Sunteți pe pagina 1din 60

ETAPA I : Alegerea semifabricatului

Din desenul de executie rezulta ca piesa din tema este confectionata din otel carbon de
calitate OLC 45,ISO 880-88 cu urmatoarele caracteristici :

- caracteristici privind compozitia chimica:


Oteluri Clasa Marca Compozitia chimica in %
C Mn Si P S Cr Ni Cu As
Carbon Imbu- OLC45 0,42… 0,50… 0,17… max max max max max max
de natatire 0,50 0,80 0,37 0,040 0,040 0,30 0,30 0,30 0,30
calitate

-caracteristici fizico-mecanice:

Otelul Marca Starea Caracteristici mecanice minime Duritatea Brinell


max H.B.
rupere δcAlungirea la

rupere zGatuirea la

KCU 30/2

30/5KCU
curgere σLungimea de

tractiune σrRezistenta la

Starea recoapta
Starea laminata
Kgf/mm2 % Kgf/cm2
Carbon OLC45 N 35 62 18 35 - - 229 197
de
calitate I 40 66 17 36 6 4,5 - -

Semifabricatele cele mai folosite sunt :


- Semifabricat laminat
- Semifabricat matritat
- Semifabricat forjat
- Semifabricat turnat
La alegerea semifabricatului se au in vedere urmatoarele:
a) Materialul piesei.
b) Forma si dimensiunea piesei.
c) Numarul pieselor din lot.
a) Materialul piesei fiind otel carbon de calitate pot adopta semifabricat: laminat , forjat sau
matritat.
b) Forma si dimensiunea semifabricatului trebuie sa fie cat mai apropiate de forma si
dimensiunea piesei finite.
c) Numarul pieselor din lot este de 150 buc

~1~
Piesa avand forma de bucsa pot adopta semifabricat laminat,matritat sau forjat.Avand in
vedere dimensiunile piesei consider ca este economic sa adopt semifabricatul laminat,sectiune
rotunda,STAS 333-88.

ETAPA II : Stabilirea traseului tehnologic.

Pentru intocmirea traseului tehnologic se pot face unele recomandari : la inceputul


procesului tehnologic se prelucreaza suprafetele care devin baze de asejare sau suprafete de
prindere(suprafetele frontale si gauri de centrare);gaurile se executa la sfarsitul procesului
tehnologic cu exceptia celor care devin baze de asezare.
Operatia la care exista posibilitatea unui procent mare de lucru se executa la inceputul
procesului tehnologic.
Rectificarea se executa dupa tratamentul termic.
Odata stabilita succesiunea operatiilor si a fazelor din cadrul lor in continuare se alege
tipul masinii unelte pe care se executa fiecare operatie,si se rezolva problema bazarii si fixarii si
in sfarsit se stabilesc sculele si verificatoarele necesare executarii fiecarei faze.
In cazul in care prelucrarea unei suprafete piesa trebuie prinsa in dispozitiv special sau nu
este scula standardizata,se mentioneaza necesitatea proiectarii dispozitivului sau sculei.

~2~
Nr. Denumirea Schita operatiei fazei M. U. S.D.V.-uri
crt. operatiei fazei

1. Debitare Ferastrau Panza de ferastrau alternativ


1.1 Debitat din bara alternativ tip II forma D
laminata. STAS 1066-86
FA 300 Subler STAS 1373/2-73

2. Strunjire frontala I
Prins in universal, Cutit frontal 16x16
centrat STAS 358-67 Rp3
2.1. Strunjit frontal de Burghiu de centruit tip
degrosare pe S1 SN 320 A3.15 STAS 1114/2-82
2.2. Strunjit frontal de Subler 300x0,1 STAS
finisare pe S1 1373/2-73
2.3 Executat gaura de
centrare tip A3.15
STAS 1361-72 pe
Desprins piesa.

3 Strunjit frontal II Cutit frontal16x16 STAS


3.1 Prins in 358-67Rp3
universal,centrat,s Burghiu de centruit tip A3.15
trunjit de STAS 1114/2-82
degrosare pe S11. Subler 300x0,1 STAS
3.2 Strunjit frontal de 1373/2-73
finisare pe S11
3.3 Executat gaura de
centrare tip A3.15
STAS 1361-72 pe
S11.
Desprins piesa.

~3~
4. Strunjire
longitudinal I SN 320 Cutit lamă 12x3
Prins in universal STAS 354-67.
4.1. si varf.
Stunjire de Cutit pentru strunjit
degrosare pe S3. longitudinal 40x25 STAS
4.2. Stunjire de 359-67 Rp3
degrosare pe S4. Subler 300x0,1 STAS
4.3. Strunjire de 1373/2-73
degrosare pe S7.
Strunjire de
4.4. finisare pe S3.
4.5. Strunjit de finisare
pe S4.
4.6. Strunjit de finisare
pe S7.
4.7. Executat tesitura
pe S2(2*45)
4.8. Executat tesitura
pe S6(2*45)
4.9. Executat tesitura
pe S8(2*45)
4.10 Executat canal S5

4.11 Executat canal S9

Desprins piesa
5. Strunjire Cutit pentru strunjit
longitudinala II longitudinal 40x25 STAS
5.1 Prins in universal 359-67 Rp3.
si varf,strunjit de SN320 Subler 300x0,1 STAS
degrosare pe S10. 1373/2-73
5.2 Strunjit de finisare
pe S10.

6. Control Subler 300x0,1 STAS


intermediar 1373/2-73

~4~
7 Frezare
F.U32
7.1 Prins in menghina
si frezat canal
pana pe S12. Freza cu coada pentru canale
Desprins piesa. STAS 577/1-78.
Freza cilindrica STAS
578/76.
Subler 300x0,1 STAS
1373/2-73

8 Tratament termic Cuptor


9 Rectificare R.U 350 Piatra abraziva cilindrica
Prins intre varfuri STAS 601/1-84A
si rectificat pe S7.
Desprins piesa.

10 Control final. Subler 300x0,1 STAS


1373/2-73
-82,
Micrometru.
11 Depozitare.

