Sunteți pe pagina 1din 12

Arii curriculare: Arte/ Tehnologii

Disciplina: Arte vizuale și abilită ți practice


Curriculum nucleu
Nr. ore pe săptămână : 2 ore
PLANIFICARE ANUALĂ
– Arte vizuale și abilități practice –

Clasa a III-a
(Auxiliar editura Aramis – Arte vizuale și abilități practice, clasa a III-a, Silvia Mîrșan, Dan-Paul Mârșanu)

Nr. Competențe Nr.


Unităţi tematice Conţinuturi vizate Săptămâna Obs.
crt. specifice ore alocat
SEMESTRUL I
1. TOAMNA 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Elemente de limbaj plastic – linia 5x2=10 I-V
• Soare vesel (2 h) 2.2, 2.3 Fuzionare
• Peisaj (2h) Colaj cu materiale din natură
• Zâ na Toamnă (2h) Pictură
• Broscuța Ț estoasă (2h)
• Copacul (2 h)
2. NATURA 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Tangram 4x2=8 VIII-Vacanta
• Floarea (2 h) 2.2, 2.3 Colaj VI-X
• Broscuța (2 h) Origami
• Furnicuța (2 h)
• Melcul (2 h)
3. IARNA 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Tehnică mixtă 8x2=16 XI-XVIII
• Jocuri de iarnă (4h) 2.2, 2.3 Pictură, colaj, culori calde, culori reci
• Case înză pezite(3h) Confecționare de obiecte
• Moș Cră ciun (3 h)
• Omul de ză padă (4h)
• Omul de ză padă 3D (2h)

SEMESTRUL al II-lea

1
4. DECORAȚ IUNI 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Elemente de limbaj plastic – linia, punctul 7x2=14 I-VII
• Motive populare (2 h) 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 Tangram
• Fluturi de noapte (2 h) Decupaj, lipituri, colaj
• Fluturele (2 h)
• Cocoșul (2 h)
• Cocoșul (2 h)
• Mă ști (2 h)
• Figurine (2 h)
5. PRIMĂ VARA 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Decupaj, lipituri, colaj 6x2=12 SX- Scoala Altfel
• Întoarcerea 2.2, 2.3, Tangram
râ ndunelelor (2 h) 2.4, 2.6 Îndoituri VIII-XIV
• Barza (2 h) Încondeiere
• Lalele (2 h) Origami
• Decor pentru Paști (2 h)
• Peștișori (2 h)
• Pești exotici (2 h)
6. LUMEA COPIILOR 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Decupaj, lipituri, colaj 3x2=6 XV-XVII
• Salt cu parașuta(2h) 2.2, 2.3, Culori calde
• A venit vara (2 h) 2.4, 2.6 Kirigami
• Șervețele decorative
(2h)

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


– Arte vizuale și abilități practice –
Clasa a III-a
(Auxiliar editura Aramis – Arte vizuale și abilități practice, clasa a III-a, Silvia Mîrșan, Dan-Paul Mârșanu)

SEMESTRUL I
UNITATEA 1: TOAMNA
Arte vizuale și abilități practice

2
Nr. de ore : 10
Nr. Conținuturi Competențe
Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. • Soare vesel (2 1.1, 1.2, 1.3, - trasare pe linia punctată • Resurse procedurale: Observare
h) 2.1, 2.2, 2.3 - pictură cu pensula și prin amprentare explicația, demonstrația, sistematică
Elemente de - decupare exercițiul, conversația
limbaj plastic – - lipire • Resurse materiale: Evaluare
linia - desen - caiet individuală
Colaj cu - frunze uscate și presate
materiale din - foarfecă
natură - lipici
Pictură - acuarele
- pensulă
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
2. • Peisaj (2 h) 1.1, 1.2, 1.3, - pictură • Resurse procedurale: Observare
Fuzionare 2.1, 2.2, 2.3 pictură , decupare, lipire sistematică
Pictură • Resurse materiale:
- caiet Evaluare
- acuarele individuală
- pensulă
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
3. • Zâ na Toamnă 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
(2 h) 2.1, 2.2, 2.3 - lipire explicația, demonstrația, sistematică
Colaj cu exercițiul, conversația
materiale din • Resurse materiale: Evaluare
natură - caiet individuală
- frunze uscate și presate
- foarfecă
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore

3
4. • Broscuța 1.1, 1.2, 1.3, - pictură • Resurse procedurale: Observare
Ț estoasă (2 h) 2.1, 2.2, 2.3 - decupare explicația, demonstrația, sistematică
Colaj cu - lipire exercițiul, conversația
materiale din • Resurse materiale: Evaluare
natură - caiet individuală
Pictură - jumă tă ți de nucă
- acuarele
- pensulă
- foarfecă
- adeziv
- carton
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
5. • Copacul (2h) 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
Pictură 2.1, 2.2, 2.3 - lipire explicația, demonstrația, sistematică
- pictură exercițiul, conversația
• Resurse materiale: Evaluare
- caiet individuală
- fotografii
- acuarele
- pensulă
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp:2 ore

