Sunteți pe pagina 1din 2

Tema pentru disciplina Management curricular

Masterand: Mihai Ciprian, An1, MC, FR

* În mod obligatoriu, în elaborarea temei, se va respecta următorul design(se va scrie la


calculator, în interiorul tabelului):
** Nu vor fi luate în atenţie temele care nu respectă acest format.

Prezentarea unei probleme legate de managementul educaţional


- Proiectarea unor discipline opționale
Implicaţii la nivel macroeducaţional
- Analiza și identificarea domeniilor de interes pentru elaborarea unor discipline opționale
- Promovarea unor discipline opționale la nivel național
- Elaborarea unor programe școlare specifice disciplinelor opționale propuse
Întrebări la nivel macroeducaţional
- Care sunt nevoile educaționale la nivel național?
- Care sunt criteriile după care sunt stabilite ariile de interes pentru disciplinele optionale?
- Car este finalitatea implementării unor discipline opționale la nivel național?
Recomandări şi soluţii la nivel macroeducaţional
- Construirea disciplinelor opționale transcurricular
- Elaborarea unor discipline opționale modulare, care să ofere posibilitatea profesorului de
a aborda doar o anumită tematică, în funcție de nevoile educabililor la un moment dat
Implicaţii la nivel mezoeducaţional
- Implementarea și monitorizarea eficienței disciplinelor opționale la nivel regional
- Implicarea inspectoratelor școlare în identificarea nevoilor de educație la nivel regional
Întrebări la nivel mezoeducaţional
- Care sunt mecanismele prin care poate fi implementat un curriculum la decizia școlii
elaborat la nivel național?
- Care sunt criteriile de selecție a școlilor cărora li se va propune disciplinele opționale
elaborate la nivel național?
Recomandări şi soluţii la nivel mezoeducaţional
- Informarea profesorilor, elevilor și părinților asupra importanței studierii disciplinei
opționale
- Analiza nevoilor educabililor din perspectivă socio – economică și demografică
Implicaţii la nivel microeducaţional
- Studierea opționalelor în școli
- Adaptarea conținuturilor la condițiile de vârstă a educabililor
Întrebări la nivel microeducaţional
- Cum poate fi realizat feedback-ul asupra eficienței studierii opționalelor?
- Care sunt factorii perturbatori la nivelul școlii care pot influența implementarea unui
opțional propus la nivel național?
Recomandări şi soluţii la nivel microeducaţional
- Pregătirea profesorilor pentru a preda în manieră transdiciplinară