simbol al grupei.
CALENDARUL NATURII
Se va preciza ziua săptămânii, anotimpul, vremea şi se vor selecta şi așeza la
trenulețul naturii jetoanele cu aspectele corespunzătoare.
- Ce zi a săptămânii este astăzi?
- În ce anotimp suntem ?
- Cum este vremea ?
MESAJUL ZILEI : “Să ocrotim viețuitoarele apelor”
NOUTATEA ZILEI : scrisoarea trimisă de Mica Sirenă Ariel
ACTIVITATEA DE GRUP : Citirea scrisorii de către educatoare. Ariel îi roagă
pe copii s-o ajute să dea viață peștișorilor din regatul său, transformați în peștișori de
hârtie de către vrăjitoarea Ursula. Pentru a primi ca recompensă câte un peștișor ce
trebuie decorat, ei trebuie să demonstreze că sunt copii isteți prin trecerea unor probe.
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA)
Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
Se organizează spaţiul şi climatul
1. Moment educaţional într-un mod optim
organizatoric desfăşurării activităţilor de
învăţare.
2. Captarea Se realizează prin elementul- - explicaţia - orală
atenţiei surpriză, și anume, dăruirea -conversaţia - frontală
medalioanelor. -observaţia
3. Anunţarea Se prezintă într-o manieră -explicaţia - orală
temei şi a accesibilă ( pe înțelesul copiilor) -conversaţia - frontală
obiectivelor sarcinile fiecărui centru (sarcinile
oglindesc obiectivele operaţionale
urmărite)
Artă: desen în contur –
« Prietenul lui Ariel »
Ştiinţă: fişă de lucru –
« Viața în adâncuri »
4.Desfăşurarea Se va explica modul de lucru. - conversaţia -evaluarea
activităţii Realizarea lucrărilor. - explicaţia pe grupe şi
Se va interveni cu mici explicaţii şi - exerciţiul individuală
indicaţii.
5. Evaluarea Se va realiza Turul galeriei. Se fac -turul galeriei - orală
aprecieri generale şi individuale -analiza
asupra modului de lucru şi de produselor
comportare a copiilor pe tot activităţii
parcursul activităţii, tinându-se
cont de următoarele criterii:
- ageritate şi corectitudine;
- îndemânare şi creativitate.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
DOMENIUL ȘTIINȚĂ
Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
1.Moment Se creează condiţiile necesare
organizatoric desfăşurării activităţii:
- aerisirea sălii de grupă
- amenajarea spaţiului pentru
desfăşurarea activităţii
- intrarea copiilor în sala de
grupă.
2.Captarea Se va prezenta plicul cu sarcinile - conversaţia - orală
atenţiei jocului. - explicaţia - frontală
Se va purta o scurtă discuție, copiii - observaţia
fiind determinați astfel să își
dorească să o ajute pe Mica
Sirenă.
3. Anunţarea Se va anunța tema jocului. - expunerea
temei şi a Educatoarea le va spune copiilor - conversaţia
obiectivelor că, reușind să îndeplineasă - explicaţia
sarcinile jocului, îi vor demonstra
lui Ariel că sunt prietenii ei harnici
și isteți, care vor da din nou viață
regatului din adâncuri .
4.Prezentarea Se vor explica regulile jocului: se - explicaţia -se va urmări
optimă a vor asculta sarcinile şi vor - conversaţia comportamentul
conţinutului şi răspunde copiii indicați de către - demonstraţia copiilor
dirijarea educatoare. - exerciţiul - se vor face
învăţării Se va executa jocul de probă. aprecieri
Desfăşurarea propriu-zisă a verbale
jocului.
Varianta I
 Așezarea elementelor în
ordine crescătoare /
descrescătoare.
Varianta II
 Asocierea elementelor cu
umbra potrivită.
Varianta III
 Așezarea elementelor
respectând corespondența număr-
cantitate.

5. Obţinerea Complicarea jocului - explicaţia -se vor face


performanţei Se va arunca cubul, apoi copilul va - conversaţia aprecieri
număra elementele de pe fața -demonstraţia verbale
cubului și va indica cantitatea - exerciţiul
acestora, alegând jetonul cu cifra - jocul
corespunzătoare.

6. Încheierea Se vor face aprecieri asupra - aprecieri


activităţii modului de desfăşurare a verbale
activităţii.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
1. Moment Se vor pregăti materialele
organizatoric necesare.
2. Captarea Educatoarea le va aminti copiilor - conversaţia - se va urmări
atenţiei câtă nevoie are Mica Sirenă de comportamentul
ajutorul lor. copiilor

3. Anunţarea Educatoarea le va spune copiilor - expunerea - frontală


temei şi a că în urma răspunsurilor corecte - conversaţia
obiectivelor de la jocul matematic au primit
peștișori din hârtie pe care trebuie
să-i decoreze pentru ca Ariel să le
poată reda viață.
Se va face intuirea materialelor.
4. Dirijarea Se va explica modul de lucru. - conversaţia - evaluare orală
învăţării Se vor face exerciţii de încălzire a - explicaţia
muşchilor mici ai mâinii. -exerciţiul
Executarea propriu-zisă a -munca
lucrărilor. independentă
Se va urmări modul de lucru şi se
va acorda sprijinul acolo unde este
cazul.
5. Evaluarea Se va face prin lipirea fiecărui - conversaţia - aprecieri pe
lucrărilor peștișor pe acvariul-support. - explicaţia grupuri și
- observarea individuale
6. Încheierea Se vor face aprecieri asupra - aprecieri
activităţii modului de lucru . generale

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE


Joc distractiv ,,Înoată spre căsuța ta!”
Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
1. Moment Se va face prin amenajarea
organizatoric spaţiului educaţional.
2. Anunţarea Educatoarea le va spune copiilor - explicaţia - observarea
temei că în așteptarea lu Ariel, vor comportamentului
putea desfășura jocul: ,, Înoată copiilor
spre căsuța ta!” , astfel Mica
Sirenă va întelege că au trecut
probele și poate veni cu bagheta
magică să dea viață peștișorilor.
4. Dirijarea Educatoarea va explica regulile - explicaţia - frontală
învăţării jocului: - demonstraţia
-la semnalul educatoarei, copiii - conversaţia
care au medalionul cu - exerciţiul - orală
viețuitoarea apelor indicată se - jocul
vor grupa în jurul său. Jocul se -instructajul
va relua și pentru celălalt simbol. verbal
Se va realiza jocul de probă, - individuală
apoi jocul propriu-zis.
Pentru complicarea jocului vor
fi așezate în locuri diferite cele
două simboluri. La semnal, copiii
se vor grupa în jurul simbolului
medalioanelor lor și vor îndeplini
mișcările sugerate de către
educatoare.
5. Încheierea Se vor face aprecieri cu privire la - aprecierea
activităţii modul de desfăşurare a jocului. verbală.
ANEXE

SARCINILE JOCULUI
PLICUL pentru varianta I
1. Ordonează crescător căluții de mare !
2. Ordonează descrescător scoicile !
PLICUL pentru varianta II
Caută umbra potrivită !

PLICUL pentru varianta III


Așază în acvariu tot atâția pești cât arată cifra !

CUBUL pentru complicarea jocului


Aruncă cubul ! Câte elemente sunt pe fața cubului ?