Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA

Nr.1152 din 22.08.2017

CĂTRE,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VRANCEA

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, transmisă prin adresa cu numărul


6573 din 9.08.2017, vă aducem la cunoștință că unitatea noastră a întreprins
măsurile necesare (igienizare spații, reparații și achiziție de mobilier școlar și
echipamente IT), în vederea începerii anului școlar 2017-2018, în condiții optime
pentru desfășurarea activității.

DIRECTOR, SECRETAR,

_____________________ _______________
Prof. Andrei-Igor MANOVICI Alisa-Adriana BÎCA

BULEVARDUL INDEPENDENȚEI, NR. 2, 625400 STR. DORNEI, NR. 5, 620162 STR. GEN. BERTHELOT 28-30, Sector 1, 010168
Tel: 0237 275 373 Fax: 0237 277 327 Tel: 0237 214 141 Fax: 0237 214 499 Tel: 021 405 63 15; Fax: 021 313 55 47
CUI: 4447312 Web: www.lispanciu.ro E-mail: isjvrancea@yahoo.com Web: isjvn.vn.edu.ro Web: www.edu.ro
Panciu, Vrancea, România Focșani, Vrancea, România București, România