ETAPA III : Determinarea adaosurilor de prelucrare


Adaosul de prelucrare este stratul de metal care se inlatura de pe suprafata piesei la
o prelucrare (adaos de prelucrare intermediar) sau de la semifabricat la piesa finita (adaos de
prelucrare total).
Adaosul de prelucrare poate fi simetric (la prelucrarea suprafetei cilindrice la
prelucrarea simultana a suprafetei plane opuse) si nesimetrice (la prelucrarea succesiva a
suprafetei plane opuse sau adaos pe o singura fata plana) .
Pentru determinarea adaosurilor de prelucrare se folosesc 2 metode :

-metoda de calcul analitic ;

-metoda experimental statistica .

Prin metoda de calcul analitic adaosurile de prelucrare se determina folosind relatii


de calcul care contin abaterile aparuta sau rezultate la operatia precedenta si la operatia curenta.

~5~
Relatia generala de calcul a adaosurilor de prelucrae minime sunt :

2ACmin = 2(Rzp + Sp) + 2 mm - pentru adaos simetric


2ACmin = Rzp + Sp + + mm - pentru adaos asimetric

Indicele p arata ca marimea respectiva rezulta la operatia precedenta


Indicele c arata ca marimea rezulta la operatia curenta
Rzp – inaltimea micro-neregularitatilor rezultate la operatia precenta
Sp –marimea stratului superficial degradat rezultat la operatia precedenta
- abaterile spatiale totale rezultate la operatia precedenta
- eroare de asezare la operatia curenta
Dimensiunea intermediara este dimensiunea pe care o ia piesa dupa fiecare
prelucrare.
La suprafata exterioara 2ACnom = 2ACmin + Tp
Prin metoda experimental statistica adaosul de prelucrare se determina prin
adoptare din standard sau tabele normative . La rezolvarea etapei vom folosi metod
experimental statistic cu indicatiile din [A. Vlase : Regimuri de aschiere adaosuri de prelucrare si
norme tehnice de timp , Vol I si II , Ed. Tehnica Bucuresti] .
La semifabricatele laminate determinarea adaosurilor de prelucrare se face
incepand cu suprafata cu diametrul cel mai mare in ordine inversa executarii operatiilor .

3.1 Determinare adaosurilor de prelucrare si a dimensiunilor intermediare pentru


suprafata S10.

Din [1] tab.1.1 pag 31 rezulta ca relatia de calcul a adaosului de prelucrare minim pentru
strunjirea cu prinderea semifabricatului in universal si varf

2Acmin = 2(Rzp+Sp+Ρp)

Din [1] tab 2.4 pag 56 rezulta :Rzp=50µm

Sp=50µm
Clasa de precizie 7.
Abaterea spatiala totala dupa diferitele prelucrari se determina cu relatia 7 pag 14.

~6~
Ρp=k*Ρsf
k=0.006 dupa strunjire de degrosare a semifabricatului
Din tab1.3 pag 33 pozitia 9.
Ρsf=

Ρc=curbura semifabricatului
Δc=distant de la sectiune
Ρc=2Δc*lc
Din tab 1.4 pag 35 rezulta :Δc=0.12µm/mm
lc=30
Ρc=2*0.12*30≈7.2µm≈0.6
Din tab1.3 pag33 pozitia 10 rezulta:

Ρcentrare=0.25µm
Ρsf= = =250

Ρp=k*Ρsf=0.06*250=15
2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)=2(50+50+15)=230µm
Adaosul de prelucrare nominal se determina cu relatia din tab1.17 pag 48 poz 2.
2Acnom=2Acmin+Tp
Tp=340µm=0.34mm
Tp-toleranta la operatia precedent
Din tab4.18 pag 90 in functie de diametrul semif.si clasa de precizie 7.
2Ac nom=2Ac min+Tp=230+340=570≈0.6mm

2Ac nom=0.6mm
Dimensiunea intermediara se determina cu relatiile din tab 1.17 pag 48 poz.2

Conf.I.S.O 2768/89 Dmax=48.3mm(ø48±0.3)

D1max=Dmax+2Acnom=48.3+0.6=48.9
D1nom=D1max rotunjit=48.9mm
D1min=D1nom-Tp=48.9-0.34=48.56

Strunjirea de degrosare a suprafetei S10 se va executa la cota ø48.9-0.34

~7~
3.1.2 .Strunjirea de degrosare.(operatia precedenta laminarea)

2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)
Din tab 2.3 pag.56 rezulta:
Rz=150µm
Sp=250µm
Ρp=Ρsf=250µm
2Acmin=2(150+250+250)=1300µm
Adaosul de prel.nominal pt.prima op.de prec.se det.cu rel. de la pag.49
2Ac nom=2Acmin+Ai
Ai=abaterea inferioara la smf.brut in valoare absoluta.
Din STAS 6469-61 Ai=1mm
2Acmin=1300+1000=2300µm
Diametrul smf.se determina cu relatia de la pag.49.
Dnom smf=D1nom+2Acnom
=48.9+2.3=51..2

Din STAS 333-a987 adopt valoarea imediat superioara Dsmf=

Recalculez adaosul de prel. pt. strunjirea de degrosare.

2Ac nom=53-48.9

2Ac nom=3.1

3.2.Calculul adaosului de prelucrare si a dimensiunilor


intermediare pentru S7.

3.2.1.Rectificarea(operatia precedent-strunjirea de finisare)

~8~
Din tab1.1 pag 31 rezulta ca relatia de calcul a adaosului de prelucrare minim pentru rectificarea
dupa tratamentul termic cu prinderea semifabricatelor in universal si varf este:

2Ac min=2(Rzp+Ρp)

Din tab.2.4 pag.56 rezulta Rzp=25

Clasa de precizie 5÷6

Ρp=Ρctt=2Ac*lc

Δc=0.5µm/mm

Lc=48.5mm

Ρp=2*0.5*48.5=48.5

2Ac min=2(Rzp+Ρp)=2(25+48.5)=2*73.5=147

2Ac nom=2Ac min+tp=147+140=287µm≈0.3mm

2Ac nom=0.3mm

Din tab1.18 pag 90 rezulta Tp=140µm

Conform desen Dmax=22mm

D1max=Dmax+2Acnom=22+0.3=22.3mm

D1nom=D1max rotunjit=22.3mm

D1min=D1nom-Tp=22.3-0.14=22.16mm

Strunjirea de finisare se va executa la cota de ø

3.2.2.Strunjirea de finisare(operatia precedent-strunjirea de


degrosare)

