Sunteți pe pagina 1din 2

Avantaje și dezavantaje pentru

următoarele stiluri de predare:


democratic, autoritar și permisiv.

Sti lul democrati c

Un profesor care utilizează preponderent un astfel de stil:

AVANTAJE DEZAVANTAJE
 implică activ elevii în procesul învățării;  Pot aparea abateri de comportament
 promovează inițiativa elevilor;  Evaluarea fiecarui elev se face mult mai
 încurajează potențialul creativ al acestora; greu, deoarece acestui stil i se
 pune elevii în situația de a experimenta; caracterizeaza lucrul in echipa
 cooperează cu elevii în organizarea situațiilor
de învățare;
 încurajează feed-back-ul și întărirea pozitivă;
 oferă elevilor posibilitatea de decizie cu privire
la organizarea contextului învățării și posibilitățile
de asociere în realizarea sarcinilor.

Un astfel de stil se distinge prin dezvoltarea parteneriatul cu elevii și valorizarea experiențelor, alegerilor
și rezultatelor acestora.

Sti lul autoritar

AVANTAJE DEZAVANTAJE
 dirijează în detaliu toate etapele de realizarea  nu încurajează inițiativele;
activităților de învățare;  nu încurajează feed-back-ul;
 structurează cu atenție timpul de lucru;  menține o anumită distanță față de grupul de
 sancționează atitudinile și rezultatele instruirii elevi;
elevilor;
 decide și impune fiecare sarcină de realizat;

Un astfel de stil se distinge prin controlul exercitat de profesor asupra tuturor aspectelor instruirii și
promovarea relațiilor educaționale preponderant oficiale și formale.

Sti lul permisiv sau laissez-faire


AVANTAJE DEZAVANTAJE
 are o atitudine pasivă, indiferentă în procesul
învățării;
 acceptă deciziile elevilor, comune sau
individuale;
 nu evaluează comportamentele și atitudinile
elevilor;
 are exigențe pedagogice reduse în procesul
didactic;
 nu favorizează obținerea de performanțe în
învățare;
 poate induce apariția situațiilor de indisciplină
în clasa de elevi.

Un astfel de stil se distinge prin plasarea responsabilității învățării la nivelul elevului și manifestarea unei
atitudini de autosuficiență în raport cu propria conduită didactică.