Sunteți pe pagina 1din 65

Impro.

ro
Panouri sandwich
termoizolante
Cuprins

1 2 3 4 5 6
Despre noi

8 Istoria
Construcția panourilor
de tip sandwich

12 Informații generale
Specificația panourilor
de tip sandwich

17 Izolație
Program
de producție

24 Panouri de perete
Panouri
de perete

28 Panou termoizolant de perete


Panouri
de acoperiș

36 Panou de tip sandwich,


9 Idee 12 Îmbinarea panourilor 18 Straturi exterioare din oțel 25 Panouri de acoperiș cu fixare vizibilă de acoperiș HPT TD5
9 Panouri de tip sandwich 12 Panou de tip sandwich, de perete, 19 Gama de culori 30 Panou termoizolant de perete 38 Panou de tip sandwich,
cu sistem de fixare vizibil 20 Clasificare de mediu cu fixare ascunsă de acoperiș HPT TD3
13 Panou de tip sandwich, de perete, 32 Panou de tip sandwich cu vată minerală, 40 Panou de tip sandwich,
cu sistem defixare ascunsa cu fixare vizibilă de acoperiș, cu vată minerală
13 Panou de tip sandwich pentru 42 Panou de tip sandwich,
acoperiș de acoperiș, întors

7 8 9 10
Detalii tehnice

55
60
Detalii de fixare
Detalii ale soclului
Accesorii

118 Fixări
119 Etanșări
Transport
și depozitare

122
123
Recomandări de transport
Descărcare
Contact

126 Contact

67 Detalii ale colțului 119 Lucarne de acoperiș 125 Depozitare


76 Detalii ale ferestrei
82 Detalii ale ușii
86 Detalii ale porții
87 Fixarea panourilor
91 Detaliu de coamă
96 Detaliu al îmbinării cu perete
97 Detalii de streașină
102 Detalii ale lucarnei
106 Elementele prelucrate
1 despre noi
Panouri
Istoria Idee de tip sandwich
Compania BLACHPROFIL 2® este un grup de capital care PANOURI TERMOIZOLANTE TIP SANDWICH - Ideea IMPRO® se bazează pe patru piloni care garantează firmei stabilitate Dezvoltarea dinamică a firmei IMPRO® a permis ca
a luat ființă în anul 1995 la Cracovia. Inițial compania era TIMIȘOARA și dezvoltare. Cel mai important pilon îl constituie OAMENII. Încrederea în decembrie 2017 să preluăm fabrica de panouri
specializată pe învelitori de acoperiș, având un singur punct IMPRO® și BLACHPROFIL 2® o companie internațională care reciprocă, respectul și angajamentul au făcut ca unii dintre noi sa lucreze termoizolante de tip sandwich din Timișoara de
de vânzare. În decursul a câțiva ani am crescut destul de deține propriile Centre de Producție și Logistică și o distribuție umăr la umăr de peste 10 de ani! Fie că am fost câteva persoane, fie câteva la Corporația italiană MARCEGAGLIA. Datorită
mult, am mărit substanțial parcul de utilaje de producție în toată Europa Centrală, a urcat la un nou nivel la sfârșitul sute, niciodată nu s-a schimbat un singur lucru: faptul ca suntem o echipă. acestei achiziții am lărgit oferta noastră, panourile
și am dotat liniile de producție cu noile tehnologii. An de anului 2017 atunci când a fost achiziționată, de la compania Din acest motiv, similar se dezvoltă un al doilea pilon al firmei noastre – fiind un produs modern și extrem de ușor, care
an am modernizat și robotizat utilajele, în ultima perioadă MARCEGAGLIA, fabrica de panouri termoizolante situată în RELAȚIILE. Construim relații bune cu clienții, cu furnizorii și cu colaboratorii oferă o eficiență termică ridicată pentru construcții
accelerând acest proces. Din totdeauna tendința nostră a Timișoara. Preluarea a fost realizată în întregime, astfel au intrat noștri pe baza unei comunicări deschise și mai presus de toate, oneste. industriale.
fost de a ne adapta la cerințele din piețele în care activăm. în componența IMPRO® S. R. L. toate utilajele, imobilele, au fost Credibilitatea și responsabilitatea sunt aspecte foarte importante pentru noi,
Echipa noastră a crescut proporțional cu dezvoltarea transferați toți angajații, portofoliul de clienți a fost preluat de de aceea suntem mândri că am reușit să obținem încrederea a peste 1000 Panourile de tip sandwich sunt întrebuințate
companiei și astfel de la câteva persoane am ajuns să avem câtre IMPRO® iar activitatea fabricii nu a fost întreruptă nici o zi. de clienți activi. Garanția calității și deservirea eficientă definesc al treilea în construcții industriale, mai ales acolo unde
peste 300 de angajați. Dezvoltarea continua a activității pilon, și anume TEHNOLOGIA. Pe de o parte robotizarea producției, datorită timpul de construcție este un factor decisiv. Prin
