Sunteți pe pagina 1din 36

Denumirea

Adresa juridică
societăţii pe acţiuni

1 2 3

1 LUSMECON S.A. mun. Chişinău, str. Uzinelor, 205/1

2 PIELART S.A. mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10

3 TUTUN - CTC S.A. mun. Chişinău, str. Ismail, 116


4 TIREX PETROL S.A. mun.Chişinău, str. Columna, 90

5 DAAC HERMES S.A. mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10

6 VIORICA-COSMETIC S.A. mun. Chişinău , str. Mesager, 1

7 AEROPORT HANDLING S.A. mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/3

8 FLOARE-CARPET S.A. mun. Chişinău, str. Grădina Botanica, 15

9 ORHEI-VIT S.A. mun. Chişinău, str. Mesager, 16

10 CARMEZ S.A. mun. Chişinău, şos. Munceşti, 121

11 MOLDTELECOM S.A. mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10

12 ZORILE S.A. mun. Chişinău, str.Calea Ieşilor, 8

13 BUCURIA S.A. mun. Chişinău, str. Columna, 162

14 PLOVDIV S.A. mun. Chișinău, bd. Moscova, 6

15 LAFARGE CIMENT S.A. or. Rezina, str. Viitorului, 1


16 MOLDOVAGAZ S.A. mun. Chişinău, str. Albişoara, 38

17 GEMENI S.A. mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare si Sfint, 136

18 STEJAUR S.A. mun. Chișinău, str. Maria Drăgan, 11/1

19 AEROPORT CATERING S.A. mun. Chișinău, bd. Dacia, 80/3

20 IONEL S.A. mun. Chișinău, str.Bulgară,47


21 UNIC S.A. mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 8

22 S.A."MOLDPRESA" mun.Chișinău, or.Durlești, str.Ștefan Vodă, 3

23 FRANZELUȚA S.A. mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30

24 JLC S.A. or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 90


25 LACTIS S.A. or. Rîşcani, str. Komarov, 73
26 AVICOLA S.A. r-nul Rîşcani, s. Corlăteni
27 NORD-ZAHĂR S.A. or. Briceni, str. Uzinelor, 30
28 INCOMLAC S.A. mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 180

29 SUDZUCKER MOLDOVA S.A. or. Drochia, str. 27 August, 1


30 NORDTUTUN S.A. r-nul Edineţ, or. Cupcini, str. Chişinăului, 37
Registratorul
IDNO ISIN CAEM Tipul de activitate
independent

4 5 6 7 8
MD14LUSM1 45200
1002600050842 002 Construcţie Depozitarul Central S.A.
MD14PIEL10 K70200
1002600027000 01 Servicii de Construcții Registrator-Centru S.A.

MD14TCTC1
1002600005141 007 16000 Industria tutunului Registru-Corect S.A.
MD14TIRP10
1003600008275 08 50500 Import Registru SA
MD14DACH1
### 001 6414 Comerţ Registrator-Centru S.A.
MD14VITM1
### 005 D24520 Industrie Registrator-Centru S.A.

MD14HOPE1
1002600010480 004 63010 Deservire la sol Registrul-Garant SA

MD14CARP1
1003600088549 005 17510 Fabricarea de covoare Registru-Corect S.A.

MD14VITE10
1003606004176 05 D15320 Industria prelucrătoare Soliditate SA
MD14RMEZ1
1003600002136 007 D15111 Industrie Compania Registru S.A.
MD14MTEL1
1002600048836 001 7124 Comunicaţii Registrul-Garant S.A.
MD14ZORI10
1002600001349 01 D19300 Fabricarea încălţăminte Registr- Garant S.A.
MD14BUCU1 Fabricarea produselor de
1002600023736 002 15840 cofetărie Registrator Centru S.A.
MD14PLOV1
1003600011381 002 K70200 Arenda Registru S.A.
MD14CEMT1 Industria materialelor de
1003606006217 002 26510 construcţie Registrator-Centru S.A.
MD14MOLG1 Furnizarea gazelor naturale prin
1003600005148 004 E40220 conducte "Soliditate" S.A.

MD14GEMN1
1002600029473 004 70200 servicii de locațiune Grupa-Financiara S.A.

MD14ASTEJ1
1003600090843 009 D36140 producerea mobilei REGISTRU S.A.

MD14CARO2
1002600010457 004 H 55400 Aliment la bordul aeronavei S.A."Registru-F"

MD14NELI10
1003600082352 03 D18220 Producere S.A."Grupa Financiară"
MD14UNIC10
1002600026999 04 52110 Comerț S.A. "Grupa Financiară"
MD14PRES10
### 03 G52470 Comerț S.A. "Soliditate"

MD14FRAN1 Fabricarea pîinii și a produselor


1002600004030 004 15810 de pateserie proaspete Registru

MD14JLCI10
### 01 15510 Fabricarea produselor lactate Registru-Ind
MD14LACT1
1003602151429 007
MD14AVCO1 D15510 Industria lactate Grupa-Financiară S.A.
1003602017918 000 A01243 Avicultura Registru S.A.
MD14ZABR1
1003604005353 004 18111 Zahăr Soliditate S.A.
MD14COML1
1002602006326 008 15201 Industria prelucrătoare Registru-Ind S.A.
MD14ROZA1
1002600008706 009 15830 Industrie Registru-Corect S.A.
MD14NOTU1
1003604002307 007 16003 Prelucrătoare Comitent S.A.
Dividende
Numărul calculate şi Active materiale
Compania de Valoarea Numărul Active nemateriale
valorilor Capitalul social îndreptate spre pe termen lung
audit nominală acţionarilor (r.030)
mobiliare plată în 2013 p- (r.090)
u anul 2012

9 10 11 12 13 14 15 16
AUDIT-98 261,164 50 943
S.R.L. 13,058,200 1,500,000 38,810 41,396,820
AC-AUDIT 1,194,432 40 2,568
S.R.L. 47,777,280 0 245,548 84,604,991

AUDIT-
CONCRET
GRAND
S.R.L. 5,591,020 20 111,820,400 614 22,489,789 348,608 142,999,620
TORNTON
AUDIT S.R.L. 18,579,712 6 111,478,272 5,497 0 477,303 269,154,195
AC-AUDIT
S.R.L. 507,528 20 10,150,560 240 0 230,589 76,361,681
AC-AUDIT
S.R.L. 1,774,987 11 19,524,857 535 0 668,148 32,071,829

AUDIT-
CONCRET
S.R.L. 204,500 10 2,045,000 1 1,660,540 14,564 9,168,639

Audit-
Complex
S.R.L. 6,086,209 10 60,862,090 8,858 137,731 184,867 147,009,282

MOLDAUDIT
ING S.R.L. 2,016,069 15 30,241,035 1,304 0 277,727 177,139,555
Unserv Audit
SRL 2,160,905 10 21,609,050 2,769 0 178,366 80,627,721
Moldauditing
SRL 98,419,395 10 984,193,950 1 56,349,310 257,744,694 4,549,990,362
Audit Sedan
SRL 5,549,071 18 99,883,278 5,600 0 451,128 140,188,401
Audit Afirm
SRL 1,646,396 10 16,463,960 4,172 609,166 1,793,647 81,929,886
Financiar
Audit SRL 1,486,876 1 1,486,876 1,334 0 9,586 8,210,091