Din tab.1.1 pag 31 rezulta ca Rzp=50µm,Sp=50µm Clasa de precizie 7

~9~
Ρp=k*Ρsmf

K=0.06 dupa strunjirea de degrosare a semifabricatului

Din tab1.3 pag.33 poz 9 rezulta:

Ρsf=

Ρc=curbura semifabricatului
Δc=curbura specifica
Lc-deistanta de la sectiune
Ρc=2Δc*lc

Din tab 1.4 pag 35 rezulta :

Δc=0.12µm/mm
lc=48.5mm

Ρc=2*0.12*48.5=11.64µm

Din tab.1.3pag 33 poz 10 rezulta:Ρcentrare=0.25mm

Ρsf= ≈250µm

Ρp=k*Ρsf=0.06*250=15µm
2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)=2(50+50+15)=230

Adaosul de prelucrare nominal se determina cu relatia din tab.1.17 pag 48 poz.2

2Ac nom=2Acmin+Tp=230+280=510≈0.5mm

2Ac nom=0.5mm

Dimensiunea intermediara se determina cu relatiile din tab 1.17 pag 48 poz 2.

D2max=D1max+2Acnom=22.3+0.5=22.8mm
D2nom=D2max rotunjit=22.8mm
D1min=D1nom-Tp=22.8-0.28=22.5mm

Strunjirea de degrosare a suprafetei S7 se va executa la ø

~ 10 ~
3.2.3.Strunjirea de degrosare(operatia precedent-laminarea)

Se determina prin diferenta:2Ac nom=Dsf-D1nom

2Acnom=53-22.8=30.2

2Acnom=30.2

3.3.Calculul adaosului de prelucrare si a dimensiunilor


intermediare pentru S4

3.3.1..Strunjirea de finisare(operatia precedent-strunjirea de degrosare)

Din tab 1.1 pag 31 adoptam relatia:

2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)

Din [1] tab 2.4 pag 56 rezulta:Rzp=50,Sp=50

Clasa de precizie 7

Abaterea spatial totala dupa diferitele prelucrari se determina cu relatia 7 pag 14

Ρp=k*Ρsf

K=0.06 dupa strunjire de degrosare a semif.

Din tab 1.3 pag 33 poz 9:

Ρsf=

Ρc=curbura semif
Δc=curbura specifica

~ 11 ~
lc=distant de la sectiune

Ρc=2Ac-lc

Din tab1.4 pag 35 rezulta:Δl=0.15µm/mm

lc=10mm

Ρc=2*0.15*15=4.5µm

Din tab 1.3 pag 33 poz 10 rezulta Ρcentrare=0.25mm

Ρsf= = =250

Ρp=k*Ρsf=0.06*250=15µm

2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)=2(50+50+15)=230µm

Adaosul de prelucrare nominal se determina cu relatia din tab1.17 pag 48 poz 2

Tp-toleranta la op.precedenta
Tp=280µm=0.28mm

Din tab 4.18 pag 90 in functie de diametrul semif. Si clasa de precizie 7

2Ac nom=2Ac min+Tp=230+280=510≈0.5


2Ac nom=0.5mm

Dimensiunea intermediara se determina cu relatiile din tab1.17 pag 48 poz 2

Conf.I.S.O 2768/89

Dmax=18.2mm

D1max=Dmax+2Ac nom=18.2+0.5=18.7mm
D1nom=D1max rotunjit=18.7mm
D1min=D1 nom-Tp=18.7-0.28=18.4mm

Strunjirea de degrosare a suprafetei S4 se va executa la cota ø

~ 12 ~
3.3.2.Strunjirea de degrosare (operatia precedent-laminarea)

Se determina prin diferenta:

2Acnom=53-18.7=34.3mm

2Ac nom=34.3mm

3.4.Calculul adaosului de prelucrare si a dimendiunilor


intermediare pentru suprafata S3.

3.4.1.Strunjirea de finisare(op.precedenta-degrosarea)
Din tab 1.2 pag 31 adoptam relatia:

2Ac min=2(Rzp+Sp+Ρp)

Din [1] tab 2.4 pag 56 rezulta:


Rzp=50
Sp=50
Clasa de precizie 7

Abaterea spatial totala dupa diferitele prelucrari se determina cu relatia 7 pag 14

Ρp=k*Ρsf

K=0.06 dupa strunjirea de degrosare a semf.

Din tab 1.3 pag 31 poz 9

Ρsf=

Ρc-curbura semifab.
Δc-curbura specifica
lc-distanta de la sectiune
~ 13 ~
Ρc=2Δc*lc

Din tab 1.4 pag 35 rezulta Δc=0.15µm/mm


lc=10

Ρc=2*0.15*10=3

Din tab1.3 pag 33 poz 10 rezunlta Ρ centrare =0.25mm

Ρsf= = =250

Ρp=k*Ρsf=0.06*250=15µm

2Acmin=2(Rzp+Sp+Ρp)=2(50+50+15)=230µm

Adaosul de prelucrare nominal se determina cu relatia din tab 1.17 pag 48 poz 2

Tp-toleranta la op.precedenta
Tp=240µm=0.24mm

Din tab4.18 pag 90 in functie de diametrul semif. Si clasa de precizie 7

2Ac nom=2Ac min+Tp=230+240=470≈0.5


2Ac nom=0.5

Dimensiunea intermediara se determina cu relatiile din tab 1.17 pag 48 poz 2

Conf I.S.O 2768/89

Dmax=12.2mm

D1max-Dmax+2Ac nom=12.2+0.5=12.7mm

D1nom=D1max rotunjit=12.7mm

D1min=D1nom-Tp=12.7-0.28=12.42mm

Strunjirea de degrosare a supraf.S3 se va executa la cota ø

3.4.2.Strunjirea de degrosare(op.precedenta-laminarea)
~ 14 ~
Se determina prin diferenta:

2Ac nom=53-12.7=40.3

2Ac nom=40.3

3.5.Calculul adaosului de prelucrare si a dimensiunilor


intermediare pt.supraf.frontla S11.