noastre și mai ales diversificarea produselor pe care le În 2017 Ambasadorul mărcii BLACHPROFIL 2® a devenit Adam unor linii modern iar pe de alta parte automatizarea proceselor interne cu utilizarea panourilor noastre termenul de realizare a
putem oferi ne-au dat șansa de a intra pe piețele din Małysz, câștigătorul a patru medalii olimpice și șase medalii la ajutorul unui sistem integrat sunt instrumente utile în activitatea noastră. construcției poate să scadă chiar și cu 50-60% dacă
întreaga Europă. Campionatul Mondial, un maestru fără egal la disciplina sportivă Sistemul EDI permite efectuarea schimbului de documente financiare cu îl comparăm cu utilizarea soluțiilor tradiționale. De
de sărituri pe schi care, de asemenea, este de profesie specialist furnizorii de materie primă fără intervenția omului eliminând astfel teancurile asemenea transportul panourilor termoizolante nu
S.C IMPRO S. R. L. în tinichigerie. În același an, fiind prima în Polonia, societatea de hârtie. Plarforma eProfil servește beneficiarilor noştri drept un sistem necesită angajarea unor utilaje grele de transport.
Dezvoltarea continuă a capacității de producție ne-a BLACHPROFIL 2® a creat Academia de Maeștri, un ciclu de complex de gestionare a activități comerciale întreprinse. Inovația ajută la Avantajele pe care le putem aminti în favoarea
impulsionat să căutăm noi piețe atractive și astfel am luat cursuri de perfecționare staționare și mobile de susținere a îmbunătățirea standardelor, de aceea am creat laboratorul nostru profesionist utilizării panourilor sunt:
decizia de a înființa în România firma S.C. IMPRO® S. R. L. tinichigiilor. Suntem de părere că în calitate de producător de control al calității. Acest lucru dovedește că punem accentul pe CALITATE,
Societatea nou înființată în țara noastră în anul 2009, care al învelitorilor de acoperiș avem obligația de a participa care reprezintă al patrulea pilon al firmei IMPRO®. În afară de atestatele ƒ rapiditatea și ușurința montării;
face parte din grupul de capital BLACHPROFIL 2®, este în mod activ la procesul de școlarizare și perfecționare a siderurgice, pe care le primim de la furnizorii noștri, care garantează un ƒ demontarea la fel de ușoară;
o companie cu personalitate juridică românească este tinichigiilor care lucrează în domeniul nostru. O atenție specială nivel definit de proprietăți ale materiilor prime achiziționate, verificăm, de ƒ minimalizarea lucrărilor de finisare;
coordonată de o echipă locală, formată din români. Sediul este îndreptată către învățământul de specialitate și astfel asemenea, în propriul laborator calitatea acestor materiale. Specialiștii ƒ o bună izolație termică a pereților despărțitori;
IMPRO este o copie fidelă, din punct de vedere arhitectural, BLACHPROFIL 2® a devenit partener al renumitului program noștri verifică cu scrupulozitate parametrii materialelor precum rezistența ƒ eficință energetică a construcției.
a sediului BLACHPROFIL 2® din localitatea Grojec, situată PSD Profesia: Tinichigiu care îi susține pe tinerii tinichigii care la zgârieturi, aderența straturilor de acoperire, sau tendința de deformare.
foarte aproape de Cracovia - capitala istorică a Poloniei învață această meserie dificilă care necesită o mare precizie. Cercetările realizate în camera cu ceață salină, care imită influența accelerată O calitate în plus este posibilitatea de montare la
de altă dată. Socetatea IMPRO® din Cluj a devenit parte a condițiilor exterioare asupra materialelor utilizate de către noi și asupra temperaturi scăzute, așadar, e posibilă desfășurarea
integrată a grupului polonez, fiecare Centru de Producție și Firma promovează stilul sănătos de viață și, de aceea, am creat profilelor produse și utilizate de noi ,ne permite ca în decurs de o lună să lucrărilor și pe timp de iarnă .
Logistică, având rolul specific în cadrul grupului. BP2 TEAM în disciplina de sport crossfit care a devenit foarte la simulăm comportamentul materialului întrebuințat pentru o perioadă de 30
modă printre angajații noștri. De asemenea, BLACHPROFIL 2® de ani. Toate aceste operațiuni ne asigură un control deplin în privința calității
este sponsorul echipei slovace de hochei HC KOSICE. produselor pe care le furnizăm pe piață.