PriceWaterHo
Ernst & Young 14,833,509 30 445,005,270 1,377 0 3,775,320 663,339,120
useCoopers
Audit SRL 13,329,080 100 1,332,908,000 1,667 0 825,143 160,440,146

Audit Concret
SRL 11,712,493 2 23,424,986 491 39,491,330 8,287 11,930,781

Audit
Complex SRL 134,754 fără val. nom. 16,514,400 1,796 0 27,098 29,817,676

S.R.L. "Audit-
Concret" 39000 150 5850000 1 661892 4544 4672172

S.R.L. "Audit
- Complex" 9645588 2 19291176 10975 0 384415 36757716
S.R.L.
"Moldauditing
" 79782 115 9174930 627 3642701 30692 46136150
S.R.L."Sovirin
a-Audit" 174195 24 4580640 112 7065129 22223906 51341361

GSA-AUDIT
SRL 1,779,826 20 37,450,040 1,699 0 1,695,674 246,905,041

DIVERS
AUDIT-
AUDIT SRL 692,149 56 38,760,344 2,746 0 309,824 104,073,051
COMPLEX
S.R.L.
LEUAUDITFI 638,000 10 6,380,000 201 0 0 7,506,147
N S.R.L. 566,906 10 5,669,060 117 0 0 21,271,312
6,876,141 10 68,761,410 37,320 0 0 133,097,521
DIVERS
AUDIT S.R.L. 644,045 50 32,202,250 315 0 0 70,063,627

10,916,660 10 109,166,600 6,884 30,978,189 981,833 253,187,241


OXTEL-
AUDIT S.R.L. 1,687,929 18 30,382,722 134 0 0 31,480,407
Active totale
(formulă de
Active Stocuri de
Alte active pe Creanţe pe Investiţii pe Alte active control
financiare pe mărfuri şi Mijloace
termen lung termen scurt termen scurt curente 15+16+17+18
termen lung materiale băneşti (r.440)
(r.170) (r.350) (r.390) (r.450) +19
(r.160) (r.250)
+20+21+22+2
3= r.470)

17 18 19 20 21 22 23 24

342,580 0 43,421,685 17,669,192 0 4,274,256 945,683 108,089,026

67,530,443 0 1,657,913 14,586,372 1,034,263 992,971 104,550 170,757,051

3,275,184 0 201,369,949 65,250,678 0 1,672,400 229,090 415,145,529


305,877 0 96,403,662 55,888,583 0 13,988,555 932,224 437,150,399

55,468,690 1,424,000 3,964,787 15,130,354 0 2,462,606 562,999 155,605,706

60,000 0 14,634,225 2,171,757 0 759,543 504,216 50,869,718

0 0 1,573,171 7,197,345 0 454,710 468,306 18,876,735

34,900 70,770 27,017,580 15,958,161 0 18,587 35,388 190,329,535

38,595,564 1,758,173 142,341,855 59,428,368 7,824,573 1,603,666 992,282 429,961,763

31,320 18,992 6,737,103 25,015,610 0 1,565,286 143,023 114,317,421

2,052,675 1,647,620 89,184,923 296,380,245 10,725,392 8,573,471 213,379,144 5,429,678,526

6,325,405 0 42,668,455 7,662,716 37,523,325 7,812,972 321,063 242,953,465

668,330 6,750 138,662,355 58,474,312 0 26,668,537 823,269 309,027,086

0 0 76,527 3,416,788 0 1,178,586 69,490 12,961,068

232,297,706 13,791,635 139,610,896 21,114,957 14,642 62,522,012 1,068,458 1,137,534,746


4,727,369,881 3,629,194 75,237,319 5,144,493,180 15,610,729 35,301,211 333,372 ###

0 0 263,750 4,642,940 0 38,864,667 14,571 55,724,996

728,928 5,627 4,677,594 2,179,533 0 1,731,371 263,805 39,431,632

540 28277 984502 1799265 2000 294620 106494 7892414

289700 0 17562265 4767532 4400000 16859901 149516 81171045


302058 12272 32481320 2272459 17000000 5837347 10316 104082614

44908099 0 34256872 15175566 0 4146257 182586 172234647

1,632,005 0 66,315,303 34,988,300 0 12,158,386 936,135 364,630,844

239,676,688 34,627 38,061,650 299,639,850 9,286,050 1,510,402 474,099 693,066,241


641,350 0 32,456,363 3,606,204 2,668,418 2,902,375 11,461 49,792,318
0 0 13,990,938 5,453,876 4,325 624,081 2,093,944 43,438,476
4,250 0 4,084,036 1,633,335 0 747 0 138,819,889
282,357,895 0 23,676,827 58,175,919 755,624 695,248 470,361 436,195,501

90,158,537 41,595 706,150,318 214,585,362 59,821,880 13,179,984 2,717,306 1,340,824,056


1,300 0 16,786 50,754 0 10,511 1,306 31,561,064
Total capital
Rezerve
statutar şi
totale
Capital Capital suplimentar Rezerve Rezerve
Capitalul Capital Alte rezerve (formulă de
suplimentar nevărsat (formulă de stabilite de prevăzute de
statutar (r.480) retras (r.510) (r.550) control
(r.490) (r.500) control legislaţie (r.530) statut (r.540)
30+31+32
25+26+27+28
=r.560)
= r.520)

25 26 27 28 29 30 31 32 33

13,058,231 0 0 0 13,058,231 2,043,827 10,521,812 0 12,565,639

47,777,280 -1,226,988 0 -12,246 46,538,046 3,603,819 0 43,045,497 46,649,316

111,820,414 0 0 0 111,820,414 17,560,003 198,620,114 13,796,643 229,976,760


111,478,272 0 0 0 111,478,272 11,147,827 27,268,487 40,562,491 78,978,805

10,150,560 76,740 0 -24,581 10,202,719 1,604,827 2,213,377 72,117,205 75,935,409

19,524,857 0 0 0 19,524,857 226,069 0 14,376,552 14,602,621

2,045,000 0 0 0 2,045,000 306,750 0 10,465,280 10,772,030

60,862,090 0 0 0 60,862,090 1,085,764 0 34,032,218 35,117,982

30,241,035 0 0 0 30,241,035 9,072,311 36,755,129 58,052,387 103,879,827

21,609,050 2,271,648 0 -1,599,040 22,281,658 2,129,342 29,720,649 48,725,059 80,575,050

984,193,950 0 0 0 984,193,950 0 3,165,971,953 0 3,165,971,953

99,883,278 0 0 0 99,883,278 2,081,537 27,518,497 56,892 29,656,926

16,463,960 0 0 0 16,463,960 1,875,592 10,903,551 128,734,791 141,513,934

1,486,876 0 0 0 1,486,876 0 0 0 0

445,005,270 -977,134 0 0 444,028,136 0 44,500,527 201,324,327 245,824,854


1,332,908,000 97,744,631 0 -235,700 1,430,416,931 0 0 0 0

23,424,986 0 0 0 23,424,986 4,163,187 0 2,574,971 6,738,158

16,514,400 0 0 0 16,514,400 324,388 9,535,999 4,791,585 14,651,972

5850000 0 0 0 5850000 0 727880 1189554 1917434

19291176 -7905581 0 0 11385595 2467224 0 17779998 20247222


9174930 0 0 0 9174930 1381379 18807609 32052785 52241773

4580640 0 0 0 4580640 1374192 83313813 887847 85575852

37,450,040 0 0 0 37,450,040 5,617,506 195,466,175 6,872,586 207,956,267

38,760,312 26,815,759 0 -221 65,575,850 7,221,304 70,212,246 13,712,664 91,146,214


