Sunteți pe pagina 1din 1

Suport care ajută la demonstrarea faptului că

un text dat este pastel

Primele elemente de pastel se întâlnesc în poeziile lui V. Cârlova, I.H.Rădulescu, dar


adevăratul creator al speciei este Vasile Alecsandri în ciclul intitulat Pasteluri.
În literatura română au mai scris pasteluri George Coșbuc, Ion Pillat, Șt.O. Iosif,
Duiliu Zamfirecu.
Opera literară .....de ....este un pastel.
Poezia lirică în care se prezintă, prin intermediul descrierii, sentimente față de natură,
se numește pastel.
Termenul pastel este împrumutat din pictură, unde înseamnă tabloul realizat în
creioane colorate.
Vocea care se exprimă în.......este eul liric, acesta apărând în ipostaza de observator.
El contemplă un peisaj.......și își exprimă direct ideile, sentimentele, reflectând pe /
abordând tema........... Mărcile care dovedesc prezența eului liric sunt......Modul de expunere
utilizat este........
Din punct de vedere structural, versurile.......
La nivel compozițional se observă că... Imaginile artistice .....
Concluzionând, putem afirma că opera litarară... de ....este pastel, pentru că ilustrează
perfect trăsăturile caracteristice ale acestei specii.