Lumea și piața aflate în continua schimbare ne obligă să ne


dezvoltăm mereu și să căutăm noi technologii. Toate acestea
pentru ca clienții noștri să primească cele mai bune produse.

8 www.impro.ro
2 Construcția
panourilor
de tip sandwich

10 www.impro.ro
Construcția panourilor de tip sandwich

Informații generale Îmbinarea panourilor PANOU DE TIP SANDWICH DE PERETE CU FIXARE ASCUNSA
Panourile de tip sandwich reprezintă un element Construcția corespunzătoare a îmbinării în panoul de
compozit prefabricat, compus din trei straturi: tablă tip sandwich asigură etanșeitatea și minimalizează
exterioară și interioară din oțel, precum și miezul [1]
lipsurile de izolare termică în locul îmbinărilor. De
de construcție-izolare. Miezul panourilor de tip aceea, în panourile de perete de tip sandwich IMPRO®
sandwich prezintă o serie de avantaje precum izolarea îmbinările longitudinale au forma conică. Datorită [2]
termică, acustică și de rezistența la foc, iar stratul de acestui fapt elementele se caracterizează printr-o
oțel îndeplinește rolul de construcție și garantează etanșeitate mai bună la apă și la aer și prin rezistența
rezistența mecanică ridicată. În oferta firmei IMPRO® mai bună la foc. O astfel de construcție a îmbinarilor
se află panourile de tip sandwich cu trei tipuri de miez: îmbunătățește, de asemenea, parametrii de portanță și
CorePUR, CorePIR, CoreWOOL. rigiditate a panoului, precum și facilitează și scurtează
semnificativ montarea, minimalizând concomitent
riscul de deteriorări.

[3]
[5]
[4]

[6]
PANOU DE TIP SANDWICH DE PERETE CU FIXARE VIZIBILĂ
[1] strat exterior din tablă de oțel
[2] izolație (PUR/PIR)
[1] [3] șurub autoperforant
[4] bandă
[2] [5] garnitură de etanșare
[6] strat interior din tablă de oțel

[5] PANOU DE TIP SANDWICH PENTRU ACOPERIȘ


[3] [6]
[4]
[1]

[2]
[1] strat exterior din tablă de oțel
[2] izolație (PUR/PIR/vata minerala)
[3] șurub autoperforant
[4] bandă
[5] garnitură de etanșare
[6] strat interior din tablă de oțel

[3]

[4]

[5]
[6]

[1] strat exterior din tablă de oțel


[2] izolație (PUR/PIR/vata minerala)
[3] garnitură de etanșare
[4] bandă
[5] strat interior din tablă de oțel
[6] element de îmbinare a panourilor

12 www.impro.ro
3 Specificația
panourilor
de tip sandwich

14 www.impro.ro
Specificația panourilor de tip sandwich

Introducere Izolație
Panourile de tip sandwich reprezintă elemente Miezul panoului de tip sandwich este hotărâtor pentru proprietățile de izolare acustică
prefabricate de construcție, compuse din trei straturi: și termică, precum și pentru protecția antifoc. Cei mai importanți parametri tehnici
miezul de construcție-izolare și două straturi exterioare depind de calitatea materialului din care a fost executat miezul, precum și de construcția
din tablă de oțel care îndeplinesc funcții de construcție. corespunzătoare a geometriei îmbinărilor care asigură etanșeitatea. În oferta firmei
Pentru durabilitatea, proprietățile portante și rigiditatea IMPRO® sunt panouri de tip sandwich cu trei tipuri de miez:
panoului de tip sandwich cea mai importantă este
îmbinarea corectă straturilor exterioare precum și
a miezului pe întreaga suprafață, astfel încât toate
straturile să colaboreze reciproc pentru a asigura
funcționalitatea panoului. PUR – spumă din poliuretan cu densitate de 40 ± 3 [kg/m3].
Datorită conținutului ridicat al celuleor închise aceasta
asigură proprietăți foarte ridicate de etanșeitate împotriva
aburilor, de izolare termică și de rezistență împotriva
mucegaiului. Această spumă se caracterizează printr-o
durabilitate excepțională cu respectarea proprietăților
mecanice pe o perioadă lungă de timp.

PIR – spumă poliizocianică cu conținut ridicat de


izocianat. Aceasta se caracterizează printr-o mult mai
mare rezistență la foc, cu respectarea proprietăților
complete de termoizolare.
Densitate: 42 ± 3 [kg/m3]

Vată – vată minerală dură ignifugă


de origine stâncoasă cu densitate de 100 ±10 [kg/m3].
Cea mai importantă proprietate a acesteia reprezintă
rezistența la foc, incomparabilă cu alte materiale,
precum și rigiditatea și durabilitatea mecanică datorită
aplicării fibrelor de bazalt, așezate perpendicular față
de tabla exterioară și interioară din oțel.