6,380,000 0 0 0 6,380,000 0 5,084,832 1,789,009 6,873,841
5,669,060 0 0 0 5,669,060 505,554 1,107,613 19,610,665 21,223,832
68,761,410 0 0 0 68,761,410 0 0 83,498,020 83,498,020
32,202,250 0 0 0 32,202,250 3,431,482 30,607,566 1,542,590 35,581,638

109,166,600 19,142,855 0 - 9,262,500 119,046,955 26,140,619 3,810,310 24,092,446 54,043,375


30,382,722 0 0 0 30,382,722 0 8,428 0 8,428
Total profit
Profitul
nerepartizat Total capital
Corectarea nerepartizat Profitul Diferenţe din Capital
Profit (pierdere propriu
rezultatelor (pierderea utilizat al reevaluarea secundar
net (pierderea) neacoperită) Subvenţii (formulă de
perioadelor neacoperită) a anilor de activelor pe (formulă de
al perioadei de (formulă de (r.630) control
precedente anilor gestiune termen lung control
gestiune (r.590) control 29+33+38+41
(r.570) precedenţi (r.600) (r.620) 39+40= r.640)
34+35+36+37 = r.650)
(r.580)
= r.610)

34 35 36 37 38 39 40 41 42

0 4,033,583 13,083,120 0 17,116,703 0 0 0 42,740,573

-14,970 0 8,414,925 0 8,399,955 2,446,135 0 2,446,135 104,033,452

-501,748 0 11,253,920 -466,363 10,285,809 5,512,110 0 5,512,110 357,595,093


-312,238 0 23,212,519 0 22,900,281 24,239,000 0 24,239,000 237,596,358

-61,177 0 7,670,989 0 7,609,812 406,950 0 406,950 94,154,890

-397,128 -313,822 22,652 0 -688,298 0 0 0 33,439,180

-129,659 0 2,801,818 -122,927 2,549,232 0 0 0 15,366,262

-26,025 -94,643 2,209,786 0 2,089,118 76,726,757 0 76,726,757 174,795,947

-1,223,211 0 16,278,379 0 15,055,168 52,154,133 0 52,154,133 201,330,163

158,067 -60,227,208 -4,285,587 0 -64,354,728 -7,034,215 0 -7,034,215 31,467,765

-5,232,466 0 64,934,518 0 59,702,052 31,284,150 0 31,284,150 4,241,152,105

-901,236 0 1,199,988 0 298,752 84,626,972 0 84,626,972 214,465,928

-31,411 79,231,750 18,652,728 0 97,853,067 -5,336,626 0 -5,336,626 250,494,335

0 8,913,628 338,157 0 9,251,785 1,665,391 0 1,665,391 12,404,052

0 295,029,097 189,364,005 0 484,393,102 -184,709,481 0 -184,709,481 989,536,611


-154,405 -2,112,927,355 -627,827,027 0 -2,740,908,787 3,364,692,440 0 3,364,692,440 2,054,200,584

271,850 0 39,219,480 -22,195,738 17,295,592 0 0 0 47,458,736

-1,478 912,775 -355,514 0 555,783 87 0 87 31,722,242

0 402362 -3723599 0 -3321237 0 0 0 4446197

0 34622736 4773980 0 39396716 0 0 0 71029533


0 0 7076868 0 7076868 0 0 0 68493571

32881 955803 21893595 0 22882279 0 0 0 113038771

-73,931 0 11,046,959 0 10,973,028 155,355 0 155,355 256,534,690

15,096 19,860,394 19,415,016 0 39,290,506 17,887,968 0 17,887,968 213,900,538


0 0 49,360 0 49,360 0 0 0 13,303,201
0 0 5,646 0 5,646 0 0 0 26,898,538
- 1,560 - 19,795,310 - 38,357 0 -19,835,227 0 0 0 132,424,203
0 134,445,573 35,331,439 0 169,777,012 0 0 0 237,560,900

- 561,423 528,752,654 - 4,935,906 0 523,255,325 0 0 0 696,345,655


0 - 3,900,819 - 397,362 0 -4,298,181 0 0 0 26,092,969
Total pasiv
Creanţe pe Datorii faţă
Datorii Datorii pe Datorii Datorii Datorii pe (formulă de Datorii
termen scurt de fondatori
financiare pe termen lung financiare pe comerciale pe termen scurt control privind
privind şi alţi
termen lung calculate termen scurt termen scurt calculate 42+43+44+45 decontările cu
decontările cu participanţi
(r.690) (r.760) (r.820) (r.860) (r.960) +46+47 = buget (r. 900)
bugetul (r. 300) (r.930)
r.980)

43 44 45 46 47 48 49 50 51

25,425,419 30,312 4,546,000 26,549,190 8,797,532 108,089,026 707,044 820,504 264,185

61,269,000 2,263,534 0 2,502,240 688,825 170,757,051 612,259 425,333 0

22,620,001 0 1,296,901 17,924,024 15,709,510 415,145,529 72,716 8,865,550 758,860


0 786 52,450,777 135,849,803 11,252,675 437,150,399 8,891,651 1,313,852 428,130

47,314,220 0 0 12,510,003 1,626,593 155,605,706 639,358 719,708 4,083

12,603,141 0 0 3,852,232 975,165 50,869,718 652,336 10,175 1,065

0 0 287,515 249,165 2,973,793 18,876,735 46,337 267,016 0

6,000,000 262,381 82,483 6,426,357 2,762,367 190,329,535 3,557 296,146 42,569

133,465,655 8,278,544 10,825,956 67,410,684 8,650,761 429,961,763 6,353,232 37,028 0

47,939,381 745,379 20,710,010 11,219,618 2,235,268 114,317,421 139,168 69,971 0

336,415,115 0 272,462,184 490,055,125 89,593,997 5,429,678,526 11,904,636 17,452,176 0

11,736,743 0 6,738,494 5,820,991 4,191,309 242,953,465 756,548 222,428 0

0 0 0 34,455,945 24,076,806 309,027,086 220,520 5,585,675 135,229

0 108,387 0 11,906 436,723 12,961,068 316,374 0 0

0 3,568,330 0 44,241,332 100,188,473 1,137,534,746 674,033 7,079,886 605,691


0 0 4,711,895 5,879,960,392 2,224,367,304 ### 121,477,940 521,136 0

0 0 0 4,597,027 3,669,233 55,724,996 4,243,269 809,624 2,722,987

2,937,745 0 244,100 2,877,782 1,649,763 39,431,632 99,091 245,560 0

0 397627 0 995079 2053511 7892414 321707 92512 0

2672994 0 0 2635713 4832805 81171045 0 713931 124612


0 0 0 32915133 2673910 104082614 54131 811287 202269

20266062 2276327 83508 28940600 7629379 172234647 842001 148280 253984

42,720,083 5,359,590 0 45,595,806 14,420,675 364,630,844 1,774,128 2,130,206 186,651

120,019,668 82,456 49,265,825 269,449,829 40,347,925 693,066,241 7,481,081 2,994,651 0


