Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: scoalaschitugolesti@yahoo.com
tel/fax: 024856615

Director,
Prof. Cătălina BREBU

G.P.N. VALEA PECHII


Prof.înv.preşcolar,
Bratu Elena Ramona
Comitetul de părinți al grupei:
Preşedinte – Palaghiu Francesca
Membru – Neașcu Ana-Maria
Membru (casier)- Șalariu Alexandra
ARGUMENT:

”ÎMPREUNĂ SĂ LUCRĂM, PE COPII SĂ-I EDUCĂM ”este un proiect de parteneriat


educaţional iniţiat de educatoare din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în
scopul dezvoltării relaţiei dintre grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al
grădiniței cât și al familiei de a colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională
a preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței.
Această colaborare presupune desfăşurarea de activităţi curriculare- activităţi practice, dar şi
extracurriculare - programe artistice şi activități ecologice.

Considerăm că părinţii trebuie stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial


în educaţie şi să înveţe modurile în care îşi educa și susține copiii, de aceea trebuie implicaţi într-
o comunicare permanentă cu grădiniţa, încurajaţi să se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor
activităţi specifice. Activitățile propuse creează părinților oportunitatea de a participa alături de
copii la activitățile specifice grădiniței, de a cunoaște mult mai bine specificul acestor activități
și de a-și observa îndeaproape copilul, modul de reacție și comportament al acestuia în timpul
programului grădiniței.

Scopul:
- dezvoltarea relaţiei dintre G.P.N. Valea Pechii şi
părinţii preşcolarilor;
- prezentarea unor programe artistice cu diferite ocazii.
Obiective:
 strânsa legătură dintre părinţi, copii şi educatoare;
 desfăşurarea unor acţiuni online care să marcheze marile evenimente de peste an.
 organizarea de activități cu participarea online a părinților;
 promovarea cooperării în domeniul educaţional;
 desfășurarea de activități în cadrul programului Școala Altfel;
 îmbunătățirea comunicării grădiniță – familie;

PARTENERI IMPLICAŢI
 Educatoarea,
 Preşcolarii grupei mijlocii,

 Părinţii ,bunicii.

 Elevii clasei a IV-a, învăţătoare,director, educatoarele de la alte


grădiniţe,preşcolari, comunitatea locală

OBLIGAŢII COLATERALE

-            Educatoarea şi părinţii au obligaţia de a participa la activităţile întreprinse ;


-              Părinţii participă online de bună voie la acţiunile desfăşurate la grupă,dar au obligaţia
de a asigura mijloacele necesare pentru preşcolari.
-              Să se implice activ în activităţile desfăşurate şi să se implice în soluţionarea unor
probleme de tip educaţional.
DURATA: Anul şcolar 2020-2021

LOCUL DE DESFĂŞURARE: G.P.N. Valea Pechii, sala de grupă,curtea grădiniţei

RESURSE:
Umane:
 Preşcolarii de la grupa mijlocie;
 Educatoarea  de la grupă;
 Părinţii şi bunicii preşcolarilor;

Materiale:
- cărţi ,pliante, reviste, fişe, calculator , ecusoane,jetoane,etc;

MODALITĂŢI DE REALIZARE

 Şedinţe cu părinţii ;
 Lectorate online pe diverse teme;
 Activităţi desfăşurate online împreună cu părinţii;
 Activităţi online în parteneriat cu şcoala, grădiniţe;
 Sărbătorirea onomastică şi de naştere a copiilor;
 Expoziţii cu lucrările copiilor ;
 Serbările realizate în diferite momente ale anului

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Întâlnirea se va desfăşura online lunar ,pe o perioadă de un an şcolar , moment în care se vor
discuta temele propuse. La finele fiecărei întâlniri, educatoarea anunţă teme pentru luna viitoare ,
pentru a le  da posibilitatea părinţilor de a se pregăti cu materiale şi noutăţi .Se vor distribui
diferite fişe de observaţie,chestionare şi alte modalităţi de evaluare.
CALENDARUL ACŢIUNILOR DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA PE
TOT PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2019-2020

DATA TEMA FORMA DE REALIZARE PARTICPANŢI


”Necesitatea Prima sedinţă cu părinţii; Părinţii
Septembrie parteneriatului grădiniţă ●alegerea comitetului de părinţi,
2020 familie”- cunoaşterea regulamentului Educatoarea
gradiniţei,prezentarea ofertei
educaţionale,necesitatea
achiziţionării de material
didactic.
Părinţii
“Îmi cunosc copilul?” Dezbatere Educatoarea
Octombrie Chestionare
2020
Toamnă harnică,toamnă Confecţionare diverse Preşcolarii
darnică machete,obiecte,lucruri pentru Părinţii
expoziţie-vânzare Educatoarea

Noiembrie “Copilul hiperactiv în Lectorat online cu părinţii: Părinţii


2020 grădiniţă” Educatoarea

Periodic Întâlniri periodice cu familiile Părinţii


Şedinţe cu părinţii”- copiilor la care vor fi dezbătute Educatoarea
periodic probleme ce privesc atât
procesul instructive educative
cât şi gospodărirea resurselor
dar şi alte teme propuse de
părinţi; Părinţii
Copiii
Educatoarea
Confecţionarea podoabelor şi
“Flori dalbe,albe flori” ornamentelor pentru pomul de
Decembrie iarnă Familiile copiilor
2020 Educatoarea
”Îl asteptăm pe Moş Program artistic cu prilejul
Crăciun” Crăciunului la care participă
online familiile copiilor;

Februarie Familiile copiilor


2021 Sedinţe cu părinţii Discuţii online despre teme Educatoarea
propuse pentru programul Alţi parteneri
“Şcoala altfel” implicaţi în proiect

Martie
2021 « Daruri mici din suflet Activităţi comunitare sau de Familiile copiilor
mare » voluntariat de tip Educatoarea
colectă,activităţi gospodăreşti Alţi parteneri
etc, organizate în cadrul implicaţi în proiect
parteneriatelor cu diferite
instituţii şi nu numai.
Părinţii
Martie “Cum să comunicăm Lectorat online şi dezbatere Educatoarea
2021 eficient cu copiii?”

Mărţişorul-simbolul Activitate confecţionare Părinţii


primăverii mărţişoare pentru expoziţie- Educatoarea
vânzare Preşcolari

“La multi ani mămico!” Activitate online pregatită în


cinstea mămicilor
Aprilie
2021 “Iepuraşul de Paşte” Expoziţie cu lucrări ale copiilor
legate de sărbătorile pascale
Părinţii
Educatoarea
Preşcolari
Mai 2021 „Activitate ecologică” Activitate practice Alţi parteneri
gospodarească în curtea implicaţi în proiect
grădiniței
“Evoluţia copilului
meu”

Iunie 2021 Chestionare feedback


“Carnaval, carnaval” Dezbatere Părinţii
Educatoarea
Program artistic online cu
ocazia încheierii anului şcolar

Prof.înv.preşcolar
Bratu Elena Ramona

S-ar putea să vă placă și