16 www.impro.ro
Specificația panourilor de tip sandwich

Tabla din oțel Gama de culori i


Suplimentar, la cererea
individuală sunt disponibile
culori şi pelicule non-
Părțile exterioare ale panourilor de tip sandwich standard, din afară gamei
constituie două straturi executate din tablă de oțel prezentate.
zincată cu grosime de 0,4-0,7 mm. În plus, acestea
sunt acoperite cu straturile organice de protecție care
asigură rezistența la acțiunea factorilor agresivi din
exterior, conform cu destinația și clasa de capacitate POLIESTER Interior [INT]
corozivă a acestora. În mod standard straturile din oțel
IMPRO® sunt acoperite cu un strat de poliester, dar
există și posibilitatea de a comanda tabla din oțel care
nu intră în oferta standard – acolo unde panourile pot
avea contact cu alimentele sau sunt cerute protecții INT INT
anticorozive sau anti UV mai mari. De asemenea, 9002 9006
executăm panourile cu un strat din fibra de sticlă
(FIBERGLASS).
POLIESTER Standard [RAL]

Legendă [0.7] [0.7] [0.7]

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
Peliculă organică 1002 1015 1021 3000 3005 3009 3011 5008 5010 6005 6011

Vopsea de grund
[0.6]
[0.7] [0.7] [0.7] [0.7]
[0.7]
Vopsea anticorozivă
RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
Peliculă metalică 6020 6029 7016 7024 7035 8004 8017 8019 8023 9002 9005

Miez de oţel [0.6]


[0.7]
[0.7] [0.7]
[1.0]
[1.0]
Secțiunea tablei cu strat de acoperire
RAL RAL RAL
9006 9007 9010

HERCULIT® [HC]

HC 3009 HC 7016 HC 8004 HC 8017 HC 9005

COLORCOAT HPS200 Ultra® [HPS]

Graphite Burano Vandyke Black Terracotta


[HPS 23] [HPS 28] brown [HPS 33] [HPS 750]
[HPS32]

Grosimea standard a tablei este de 0.5 mm


[0.6] Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.6 mm
[0.7] Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.7 mm
[1.0] Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 1.0 mm

18 www.impro.ro
Specificația panourilor de tip sandwich

Clasificare de mediu
Table asemănătoare lemnului furniruite DECOR Coat [PVCF-DC]

E-502 E-521 E-722 E-726 E-730 Condiția pentru funcționarea corectă a învelișului executat din panouri de tip sandwich este adaptarea potrivită a materialului la condițiile de
Mahogany Vegne Golden Marschy Winchester mediu în care învelișul va fi utilizat. De aceea, recunoașterea corectă a specificației de mediu este un proces semnificativ care ar trebui să
Oak Oak cuprindă analiza unui număr de factori. Printre cei mai importanți putem enumera:umiditate, salinitate (mai ales pe terenurile apropiate de
mare), prezența substanțelor active. Pentru suprafețele interioare gradul de agresivitate a mediului este, în primul rând, legat de tipul activității
Table asemănătoare lemnului acoperite cu strat de acoperire MULTILAYER [SP35/MULTI] desfășurate în obiectiv.
Sinteza de mai jos prezintă clasificarea mediului interior și exterior împreună cu exemple de aplicare a straturilor.

Clasificarea Descirerea mediului Exemple

VR–Fibră de sticlă
mediului
interior
GO-4 SL252 SL55 SL59 SL65

PRISMA
conform EN

PVDF25

PVDF35

HPS200
HDP 35
Golden Winchester Venge Dark Oak Golden 10169

INOX
HDX

PUR
RAL
Oak 3D Oak

INT

HC
Mediu neagresiv, cu umiditate medie a Clădiri de birouri, depozite de produse
aerului, nu apare formarea condensului uscate în ambalaje, depozite de produse
A1-A2
INOX vaporilor de apă, pereții sunt supuși finite congelate, sali de sport, supermar-            
doar întreținerii curente. keturi,

Mediu neagresiv, cu umiditate ridicată, Hale industriale cu procese uscate de


unde în mod sporadic apare formarea producție, hale de depozite cu umiditate
A3            
condensului vaporilor de apă, pereții mare, de ex. pentru plante,
sunt supuși unei curățări intense
Mediu slab agresiv, cu umiditate ridicată Hale industriale cu procese umede de
și apariția frecventă a condensului vapo- producție, piscini și ștranduri, hale de
rilor de apă sau mediu agresiv cu umi- producție cu linii pentru prelucrarea
A4            
ditate mică și fără apariția condensului alimentelor,
vaporilor de apă, pereții sunt supuși unei
curățări intense
Mediu agresiv cu umiditate mare și Centre de sortare a gunoiului, stații
apariția in mod uzual a condensului de tratare a apei, stații de incinerare a
vaporilor de apă, pereții sunt supuși unei deșeurilor, întreprinderi de prelucrare a
A5            
curățări intense fructelor de mare, tipografii, întreprinderi
cu prelucrare chimică a metalelor, între-
prinderi metalurgice
Descirerea mediului Exemple

