Sunteți pe pagina 1din 3

emas Consulting

Str. Colonel Gheorghe Costescu, Nr. 3, București, Sector 4


Tel.: +40 21.330.62.00 l Fax: +40 21.331.66.20 l Mobil: +40 722.543.650
E-mail: office@emasconsulting.ro l www.emasconsulting.ro l www.emasconsulting.com

CHESTIONAR
CHESTIONAR APLICANT
APLICANT
pentru identificare soluții de finanțare nerambursabilă
pentru identificare soluții de finanțare nerambursabilă
Denumireorganizație:
Denumire organizație:............................................................................
................................................................................
Adresă: .............................................................. Cod fiscal: ..................

1. În ce domenii sunteți interesat să accesați fonduri europene? Vă rugăm


1. În ce domenii sunteți interesat să accesați fonduri europene? Vă rugăm
bifați una sau mai multe opțiuni:
bifați una sau mai multe opțiuni:
 Cercetare - dezvoltare
 Cercetare - dezvoltare
 Agricultură
 Agricultură
 Turism/Agroturism
 Turism/Agroturism
 Dezvoltare
DezvoltareIMMIMM (ex:
(ex: îmbunătățirea capacităților de
îmbunătățirea capacităților de producție,
producție, credite
credite subvenționate,
subvenționate,
acces pe piețe externe, dezvoltarea de produse și servicii inovatoare etc.)
acces pe piețe externe, dezvoltarea de produse și servicii inovatoare etc.)
 Dezvoltarea mediuluidedeafaceri
 Dezvoltarea mediului afaceri
 IT&C,
 e-comerț,e-aplicații
IT&C, e-comerț, e-aplicații
 Dezvoltarea capacitățilorumane
Dezvoltarea capacităților umane(ex:(ex:integrare
integrareșiși acces
acces pe
pe piața
piața muncii,
muncii, educație
educație și
și
formare profesională)
formare profesională)
 Mobilitate,
 stagiișișiprograme
Mobilitate, stagii programe dede practică
practică în străinătate
în străinătate
 Sport
 Sport
 Activități legatededetineret
Activități legate tineret
 Integrarea categoriilorsociale
Integrarea categoriilor sociale vulnerabile
vulnerabile
 Eficiență energeticăși șienergii
Eficiență energetică energii regenerabile
regenerabile
 Mediu
Mediu
 Activități
Activități culturale
culturale
 Activități
Activități de
departicipare
participarecivică
civică
 Infrastructură socială
 Infrastructură socială(ex: case
(ex: dede
case bătrâni)
bătrâni)
 Sănătate
 Sănătate

 Alte domenii (vă rugăm specificați)
Alte domenii (vă rugăm specificați)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

2.
2. În
În ce
ce calitate
calitateveți
vețiaplica
aplicapentru
pentrufonduri europene?
fonduri europene?

 Firmă
Firmăprivată
privată
 ONG
 ONG
 Unitate de învățământ
 Unitate de învățământ
 Instituție publică
 Instituție publică
 Alta (vă rugăm specificați)
 Alta (vă rugăm specificați)
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................
emas Consulting
Str. Colonel Gheorghe Costescu, Nr. 3, București, Sector 4
Tel.: +40 21.330.62.00 l Fax: +40 21.331.66.20 l Mobil: +40 722.543.650
E-mail: office@emasconsulting.ro l www.emasconsulting.ro l www.emasconsulting.com