3.5.1.Pentru strunjirea de finisare(op.precedenta-str.de degros)

Din tab 1.1 pag 31 rezulta ca rel de calcul a adaosului de prelucrare minim pentru strunjirea
supraf. Frontale prelucrate successive este:

Acmin=Rzp+Sp+Ρp+∑v

Din tab 2.7 pag 58 rezulta:


Rzp=50
Sp=50

Conf.indicatiilor de la pag 59 abaterea spatial care se ia in calcul la prel.supraf.frontale este 0.15.


Supraf.frontale pe aza semif. Si dupa strunjire de degrosare se neglijeaza.

Ρp=0

Conf.indicatiilor de la pag.47 la prel.fara verificarea asezarii se poate considera

∑v=0.1mm

Ac min=50+50+0+100
Ac min=200µm

Adaosul la prel.nom.se determina cu rel. de la pag.49

~ 15 ~
Ac nom=Ac min+Tp

Din tab.2.8. pag.59 rezulta Tp=0.5mm

Ac nom=200+500
Ac nom=700=0.7mm

Ac nom=0.7mm

Dimensiunea intermediara se det. Cu rel. din tab 1.17 pag 48

L1max=Lmax+Ac nom

L1max=127.5+0.7

L1max=128.2

L1nom=L1max rotunjit=128.2
L1min=L1nom-Tp=128.2-0.5

L1min=127.7

Deci strunjirea de degrosare a supraf.S11 se va executa la L1=

3.5.2.Strunjirea de degrosare(op.prec.debitarea)

Ac min=Rzp+Sp+Ρp+∑v

Din tab2.6 pag.58 rezulta:

Rzp+Sp=0.3mm

Ρp=0.01*Dsf=0.01*53

~ 16 ~
Ρp=0.53mm

∑v=0.1mm

Ac min=0.3+0.53+0.1
Ac nom=Ac min+Ai/2

Din tab.2.6 pag 58 rezulta Ai=1.3mm

Ac nom-0.93+0.65=1.58≈1.6mm

Ac nom=1.6mm

L2 max=L1max+Ac nom=128.2+1.6=129.8

L2nom=L2max rotunjit=129.8

L2min=129.8-0.65=129.15mm

Deci strunjirea de finisare a supraf.S11 se va executa la cota L2=

3.6.Calculul adaosului de prelucrare si a dimensiunilor


intermediare pentru supraf.S1
Deoarece conditiile de lucru sunt aceleasi ca pentru S11 adopt aceleasi adaosuri de prelucrare.

Ac nom=0.7mm
Tp=0.5
L3 max=L2max+Ac nom=129.8+0.7
L3max=130.5
L3nom=L3 rotunjit=130.5
L3 min=L3nom-Tp=130.5-0.5=130

Deci strunjirea de degrosare a S1 se va executa la cotaL3=

Ac nom=1.6

~ 17 ~
L4 max =L3nom+Ac nom=130.5+1.6=132.1mm

Adopt lungimea de debitare Lsf=133±1.3

Recalculez adaosul de prelucrare la strunjirea de degrosare a S1

Ac nom=Lsf-L3=133-130.5=2.5mm

Ac nom=2.5mm

ETAPA IV : Calculul regimurilor de aschiere

Regimurile de aschiere se determina pentru toate fazele din traseul tehnologic


folosind metoda experimental statistica cu indicatiile din [A. Vlase : Regimuri de aschiere
adaosuri de prelucrare si norme tehnice de timp , Vol I si II , Ed. Tehnica Bucuresti] .
La fiecare regim de aschiere se parcurg urmatoarele etape :
- Alegerea masinii unelte : tip , caracteristici (gama de turatii , gama de avansuri , putere);
- Alegerea sculei aschietoare : tip , caracteristici (parametri dimensionali , parametri
geometrici , materialul ) ;
- Determinarea adanciii de aschiere t ;
- Alegerea avansului ;
- Determinarea vitezei ;
- Determinarea puterii ;
- Determinarea turatiei .
Pentru rezolvarea etapei se folosesc indicatoarele din indrumatorul de proiectare,tehnologia
fabricarii masinilor.

4.1 Calculul regimurilor de aschiere pentru faza 1.1.(debitarea din bara)


4.1.1.Alegerea masinii unelte

Debitare se face cu un ferastrau alternativ FA 300


Caracteristici dimensionale

~ 18 ~
- dimensiunea maxima a materialului de debitat 300
- cursa ramei 200mm
Caracteristici functionale
- numarul treptelor de viteza 3
- numarul curselor duble pe minut 63/80/100
- avans de taiere continuu
- motor electric
- putere 1.5kw
- turatie 1500 rot/min
Caracteristici de gabarit
- lungime 1576 mm
- latimea 611 mm
- inaltimea 1080 mm
- greutatea 860 kg

4.1.2. Alegera sculei aschietoare

Prelucrarea se executa cu panza fierastrau tip II STAS 1066/86 cu caracteristicile:


- lungimea 300mm
- latimea a=252mm
- grosimea b=1.25mm
- pasul 1.80.05mm
- nr de dinti pe 25 mm z=14
- greutatea G=0.6kg
Adoptam din gama de turatii a masinii de debitat turatia de 80 cd/min.

4.2. Calculul regimului de aschiere pentru faza 2.1.Strunjire frontala de degrosare a suprafetei
S1

4.2.1. Alegerea M.U.

Prelucrarea se va executa cu strung normal SN 320 , cu urmatoarele caracteristici :


- h = 320 mm
- L = 1000 mm
- N = 3 kw
Turatia axului principal [rot/min] : 31.5 ; 40 ; 50 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315 ;
400 ; 500 ; 630 ; 800 ; 1000 ; 1200 ; 1600 .
Avans longitudinal [mm/rot] :
- Avans normal : 0.03 ; 0.04 ; 0.05 ; 0.06 ; 0.07 ; 0.08 ; 0.09 ; 0.1 ; 0.11 ; 0.12 ; 0.13 ;
0.14 ; 0.15 ; 0.16 ; 0.20 ; 0.22 ; 0.28 ; 0.36 ; 0.44
- Avans marit : 0.48 ; 0.64 ; 0.80 ;0.96 ; 1.12 ; 1.28 ; 1.44 ; 1.60 ; 1.76 ; 1.92 ; 2.24;
2.52
Avans transversal [mm/rot] :

~ 19 ~
- Avans normal : 0.01 ; 0.013 ; 0.017 ; 0.02 ; 0.023 ; 0.027 ; 0.03 ; 0.033 ; 0.037 ; 0.04 ;
0.047 ; 0.053 ; 0.06 ; 0.067 ; 0.073 ; 0.093 ; 0.12 ; 0.147
- Avans marit : 0.88 ; 0.107 ; 0.133 ; 0.16 ; 0.187 ; 0.215 ; 0.24 ; 0.287 ; 0.29 ; 0.30 ;
0.373 ; 0.48 ; 0.533 ; 0.58 ; 0.74 ; 0.96 ; 1.17

4.2.2.Alegerea sculei aschietoare

Prelucrarea se va executa cu cutit frontal 16x16 STAS 358-67 cu urmatoarele caracteristici:


=10
p=70 ungiul de atac principal
s=20 ungiul de atac secundar
raza la varf r=0.5
hxb=16x16

4.2.3. Determinarea adancimi de aschiere

Conform indicatiilor de la pag.96 :

t= Ac nom=2.5
t=2.5mm

4.2.4. Alegerea avansului

Pentru strunjirea supraf.frontale avansul transversal din tab.6.1 pag.98 si din gama de avansuri
transversale a strungului :

0.6-0.8mm/rot

Avansul adoptat se verifica folosind indicatiile din tab.6.12 pag.104

Verificarea d.p.d.v s=0.74mm/rot al rezistentei corpului cutitului

S= mm/rot

hxb=16x16
h/L=1.0….0.5→h/L=1
~ 20 ~
Din tab. 6.13 pag 106 rezult :
HB≥170-cutit normal din otel rapid

C4=3.57

n1=0.75 S= = = =1.27
x1=1
y1=0.75 S=1.27≥0.74

4.2.5. Calculul vitezei de aschiere

Viteza de aschiere pentru strunjirea frontala se determina cu relatia pentru strunjirea


longitudinala rezultata din tab.6.15 si se inmulteste cu un coeficient din tab.6.25 pag 114.

k1…*k9=

= *0.93*0.76*1*0.87=36.19*0.93*0.76*0.87=20.69

Vp=20.69

K=1.43 din tab 6.25 pentru =0 si χ=70°


Din tab 6.20 pag 112 rezunlta:
Pentru scule din otel rapid la prelucrarea otelului cu avans s≥0.25mm/rot→

Cv=60.8
Xv=0.25 cu racire
Yv=0.66

~ 21 ~
Din tab 6.19 pag 111 rezulta: pentru prelucrarea otelului cu cutit normal din otel rapid cu racier
m=0.125

Din tab 6.11 pag 103→T pentru 16x16min


t=2.5
s=0.74
n1=0.75
Din tab 6.16 rezulta:

K1= =( =0.93

K2=( =( =0.76

K3=1

K4=( =( =0.87

K5=1

K6=1

K7=1

K8=1

K9=1

Va =Vp*K=20.69*1.42=29.37mm/min

Din gma de turatii adoptam turatia cea mai apropiata si recalculez viteza cu relatia inversa

n= = = =176.48

n=200rot/min

~ 22 ~
Recalculez viteza :

V= = =33.28mm/min

V=33.28mm/min

4.2.6.Puterea.

Na= ≤Nmotor*n

Din tab.6.12[1]

Fz=C4*

C4=3.57
t=2.5
x1=1
S=0.74
Y1=0.75
HB=200
N1=0.75
Fz=3.57*

Fz=3.57*2.50*53.1*0.80

Fz=379.13

Na= =2.10

Na=2.10

Na≤Nmotor*η

2.1<3*0.85
2.1<2.55

Faza 2.1 se va executa cu urmatorul regim de aschiere :

~ 23 ~
t=2.5
i=1
S=0.74
N=200rot/min
V=33.28rot/min
Na=2.10KW

4.3.Calculul regimului de aschiere pentru faza 2.2(strunjirea frontala de finisare)pentru S1.

4.3.1.Alegerea M.U. :

S.N. 320

4.3.2.Alegerea sculei ascietoare :

Cutit frontal 16x16 STAS 358-67/Rp3

4.3.3.Determinarea regimului de aschiere.

t= = →t=0.7mm

4.3.4.Alegerea avansului si verificarea lui.

Pentru strunjirea suprafetei frontale avansul transversal din tab 6.14 pag 106 si din gama de
avansuri transversale a strungului adoptam
S=0.133mm/rot –fara racire

4.3.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9 = =

= *0.93*0.76*0.06*1=37.52

Vp=37.52

Va=37.52*1.83=68.67mm/min
Va=68.67mm/min
~ 24 ~
Cv=52.5
Xv=0.25
Yv=0.50
m=0.125
T=60min
t=0.7
s=0.74
n=0.1
k1=0.93
k2=0.76
k3=1
k4=0.06
k5…k9=1

4.3.6.Determinatrea turatiei.

N= = =412.63

Din gama de turatii a strungului adoptam N=400rot/min

V=

4.3.7.Puterea.

Na=

Fz=C4*

Fz=3.57* =3.57*0.7*0.45*40.8=45.88

Fz=45.88daN

Na= = =0.50Kw

Nm*η>Na

~ 25 ~
Faza 2.2 se executa cu urmatorul regim de aschiere :

t=0.7
i=1
S=0.133mm/rot
N=400rot/min
V=66.56rot/min
Na=0.50kw

n=500rot/min
4.4.Calculul regimului de aschiere V=4.95rot/min pentru faza 2.3(executare gaura de
centrare) pe S1. t=3.15
S=0.03mm/min
4.4.1.Alegerea M.U. :S.N.320

4.4.2.Alegerea sculei.

Prelucrarea se executa cu burghiu de centruire A3.15 STAS 1114-82

t=3.15

4.4.3.Calculul vitezei.

Din tabelul 7.56[1] adoptam


Viteza Vp=10mm/min
Avansul S=0.03mm/rot

4.4.4.Calculul turatiei.

n= 505.5rot/min

Din gama de turatii adoptam n=500rot/min

V=

Faza 2.3 se executa cu urmatorul regim de aschiere :

~ 26 ~
4.5.Calculul regimului de aschiere pentru faza 3.1(strunjirea frontala de degrosare) pe S11.

Adoptam acelasi regim ca la faza 2.1.

t=1.6
i=1
S=0.74
η=200rot/min
V=33.28rot/min
Na=2.10kw

4.6.Calculul regimului de aschiere pentru faza 3.2(strunjire frontala de finisare) pe S11.

Adoptam acelasi regim ca la faza 2.2.

t=0.7
i=1
S=0.35mm/rot
η=400rot/min
V=66.56rot/min
Na=0.50kw

4.7.Calculul regimului de aschiere pentru faza 3.3(executat gaura de centrare) pe S11.

Adoptam acelasi regim ca la faza 2.3

η=500rot/min
V=4.95rot/min
t=3.15
S=0.03mm/rot

4.8.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.1(strunjire longitudinala de degrosare) pe S3.

~ 27 ~
4.8.1.Alegerea M.U. : S.N.320

4.8.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x25 STAS 359-67/Rp3

Caracteristicile cutitului :

hxb=40x25
L=280
b1=30
r=1
k=90°
ks=10°

4.8.3.Determinarea regimului de aschiere.

t=

Consider i=10 treceri t1=…..t9=2mm


t10=2.15mm

4.8.4.Determinarea avansului si verificarea lui.

Din gama de avansuri longitudinale adoptam

S=0.64mm/rot
Verificare :

Din tab6.12 pag.104[1] adoptam relatia de verificare :

S= = S= = =1.26≥0.64mm/rot

S=1.26mm/rot

4.8.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9 = =

~ 28 ~
Vp=

Vp=17.24mm/min

Cv=42 xv=0.25 k1=1.04


T=75 yv=0.50 k2=0.65
m=0.1 HB=200 k4=0.93
t=2 η=1.75 k3,k5…k9=1
S=1.26 s=0.64

4.8.6.Determinarea turatiei.

η= =103.77mm/min

Din gama de turatii adoptam η=100mm/min

Recalculam viteza :

V= =16.64mm/min

4.8.7.Calculul puterii. S=0.64 HB=200


C4=3.57 x1=1
t=2 y1=0.75

Na=
n1=0.75
Fz=C4*
Fz=3.57* =269.18

Fz=269.18

Na= =0.74≤3.0.85
Na≤Nm*η

Faza 4.1. se va executa cu urmatorul regim de aschiere :

t1…t9=2mm
~ 29 ~
t10=2.15mm
i=10
S=0.64/rot
N=100rpt/min
V=16.64mm/min
Na=0.74kw

4.9.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.2.(strunjire de degrosare pe S4)

4.9.1.Alegerea M.U. :SN 320

4.9.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x20 STAS 359-67/Rp3

Caracteristici :

hxb=40x20
L=280
b1=30
r=1
k=90°
ks=10°

4.9.3.Determinarea regimului de aschiere.

t= = =17.5

Consider 7 treceri i=7

t1….t7=2.45mm
4.9.4.Determinarea avansului si verificarea lui.

Din tab.6.1. pag 98 si din gama de avansuri longitudinale adoptam S=0.64mm/rot

Verificarea :

Din tab. 6.12 pag.104[1] adoptam relatia de verificare

~ 30 ~
S= = =

4.9.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9=
=16.24

Vp=16.24mm/min

4.9.6.Determinarea turatiei.

n= =97.58mm/rot

Din gama de turatii adoptam n=100rot/min

Recalculam viteza

V= =16.64mm/min

4.9.7.Calculul puterii

Na=

Fz=C4*
Fz=3.57*
Fz=329.75

Na= =0.91≤Nm*η

Faza 4.2 se va executa cu urmatorul regim de aschiere :

t1…t7=2.45mm
i=7
S=0.64mm/rot
η=100rot/min
~ 31 ~
V=16.64rot/min
Na=0.91kw

4.10.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.3.(strunjire de degrosare longitudinala pe S7)

4.10.1.Alegerea M.U. :SN 320

4.10.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x25 STAS 359-67/Rp3

Caracteristici :

hxb=40x25
L=280
b1=30
r=1
k=90
ks=10

4.10.3.Determinarea regimului de aschiere.

t= = =16.1

Consider i=7treceri
t1…t9=2.3mm

4.10.4.Alegerea avansului si verificarea lui.

Din tab 6.1 pag.98.si din gama de avansuri longitudinale doptam S=0.64mm/rot

Verificare :

Din tab.6.12 pag.104[1] adoptam relatie de verificare

=1.20≥0.64mm/rot

4.10.5.Calculul vitezei de aschiere.

~ 32 ~
Vp= k1…*k9 =
=17.71

Vp=17.71mm/min

4.10.6.Determinarea turatiei

n= = =106.41mm/rot

Din gama de turatii adoptam :n=100rot/min

Recalculam viteza

La fel ca pentru faza 4.2 V=16.64mm\min

4.10.7.Calculul puterii.

Na= ≤Nm*η

Fz=C4*
Fz=3.57*
Fz=309.56

Na= =0.85kw≤Nm*η

Faza 4.3 se va executa cu urmatorul regim de aschiere :

t1…t7=2.3
i=7
S=0.64mm/rot
n=100rot/min
V=17.80rot/min
Na=0.85kw

4.11.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.4.(strunjire longitudinala de finisare pe S3)

~ 33 ~
4.11.1.Alegerea M.U. :SN 320

4.11.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x25 STAS 359-67/Rp3

Caracteristicile cutitului :

hxb=40x25
L=280
b1=30
r=1
k=90
ks=10

4.11.3.Determinarea regimului de aschiere.

t= = =0.25

4.11.4.Alegerea avansului.

Din tab.6.14 pag.106 si din gama de avansuri longitudinale adoptam S=0.16mm/rot

4.11.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9= =
*0.58

Vp=72.5mm/min

T=75
m=0.1
t=0.25
xv=0.25
S=0.16
Yv=0.50
HB=200
n=1.75
k1=1.04
~ 34 ~
k2=0.65
k3=1
k4=0.87

4.11.6.Determinarea turatiei.

n= = =435.64mm/rot

Din gama de turatii adoptam :n=400rot/min

Recalculez viteza

V= =66.56mm/min

4.11.7.Calculul puterii.

