Sunteți pe pagina 1din 6

ASEZARILE UMANE

Exista doua categorii de asezari umane :


 Asezari rurale
 Asezari urbane
I .AESZARILE RURALE
-Se clasifica dupa mai multe criterii:
a) Clasificarea dupa structura( modul de aranjare a gospodariilor)
1.a. Sate risipite:
- sunt specifice zonelor montane.
-gospodariile sunt distantate unele de altele, fiind separate de paduri, pasuni si
fanete.
2a.Sate rasfirate:
-sunt specifice zonelor de deal si podis
-gospodariile sunt dispuse de-a lungul drumurilor si vailor

3a.Sate adunate:
-sunt specifice zonelor de campie .
-casele sunt apropiate unele de altele
4a.Sat compact
-sunt specifice zonei din sudul Transilvanei( Sibiu, Brasov) si zonei Banatului
-casele sunt lipite perete de perete
5a.sate lineale( sau sat drum)
- Gosopdariile sunt situate de-a lungul drumului.
- Sunt specifice deltei Dunarii si unor zone de podis( Pod. Barladului)
b.Clasificarea dupa marime( dupa numarul locuitorilor)

1.b.Sate mici:
-sub 500 de locuitori
-sunt specifice zonelor montane.

2b.sate mijlocii:
-au intre 500 si 1500 loc.
-sunt specifice zonelor de deal si podis
3b. sate mari:
-1500-3000 loc.
-specifice zonelor de campie si depresiunilor
4b. Sate foarte mari:
-au peste 3000 loc.
-specifice zonelor de campie si depresiunilor.
c.Clasificarea dupa functii
-principala functie a satelor este functia Agricola
-dupa functia agricola satele pot fi:  sate cerealiere( campie)
 sate pomi-viticole( deal si podis)
sate zootehnice( crestrea animalelor—la
munte)
-satele pot indeplinii si alte functii economice: agro-industriale,
forestiere( exploatarea padurilor), miniere, agro-turistice, piscicole( delta) si
functii mixte.