0 0 3,900,000 30,965,139 1,623,978 49,792,318 484 700,015 0
3,474,060 301,288 2,570,000 9,568,694 625,896 43,438,476 1,246,701 4,107 0
0 0 0 4,919,570 1,476,116 138,819,889 0 36,715 0
78,698,000 0 41,306,932 33,715,945 44,913,724 436,195,501 54,214 5,268,018 92,357

500,014,454 2,830,578 10,901,265 93,973,982 36,758,122 1,340,824,056 114,501,692 447,631 4,409,634


0 0 4,931,834 31,382 504,879 31,561,064 38,283 1,309 504,879
Rezultatul din
Cheltuieli
Venituri din Costul Alte venituri Cheltuieli Alte cheltuieli activitatea
Profitul brut generale şi
vînzări vînzărilor operaţionale comerciale operaţionale operaţională:pro
administrative
fit(pierdere)

52 53 54 55 56 57 58 59

140,834,268 106,010,260 34,824,008 5,620,581 99,797 9,681,750 15,523,761 15,139,281

27,425,388 7,030,865 20,394,523 248,899 940,918 7,797,708 2,155,425 9,749,371

311,454,357 244,499,615 66,954,743 2,840,117 15,542,145 29,695,177 11,360,384 13,197,152


1,734,991,919 1,556,506,930 178,484,989 6,627,770 105,153,570 23,575,960 15,372,971 41,010,258

105,753,484 80,648,987 25,104,497 31,700,024 8,274,136 30,270,280 3,820,238 14,439,867

20,397,451 14,919,592 5,477,859 4,231,020 3,163,557 6,405,806 138,062 1,454

37,764,161 29,550,767 8,213,394 583,831 30,779 5,216,883 244,606 3,304,957

54,701,894 42,701,589 12,000,305 861,227 4,238,691 6,757,658 1,853,413 11,770

326,600,662 230,079,067 96,521,595 9,568,172 28,529,861 25,831,903 20,587,122 31,140,881

107,765,714 92,455,559 15,310,155 27,554,939 22,606,207 8,758,825 23,386,334 -11,886,272

2,169,966,975 1,781,261,296 388,705,679 53,168,666 176,622,018 92,152,252 71,003,410 102,096,665

72,971,513 48,863,418 24,108,095 3,017,878 5,611,602 16,382,983 8,097,021 -2,965,633

457,965,403 397,765,451 60,199,952 8,015,365 15,023,751 24,866,326 7,656,624 20,668,616

4,007,837 264,223 3,743,614 955 0 3,321,060 5,000 418,509

831,873,027 530,359,824 301,513,203 309,740 9,363,187 31,327,023 19,644,917 241,487,816


5,589,911,636 5,321,981,813 237,929,823 13,217,781 254,876,425 59,677,620 2,298,122 -65,704,563

48,895,955 8,865,478 40,030,477 311,936 0 1,464,510 1,571 38,876,332

12,802,191 9,512,550 3,289,641 145,034 842,083 1,512,358 1,270,310 -190,076

26409206 10137680 16271526 86377 9131075 6173859 4758755 -3705786

68401793 48418396 19983397 3099680 3674951 13312953 1690601 4404572


72066818 54194559 17872259 25337740 18792875 16556953 1856955 6003216

224997240 164684481 60312759 24924577 27055304 27301206 5121630 25759196

593,532,965 509,776,942 83,756,023 46,735,408 56,283,659 35,742,439 26,259,800 12,205,533

827,057,806 683,837,479 143,220,327 14,261,598 79,275,171 34,823,708 22,427,023 20,956,023


126,912,495 108,975,380 17,937,115 627,386 15,687,175 1,948,582 763,729 165,015
38,537,947 33,382,022 5,155,925 3,133,214 2,394,030 2,117,384 4,331,863 - 554,138
0 0 0 1,098,407 0 924,637 162,087 11,683
564,105,172 426,088,968 138,016,204 3,786,625 63,226,357 23,210,967 16,546,630 38,818,875

959,272,740 822,153,015 137,119,725 24,476,687 83,804,174 38,754,427 25,146,496 13,891,315


0 0 0 0 0 397,362 0 - 397,362
Rezultatul din Profitul Cheltuieli
Rezultatul din Rezultatul din Rezultatul
activitatea (pierderea) (economii)
activitatea de activitatea excepţional: Profit net
economico- perioadei de privind
investiţii:prof financiară:profit profit (pierdere netă)
financiară: gestiune pînă la impozitul pe
it(pierdere) (pierdere) (pierdere)
profit (pierdere) impozitare venit

60 61 62 63 64 65 66

340,772 -1,012,931 14,467,122 0 14,467,122 1,384,002 13,083,120

-111,601 102 9,637,872 0 9,637,872 1,222,947 8,414,925

2,170,934 1,701,423 1,366,663 0 1,366,663 2,412,743 11,253,920


-1,701,732 -11,426,935 27,881,591 0 27,881,591 4,669,072 23,212,519

313,627 -6,008,774 8,744,720 0 8,744,720 1,073,731 7,670,989

72,292 -51,094 22,652 0 22,652 0 22,652

-32,715 113,302 3,385,544 0 3,385,544 583,726 2,801,818

955,319 1,432,271 2,399,360 0 2,399,360 189,574 2,209,786

920,722 -16,955,626 15,105,977 0 15,105,977 -1,172,402 16,278,379

14,441,305 -6,840,620 -4,285,587 0 -4,285,587 0 -4,285,587

4,442,057 -29,345,600 77,193,122 0 77,193,122 12,258,604 64,934,518

4,380,820 -64,877 1,350,310 0 1,350,310 150,322 1,199,988

23,927 1,099,665 21,792,208 0 21,792,208 3,139,480 18,652,728

1 0 418,510 0 418,510 80,353 338,157

-11,389,688 -12,085,066 218,013,062 0 218,013,062 28,649,057 189,364,005


12,953 -562,174,967 -627,866,577 17,855 -627,848,692 -21,665 -627,827,027

4,845,850 884,911 44,607,093 0 44,607,093 5,387,613 39,219,480

0 -165,438 -355,514 0 -355,514 0 -355,514

-7556 -10257 -3723599 0 -3723599 0 -3723599

206252 846248 5457072 0 5457072 683092 4773980


2047680 -12751 8038145 0 8038145 961277 7076868

16524 -587988 25187732 0 25187732 3294137 21893595

350,850 538,149 13,094,532 1,813 13,096,345 2,049,386 11,046,959

-21,814 1,776,828 22,711,037 0 22,711,037 9,296,021 19,415,016


58,994 - 38,551 185,458 0 185,458 136,098 49,360
- 28,562 613,846 31,146 0 31,146 25,500 5,646
- 62,025 11,985 - 38,357 0 - 38,357 0 - 38,357
187,281 1,031,486 40,037,642 0 40,037,642 4,706,203 35,331,439

7,490,254 - 26,317,475 - 4,935,906 0 - 4,935,906 0 - 4,935,906


0 0 - 397,362 0 - 397,362 0 - 397,362
Denumirea
Adresa juridică
societăţii pe acţiuni

