Sunteți pe pagina 1din 6

Schița lecției

DATA: 22 noiembrie 2012


CLASA: pregătitoare
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Panticeu
ÎNVĂŢĂTOR:Banyai Ciobanu Anca
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA:Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: Împreună cu ceilalți
TEMA:Sunetul și litera R mare de tipar
TIP DE LECŢIE: Predare- învățare-evaluare
SCOPULACTIVITĂȚII: Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare corectă în diferite
contexte, cu accent pe sunetul/ litera „R”

Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competențe specifice CLR:


1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
1.3 Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii
rostite clar şi rar
2.1 Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple
2.4 Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare
3.1 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
3.4 Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând interes
pentru lucrul cu cartea
4.1 Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate

Competențe integrate:
MM: 1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o structură ritmico-
melodică asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor
AVAP: 1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/
colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază
elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

Obiective operaționale

Pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili să:


01 - să emită corect sunetul „R”, după model și singuri;
02 - să asocieze sunetul „R” cu litera „R” mare de tipar;
03 - să recunoască litera „R” mare de tipar în diferite cuvinte
04 - să exemplifice prin trei cuvinte familiarizarea cu sunetul „r”;
05 - să alcătuiască enunțuri cu alte trei cuvinte ce încep cu litera „R” mare de tipar;
06 - să traseze corect litera „R” mare de tipar în aer/pe bancă, prin unirea punctelor/ după contur,
enumerând elementele grafice

STRATEGII DIDACTICE:

RESURSE PROCEDURALE: metoda fonetică, analitico- sintetică, conversaţia, explicaţia, observația,


exerciţiul, demostrația, învățarea prin descoperire
RESURSE MATERIALE: text-suport, planșă cu litera R mare de tipar, planşă cu diverse
litere,cuvinte, tabla magnetică, caiete de aplicații
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi
METODE DE EVALUARE:- aprecierea verbală
- observarea comportamentului nonverbal
RESURSE TEMPORALE: 35 de minute
BIBLIOGRAFIE:
-Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, Bucureşti, 2012;
-Dumitru D.Pârâială,Viorica Pârâială, Cristian- George Pârâială - Comunicare în limba română,
Editura Euristica, Iași, 2012;

Scenariul didactic:

Moment organizatoric: Pregătireamaterialelornecesaredesfăşurăriilecţiei.


Asigurareacadruluiorganizatoricnecesardesfăşurăriiîncondiţiioptime a lecţiei.

Captareaatenției: Ghicitori (text suportveziAnexa 1)


Audierecantec ”Cemiros au meseriile?”

Anunțareatemei: Comunicarea temei lecţiei şi a obiectivelor urmărite în termeni accesibili.

Dirijarea învățării: Emiterea corectă a sunetului „R”


Învățarea poeziei:
„Rică nu ştie să zică
Rău, răţuşcă, rămurică,
Dar, de când băiatu-nvaţă
Poezia despre raţă,
Rică ştie-acum să zică
Râu, răţuşcă, rămurică.”
Imitarea zgomotelor din natură: telefonul (Țrr! Țrr”), păsările când zboară ( Brr! Brr!), cățelul când
mârâie ( Mârr! Mârr!)
Prezentarea planșei cu litera „R” mare de tipar
Descrierea semnelor grafice din care este alcătuită litera „R” mare de tipar ( de către învățător, de
către elevi)
Descoperirea literei „R” mare de tipar în cuvinte date
Recunoașterea literei „R” mare de tipar din mulțimea literelor magnetice de pe catedră şi afişarea pe
tabla magnetică.
Exerciții pentru încălzirea mâinilor.
Scrierea literei în aer, în palmă, pe bancă.

Obținerea performanței:
Explicarea sarcinilor de lucru la exercițiile 1, 4, 6, 7 din caietul de aplicații.
Activitate de completare prin joc: Desen cu meseria preferată (Anexa 2)

Încheierea activității: Aprecierea efortului individual / colectiv depus de copii


Anexa 1

Cin te asculta si-ti prescrie


Cum sa iei o doctorie?
(Medicul)

In clasa pe orişicine,
Il invata ce e bine? .
(Invatatorul)

Alb halat îmbracă tata


La spital când vine,
Spune-i numai ce te doare,
El te face bine.
(medicul)

Cine isi câştiga banul


Mânuind atent volanul?
(Şoferul)

Dintr-o tolbă uriaşă


Scrisorele el nu lasă,
Ne anunţă că a sosit
Pacheţelul mult dorit.
(Poştaşul)
Ce aș vrea să devin!

Colorează meseria preferată: