Sunteți pe pagina 1din 23

ȘOCUL HIPOVOLEMIC,

ANAFILACTIC, NEUROGEN,
OBSTRUCTIV (EXTRACARDIAC)

Medic rezident , internist Danici Marina


CLASIFICARE
➤ CAUZA ➤ După Hemodinamică
➤ 1.Hipovolemic ➤ 1.Hipodinamic (DC
scăzut)-Hipovolemic-
➤ 2.Cardiogenic
Cardiogen-Obstructic
➤ 3. Distributiv-neurogen- ➤ 2.Hiperdinamic(DC
anafilactic-septic-produse
crescut)-Distributiv-
toxice (supradozăde
Endocrin
medicamente)

➤ 4.Obstructiv
(Extracardiac)
PA

REZISTEN DC
ȚA
FCC VB
(DEBIT
EDVSYSTOLIC
ESV
)
PRESARCI POSTSAR
NA CINA
CARDIOGEN ↑ ↑ ↓

HIPOVOLEMIC ↓ ↑ ↓

DISTRIBUTIV ↓ ↓↓ ↑

OBSTRUCTIV ↓
TABLOU CLINIC
➤ ŞOCUL COMPENSAT-Semne ale
stimulării simpato-adrenergice-Semne
ale acidozei lactice-Semne ale
tulburărilor de deplasare a apei
➤ ŞOCUL DECOMPENSAT-confuz,
obnubilat, dezorientat temporo-spaţial-
Hipotensiunea arterială-Creşterea
rezistenţei vasculare periferice prin
vaso-constricţie (vasoconstricție
prelungită determină instalarea
insuficienţei renale acute, prin
reducerea filtrării glomerulareurmate
de tubulonecroză.)-Vasoconstricţia
mucoasă tubul digestiv
-susceptibilitatea mucoa-seigastrice la
agresiunea acidă-Suferinţa hepatică
ischemică (hiperbilirubinemii directe
reversibile, citoliză)
DIAGNOSTICUL MONITORIZAR
CLINIC
➤Hemoleucograma EA
➤ INVAZIVA
Monitorizare a TA
➤ Ionograma ➤ Determinarea PVC
➤ Glicemiile
➤ Ureea/creatinina
➤ Acid lactic
➤ Procalcitonina
➤ Amilazemia
➤ Hemoculturi
➤ Hemostaza: TP, PTT
➤ Generala de Urina
➤ Urocultura
➤ ECG
➤ Ecocord
MĂSURI DE
URGENȚĂ
➤Asigurarea permeabilității căilor
respiratorii
➤ Administrarea O2
➤ Abordul vascular
➤ Instareala unui cateter venos
central - monitorizarea PVC
TRATAMENT
➤ Înlăturarea factorului șocogen
➤ Întreruperea lanțului patogenetic
prin îndepărtarea factorilor
patogenetici principali
➤ Corectarea tulburarilor
metabolice
ȘOCUL
HIPOVOLEMIC
sindrom caracterizat de
scăderea volumului sanguin
circulant,ceea ce determină
scăderea presiunii de perfuzie
tisulară eficace şi suferinţă
celulară generalizată
PA

-catecholamine
(epinefrina,
norepinefrina-
ADH-

REZISTEN DC Angiotensina II

ȚA VASOCONSTRICȚIE
VASOCONSTRICȚIE
FCC VB
(DEBIT
EDVSYSTOLIC
ESV
)
PRESARCI POSTSAR
NA CINA
CLASIFICARE
1.NON-HEMORAGIC 2.HEMORAGIC
-Pierderi digestive (vărsături, -Hemoragii externe (plăgi cu
diaree, drenaje nazo-gastrice, interesare vasculară)
biliare, fistule -Hemoragii interne
digestive,colostomii ş.a.) exteriorizate (hematemeză,
-Pierderi renale (diabet melenă, epistaxis, hemoptizie,
zaharat, poliurie după biliragie, metroragie, otoragie,
supradozare de diuretice, hematurie
substanţeosmotice, reluarea -Hemoragii interne
diurezei după insuficienţa renală (hemotorax, hemoperitoneu,
anurică ş.a.) hemoretroperitoneu, focar
-Pierderi cutanate (efort fizic defractură ş.a.)
intens, mediu supraîncălzit, -Politraumatismele pot asocia
arsuri ş.a.) mai multe mecanisme de
-Pierderi în „spaţiul trei” hemoragie (otoragie,epistaxis,
(peritonite, ocluzia intestinală, focare de fractură, hematoame
pancreatite, ascita, pleurezii în ţesuturile moi etc.)
TRATAMENT
➤ Oxigenoterapie
➤ Tratamentul cauzal
➤ Repleţia volemică : soluţiile electrolitice(cristaloide) şi soluţiile
coloide.1.soluţiile electrolitice(cristaloide) şi soluţiile
coloide.capacitate de refacere a volumului-intravascular 1:3-4
a.Soluţiile electrolitice izotone(serul fiziologic – NaCl 0,9%, soluţia
Ringer şi soluţiaRinger lactat (Hartman)b.Soluții hipertonice2.
Soluții coloide- sunt macromolecule,bună capacitate de refacere a
volumului intravascular – 1:1-dextranii 40- remanenţă intravasculară
scurtă (2-4 ore) sau 70 remanenţă intravasculară scurtă (6-8ore), -
gelatinele (Haemacel, Gelofusin, Eufusin, Plasmagel)remanenţă
intravasculară scurtă (2-3 ore).-derivaţii de amidon- Voluven,
Refortan-albumina 5%-(soluţie izotonă, indicată în repleţia din
hipovolemia absolută), 20% (soluţie hipertonă, indicată în
sindroamele edematoase cuhipovolemie relativă).
ȘOCUL HEMORAGIC TRATAMENT
➤ CLASA I - 2,5 l Ringer Lactar sau ser fiziologic sau 1 l coloid>15%