VR–Fiberglass
Clasificarea
mediului

HDP-HDS

PRISMA
PVDF25

PVDF35

HPS200
conform cu

INOX
EN 10169

HDX

PUR
RAL
INT

HC
C1 mediu fără poluări            
C2 grad de poluare mic, conținut scăzut
de SO2            

C3 grad de poluare mediu și grad de


salinitate mic            

C4 grad de salinitate și de poluare moderat


(zona de 10-20 km distanță de mare),            
conținut ridicat de SO2
C5 mediu cu umiditate mare și atmosferă
agresivă, zone de litoral până la 10 km            
de acesta

VR–Fiberglass
Categoria de rezistență la UV

HDP-HDS

PRISMA
PVDF25

PVDF35

HPS200

INOX
HDX

PUR
RAL
INT

HC
Ruv1 grad de rezistență foarte mic            
Ruv2 grad de rezistență mic – apar modificări de culoare și pierderea de luciu            
Ruv3 grad de rezistență moderat – modificări moderate de culoare și luciu            
Ruv4 rezistență mare, grad mic de pierdere a culorii și a luciului            

Garanțiile sunt stabilite în mod individual pentru fiecare investiție.

20 www.impro.ro
4 PROGRAM
DE PRODUCȚIE

22 www.impro.ro
Program de producție

PANOURI DE PERETE PANOURI DE ACOPERIȘ

Panou de tip sandwich cu fixare vizibilă COREPUR / COREPIR Panou de tip sandwich, de acoperiș COREPUR / COREPIR
Cod Profil Grosimi accesibile [mm] Cod Profil Grosimi accesibile [mm]
HPP PSD Microliniar / cutat COREPUR - 25 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 HPT TD5 Trapez T-40 / cutat
COREPUR - 30 / 40 / 50 / 60/ 80 / 100
HPP PVS Microliniar / Fibră de sticlă HPP TL5 Trapez T-40 / Lis* COREPIR - 60 / 80 / 100 / 120
HPP PKS Microliniar / Carton bitumat COREPIR - 60 / 80 / 100 / 120 HPP TK5 VR Trapez T-40 / Fibră de sticlă
HPP PSL Microliniar / lis*

Panou de tip sandwich, de acoperiș COREPUR / COREPIR


Cod Profil Grosimi accesibile [mm]
HPT TD3 Trapez T-40 / cutat COREPUR - 40 / 50 / 60/ 80 / 100
HPP TL3 Trapez T-40 / Lis* COREPIR - 50 / 60 / 80 / 100
Panou de tip sandwich cu fixare ascunsă COREPUR / COREPIR HPP TK3 VR Trapez T-40 / Fiberglass
Cod Profil Grosimi accesibile [mm]
HPP PSF Microliniar / cutat COREPUR - 40 / 60 / 80 / 100 /120
HPP PFL Microliniar / lis* COREPIR - 60 / 80 / 100 / 120

Panou de tip sandwich, de acoperiș, cu vată minerală COREWOOL


Cod Profil Grosimi accesibile [mm]
HPT MTD Trapez T-40 / cutat
HPT FTD Trapez T-40 / cutat perforat 80 / 100
HPP MLT Trapez T-40 / Lis*
Panou de tip sandwich cu vată minerală, cu fixare vizibilă COREWOOL
Cod Profil Grosimi accesibile [mm]
HPP MDD Microliniar / cutat
HPP FDD Microliniar / cutat, perforat 80 / 100 / 120 / 150
HPP MDL Microliniar / lis*

Panou de tip sandwich, de acoperiș, cu o fata din alt material


(fibră de sticlă sau carton bitumat) COREPUR
Cod Profil Grosimi accesibile [mm]
HPT TK5 CB Carton bitumat / Trapez T-40 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100

*La profilarea lisă este posibilă apariția unor ondulații ușoare ale suprafeței – grosime minima a tablei de oțel 0,5 mm.

