Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Domnule Decan,

Subsemnatul(a)__________________________________________________

student(ă) la facultatea _______________________________________________,

anul de studiu _______ licenţă/masterat grupa______________, seria___________,

vă rog să binevoiţi a-mi aproba eliberarea unei adeverinţe, fiindu-mi necesară la

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Vă mulţumesc.

Data, Semnătura,

Domnului Decan al Facultăţii __________________________________________