➤ CLASA II - 1 l colloid +1,5 l Ringer lactate sau ser fiziologic


15-30%

➤ CLASA III ➤ 1 l Ringer Lactat sau ser fiziologic + 0,5 coloide +1-
1,5 l sange integral sau un volum echivalent de masa
30-40%
eritrocitara

➤ CLASA IV40%
➤ 1 l Ringer Lactat sau ser fiziologic + 1 coloide + 2

l sange integral sau un volum echivalent de masa


eritrocitara și coloid
COMPLICAȚII
➤ Leziune pulmonară acută legată de transfuzie (Transfusion-Related
Acute Lung Injury, TRALI) -este provocată de transfuzie de plasmă
de la donator care conţine titruri mari de anticorpi HLA ce se fixează
pe antigenele corespunzătoare de pe leucocitele primitorului.
ȘOCUL
ANAFILACTIC
➤o reacție sistemică, severă de
hipersensibilitate însoțită de
hipotensiune și compromiterea
căilor aeriene cu risc vital,
determinată de eliberarea
mediatorilor anafilaxiei (IgE)
➤ Reacție de tip II și III
TRATAMENT
➤ A- angioedem, eliberarea căilor aeriene
➤ B- oxigenoterapia
➤ C iv accès, monitorizarea, pulsoximetria
➤ Adrenalina- iv bolus 100 mcg (1ml din diluția 1:10000)-perfuzie 1-4
mcg/min-im 0,3-0,5 mg din soluția 1:1000
➤ Corticosteroizi: metilprednisolon 125 mg iv, hidrocortizon 100-250
mg
➤ Agenți inotrop pozitiv- glucagon
➤ Antihistaminice-Blocanți H1- difenhidramină 25-50 mg iv , im
➤ Blocanți H2 - ranitidină 50 mg iv
➤ !!!Cricothyrotomia
ȘOCUL
OBSTRUCTIV(E
➤creşterea presiunii intratoracice
XOGEN)
(ex. pneumotorace,hemotorace)
➤ obstrucţia fluxului sanguin în
vasele magistrale(ex: embolism
pulmonar, disecţia aortică,
tamponada pericardică,
pericardita constrictivă).
TABLOUL CLINIC MANAGMENTUL
➤ hipotensiune ➤ Repleţia volemică
➤ tahicardie, ➤ Suportul inotrop (dobutomina,
digoxina)
➤ dispnee,
➤ intervenţiile invazive sau
➤ cianoză şi distensie jugulară.
chirurgicale -Pneumotoracele
➤ Pulsus paradoxus (scăderea compresiv(aspirarea aerului
presiunii arteriale sistolice >10 prin acul de puncţie toracică,
mmHg pe durata inspirului urmată de inserarea unui dren
spontan toracic ) -sindromul de
compartiment abdominal
➤ semnul Kussmaul (creşterea
(laparotomie decompresivă )-
presiunii venoase în timpul
tamponada pericardică
insiprului spontan)
(pericardiocenteză )-
trombembolia (tromboliză sau
trombectomie )

ȘOCUL
NEUROGEN
➤Hipotensiune și bradicardie
apărute după leziunea acută a
măduvei spinării cu întreruperea
influxului simpatic
➤ Șoc spinal- pierderea temporară a
activității refleze medulare
apărută după o leziune totală a
măduvei spinării
➤ Etiologia:-traumatisme închise
(accidente)-traumatisme deschise
( arme albe, arme de foc)
FIZIOPATOL TABLOU

OGIE
Compresiune , dilacerare a ➤
CLINIE
Hipotensiune cu tegum
măduvei calde și uscate, posibil
➤ Leziuni medulare hipotermie
secundare - ischimie, ➤ Bradicartie
leziuni arteriale locale,
tromboze intraarteriale
➤ Leziuni mai sus de T1-
blocage întreg SNVS
➤ Pierderea tonusului
simpatic cu accentuarea
➤ Leziuni T1-L3
celui parasimpatic întreruperea parțială a
SNVS
➤ Hipotensiune, bradicartie ➤
TRATAMENT
➤ ABCDE
➤ Repleție volemica
➤ agents α1, β1 adrenergic
➤ Corticoterapie -metilprednisolon 30 mg/kg în prima oră apoi 5,4
mg/kg/h, 23 h
➤ Suport vasopresor- dopamina, dobutamina

S-ar putea să vă placă și