1 2 3

1 LUSMECON S.A. mun. Chişinău, str. Uzinelor, 205/1

2 PIELART S.A. mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10

3 TUTUN - CTC S.A. mun. Chişinău, str. Ismail, 116

4 TIREX PETROL S.A. mun.Chişinău, str. Columna, 90

5 DAAC HERMES S.A. mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10

6 VIORICA-COSMETIC S.A. mun. Chişinău , str. Mesager, 1

7 AEROPORT HANDLING S.A. mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/3

8 FLOARE-CARPET S.A. mun. Chişinău, str. Grădina Botanica, 15

9 ORHEI-VIT S.A. mun. Chişinău, str. Mesager, 16

10 CARMEZ S.A. mun. Chişinău, şos. Munceşti, 121

11 MOLDTELECOM S.A. mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10

12 ZORILE S.A. mun. Chişinău, str.Calea Ieşilor, 8

13 BUCURIA S.A. mun. Chişinău, str. Columna, 162

14 PLOVDIV S.A. mun. Chișinău, bd. Moscova, 6

15 LAFARGE CIMENT S.A. or. Rezina, str. Viitorului, 1

16 MOLDOVAGAZ S.A. mun. Chişinău, str. Albişoara, 38

17 GEMENI S.A. mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare si Sfint, 136

18 STEJAUR S.A. mun. Chișinău, str. M. Drăgan, 11/1

19 AEROPORT-CATERING S.A. mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/3

20 IONEL S.A. mun.Chişinău, str. Bulgară,47

21 UNIC S.A. mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 8

22 MOLDPRESA S.A. or. Durleşti, str. Ştefan Vodă, 3


23

FRANZELUŢA S.A. mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30

24 JLC S.A. mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 90

25 LACTIS S.A. Or.Rîşcani, str.Komarov, 73

26 AVICOLA S.A. Rnul Rîşcani, s.Corlăteni

27 NORD-ZAHĂR S.A. Or.Briceni, str.Uzinelor, 30

28 INCOMLAC S.A. Mun.Bălţi, str.Calea Ieşilor, 180

29 SUDZUCKER MOLDOVA S.A. Or.Drochia, str.27 August, 1

30 NORDTUTUN S.A. Rnul Edineţ, or.Cupcini, str.Chişinăului, 37


Registratorul
IDNO ISIN CAEM Tipul de activitate
independent

4 5 6 7 8
MD14LUSM1
1002600050842 002 45200 Construcţie Depozitarul Central S.A.
MD14PIEL10
1002600027000 01 K70200 Servicii de Construcții Registrator-Centru S.A.

MD14TCTC1
1002600005141 007 16000 Industria tutunului Registru-Corect S.A.

MD14TIRP10
1003600008275 08 50500 Import Registru SA
MD14DACH1
### 001 6414 Comerţ Registrator-Centru S.A.
MD14VITM1
### 005 D24520 Industrie Registrator-Centru S.A.
MD14HOPE1
1002600010480 004 63010 Deservire la sol Registrul-F SA

MD14CARP1
1003600088549 005 17221 Prelucrarea covoarelor Registru-Corect S.A.
MD14VITE10
1003606004176 05 D15320 Industria prelucrătoare Soliditate SA
MD14RMEZ1
1003600002136 007 D15111 Industrie Compania Registru S.A.
MD14MTEL1
1002600048836 001 7124 Comunicaţii Registrul-F S.A.
MD14ZORI10
1002600001349 01 D19300 Fabricarea încălţăminte Registrul-F S.A.
MD14BUCU1 Fabricarea produselor de
1002600023736 002 15840 cofetărie Registrator Centru S.A.
MD14PLOV1
1003600011381 002 K70200 Arenda Registru S.A.
MD14CEMT1 Industria materialelor de
1003606006217 002 26510 construcţie Registrator-Centru S.A.

MD14MOLG1 Furnizarea gazelor naturale prin


1003600005148 004 40220 conducte "Soliditate" S.A.
MD14GEMN1
1002600029473 004 70200 servicii arenda Registru-Corect S.A.

MD14STEJ10
1003600090843 09 D 36140 producerea mobilei S.A. „Registru”
MD14CARO2 Alimentarea la bordul
1002600010457 004 H55400 aeronavelor S.A. "Registru-F"
MD14NELI10
1003600082352 03 D18220 Industrie uşoară S.A. "Grupa Financiară"

MD14UNIC10
1002600026999 04 52110 Comerţ cu amănuntul S.A. "Grupa Financiară"

MD14PRES10
1002600027114 03 G52470 Comerţ S.A. "Soliditate"
MD14FRAN1
004
MD24FRAN1
002
MD24FRAN2 fabricarea pîinii şi a produselor
### 000 15810 de patiserie proaspete "REGISTRU-IND" SRL

MD14JLCI10
1002600005059 01 15510, 15520 producerea produselor lactate "REGISTRU-IND" SRL
MD14LACT1
1003602151429 007 D15510 Industria lactate Grupa-Financiară S.A.
MD14AVCO1
1003602017918 000 A01243 Avicultura Registru S.A.
MD14ZABR1
1003604005353 004 18111 Zahăr Soliditate S.A.
MD14COML1
1002602006326 008 15510 Industria prelucrătoare Registru-Ind S.A.
MD14ROZA1
1002600008706 009 15830 Industrie Registru-Corect S.A.
MD14NOTU1
1003604002307 007 16003 Prelucrătoare Comitent S.A.
Dividende
Numărul calculate şi Active materiale
Compania de Valoarea Numărul Active nemateriale
valorilor Capitalul social îndreptate spre pe termen lung
audit nominală acţionarilor (r.030)
mobiliare plată în 2013 p- (r.090)
u anul 2012

9 10 11 12 13 14 15 16
Audit-98
S.R.L. 261,164 50 13,058,200 989 0 65,872 31,438,892
AC-AUDIT
S.R.L. 1,194,432 40 47,777,280 2,568 0 281,831 87,100,170

Audit-Concret
S.R.L. 5,591,020 20 111,820,400 628 38,440,307 2,350,054 147,209,100

Grand Tornton
Audit S.R.L. 18,579,712 6 111,478,272 5,509 7,431,885 764,265 281,131,439
AC-AUDIT
S.R.L. 507,528 20 10,150,560 240 0 1,222 76,844,720
Ac Audit
S.R.L. 1,774,987 11 19,524,857 535 8,876 211,512 29,977,430
Divers Audit
S.R.L. 204,500 10 2,045,000 1 2,054,960 13,788 11,008,011

Audit-
Complex
S.R.L. 6,086,209 10 60,862,090 8,901 72,666 224,361 149,890,287
Moldaudinting
S.R.L. 2,016,069 15 30,241,035 1,304 0 225,079 162,255,957
Unserv Audit
SRL 2,160,905 10 21,609,050 2,788 0 175,619 85,854,878
Moldauditing
SRL 98,419,395 10 984,193,950 1 111,190,751 261,881,685 4,529,627,417
Audit Sedan
SRL 2,196,405 18 39,535,290 6,668 0 467,738 124,313,315
Audit Afirm
SRL 1,646,396 10 16,463,960 4,199 0 1,153,917 79,273,047
Financiar
Audit SRL 1,486,876 1 1,486,876 1,333 0 0 8,745,941

Ernst & Young 14,833,509 30 445,005,270 1,370 44,665,753 2,073,035 624,863,132

PriceWaterHo
useCoopers
Audit SRL 13,329,080 100 1,332,908,000 1,702 0 1,053,773 119,279,096