24 www.impro.ro
5 Panouri
de perete

26 www.impro.ro
Panouri de perete

CORE
[1]
HPP PSD
Panou termoizolant de perete PuR [2]

cu fixare vizibilă PUR/PIR grosimi accesibile ale panoului [mm]:

CORE PiR
40 / 60 / 80 /100 / 120 /150

Panourile de tip sandwich, de perete PUR/PIR cu fixarea vizibilă sunt compuse din
miezul de construcție-izolare și din două straturi din tablă de oțel. Straturile exterioare
sunt executate din tablă de oțel cu grosime de 0,4-0,7 mm și acoperite cu un strat
[5]
din poliester și cu straturi organice de protecție. Miezul panoului este compus din
spuma din poliuretan (PUR) sau din poliizocianură (PIR) cu densitate totală medie [3] [6]
40/42 ±3 kg/m3. Panourile se caracterizează prin proprietăți sporite de rezistență
la foc și de izolare, precum și prin durabilitatea prelungită. Acestea sunt dotate cu [4]
îmbinari profilate corespunzător care permit montarea rapidă și ușoară la orice tip de
construcție. [1] strat exterior din tablă de oțel
[2] izolație (PUR/PIR)
[3] șurub autoperforant
[4] bandă
[5] garnitură de etanșare
partea exterioară [6] strat interior din tablă de oțel
TIPURI DE PROFILARE:

PSD PVS
COREPuR COREPiR

[1] [1]
partea interioară

[2] [2]

Grosimea panoului PUR [mm] 25 40 50 60 80 100 -


Grosimea panoului PIR [mm] - - - 60 80 100 120
Greutatea [kg] 1/m2 9,31 9,88 10,26 10,64 11,40 12,16 12,92
PKS PSL
Miez PUR/PIR COREPiR
COREPiR
Lăţimea efectivă 1000 mm
Lăţimea totală 1018 mm
Lungimea minimă a panoului 2,50 mb [1] [1]
Lungimea maximă a panoului 13,50 mb
Grosimea tablei ext./int. 0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm
Transmitanța termică U [W/m2k] 0,78 0,5 0,41 0,34 0,26 0,21 0,17
Tipul profilării – exterior/interior COREPUR PSD – Microliniar / cutat
PVS – Microliniar / Fibră de sticlă
Tipul profilării – exterior/interior COREPIR PKS – Microliniar / Carton bitumat [2] [2]
PSL– Microliniar / lis*
Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200
Accesorii sistem de fixare, garnituri de etanșare, prelucrări

[1] partea exterioară


*La profilarea lisă este posibilă apariția unor ondulații ușoare ale suprafeței – grosime minima a tablei de oțel 0,5 mm. [2] partea interioară

28 www.impro.ro
Panouri de perete

[1]

CORE PuR
HPP PSF
[2]
Panou termoizolant de perete cu fixare
ascunsă PUR/PIR

Panourile de tip sandwich, de perete PUR/PIR cu fixare ascunsă sunt compuse din
miezul de construcție-izolare și din două straturi din tablă din oțel. Straturile exterioare
și interioare sunt executate din tablă de oțel cu grosime de 0,4-0,7 mm și acoperite cu
un strat din poliester și cu straturi organice de protecție. Miezul panoului este compus
CORE PiR grosimi accesibile ale panoului [mm]:
40 / 60 / 80 / 100 / 120

din spuma din poliuretan (PUR) sau din poliizocianură (PIR) cu densitate totală medie [3]
[5]
40/42 ±3 kg/m3. Panourile se caracterizează prin proprietățile sporite de rezistență la
foc și de izolare, precum și prin durabilitatea prelungită. Îmbinarile special formate [4]
permit ascunderea elementelor de fixare, fapt care asigură constructiei un grad ridicat
de estetică. [6]
[1] strat exterior din tablă de oțel
[2] izolație (PUR/PIR)
[3] șurub autoperforant
partea exterioară [4] bandă
[5] garnitură de etanșare
[6] strat interior din tablă de oțel

partea interioară TIPURI DE PROFILARE:

PSF PFL

[1]
Grosimea panoului PUR [mm] 40 60 80 100 120 [1]
Grosimea panoului PIR [mm] - 60 80 100 120
Greutatea [kg] 1/m2 10,8 11,56 12,32 12,32 13,89
Miez PUR/PIR
Lăţimea efectivă 1000 mm
Lăţimea totală 1047 mm [2]
[2]
Lungimea minimă a panoului 2,50 mb
Lungimea maximă a panoului 13,50 mb
Grosimea tablei ext./int. 0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm
Transmitanța termică U [W/m2k] 0,60 0,38 0,27 0,21 0,17
PSF – Microliniar / cutat
Tipul profilării – exterior/interior
PFL - Microliniar / lis*
Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200
Accesorii sistem de fixare, garnituri de etanșare, prelucrări
[1] partea exterioară
[2] partea interioară

*La profilarea lisă este posibilă apariția unor ondulații ușoare ale suprafeței – grosime minima a tablei de oțel 0,5 mm.

