Sunteți pe pagina 1din 5

ALCANL CICLOALCANI

1. Prezentaţi formulele structurale ale compuşilor:


a) 2,3,5-Trimetil-4-propilheptan;
b) 6,8-Bis(l,l-dimetilbutil)-7-(l,l-dimetilpentil)tridecan;
c) 7,7-Bi«^Sv4-dimeţîiteKif)-3-etjl-5^9;ld*trimetiltridecan.
2. Prezentaţi izomeria conformaţiohală a n-hexanului, luând ca reper legătura dintre atomii de
carbon C3-C4.
3. Cum ar trebui să arate spectrele ’H-RMN ale compuşilor:
a) n-butan; b) i-butan; c) 2,2,6,6-tetrametilheptan
4: Care credeţi bă este Mecanismul izomerizării n-pentanului în izopentan?
5. Denumiţi următorii compuşi:

a) b) c)[

cn2- -CH----CH2- ch2


ul
ch2

ch2

d)
ch2— -e fr^ cH 2
e) K
6. Prezentaţi formulele de proiecţie Newman ale compuşilor:
a) ciclohexan (conformeri scaun şi baie);
b) n-pentan (reper legătura C2-C3, doar conformerii stabili)
7. Care va fi secvenţa de reacţii de la obţinerea ciclohexanului prin metoda Perkin?
8. Se dă următoarea secvenţă de reacţii:
A+Ca(OH)2 ^ t w ^ 2n(Hg) ^ ^ TT ,
-2 H20 ** ® - CaC03 ^ ^ HC1 > ^ (^ 6 ^ 1 2 )

Indicaţi substanţele notate cu litere din secvenţa de mai sus, ştiind că A, la analiza
elementarâvprezfntă următoarea compoziţie: % C 52,5; % H 7,5.
9. Pentru efectuarea analizei cantitative a unui amestec de metan şi etan, se ard 28 cm3
amestec. Gazele rezultate sunt trecute printr-o soluţie de hidroxid de potasiu care absoarbe
o parte din gaze, apoi printr-o soluţie de pirogalol care reţine 10 cm3 gaze.
Volumul gazelor neabsorbite este de 398,4 cm3. Să se stabilească:
a) Compoziţia în procente (de volum) a amestecului gazos supus analizei;
b) Volumul de soluţie 2N KOH necesar absorbţiei dioxidului de carbon rezultat la ardere.
10. Ciclopropanul a fost sintetizat'pentru prima dată prin reacţia 1,3-dibromopropanului cu
sodiu metalic.
a) Să se prezinte reacţia de obţinere a ciclopropanului;
b) Care va fi geometria compusului rezultat din reacţia:
CH2Br

BrCHs— C---- CH2Br-


’TrVtp***-*-j«**•1
-H2Br
CH-
•Mc.omai t
$ â ) C-c-a-t^-c-c U
J
-
,
; , •
C. <L c , , I. . L
c-f-

f' ~(h^âx<L4M_
"r
c-'V
e.1 , <>
> c - r
^ C--C
— ? —ch -C
,~^-(r-^-^-C
r -c
J“- cP 8
.-C-C-
*1 to H

fc t
“t
O-L ^ ~ ( n r, 9//~
i

0 ^ - O j- <4~ H r ^
^vV v £
^ .4 C J*' Mr *

*v J.
^CunW. kvdu&iui
>v
ar
*
^v ir

&U&-Î
•9 ■ V

cA,
pici^ 'CM-C^OHT
#&Lct$kT^± *+ ■+C#qfi*T-
C ^ -cV 4. #■*<t&tc&pfl cff^cţ-fy-cfyt
3=% C.4-C4 _-■>

H . —»> c ^ ^ a - <*,
X 4.

0 “! D O V î ^ 1
L^ mmAtAu, cJgJLtrp&^ll
V ^ - c V 'U 't

9ap
f 2- 1. o'l brciu-
J) ^
'hâei&C2>.2,5 .e K.
fotele £4. i
(_ MxjJUvfo)

P)
J 'x CSo£_ tAv^ 3^ /
^Z
'~ -*£&

<ao. > v w ^ * f e k > ^ * 0,,5 r


n
^ _JUJL ^ ' c%
e - Şh£-* 4,
lv
fc,»„% °L ‘« ' M
H->. hT* «f.r n ,r

1
n.->4
O- z.r.

o r^ Jk
^ r » - - ^ -:> <A
ste94

C-?A • _ţ> Wjy) *W


fe jST. Zt **> <o -r^-
(L^ ţ_0J_ “+ ^J^'’^/) Ofc: Mfc - /: 4
Zj^
l-ti »*
^ ^ S( r% + kp)-4 -Jf'{ ± Z ? i / L' , , /., <*? q f
H to A U & t. _ ^ t U u J - f U L .
V*hD cjuO ------------------------------ v ______________ ^

y ^ G© SA ' % - ^ o y ,

*/\), -=. -f~ ^ & f $ ~f~ 2. - 11{ £_ -=l. % ^ 2. Lu-t

VI,k 2 - 5"lo
Qj Oz -f <2_
-v
l \ V (0 >

C N ^
\M. c4 2- -,Ua-^/
-—. ,
■I * £&
.1
^ o r fe

S-ar putea să vă placă și