Sunteți pe pagina 1din 3

Asigurări obligatorii si asigurări facultative

Piața asigurarilor reprezinta, în general, locul unde se întâlnește, în mod


reglementat, cererea cu oferta de asigurări.

Cererea de asigurare este reprezentată de persoanele fizice care doresc să încheie


asigurări într-un anumit moment.

În România, cererea potențial de asigurări este mare, cea efectivă este redusă, din
cauza slabei culturi economice și a lipsei resurselor bănești. Aceasta se
concretizează în contracte de asigurare încheiate.

Oferta de asigurare este reprezentată de produsele societăților specializate


(autorizate să funcționeze și capabile din punct de vedere financiar să desfașoare o
altfel de activitate de asigurare).

Tiuri de asigurări:

Asigurări obligatorii: sunt acelea care se bazează pe principiul obligativității prin


lege.

EX: Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Asigurări facultative: sunt acelea care se încheie din proprie inițiativa de catre
persoanele fizice.

Asigurările obligatorii au rolul de a proteja avuția națională, interesul economic si


social. Asigurarea apare în virtutea legii fără a se cere acordul de voință al celor
care dețin bunurile respective; raporturile dintre asigurat și asigurator, drepturile și
obligațiile lor sunt stabilite prin lege.

Asigurarea obligatorie este fără termen, acționand tot timpul cât există bunul
asigurat. Daca un bun asigurat obligatoriu a fost înlocuit cu un altul, din diferite
motive, asigurarea rămâne valabilă în continuare, deci răspunderea și obligațiile
celor două părți nu sunt limitate de timp.
Exemplul cel mai frecvent de asigurare obligatorie pentru persoane fizice este
asigurarea de Răspundere civila obligatorie(RCA), pentru autoturisme. Aceasta
este o asiguare obligatorie prin lege pentru toți posesorii de autovehicule, care
acoperă orice daună provovată terților în urma unor accidente de circulație (daune
materiale sau vătămări corporale).

Prima pentru RCA are o valoare fixă, în funcție de tipul autovehicului, este
stabilită anual de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și este valabilă pentru
toți asiguratorii.

Asigurările facultative apar in baza contractului de asigurare dintre asigurator și


asigurat. Incheierea asigurării facultative depinde de voința asiguraților, care sunt
singurii care pot decide in legatură cu contractarea asigurării.

Asigurările facultative se încheie pentru riscurile care nu sunt cuprinse în


asigurările obligatorii sau chiar pentru completarea asigurărilor obligatorii în
scopul de a primi o despăgubire sau o sumă asigurată mai mare.

Ce este caracteristic unei asigurări facultative? Care sunt drepturile si obligațiile


asiguratului/asiguratorului? Cum și când se aplică/încetează drepturile/obligațiile?

 Se încheie numai în baza acordului de voință al parților, prin contractul de


asigurare
 Cuprind doar o parte din bunurile aflate în posesia persoanelor
 Suma asigurată nu este stabilă de norme, ci la propunerea asiguratului, iar
limita sa maximă ține cont de valoarea reală a bunului la momentul
încheierii asigurării.
 Sunt mobile, pentru ca oferă condiții de stabilire a asigurării în funție de
interesele și posibilitățile materiale ale asiguratului.
 Permit completarea asigurărilor obligatorii.
 Sunt valabile numai pentru o anumită perioada de timp, stabilită clar in
contractul de asigurare; la expirarea duratei de asigurare, răspunderea
asiguratorului înceteaza, indiferent dacă în această perioadă s-a produs sau
nu riscul asigurat.
 Intră în vigoare numai dupa îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite in
contractul de asigurare
 . Intârzierea plații primelor de asigurare poate duce la rezilierea contractului
de asigurare
 Dacă apar pagube înaintea plății primei de asigurare sau după trecerea
termenului pentru achiatarea primei, asiguratorul nu plăteste despăgubirea

S-ar putea să vă placă și