30 www.impro.ro
Panouri de perete

CORE wool
[1]
HPP MDD [2]

Panou de tip sandwich cu vată


minerală, cu fixare vizibilă grosimi accesibile ale panoului [mm]:
50 / 80 / 100 / 120 / 150

Panourile de tip sandwich, de perete, cu vata minerală și cu fixarea vizibilă sunt


compuse din miezul de construcție-izolare și din două straturi din tablă din oțel.
Straturile exterioare și interioare sunt executate din tablă de oțel cu grosime de
0,5-0,7 mm și acoperite cu un strat din poliester și cu straturi organice de protecție.
[3] [4]
Miezul panoului este compus din vata minerală cu densitate totală medie
100 ±10 kg/m3. Panourile se caracterizează prin rezistență sporită la foc, prin
rigiditatea mare și prin durabilitatea mecanică. Acestea au îmbinarile profilate
corespunzător permițând astfelmontarea rapidă și ușoară la orice tip de construcție.
[1] strat exterior din tablă de oțel
[2] izolație (vată minerală)
[3] șurub autoperforant
[4] strat interior din tablă de oțel
partea exterioară

TIPURI DE PROFILARE:
MDD FDD

[1] [1]
partea interioară

[2] [2]

Grosimea panoului [mm] 80 100 120 150


Greutatea [kg] 1/m2 15,70 17,70 19,70 22,70
Miez vată minerală bazaltică cu densitatea 100 kg/m3 MDL
Lăţimea efectivă 1000 mm
Lăţimea totală 1018 mm
Lungimea minimă a panoului 2,50 mb
[1]
Lungimea maximă a panoului 13,50 mb
Grosimea tablei ext./int. 0,5 –0,7 / 0,5–0,7 mm
Transmitanța termică U [W/m2k] 0,50 0,41 0,34 0,28
MDD – Microliniar / cutat
Tipul profilării – exterior/interior FDD – Microliniar / cutat, perforat
MDL - Microliniar / lis*
Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200
Accesorii sistem de fixare, garnituri de etanșare, prelucrări [2]

[1] partea exterioară


[2] partea interioară
*La profilarea lisă este posibilă apariția unor ondulații ușoare ale suprafeței – grosime minima a tablei de oțel 0,5 mm.

32 www.impro.ro
6 Panouri
de acoperiș

34 www.impro.ro
Panouri de acoperiș

CORE PuR
[1]
HPT TD5 [2]

Panou de tip sandwich,

CORE
de acoperiș PUR/PIR
Panourile de tip sandwich, de acoperiș PUR/PIR sunt compuse din miezul de
PiR grosimi accesibile ale panoului [mm]:
40 / 60 / 80 / 100 / 120

construcție-izolare și din două straturi din tablă din oțel. Straturile exterioare și [3]
interioare sunt executate din tablă de oțel cu grosime de 0,4-0,7 mm și acoperite
cu un strat din poliester și cu straturi organice de protecție. Miezul panoului este [4] [6]
compus din spuma din poliuretan (PUR) sau din poliizocianură (PIR) cu densitate
totală medie 40/42 ±3 kg/m3. Panourile se caracterizează prin rezistență sporită la foc, [5]
prin rigiditatea mare și prin durabilitatea mecanică. Acestea au îmbinarile profilate [1] strat exterior din tablă de oțel
corespunzător permițând astfel montarea rapidă și ușoară la orice tip de construcție. [2] izolație (PUR/PIR)
Înclinația minima a acoperișului pentru panouri de acoperiș este pentru panourile [3] garnitură de etanșare
continue, fără lucarne >5%. [4] bandă
[5] strat interior din tablă de oțel
[6] șurub autoperforant
partea exterioară

TIPURI DE PROFILARE:
TD5 TL5

partea interioară
[1] [1]

[2] [2]

Grosimea panoului PUR [mm]


Grosimea panoului PIR [mm]
30
-
40
-
50
-
60
60
80 100
80 100 120
-
TK5 VR
Greutatea [kg] 1/m2 10,23 10,61 10,99 11,37 12,1312,89 13,65
Miez PUR/PIR
Lăţimea efectivă 1000 mm
Lăţimea totală 1067 mm
Lungimea minimă a panoului 2,50 mb
Lungimea maximă a panoului 13,50 mb [1]
Grosimea tablei ext./int. 0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm
Transmitanța termică U [W/m2k] 0,67 0,51 0,41 0,35 0,26 0,21 0,18
TD5 – Trapez T-40 / Cutat
Tipul profilării – exterior/interior HPP TL5 - Trapez T-40 / Lis*
TK5 VR Trapez T-40 / Fiberglass [2]
Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200
[1] partea exterioară
Accesorii sistem de fixare, garnituri de etanșare, prelucrări [2] partea interioară

*La profilarea lisă este posibilă apariția unor ondulații ușoare ale suprafeței – grosime minima a tablei de oțel 0,5 mm.