UNITATEA 2: NATURA
Arte vizuale și abilități practice
Nr. de ore : 8
Nr. Conținuturi Competențe
Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. • Floarea (2 h) 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
Tangram 2.1, 2.2, 2.3 - lipire explicația, demonstrația, sistematică
exercițiul, conversația
• Resurse materiale: Evaluare
- caiet individuală
- foarfecă

4
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
2. • Broscuța (2 h) 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
Colaj 2.1, 2.2, 2.3 - lipire pictură , decupare, lipire sistematică
• Resurse materiale:
- caiet Evaluare
- foarfecă individuală
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
3. • Furnicuța ( h) 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
Colaj 2.1, 2.2, 2.3 - lipire pictură , decupare, lipire sistematică
• Resurse materiale:
- caiet Evaluare
- foarfecă individuală
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
4. • Melcul ( h) 1.1, 1.2, 1.3, - trasarea axei de simetrie • Resurse procedurale: Observare
Origami 2.1, 2.2, 2.3 - decupare explicația, demonstrația, sistematică
- lipire exercițiul, conversația
• Resurse materiale: Evaluare
- caiet individuală
- foarfecă
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore

UNITATEA 3: IARNA

Arte vizuale și abilități practice


Nr. de ore : 16
Nr. Conținuturi Data Competențe Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.

5
crt. – detalieri – specifice
1. • Jocuri de iarnă 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
( 4h) 2.1, 2.2, 2.3 - pictură explicația, demonstrația, sistematică
Tehnică mixtă - lipire exercițiul, conversația
Pictură, colaj, • Resurse materiale: Evaluare
culori reci - caiet – foarfecă - lipici – individuală
acuarele - pensulă
• Forme de organizare:
activitate frontală,independen
• Resurse de timp:4 ore
2. • Case înză pezite 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
(3 h) 2.1, 2.2, 2.3 - pictură explicația, demonstrația, sistematică
Tehnică mixtă - lipire exercițiul, conversația
Pictură, colaj, • Resurse materiale: Evaluare
culori reci - caiet – foarfecă - lipici individuală
- acuarele - pensulă
• Forme de organizare:
activitate frontală,independen
• Resurse de timp: 3 ore
3. • Moș Cră ciun (3 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
h) 2.1, 2.2, 2.3 - lipire explicația, demonstrația, sistematică
Colaj exercițiul, conversația
• Resurse materiale: Evaluare
- caiet individuală
- foarfecă
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 3 ore
4. • Omul de 1.1, 1.2, 1.3, - pictură • Resurse procedurale: Observare
ză padă (4 h) 2.1, 2.2, 2.3 - amprentare explicația, demonstrația, sistematică
Pictură, culori exercițiul, conversația
reci • Resurse materiale: Evaluare
- caiet individuală
- acuarele
- pensulă
- pastă de dinți
• Forme de organizare:

6
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 4 ore
5. • Omul de 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
ză padă 3D (2 h) 2.1, 2.2, 2.3 - lipire explicația, demonstrația, sistematică
Confecționare exercițiul, conversația
de obiecte • Resurse materiale: Evaluare
- caiet individuală
- foarfecă
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore

SEMESTRUL al II-lea
UNITATEA 4: DECORAȚIUNI
Arte vizuale și abilități practice
Nr. de ore : 14
Nr. Conținuturi Competențe
Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. • Motive 1.1, 1.2, 1.3, - trasare • Resurse procedurale: Observare
populare (2 h) 2.1, 2.2, 2.3, - decorare explicația, demonstrația, sistematică
Elemente de 2.4, 2.6 exercițiul, conversația
limbaj plastic – • Resurse materiale: Evaluare
linia, punctul - caiet individuală
- acuarele
- pensulă
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
2. • Fluturi de 1.1, 1.2, 1.3, - pictură • Resurse procedurale: Observare
noapte (2 h) 2.1, 2.2, 2.3, pictură , decupare, lipire sistematică

7
Elemente de 2.4, 2.6 • Resurse materiale:
limbaj plastic – - caiet Evaluare
punctul - acuarele individuală
- pensulă
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
3. • Fluturele (2 h) 1.1, 1.2, 1.3, - pictură • Resurse procedurale: Observare
Elemente de 2.1, 2.2, 2.3, pictură , decupare, lipire sistematică
limbaj plastic – 2.4, 2.6 • Resurse materiale:
linia, punctul - caiet Evaluare
- acuarele individuală
- pensulă
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
4. • Cocoșul (2 h) 1.1, 1.2, 1.3, - pictură • Resurse procedurale: Observare
Elemente de 2.1, 2.2, 2.3, - decupare pictură , decupare, lipire sistematică
limbaj plastic – 2.4, 2.6 - lipire • Resurse materiale:
linia, punctul - caiet Evaluare
Tangram - acuarele individuală
- pensulă
- pă trat Taangram
- lipici
- foarfecă
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
5. • Cocoșul (2h) 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
Tangram 2.1, 2.2, 2.3, - lipire explicația, demonstrația, sistematică
2.4, 2.6 exercițiul, conversația
• Resurse materiale: Evaluare
- caiet individuală
- foarfecă
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore

