Sunteți pe pagina 1din 4

Grupa centrală (Carpații Moldo – Transilvani)

I.Poziție geografică :
- în partea centrală a Carpaților Orientali
- Limite : N – Depresiunile Dornelor și Câmpulung Moldovenesc
               S – Valea Oituzului și Pasul Oituz
II.Relief – aspecte specifice :
– altitudinea maximă: vf. Pietrosu 2100m din Munții Călimani (cei mai înalți
munți vulcanici din țară)
– culmile muntoase sunt orientate NV-SE;
– munții vulcanici au conuri și cratere mai bine păstrate decât în grupa nordică
– fâșia de munți cristalini se îngustează spre sud :
- Sunt munți constituiți din roci vulcanice în vest (munții Călimani, Gurghiu,
Harghita), șisturi cristaline în centru (munții Giumalău, Giurgeu, Bistriței) și
roci sedimentare cutate (fliș) în est (munții Stânișoarei, Ceahlău, Tarcăului
etc.).

Subdiviziuni:
Muntii:
a)| în vest munții vulcanici: 
 Călimani (Vf. Pietrosu 2100m ), 
 Gurghiu , 
 Harghita ,unde se afla Masivul Ciomatu (la est de Olt), în
craterul căruia se află lacul vulcanic Sf. Ana( langa Baile
Tusnad).
b) spre est se află Munții Moldovei cu 3 șiruri paralele:

1. șirul central: Munții Ceahlău (Vf. Ocolașu Mare 1907m –vezi foto de mai
jos);exista relief pe conglomerate;relief carstic(Cheile Bicazului)
2. șirul vestic: Munții Hășmașu Mare de unde izvorăsc Bicazul, Mureșul și
Oltul;pe raul Bicaz se afla lacul de baraj natural L.Rosu.
3. șirul estic: Munții Stânișoarei
REPORT THIS AD

 
Depresiuni:
- Depr. Giurgeu (pe cursul superior al Mureșului),
- Depr. Cicului (pe cursul superior al Oltului),
- Depr. Comănești (pe Trotuș).
Lacuri: de baraj natural:  Lacul Roșu pe Valea Bicazului
vulcanic:  L. Sf. Ana în Masivul Ciomatu

de acumulare : L. Izvorul Muntelui pe Bistrița