3. În cazul în care doriți să aplicați în calitate de firmă privată, vă rugăm


precizați:
CHESTIONAR APLICANT
pentru identificare soluții de finanțare nerambursabilă
 Numărul anilor de activitate: ……………………………………………
 Ați înregistrat
Denumire profit în ultimii
organizație: 3 ani fiscali?  DA  NU
................................................................................
 Sunteți la zi cu plata datoriilor către stat?  DA  NU
 Numărul mediu de salariați din 2013 și 2014: ………………………
1. În ce domenii sunteți interesat să accesați fonduri europene? Vă rugăm
4. Ideea proiectului
bifați una sau mai(scurtă descriere):
multe opțiuni:
 Cercetare - dezvoltare
................................................................................................................................
 Agricultură
................................................................................................................................
 Turism/Agroturism
................................................................................................................................
 Dezvoltare IMM (ex: îmbunătățirea capacităților de producție, credite subvenționate,
................................................................................................................................
acces pe piețe externe, dezvoltarea de produse și servicii inovatoare etc.)
................................................................................................................................
 Dezvoltarea mediului de afaceri
................................................................................................................................
 IT&C, e-comerț, e-aplicații
................................................................................................................................
 Dezvoltarea capacităților umane (ex: integrare și acces pe piața muncii, educație și
................................................................................................................................
formare profesională)
................................................................................................................................
 Mobilitate, stagii și programe de practică în străinătate
................................................................................................................................
 Sport
................................................................................................................................
 Activități legate de tineret
................................................................................................................................
 Integrarea categoriilor sociale vulnerabile
................................................................................................................................
 Eficiență energetică și energii regenerabile
................................................................................................................................
 Mediu
................................................................................................................................
 Activități culturale
................................................................................................................................
 Activități de participare civică
................................................................................................................................
 Infrastructură socială (ex: case de bătrâni)
................................................................................................................................
 Sănătate
................................................................................................................................
 Alte domenii (vă rugăm specificați)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. Care este valoarea estimativă a proiectului pe care doriți să-l demarați?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. În ce calitate veți aplica pentru fonduri europene?
................................................................................................................................
 Firmă privată
................................................................................................................................
 ONG
6. Proiectul se va derula în:
 Unitate de învățământ
 Mediu
 urban
Instituție publică
 Mediu
 Alta (vă rural
rugăm specificați)
.................................................................................................................................
emas Consulting
Str. Colonel Gheorghe Costescu, Nr. 3, București, Sector 4
Tel.: +40 21.330.62.00 l Fax: +40 21.331.66.20 l Mobil: +40 722.543.650
E-mail: office@emasconsulting.ro l www.emasconsulting.ro l www.emasconsulting.com

7. Pentru cele mai multe programe de finanțare administrate direct de la


CHESTIONAR APLICANT
Bruxelles sunt necesari parteneri din străinătate:
pentru identificare soluții de finanțare nerambursabilă
 Aveți deja parteneri în străinătate alături de care ați putea depune o cerere comună
de finanțare?
Denumire  DA  NU
organizație: ................................................................................
 Sunteți dispus să formați un parteneriat cu alte instituții publice și/sau private din
străinătate?  DA  NU
1. În ce domenii sunteți interesat să accesați fonduri europene? Vă rugăm
8. Care
bifați este
una capacitatea dumneavoastră
sau mai multe opțiuni: de co-finanțare a proiectului?
 Între 0 și -10%
Cercetare dezvoltare
 Între
Agricultură
10% și 25%
 Peste
Turism/Agroturism
25%
 Dezvoltare IMM (ex: îmbunătățirea capacităților de producție, credite subvenționate,
9. acces
Vă rugăm
pe piețesăexterne,
prezentați și altedeinformații
dezvoltarea produse și pe care
servicii le considerați
inovatoare etc.) relevante
referitoaremediului
 Dezvoltarea la ideea de proiect.
de afaceri

................................................................................................................................
IT&C, e-comerț, e-aplicații
 Dezvoltarea capacităților umane (ex: integrare și acces pe piața muncii, educație și
................................................................................................................................
formare profesională)
................................................................................................................................
 Mobilitate, stagii și programe de practică în străinătate
................................................................................................................................
 Sport
................................................................................................................................
 Activități legate de tineret
................................................................................................................................
 Integrarea categoriilor sociale vulnerabile
................................................................................................................................
 Eficiență energetică și energii regenerabile
................................................................................................................................
 Mediu

10.Activități
Date de culturale
contact pentru solicitare informații suplimentare legate de proiect:
 Activități de participare civică
Nume și prenume:.................................................................................................
 Infrastructură socială (ex: case de bătrâni)
Funcție:................................................................................................................
 Sănătate
E-mail:.................................................................................................................
 Alte domenii (vă rugăm specificați)
Mobil:.................................................................................................................
................................................................................................................................
Telefon fix:...........................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

După
2. ce calitate
În ce completați chestionarul,
veți vă rugăm
aplica pentru să ni-leuropene?
fonduri trimiteți, scanat, la următoarea adresă
de e-mail: office@emasconsulting.ro
 Firmă privată
 ONG
 Unitate de învățământ
Data:.............................. Completat de către (nume, semnătură):
 Instituție publică
..................................................……………
 Alta (vă rugăm specificați)
.................................................................................................................................