Auditex SRL 11,712,493 2 23,424,986 491 35,745,018 13,300 13,097,800

„Audit
Complex”
S.R.L. 134,754 0 16,514,400 1,798 0 4,030 30,094,276
SRL "Audit-
Data" 39,000 150 5,850,000 1 1,198,072 11,348 5,741,943
SRL "Audit-
Complex" 9,645,588 2 19,291,176 10,989 1,157,470 601,383 37,479,461

SRL
"Moldauditing
" 79,782 115 9,174,930 627 4,891,427 9,140 42,441,849

SRL
"Sovirina-
Audit" 190,860 24 4,580,640 116 1,000,186 22,288,394 42,661,201
1,779,826 20 991,897

1,000,000 1 100,000
"GSA-Audit"
SRL 853,520 1 37,450,040 1,768 23,813 1,316,273 188,094,469

"DIVERS
AUDIT" SRL 692,149 56 38,760,344 2,748 0 345,439 100,203,344
DTC AUDIT
S.R.L. 638,000 10 6,380,000 201 - 7,006,419
LEUAUDITFI
N S.R.L. 566,906 10 5,669,060 117 - 17,682,878

6,876,141 10 68,761,410 37,324 - 136,493,745


ICS
S.C. DIVERS
Pricewaterhou
AUDIT S.R.L. 644,045 50 32,202,250 316 - 65,106,089
seCoopers
Audit S.R.L. 10,916,660 10 109,166,600 6,902 36,657,524 352,978 153,063,512
OXTEL-
AUDIT S.R.L. 1,687,929 18 30,382,722 134 - 31,480,407
Active totale
(formulă de
Active Stocuri de
Alte active pe Creanţe pe Investiţii pe Alte active control
financiare pe mărfuri şi Mijloace
termen lung termen scurt termen scurt curente 15+16+17+18
termen lung materiale băneşti (r.440)
(r.170) (r.350) (r.390) (r.450) +19
(r.160) (r.250)
+20+21+22+2
3= r.470)

17 18 19 20 21 22 23 24

342,580 0 43,730,772 14,331,486 0 3,829,463 889,055 94,628,120

61,283,714 0 1,752,388 9,196,394 2,390,404 302,395 93,816 162,401,112

3,275,184 0 213,084,201 81,902,726 0 7,618,696 1,077,229 456,517,190

305,877 0 86,608,712 48,442,356 0 23,228,457 891,191 441,372,297

51,818,485 1,488,000 2,639,343 12,259,828 0 1,883,028 339,696 147,274,322

60,000 7,435 12,870,570 1,790,804 0 101,393 326,999 45,346,143

0 0 1,811,438 8,049,752 0 426,707 490,534 21,800,230

34,900 61,487 21,107,979 18,184,294 0 393,788 37,373 189,934,469

37,441,226 2,871,836 127,668,447 42,091,717 5,468,876 1,049,138 1,161,880 380,234,156

31,320 34,697 16,026,473 15,380,615 0 1,688,779 180,161 119,372,542

2,218,840 1,713,829 120,872,732 292,728,570 22,476,100 13,173,421 249,179,477 5,493,872,071

5,320,443 0 30,960,871 9,428,232 0 5,681,680 461,462 176,633,741

668,330 6,750 155,831,019 66,103,082 624,000 4,076,898 809,892 308,546,935

0 0 0 3,101,510 0 1,805,822 216,956 13,870,229

198,506,241 14,837,031 121,175,889 21,071,086 15,886 63,078,031 999,599 1,046,619,930

4,756,926,773 1,277,699 83,341,302 4,821,400,548 523,090 49,605,856 404,978 9,833,813,115

0 4,171 166,046 3,345,568 12,000,000 27,356,475 13,074 55,996,434

728,928 6,961 2,868,227 2,577,629 0 718,075 50,298 37,048,424

540 26,967 1,330,328 5,701,105 2,000 306,923 102,670 13,223,824

289,700 0 17,751,912 7,058,184 0 11,095,867 36,147 74,312,654

302,058 10,783 28,358,170 2,646,144 18,000,000 6,068,587 10,216 97,846,947

46,220,576 0 28,509,335 12,056,376 0 2,628,653 192,203 154,556,738


1,632,005 0 57,387,868 18,721,691 15,000,000 23,076,914 979,139 306,208,359

179,937,439 37,993 32,087,477 135,645,245 48,518,856 2,238,608 482,567 499,496,968

41,350 - 30,321,807 3,352,333 181,995 1,518,159 10,125 42,432,188

- - 15,215,738 5,684,575 4,325 635,684 20,418 39,243,618

4,250 - 4,105,894 1,740,988 - 749 - 142,345,626

271,622,027 439,418 21,545,032 34,354,338 941,600 664,644 537,429 395,210,577

93,517,064 50,556 398,905,594 297,060,216 33,327,942 30,904,480 3,067,050 1,010,249,392

1,300 - 16,280 42,261 - 7,610 48 31,547,906


Total capital
statutar şi
Capital Capital suplimentar Rezerve Rezerve
Capitalul Capital Alte rezerve
suplimentar nevărsat (formulă de stabilite de prevăzute de
statutar (r.480) retras (r.510) (r.550)
(r.490) (r.500) control legislaţie (r.530) statut (r.540)
25+26+27+28
= r.520)

25 26 27 28 29 30 31 32

13,058,231 0 0 0 13,058,231 2,043,826 10,521,812 0

47,777,280 -1,226,988 0 -12,246 46,538,046 3,186,290 0 35,190,363

111,820,414 0 0 0 111,820,414 15,311,024 183,301,080 16,909,991

111,478,272 0 0 0 111,478,272 11,147,827 23,696,058 45,936,292

10,150,560 76,740 0 -24,581 10,202,719 1,604,827 2,015,501 68,357,545

19,524,857 0 0 0 19,524,857 225,667 0 14,798,363

2,045,000 0 0 0 2,045,000 204,232 9,235,125 0

60,862,090 0 0 0 60,862,090 1,071,990 5,590 33,922,034

30,241,035 0 0 0 30,241,035 9,072,311 36,755,129 56,229,242

21,609,050 2,271,648 0 -1,599,040 22,281,658 2,129,342 29,720,649 48,725,059

984,193,950 0 0 0 984,193,950 0 3,142,991,002 0

39,535,290 0 0 0 39,535,290 2,081,537 38,794,799 56,892

16,463,960 0 0 0 16,463,960 1,875,592 10,903,551 117,067,642

1,486,876 0 0 0 1,486,876 0 0 0

445,005,270 -977,134 0 0 444,028,136 0 44,112,559 211,006,885

1,332,908,000 97,744,631 0 -235,700 1,430,416,931 2,618,070 0 0

23,424,986 0 0 0 23,424,986 4,163,187 0 2,574,971

16,514,400 0 0 0 16,514,400 324,388 9,535,999 4,791,585

5,850,000 0 0 0 5,850,000 0 661,691 662,231

19,291,176 0 -7,905,581 0 11,385,595 2,335,409 0 17,779,998

9,174,930 0 0 0 9,174,930 1,381,379 15,803,360 32,052,785

4,580,640 0 0 0 4,580,640 1,374,192 74,302,912 887,847


37,450,040 0 0 0 37,450,040 5,617,506 195,466,175 5,921,090

38,760,312 13,192,837 0 -221 51,952,928 7,221,304 49,409,968 13,712,664

6,380,000 - - - 6,380,000 - 5,603,527 1,789,009

5,669,060 - - - 5,669,060 385,120 987,180 17,442,863

68,761,410 - - - 68,761,410 - - 83,498,020

32,202,250 - - - 32,202,250 3,431,482 30,607,566 1,542,590

109,166,600 19,142,855 - - 9,262,500 119,046,955 26,140,619 3,810,310 24,092,446

30,382,722 - - - 30,382,722 - 8,428 -


Total profit
Profitul
Rezerve nerepartizat
Corectarea nerepartizat Profitul Diferenţe din Capital
totale Profit (pierdere
rezultatelor (pierderea utilizat al reevaluarea secundar
(formulă de net (pierderea) neacoperită) Subvenţii
perioadelor neacoperită) a anilor de activelor pe (formulă de
control al perioadei de (formulă de (r.630)
precedente anilor gestiune termen lung control
30+31+32 gestiune (r.590) control
(r.570) precedenţi (r.600) (r.620) 39+40= r.640)
=r.560) 34+35+36+37
(r.580)
= r.610)

