Sunteți pe pagina 1din 1

Suport care ajută la demonstrarea faptului că

un text dat este doină populară

În opinia mea opera literară .................................................culeasă de Vasile


Alecsandri este o doină populară.
În primul rând doina este creația lirică populară,pentru că nu i se cunoaşte autorul,ea
fiind adesea publicată de un autor cunoscut, care exprimă sentimente puternice de dor, de
dragoste, de jale etc., în mediul rural și pastoral.
Poezia..................................................................exprimă sentimentul
de .......................................Vocea care se exprimă în poezie este eul liric, acesta exprimă
direct sentimente de..................................................fiind prezent prin folosirea persoanei I
a.....................................................................................................................................................
...........................................................................
Modul de expunere utilizat este...............................natura participând afectiv la crearea
atmosferei şi transmiterea sentimentelor eului liric.Astfel...........................................................
.....................................................................................................................................................
Mediul este conturat de termeni lexicali ce desemnează limbajul popular..................................
.......................................................................................................................................................
Sunt prezente imaginile artistice ..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
În al doilea rând,ca dovezi ale faptului că această operă este creație populară amintim:
caracterul oral,fiind transmisă prin viu grai,muzicalitatea versurilor dată de elementele de
prozodie: măsura versurilor de.............silabe,rima împerecheată,iar titlul poeziei este dat de
primul vers,pentru că operele folclorice nu au titlu.
Concluzionând, putem afirma că opera literară................................................................
este o doină, pentru că ilustrează perfect trăsăturile caracteristice ale acestei specii.