Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru- Adunarea şi scăderea 0-1000 Fişă de lucru- Adunarea şi scăderea 0-1000

1. Află suma a 3 numere ştiind că primul este 1. Află suma a 3 numere ştiind că primul este
117, al doilea cu 107 mai mare, iar la treilea 117, al doilea cu 107 mai mare, iar la treilea
cât suma primelor două. cât suma primelor două.

2. Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 452, apoi 2. Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 452, apoi
scad 281 şi obţin 506. scad 281 şi obţin 506.
La ce număr m-am gândit? La ce număr m-am gândit?

Fişă de lucru- Adunarea şi scăderea 0-1000


Fişă de lucru- Adunarea şi scăderea 0-1000
1. Află suma a 3 numere ştiind că primul este
1. Află suma a 3 numere ştiind că primul este 117, al doilea cu 107 mai mare, iar la treilea
117, al doilea cu 107 mai mare, iar la treilea cât suma primelor două.
cât suma primelor două.

2. Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 452, apoi


2. Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 452, apoi scad 281 şi obţin 506.
scad 281 şi obţin 506. La ce număr m-am gândit?
La ce număr m-am gândit?