Sunteți pe pagina 1din 2

Test-XII B

1. Metoda concordanţei poate fi definită astfel: *


a) informaţiile generate de procesele interne de combinare şi utilizare a factorilor
producţiei.
b) cerinţa de bază privind reflectarea obiectivă şi corectă a fenomenului analizat
c) un fenomen economico –financiar poate fi considerat drept cauza altui fenomen
economico – financiar doar dacă, în toate cazurile observate, face parte din
ansamblul de împrejurări care preced fenomenul economico – financiar studiat

2. Sunteti prezent? *
a) Da

3. Din punct de vedere al urmăririi însușirilor esențiale sau al determinărilor


cantitative ale fenomenelor analiza poate fi: *
a) calitativă și cantitativă
b) microeconomică si macroeconomică
c) mezoeconomică
d) mondoeconomică

4. Funcţia de evaluare a potenţialului tehnico-economic al întreprinderii: *


a) se materializează prin cele două laturi ale sale: diagnostic şi respectiv reglare.
b) presupune analiza relaţiilor directe sau indirecte ce se stabilesc cu diferiţi parteneri.
c) reprezintă o cerinţă obiectivă a desfăşurării activităţii în oricare domeniu al vieţii
economico-sociale.

5. Analiza *
a) este acea operaţiune raţională cu ajutorul căreia se poate deduce o concluzie
pornind de la general la particular.
b) reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui
întreg în elementele sale componente, procedând la identificarea factorilor, cauzelor
și condițiilor care le-au generat si respectiv influențat
c) face posibilă cunoaşterea realităţii obiective, în toată complexitatea sa
d) reprezintă acea metodă logică, ce permite stabilirea unei concluzii general valabile
pentru situaţii economice similare celei analizate, mergând pe o filieră de la
particular la general, de la exemple concrete la generalizări.

6. Analiza pe termen lung *


a) se întinde pe o perioadă de 1-3 ani
b) privește o perioada de până la 1 an
c) depășește 1-3 ani

7. Analiza economică se referă la fenomene economice și operează cu: *


a) instrumente specifice domeniului eonomic
b) noțiuni
c) modele
8. Analiza pe termen mediu *
a) utilizează modele de tip statistic sau stocastic
b) operează preponderent cu modele de tip determinist
c) combină modelele de tip determinist cu cele de tip stocastic

9. Analiza post-factum(retrospectivă): *
a) presupune cercetarea rezultatelor întreprinderii potrivit relaţiilor cauzal-funcţionale
b) surprinde prezentul şi trecutul ceea ce impune crearea unei noi categorii –prin
separarea prezentului de trecut.
c) se bazează pe variabile presupuse, incerte.
d) constă în urmărirea modului în care se îndeplinesc o serie de prevederi, sau sunt
contracarate acţiunile factorilor perturbatori.

10. După raportul dintre moemntul în care se efectuează analiza și momentul


desfășurării fenomenului analiza poate fi: *
a) anaiză macroeconomică
b) analiză microeconomica
c) analiză calitativă si cantitativă
d) analiză post-factum, postoperativa sau analiza realizării obiectivelor, analiza
previzională sau prospectivă

!!! Toate subiectele sunt obligatorii. Un punct se acorda din oficiu.

S-ar putea să vă placă și