33 34 35 36 37 38 39 40 41

12,565,638 0 0 5,242,692 0 5,242,692 0 0 0

38,376,653 85,012 0 8,263,408 0 8,348,420 2,446,135 0 2,446,135

215,522,095 -3,113,348 0 44,979,579 -1,399,719 40,466,512 7,763,782 0 7,763,782

80,780,177 -87,736 0 3,660,165 0 3,572,429 23,641,909 0 23,641,909

71,977,873 3,758,973 0 198,563 0 3,957,536 406,950 0 406,950

15,024,030 -200,822 -113,000 8,037 0 -305,785 0 0 0

9,439,357 -161,589 0 3,320,845 0 3,159,256 0 0 0

34,999,614 -5,741 -91,996 275,461 0 177,724 77,489,070 0 77,489,070

102,056,682 -308,104 688,322 1,442,926 0 1,823,144 52,154,133 0 52,154,133

80,575,050 250,000 -33,980,279 -26,496,929 0 -60,227,208 -7,336,037 0 -7,336,037

3,142,991,002 -22,187,169 0 112,698,619 0 90,511,450 33,986,273 0 33,986,273

40,933,228 0 0 -11,276,302 0 -11,276,302 87,376,899 0 87,376,899

129,846,785 -19,890 79,231,750 12,296,206 0 91,508,066 -5,322,876 0 -5,322,876

0 0 6,506,945 2,406,683 0 8,913,628 1,665,391 0 1,665,391

255,119,444 0 285,346,539 66,022,733 0 351,369,272 -193,448,976 0 -193,448,976

2,618,070 0 -1,941,179,928 -174,365,497 0 -2,115,545,425 3,364,698,243 0 3,364,698,243

6,738,158 322,458 0 35,745,018 -20,462,822 15,604,654 0 0 0

14,651,972 -10,471 1,255,836 -332,590 0 912,775 87 0 87

1,323,922 -144,288 847,375 1,487,442 -68,380 2,122,149 0 0 0

20,115,407 0 32,118,257 2,636,294 0 34,754,551 0 0 0

49,237,524 0 -27,653 7,285,403 0 7,257,750 0 0 0

76,564,951 580,613 516,604 22,527,068 -6,451,108 17,173,177 0 0 0


207,004,771 32,926 22,443 1,230,436 0 1,285,805 155,355 0 155,355

70,343,936 -264,718 20,125,112 20,802,278 0 40,662,672 17,897,139 0 17,897,139

7,392,536 - - 409,954 - 67,347 - -477,301 - - 0

18,815,163 - - 2,452,702 - 2,452,702 - - 0

83,498,020 - 933,556 - 16,801,271 - 1,011,345 - -18,746,172 - - 0

35,581,638 - 103,733,572 30,712,001 - 134,445,573 - - 0

54,043,375 - 3,065,379 487,380,350 75,415,871 - 559,730,842 - - 0

8,428 2,567 - 3,401,291 - 502,094 - -3,900,818 - - 0


Total capital Total pasiv
Creanţe pe
propriu Datorii Datorii pe Datorii Datorii Datorii pe (formulă de Datorii
termen scurt
(formulă de financiare pe termen lung financiare pe comerciale pe termen scurt control privind
privind
control termen lung calculate termen scurt termen scurt calculate 42+43+44+45 decontările cu
decontările cu
29+33+38+41 (r.690) (r.760) (r.820) (r.860) (r.960) +46+47 = buget (r. 900)
bugetul (r. 300)
= r.650) r.980)

42 43 44 45 46 47 48 49 50

30,866,561 24,999,538 30,312 0 31,351,039 7,380,670 94,628,120 273,183 440,823

95,709,254 61,269,000 2,116,382 5,659 2,842,614 458,203 162,401,112 633,472 165,474

375,572,803 0 10,000 27,287,262 36,055,779 17,591,346 456,517,190 119,108 5,838,251

219,472,787 0 786 87,952,697 122,285,860 11,660,167 441,372,297 8,349,344 2,596,385

86,545,078 52,404,958 0 3,721 6,916,210 1,404,355 147,274,322 1,177,124 138,646

34,243,102 6,290,000 0 200 3,750,020 1,062,821 45,346,143 254,385 36,349

14,643,613 255,947 0 1,151,762 182,782 5,566,126 21,800,230 110,454 187,166

173,528,498 7,487,693 412,313 103,480 5,659,378 2,743,107 189,934,469 42,000 494,261

186,274,994 89,952,062 21,269,859 6,351,551 62,401,054 13,984,636 380,234,156 2,036,051 73,571

35,293,463 32,730,892 1,136,898 21,143,229 24,167,683 4,900,377 119,372,542 696,730 145,542

4,251,682,675 99,403,380 0 414,796,975 677,914,642 50,074,399 5,493,872,071 34,101,671 3,155,574

156,569,115 11,434,403 0 1,999,556 2,317,308 4,313,359 176,633,741 1,180,837 922,266

232,495,935 0 0 14,918,740 37,204,155 23,928,105 308,546,935 1,141,627 7,950,192

12,065,895 0 325,343 900,000 38,176 540,815 13,870,229 171,231 0

857,067,876 0 0 0 38,293,580 151,258,474 1,046,619,930 1,153,970 1,733,501

2,682,187,819 0 0 98,000,000 4,969,797,952 2,083,827,344 9,833,813,115 24,905,173 358,289

45,767,798 0 0 0 4,603,943 5,624,693 55,996,434 3,048,243 717,799

32,079,234 2,265,579 0 274,070 1,112,495 1,317,046 37,048,424 55,859 159,631

9,296,071 0 528,858 0 1,227,389 2,171,506 13,223,824 425,923 207,139

66,255,553 3,219,336 0 0 1,599,486 3,238,279 74,312,654 161,869 171,806

65,670,204 0 0 0 29,723,500 2,453,243 97,846,947 76,842 816,680

98,318,768 18,991,678 1,432,600 2,369,404 24,867,231 8,577,057 154,556,738 577,939 590,105


245,895,971 0 5,302,843 0 39,941,405 15,068,140 306,208,359 154,825 1,755,358

180,856,675 68,561,548 82,456 82,196,274 135,633,980 32,166,035 499,496,968 2,533,502 3,135,339

13,295,235 - - 3,980,000 24,140,843 1,016,110 42,432,188 425 131,656

26,936,925 1,477,887 5,793 3,500,000 6,265,527 1,057,486 39,243,618 3,309,949 4,425

