Sunteți pe pagina 1din 1

Mă suridepreve

nirepentr
u
pac
iențiî
na mbulat
oriiș
ispi
tal
,
încontext
ulCOVI D-19
Pebazadovezilordisponi
bil
e,vir
usulSARS- CoV-2est e
transmisdelaom laom princontactdir
ectșipr i
n
pi
căturiFl
uge.Persoanelecucelmaimar er
iscdei nfecț
ie
suntcelecar
esuntî ncontactdi
rectcuunpaci entcu
COVI D-
19saucar eaugrij
ădepaci enț
iicuCOVI D-19.

Măsur
il
edepr evenireșil
imitaresuntesenți
aleatâtî
n
domeni
ulasi
stențeimedicale,câtșiîncelalcomuni t
ăți
i.
Celemaieficientemăsur ipr
eventi
vepent r
u
comunit
atei ncl
ud:

Efect
uar eaf recventăa Evit
ar eaati
ngerii Practicareai gi
eneir espi
ratori
i,tuși
nd
i
gieneimâi nil
or,prinfrecare ochi
lor, saust rănutândî npl i
cacotuluisau
cuosol uțiehi dro-
alcooli
că nasuluișiguri
i; într
-obat ist
ă,cuar uncar
ea
î
ncazulîncar emâi nil
enu imediatăaacest ei
aî n
suntvizibilmur dare,sau coșuldegunoișiapoi
cuapășisăpunî ncazulîn i
gienizareamâi nil
or cu
caremâi nilesuntmur dare; anti
septicpebazăde
alcoolsauapășisăpun;

Purtareauneimășt idacă Menținereadistanț


ei
avețisimptomer espirat
orii social
e( minim 1m)dela
șiefectuareaigieneimâinilor persoanelecusi mptome
dupăîndepărtareamășt ii
; respir
atori
i.

1m