Sunteți pe pagina 1din 1

 •Metodele sunt instrumente importante în didactica predării unei

limbi moderne. Acestea fiind numeroase și diversificate, un cadru didactic


bine pregătit va trebuie să analizeze și să înțeleagă ceea ce este mai
potrivit pentru grupul de elevi și pentru și pentru obținerea performanței
la clasă, de aceea va ține cont de nivelul de pregătire alelevilor și de
necesitațile acestora.

         •Toate aceste metode de învățare reprezintă elemente de bază ale


strategiilor didacice.