Sunteți pe pagina 1din 2

Consiliere psihologică: programe de intervenție cognitiv-comportamentală

Tema de control nr. 1


Analizați comparativ cel puțin două programe de dezvoltare socio-emoțională (prin activități, prin
povești raționale, prin acțiuni ce combină cele două elemente)

1. Programul de dezvoltare a abilităților 2. Programul de învățare socio-emoțională


sociale și emoționale ale copiilor ”DA POȚI!” Lions Quest
A. Descrierea programului
Programul urmărește susținerea comunităților, Programul Lions Quest vizează dezvoltarea
școlilor și familiilor în demersul de optimizare a aptitudinilor socio-emoționale la copii și adolescenți
dezvoltării sociale, emoționale și academice a tuturor cu scopul gestionării furiei și frustrării, a prevenirii
copiilor și tinerilor. Abilitățile socio-emoționale comportamentului negativ, a promovării
vizate sunt: înțelegerea, organizarea, perseverența, comportamentului pozitiv și a atingerii performanței
încrederea, rezistența emoțională. școlare.
B. Analiza comparativă
Diferențieri
Programul urmărește dezvoltarea abilităților socio- Programul oferă trei categorii de intervenție:
emoționale la toți copii și tinerii aptitudini pentru dezvoltare (clasele 0-5), aptitudini
pentru adolescență (clasele 6-8) și aptitudini pentru
acțiune (clasele 9-12)
Programul urmărește modificarea curriculumului și a În cadrul programului sunt desfășurate ateliere de
procesului de predare-învățare dezvoltare profesională pe tematici diferite
Structura programului este modulară, iar fiecărui Programul este structurat în funcție de competențe.
modul îi corespunde o abilitate socio-emoțională Fiecărei competențe îi corespunde anumite activități
de învățare/ateliere de lucru
Programul oferă posibilitatea aprecierii calitative a La sfârșitul fiecărei activități de învățare/atelier
participanților, datorită faptului că abilitățile socio- tematic are loc o evaluare cantitativă a rezultatelor,
emoționale propuse pot fi încadrate cu greu unei grile prin aplicarea unor întrebări relevante, cu punctaj
de evaluare obiectivă aferent
Oferă formatorului/profesorului/educatorului un Oferă un ghid de implementare pentru
cadru teoretic de implementare a programului, lăsând formatori/profesori și un jurnal al elevului pentru
la dispoziția acestuia structurarea informației aplicații
Asemănări
Ambele programe vizează dezvoltarea abilităților socio-emoționale la copii și adolescenți
Activitățile de învățare sunt organizate pe o anumită perioadă de timp în care
formatorul/profesorul/educatorul trebuie să se încadreze
Activitățile de învățare sunt gândite astfel încât să ofere feedback imediat
Ambele programe au un curriculum bazat pe abilități socio-emoționale
Activitățile pot fi adaptate în funcție de nivelul clasei și gradul de dezvoltare socio-emoțională a copiilor și
adolescenților
Ambele programe pot fi implementate ca disciplină opțională
C. Concluzii
Ambele programe de dezvoltare socio-emoțională sunt utile tuturor celor implicați în educația copiilor și
adolescenților, oferind o diagnoză asupra situației existente și un model de intervenție. Utilitatea unor astfel
de programe derivă din faptul că acestea ajută la dezvoltarea responsabilității civice, deoarece elevii aplică
aptitudinile sociale, emoționale și competențele de învățare în afara sălii de clasă. Studiile care au fost
realizate în urma aplicării acestor programe au arătat faptul că în instituțiile unde au fost desfășurate au
crescut prezența la clasă, climatul educațional pozitiv și performanța școlară și au scăzut numărul
problemelor de comportament, nivelul de hărțuire, numărul exmatriculărilor și nivelul de stres al elevilor. În
concluzie, implementarea acestor programe are un impact pe termen mediu și lung nu numai asupra școlii sau
a instituției în care se desfășoară, ci și în cadrul comunității.