Na= Nm*η

Fz=C4*
Fz=3.57*
Fz=11.84

Na= =0.13≤2.55

Faza 4.4 se va executa cu urmatorul regim de aschiere :

t=0.25
i=1
S=0.16mm/rot
n=400rot/min
V=66.56mm/min
Na=0.13kw

4.12.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.5(strunjire longitudinala de finisare pe S4)

4.12.1.Alegerea M.U. :SN 320

~ 35 ~
4.12.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x25 STAS 359-67/Rp3

Caracteristicile cutitului :

hxb=40x25
L=280
b1=30
r=1
k=90
ks=10

4.12.3.Determinarea regimului de aschiere.

t= =0.25mm

4.12.4.Alegerea avansului.

Din tab.6.14.pag.106 si din gama de avansuri longitudinale adoptam S=0.16mm/rot

4.12.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9= =72.5

Vp=72.5mm/min

4.12.6.Determinarea turatiei.

n= = =435.64mm/rot

Din gama de turatii adoptam :n=400mm/min

4.12.7.Calculul puterii.

Na= ≤Nm*η

Fz=C4*
Fz=11.84

~ 36 ~
Na= =0.13≤2.55

Faza 4.5 se va executa la fel ca faza 4.4

t=0.25
i=1
S=0.16mm/rot
n=400rot/min
V=66.56mm/min
Na=0.13kw

4.13.Calculul regimului de aschiere pentru faza 4.6(strunjirea de finisare pe S7)

Adoptam acelasi regim de aschiere ca la faza 4.5

t=0.25
i=1
S=0.16mm/rot
n=400rot/min
V=66.56mm/min
Na=0.13kw

5.1.Strunjirea longitudinala II

Calculul regimului de aschiere pentru faza5.1(strunjire de degrosare pe S10)

5.1.1.Alegerea M.U. :SN 320

5.1.2.Alegerea sculei.

Cutit 40x25 STAS 359-67/Rp3

Caractrristici :

hxb=40x25

~ 37 ~
L1=280
b1=30
r=1
k=90
ks=10

5.1.3.Determinarea regimului de aschiere

t= = =1.55

Consider i=1 treceri

t1=1.55

5.1.4.Alegerea avansului si verificarea lui.

Din tab 6.1 pag 98 si din gama de turatii adoptam S=0.64mm/rot


06↔08
Verificarea

Din tab.6.12 pag.104[1] adoptam relatia de verificare :

0.64mm/rot

5.15.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9=
1.04*0.65*1*0.93=21.12

Vp=21.12

5.1.5.Determinarea turatiei.

n= = =126.90mm/rot

~ 38 ~
Din gama de turatii adoptam n=125rot/min

Recalculam viteza

V= = =20.80mm/min

5.1.6.Calculul puterii.

Na=

Fz=C4*
Fz=3.57* =208.61

Na= =0.72kw≤Nm*η, 0.72≤2.4

Faza 5.1 se va executa cu urmatorul regim de aschiere.

t1=1.55
i=1
S=0.64mm/rot
n=125rot/min
V=20.80rot/min
Na=0.72kw

5.2.Calculul regimului de aschiere pentru faza 5.2(strunjire de finisare pe S10)

5.2.1.Alegerea M.U. :SN 320.

5.2.2.Alegerea sculei.

Cutit STAS 359-67/Rp3

hxb=40x25
L=280
b1=3
r=1
k=90
ks=10

5.2.3.Determinarea regimului de aschiere.

t= = =0.3mm
~ 39 ~
i=1

5.2.4.Alegerea avansului si verificarea lui.

Din tab.6.14 pag.106[1] si din gama de avans longitudinal adoptam S=0.14mm/rot.

5.2.5.Calculul vitezei de aschiere.

Vp= k1…*k9=
1.04*0.65*1*0.87*1=102.92

Vp=102.92

5.2.6.Determinarea turatiei.

n= = =618.43rot/min

Din gama de turatii adoptam :n=630rot/min

Recalculam viteza.

V= = =104.84m/min

5.2.7.Calculul puterii.

Na=

Fz=C4*
Fz=3.57* =3.57*0.3*0.22*53.1=12.51

Na= =0.21kw

Na=0.21kw≤2.4

Faza 5.2 se va executa cu urmatorul regim de aschiere.

~ 40 ~
t=0.3
i=1
S=0.14mm/rot
n=630rot/min
V=104.84rot/min
Na=0.21kw

5.3.Calculul regimului de aschiere pentru faza 7.1(Frezarea canalului de pana)S12.

5.3.1.Alegerea M.U. :

Frezarea canalului de pana se executa pe o masina de frezat F.U 1250X320 cu urmatoarele


caracteristici :
 Suprafata de lucru a mesei 1250X320mm
 Numarul de canale T=3
 Cursa longitudinala a mesei=70mm
 Puterea motorului de actionare P=7.5Kw
 Distanta intre axul principal si brat=155mm

Gama de avansuri longitudinale si transversale


19 23.5 30 37.5 47.5 60
75 95 118 150 190 235
300 375 475 600 750 950

Gama totatiilor axului principal


300 37.5 60 75 95 118
150 190 235 475 600 750
950 1180 1500

5.3.2.Alegerea sculei aschietoare.


~ 41 ~
Frezare se executa cu freza cu diu freza Φ8 STAS 1680-85 Rp5 cu urmatoarele caracteristici :

 D= mm

 d= mm

 L=63mm

 l=19mm

 l1=36mm

5.3.4.Determinarea adancimii de aschiere

t=5mm→i=1

5.3.5.Alegerea avansului si calcularea lui.

Din tab.14.27 pag.550(Proiectarae tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere)avem


pentru dianetrul frezei de D=8mm,Sd=0.12mm/dinte

5.3.6.Alegerea vitezei de aschiere.

Din tab.8.7[1] avem V= *Kv

Din tab.14.20 pag.535 Kv=Kmv*Ksl

Kmv-coeficientul de corectie in functie de starea suprafetei semif.

