Sunteți pe pagina 1din 1

Test secvenţial

Basmul cult

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:

„- De răpit, nu mă poţi răpi până ce nu-i avea un cal asemene cu acela ce-l are tatăl meu,
pentru că acela are două inimi; dar eu am să-l întreb astă-sară de unde-şi are calul, ca să poţi şi tu să
capeţi unul ca acela. Până atunci însă, pentru ca să nu te afle tată-meu, eu te voi preface într-o floare.
(…) Atunci intră Genarul. (…)

- Tată, întrebă fata, de unde ai calul d-tale, cu care umbli la vânat? (…)
- Departe de-aicea, lângă mare, şede o babă care are şapte iepe. Ea ţine oameni care să i le
păzească un an (cu toate că anul nu e decât de trei zile), şi dacă cineva i le păzeşte bine,
ea-l pune să-şi aleagă drept răsplată un mânz, iar de nu, îl omoară şi-i pune capul într-un
par. Chiar însă dacă păzeşte cineva bine iepele, totuşi, ea-l vicleneşte pe om, căci scoate
inimile din caii toţi şi le pune într-unul singur, încât cel ce-a păzit alege mai întotdeauna
un cal fără inimă, care-i mai rău decât unul de rând… Eşti mulţumită, fata mea?
- Mulţumită, răspunse ea zâmbind.

Totodată însă, Genarul îi aruncă în faţă o batistă roşie, uşoară, mirositoare. Fata se uită în
ochii tatălui său, ca un om care se deşteaptă dintr-un vis, de care nu-şi poate aduce aminte. Ea uitase
tot ce-i spusese tată-său. Însă floarea din fereastră veghea printre frunzele ei ca o stea roşie printre
încreţiturile unui nor.

A doua zi Genarul plecă iarăşi des-dimineaţă la vânătoare. Fata sărută murmurând floarea
roşie şi Făt-Frumos născu ca din nimică înaintea ei.

- Ei, ştii ceva? o întrebă el.


- Nu ştiu nimic, zise ea tristă şi punând dosul palmei pe fruntea ei, am uitat totul.
- Însă eu am auzit tot, zise el. Rămâi cu bine, fata mea; în curând ne vom vedea iar.
(Mihai Eminescu – Făt-Frumos din lacrimă)

1. Extrage din text două cuvinte a căror formă nu mai este conformă cu prevederile DOOM₂ şi
indică forma actuală. 1p
2. Explică rolul virgulei în secvenţa: „Rămâi cu bine, fata mea”. 0,5p
3. Construieşte un enunţ care să conţină o expresie/o locuţiune formată cu substantivul cap. 1p
4. Identifică, în textul dat, două motive literare specifice basmului şi comentează-le
semnificaţia. 1,5p
5. Extrage, din text, trei mărci ale oralităţii (le numeşti şi le exemplifici). 1p
6. Identifică două figuri de stil diferite. 0,5p
7. Numeşte tipul de narator şi perspectiva narativă corespunzătoare. 1p
8. Realizează, în 6-8 rânduri, un portret al Genarului. 1,5p
9. Menţionează două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat. 1p

Din oficiu: 1 punct