133,513,258 - - - 5,799,190 3,033,178 142,345,626 - 95,250

202,229,461 93,740,000 - 28,815,849 22,688,407 47,736,860 395,210,577 71,641 5,116,972

732,821,172 178,099,807 475,773 4,874,933 63,543,922 30,433,785 1,010,249,392 60,523,924 347,001

26,490,332 - - 4,292,835 42,038 722,701 31,547,906 36,792 5,121


Datorii faţă
de fondatori Cheltuieli
Venituri din Alte venituri Cheltuieli Alte cheltuieli
şi alţi Costul vînzărilor Profitul brut generale şi
vînzări operaţionale comerciale operaţionale
participanţi administrative
(r.930)

51 52 53 54 55 56 57 58

20,232 154,497,528 127,479,222 27,018,306 2,752,635 0 10,649,218 136,682,795

0 27,117,458 7,014,326 20,103,132 180,846 637,080 8,150,177 2,011,946

704,970 427,203,496 322,124,960 105,078,536 2,976,439 13,600,647 28,286,364 13,293,933

1,899,478 1,696,358,828 1,557,106,316 139,252,512 5,767,205 100,138,676 22,747,485 17,431,282

0 95,560,595 73,368,676 22,191,919 22,316,863 7,663,431 29,936,338 4,037,093

1,065 18,060,379 13,265,566 4,794,813 2,973,012 2,706,835 4,573,717 615,338

0 43,334,282 34,326,209 9,008,073 153,303 76,672 5,001,693 422,187

35,579 56,413,028 45,675,260 10,737,768 312,076 4,247,119 5,857,170 1,351,507

0 264,748,583 187,661,561 77,087,022 4,014,350 31,304,492 22,547,014 13,143,408

0 110,797,450 92,305,895 18,491,555 4,362,822 27,781,777 12,860,692 7,916,741

0 2,280,431,612 1,866,796,766 413,634,846 43,968,411 158,560,294 111,916,187 47,672,939

0 75,541,685 53,585,417 21,956,268 2,658,643 13,313,867 15,165,725 7,733,630

0 426,489,374 370,372,494 56,116,880 2,864,768 15,934,803 24,145,806 7,748,146

0 6,171,492 1,390,384 4,781,108 1,230 0 2,030,000 0

593,306 654,065,258 473,190,787 180,874,471 314,919 5,013,893 31,045,568 54,940,412

0 5,689,579,127 5,601,941,349 87,637,778 14,021,815 21,745,664 48,298,160 15,412,656

4,564,132 48,373,044 8,649,704 39,723,340 18,347,113 235,981 1,442,708 18,001,280

0 7,651,919 6,094,493 1,557,426 135,316 275,637 1,123,917 536,541

0 44,753,630 17,172,897 27,580,733 252,730 19,104,670 4,611,106 1,943,877

129,259 62,938,498 49,526,953 13,411,545 3,547,098 2,608,642 11,144,533 2,080,990

178,446 67,541,553 50,883,337 16,658,216 25,696,958 18,237,320 16,905,406 1,213,836

664,499 252,358,532 191,167,997 61,190,535 23,747,717 27,832,081 24,524,457 6,755,464


116,049 564,519,597 498,177,419 66,342,178 24,969,396 50,673,194 30,597,213 7,681,791

0 730,920,806 583,510,932 147,409,874 3,521,495 70,272,535 37,068,683 19,637,951

- 104,769,630 96,903,966 7,865,664 690,036 6,183,618 1,822,202 552,463

- 39,111,935 34,067,760 5,044,175 2,425,279 1,344,343 2,115,571 3,425,070

- - - - 131,822 - 1,121,809 21,358

92,357 488,452,935 378,809,321 109,643,614 3,708,661 38,618,533 26,253,907 13,937,916

3,658,983 1,009,067,338 782,054,905 227,012,433 19,573,583 72,871,833 34,843,985 31,897,514

- - - - 27,368 - 429,219 102,851


Rezultatul din
Profitul Cheltuieli
Rezultatul din Rezultatul din Rezultatul din activitatea Rezultatul
(pierderea) (economii)
activitatea activitatea de activitatea economico- excepţional: Profit net
perioadei de privind
operaţională:pr investiţii:profit financiară:pr financiară: profit (pierdere netă)
gestiune pînă impozitul pe
ofit(pierdere) (pierdere) ofit(pierdere) profit (pierdere)
la impozitare venit
(pierdere)

59 60 61 62 63 64 65 66

5,438,928 89,068 177,529 5,705,525 0 5,705,525 462,833 5,242,692

9,484,775 60,332 36 9,545,143 0 9,545,143 1,281,735 8,263,408

52,874,031 1,855,600 -2,449,099 52,280,532 -4,139 52,276,393 7,296,814 44,979,579

4,702,274 -2,979,363 3,917,457 5,640,368 0 5,640,368 1,980,203 3,660,165

2,871,920 198,388 -2,804,814 265,494 0 265,494 66,931 198,563

-128,065 229,470 -93,368 8,037 0 8,037 0 8,037

3,660,824 0 192,189 3,853,013 0 3,853,013 532,168 3,320,845

-405,952 125,573 555,840 275,461 0 275,461 0 275,461

14,106,458 371,485 -8,204,903 6,273,040 0 6,273,040 4,830,114 1,442,926

-25,704,833 349,394 -1,146,392 -26,501,834 4,902 -26,496,929 0 -26,496,929

139,453,837 4,138,044 -12,057,155 131,534,726 0 131,534,726 18,836,107 112,698,619

-11,598,311 457,325 51,978 -11,089,008 0 -11,089,008 187,294 -11,276,302

11,152,893 3,671,615 -173,923 14,650,585 0 14,650,585 2,354,379 12,296,206

2,752,338 0 0 2,752,338 0 2,752,338 345,655 2,406,683

90,189,517 493,594 -14,902,722 75,780,389 0 75,780,389 9,757,656 66,022,733

16,203,113 238,000 -191,154,157 -174,713,044 0 -174,713,044 -347,547 -174,365,497

38,390,484 1,895,576 379,914 40,665,974 0 40,665,974 4,920,956 35,745,018

-243,353 22,825 -112,062 -332,590 0 -332,590 0 -332,590

2,173,810 -14,050 -18,040 2,141,720 0 2,141,720 -654,278 1,487,442

1,124,478 34,300 1,955,647 3,114,425 0 3,114,425 478,131 2,636,294

5,998,612 2,065,690 -16,275 8,048,027 0 8,048,027 762,624 7,285,403

25,826,250 22,624 -178,536 25,670,338 0 25,670,338 3,143,270 22,527,068


2,359,376 546,947 122,647 3,028,970 -117,770 2,911,200 1,680,764 1,230,436

23,952,199 127,510 322,860 24,402,569 -11,014 24,391,556 3,589,278 20,802,278

- 2,583 41,310 - 16,215 22,512 - 22,512 89,859 - 67,347

584,470 - 3,740 1,946,422 2,527,152 - 2,527,152 74,450 2,452,702

- 1,011,345 - - - 1,011,345 - - 1,011,345 - - 1,011,345

34,541,919 255,501 394,966 35,192,386 - 35,192,386 4,480,385 30,712,001

106,972,684 - 13,762,531 - 2,187,941 91,022,212 - 91,022,212 15,606,341 75,415,871

- 504,702 2,608 - - 502,094 - - 502,094 - - 502,094