Kmv=cm﴾ =50.59
Rm=σr=20daN/mm2

Cm=1(tab.14.10 pag.537)
Nv=0.9(idem)
Ksl=0.8…0.9
Kv=40.47
V=32.1m/min

5.3.7.Determinarea turatiei si recalcularea vitezei.

n= 1277.8

~ 42 ~
Dingama de turatii adoptam Na=1200rot/min

Vr= =30.14

Avansul pe minut se calculeaza cu relatia :

Sn=Sd*z*n=0.12*5*1200=720mm/dinte

5.3.8.Calculul puterii.

Fz=Cf*

Fz=81.19daN

N= =0.51Kw

Din caracteristicile masinii Nm=3 ;0.51≤2.4 Nn≤Nm*η

Faza 7.1 se va executa cu urmatorul regim de aschiere.

t=5mm
S=0.12mm/dinte
V=37.68m/min
N=1200rot/min
N=0.51Kw

5.4.Calculul regimului de aschiere pentru faza 9.1(rectificarea) pe S7

5.4.1.Alegerea M.U. :Masina de rectificat W.M.W 240x800

Caracteristicile masinii :
Diametrul piesei de rectificat
- Dmin=15mm
- Dmax=240mm
Lungimea maxima de rectificat
- Lmax=800
Conul masinii
- Morse 3
Diametrul discului de rectificat
- D=400mm
- B=80mm
Puterea de antrenare
- Disc abraziv=7.5kw
- Piesa=4.5kw
~ 43 ~
- Deplasare rapida=50m/min
Turatia axului port piesa
- 50 ;100 ;200 ;40 rot/min
Avans longitudinal 2….6m/min
Avans transversal-manual
Rotire piesa 7°

5.4.2.Alegerea sculei aschietoare.

Piatra 240x400x80 STAS 610/1-83


- D=240mm
- B=80mm
Material abraziv En
Granulatia 50-40
Duritate i,k
Liant C,B

5.4.3.Determinarea avansului si calcului lui.

Din tab.12.3 pag.241[1] avem Va=10-25.Adoptam Va=20m/min

2Ac nom=0.3

t= = =0.15

5.4.4.Determinarea avansului de patrundere.

La rectificarea de degrosare avem 0.0025…0.075mm/rot

Adoptam S=0.05mm

5.4.5.Determinarea vitezei de aschiere si a vitezei periferice a piesei.

Din tab.12.6 pag 243

V=25…35m/s

V-vteza periferica a discului

Adoptam Vp=15m/min pentru OLC

Din tab.12.9 pag 247

~ 44 ~
V= *k1*k2[m/min]

V= *0.95*0.91=3.59m/min

5.4.6.Determinarea turatiei.

Pentru disc :Ndisc= = =1433.12 rot/min

Adoptam din gama de turatii a masinii Ndisc=1500rot/min

Pentru piesa :Npiesa= =55.16rot/min

Adoptam din gama de turatii a masinii Npiesa=50rot/min

Recalculez viteza

Vdisc= = 1884m/min=31.4m/s

Vpiesa= =3.45m/min=0.05m/s

5.4.7.Calculul puterii pentru avansul de patrundere.

Ne=Cf*
=0.132*
=3.27kw

Fz=Cf* 2.2*3.59*0.05=0.39

Np= = 0.0012kw

Faza 9.1 se executa cu urmatorul regim de aschiere

t=0.3
S=0.05mm/rot
Vdisc=31.4mm/sec
Vpiesa=3.45mm/min
Ndisc=1500rot/min
Npiesa=50rot/min
N=0.0012kw

~ 45 ~
ETAPA V : Normarea tehnica

5.1.Calculul normei de timp pentru operatia 1(debitarea)

NT= +Tu= + 7.5 = 7.50 min. Tpi - timp de pregatire-inchiere

~ 46 ~
Tpi = 9 min. Fisa 14 tab.1 si tab.3
N=110 N - numarul de bucati de prelucrat
Tu = 7.5 min. fisa 9 pag 32[3] Tu - timp unitar
5.2. Calculul normei de timp pentru operatia 2(strunjirea).

Nt2= + Tu2.1 + Tu2.2 + Tu2.3 = 18.12 min.

 Faza 2.1

Tb =
→pag 262

= +

tab.13.5 pag268
tab.13.7 pag 270
min

tab 13.9 pag 272

=0.17min
3.28min
 Faza 2.2

0.8min
=0.5min

min

~ 47 ~
=

=0.18min

T 2.34min

 Faza 2.3

L=(1+

~ 48 ~
T 2.61min

Determinam pentru op.3 (strunjire)

 Faza 3.1

Adopt ca la faza 2, toate datele necesare :

Faza 2.1 aceeasi cu faza 3.1


3.28min

Faza 2.2 aceeasi cu faza 3.2

~ 49 ~
2.34min

Faza 2.3 aceeasi cu faza 3.3


2.61min

Determinam pentru op.4(strunjire)

 Faza 4.1

~ 50 ~
18.56min

 Faza 4.2

11.94min
 Faza 4.3

~ 51 ~
3.83min

 Faza =4.4

~ 52 ~
5.18min

 Faza 4.5

~ 53 ~
5.33min

 Faza 4.6

3.34min

 Faza 4.7

~ 54 ~
2.91min

 Faza 4.8

~ 55 ~
1.35min

 Faza 4.9

1.78min

min

~ 56 ~
Determinam pentru op.7 (frezare)

1.43min

Determinam pentru op.9 (rectificare)

~ 57 ~
1.08min

Determinarea pentru op.10 (controlul final)

=0.25+0.21+0.21+0.25+0.21+0.25+0.21+0.25+0.67=2.51
min

Determinarea

=
=7.59+8.46+8.23+34.34+19.90+1.74+1.23+2.51=84min

(1h40min)

~ 58 ~
ETAPA VI. Calculul si analiza tehnico-economica

6.1.Coeficientul de utilizare a materialului :

Km=

6.2 Productivitatea muncii :

6.3 Pretul de cost al piesei :

M-cost material

~ 59 ~
P=pret material

R=retributie

C=cost regie

~ 60 ~