8
6. • Mă ști (2 h) 1.1, 1.2, 1.3, - pictură • Resurse procedurale: Observare
Elemente de 2.1, 2.2, 2.3, - lipire explicația, demonstrația, sistematică
limbaj plastic – 2.4, 2.6 exercițiul, conversația
linia, punctul • Resurse materiale: Evaluare
Decupaj, - caiet individuală
lipituri, colaj - fire de lâ nă
- acuarele
- pensulă
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
7. • Figurine (2 h) 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
Elemente de 2.1, 2.2, 2.3, - lipire explicația, demonstrația, sistematică
limbaj plastic – 2.4, 2.6 exercițiul, conversația
linia, punctul • Resurse materiale: Evaluare
Decupaj, - caiet individuală
lipituri, colaj - foarfecă
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore

UNITATEA 5: PRIMĂVARA
Arte vizuale și abilități practice
Nr. de ore : 12
Nr. Conținuturi Competențe
Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. • Întoarcerea 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
râ ndunelelor (2 2.1, 2.2, 2.3, - lipire explicația, demonstrația, sistematică
h) 2.4, 2.6 - pictură exercițiul, conversația
Decupaj, • Resurse materiale: Evaluare
lipituri, colaj - caiet individuală
- acuarele
- pensulă
- foarfecă
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă

9
• Resurse de timp2 ore
2. • Barza (2 h) 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
Tangram 2.1, 2.2, 2.3, - lipire decupare, lipire sistematică
2.4, 2.6 • Resurse materiale:
- caiet Evaluare
- foarfecă individuală
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
3. • Lalele (2 h) 1.1, 1.2, 1.3, - îndoire • Resurse procedurale: Observare
Îndoituri 2.1, 2.2, 2.3, explicația, demonstrația, sistematică
2.4, 2.6 exercițiul, conversația
• Resurse materiale: Evaluare
- caiet individuală
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
4. • Decor pentru 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
Paști (2 h) 2.1, 2.2, 2.3, - îndoire explicația, demonstrația, sistematică
Încondeiere 2.4, 2.6 - lipire exercițiul, conversația
• Resurse materiale: Evaluare
- caiet individuală
- foarfecă
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
5. • Peștișori (2 h) 1.1, 1.2, 1.3, - îndoire • Resurse procedurale: Observare
Origami 2.1, 2.2, 2.3, - lipire explicația, demonstrația, sistematică
2.4, 2.6 exercițiul, conversația
• Resurse materiale: Evaluare
- caiet individuală
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
6. • Pești exotici 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare

10
(2h) 2.1, 2.2, 2.3, - lipire explicația, demonstrația, sistematică
Decupaj, 2.4, 2.6 - colorare exercițiul, conversația
lipituri, colaj • Resurse materiale: Evaluare
- caiet individuală
- acuarele
- pensulă
- foarfecă
- lipici
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore

UNITATEA 7: LUMEA COPIILOR


Arte vizuale și abilități practice
Nr. de ore : 6
Nr. Conținuturi Competențe
Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. • Salt cu 1.1, 1.2, 1.3, - pictură • Resurse procedurale: Observare
parașuta (2 h) 2.1, 2.2, 2.3, - decupare explicația, demonstrația, sistematică
Decupaj, 2.4, 2.6 - lipire exercițiul, conversația
lipituri, colaj • Resurse materiale: Evaluare
- caiet - foarfecă individuală
- lipici – acuarele - pensulă
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
2. • A venit vara 1.1, 1.2, 1.3, - pictură • Resurse procedurale: Observare
(2h) 2.1, 2.2, 2.3, - decupare explicația, demonstrația, sistematică
Decupaj, 2.4, 2.6 - lipire exercițiul, conversația
lipituri, colaj • Resurse materiale: Evaluare
Culori calde - caiet – foarfecă - lipici individuală
- acuarele - pensulă
• Forme de organizare:
activitate frontală, independentă
• Resurse de timp: 2 ore
3. • Ș ervețele 1.1, 1.2, 1.3, - decupare • Resurse procedurale: Observare
decorative (2 h) 2.1, 2.2, 2.3, - îndoire pictură , decupare, lipire sistematică
Kirigami 2.4, 2.6 • Resurse materiale:

11
- caiet - foarfecă Evaluare
• Forme de organizare: individuală
activitate frontală, independe
• Resurse de timp: 2 ore

12