Sunteți pe pagina 1din 3

Dezvoltarea durabilă a localitații Potlogi

LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIȘTE

PROIECT

PENTRU CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

NIVEL 4

CALIFICAREA: TEHNICIAN-ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITAȚII


MEDIULUI

ÎNDRUMĂTOR:

PROF. BARBU IONELA- SILVIA

ELEV:ONETE ANA-MARIA

CLASA a XII-a A

2018
Dezvoltarea durabilă a localitații Potlogi

TEMA:

DEZVOLTAREA DURABILĂ A

LOCALITAȚII POTLOGI,

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Dezvoltarea durabilă a localitații Potlogi

CUPRINS
ARGUMENT..........................................................................................................................pag.1
CAPITOLUL 1 - PREZENTARE GENERALĂ COMUNA POTLOGI
1.1 Scurt istoric.................................................................................................................pag.3
1.2 Plasare geografică, date fizico-geografice și climatice ........................................pag.4-5
1.3 Cadrul natural........................................................................................................pag.5-6

CAPITOLUL 2 - ANALIZA COMUNEI

2.1 Infrastructura.............................................................................................................pag.7

2.2 Infrastructura edilitară…………………………………….........................…..........pag.7

2.3 Activitatea economică………………………………….....…..……………………….pag.8

2.4 Agricultura……………………………….…………………………………...............pag.9

2.5 Telecomunicații…….……………………………………………………..….....…...pag.10

2.6 Cultură şi culte…………..…………………………………………………........….pag.10

2.7 Turism…………………..…………………………………………………......…pag.11-13

CAPITOLUL 3 - ANALIZA S.W.O.T.

3.1 Puncte tari și puncte slabe........................................................................................pag.14

3.2 Plan de dezvoltare durabilă.......................................................................................pag.15

3.3. Palatul Brancovenesc de la Potlogi după reabilitare …………………………..pag.16-17

3.4 Imagini de după terminarea proiectului…………………..…………………...…..pag.18

3.5. Concluzii și opinii personale…………………………………………………..……pag.19

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………..…………pag.20