36 www.impro.ro
Panouri de acoperiș

CORE PuR
[1]
HPT TD3 [2]

Panou de tip sandwich,

CORE
de acoperiș PUR/PIR
Panourile de tip sandwich, de acoperiș PUR/PIR sunt compuse din miezul de
PiR grosimi accesibile ale panoului [mm]:
40 / 60 / 80 / 100 / 120

construcție-izolare și din două straturi din tablă din oțel. Straturile exterioare și [3]
interioare sunt executate din tabla de oțel cu grosime de 0,4-0,7 mm și acoperite
cu un strat din poliester și cu straturi organice de protecție. Miezul panoului este [4]
compus din spuma din poliuretan (PUR) sau din poliizocianură (PIR) cu densitate
totală medie 40/42 ±3 kg/m3. Panourile se caracterizează prin rezistență sporită la foc, [5]
prin rigiditatea mare și prin durabilitatea mecanică. Acestea au îmbinarile profilate
corespunzător permițând astfel montarea rapidă și ușoară la orice tip de construcție. 1] strat exterior din tablă de oțel
Înclinația minima a acoperișului pentru panouri de acoperiș este pentru panouril [2] izolație (PUR/PIR)
continue, fără lucarne >5%. [3] garnitură de etanșare
[4] bandă
partea exterioară [5] strat interior din tablă de oțel

TIPURI DE PROFILARE:

TD3 TL3

partea interioară

[1] [1]

[2] [2]

Grosimea panoului PUR [mm] 30 40 50 60 80 100 -


Grosimea panoului PIR [mm] - - - 60 80 100 120
Greutatea [kg] 1/m2
Miez
10,23 10,61 10,99 11,37 12,1312,89 13,65
PUR/PIR
TK3 VR
Lăţimea efectivă 1000 mm
Lăţimea totală 1067 mm
Lungimea minimă a panoului 2,50 mb
Lungimea maximă a panoului 13,50 mb
Grosimea tablei ext./int. 0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm
Transmitanța termică U [W/m2k] 0,67 0,51 0,41 0,35 0,26 0,21 0,18 [1]
TD5 – Trapez T-40 / Cutat
Tipul profilării – exterior/interior HPP TL5 - Trapez T-40 / Lis*
TK5 VR Trapez T-40 / Fiberglass
Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200
Accesorii sistem de fixare, garnituri de etanșare, prelucrări [2]
[1] partea exterioară
[2] partea interioară

*La profilarea lisă este posibilă apariția unor ondulații ușoare ale suprafeței – grosime minima a tablei de oțel 0,5 mm.

38 www.impro.ro
Panouri de acoperiș

CORE wool
[1]

HPT MTD [2]

Panou de tip sandwich, de acoperiș,


cu vată minerală grosimi accesibile ale panoului [mm]:
60 / 80 / 100 / 120 / 150

Panourile de tip sandwich, de acoperiș, cu vata minerală sunt compuse din miezul de
construcție-izolare și din două straturi din tablă din oțel. Straturile exterioare și interioare [3]
sunt executate din tablă de oțel cu grosime de 0,4-0,7 mm și acoperite cu un strat din
poliester și cu straturi organice de protecție. Miezul panoului este compus din vata [4]
minerală cu densitate totală medie 100 ±10 kg/m3. Panourile se caracterizează prin [1] strat exterior din tablă de oțel
[5]
rezistență sporită la foc, prin rigiditatea mare și prin durabilitatea mecanică. Acestea au [2] izolație (PUR/PIR/vată )
îmbinarile profilate corespunzător permițând astfel montarea rapidă și ușoară la orice tip [3] garnitură de etanșare
de construcție. Înclinația minima a acoperișului pentru panouri de acoperiș este pentru [4] bandă
panouril continue, fără lucarne >5%. [5] strat interior din tablă de oțel

partea exterioară

TIPURI DE PROFILARE:

MTD FTD

[1] [1]
partea interioară

[2] [2]

Grosimea panoului [mm] 80 100


Greutatea [kg] 1/m2 18,85 20,85 MLT
Miez vată minerală
Lăţimea efectivă 1000 mm
Lăţimea totală 1067 mm
Lungimea minimă a panoului 2,50 mb
Lungimea maximă a panoului 13,50 mb
Grosimea tablei ext./int. 0,5–0,7 / 0,5–0,7 mm
[1]
Transmitanța termică U [W/m2k] 0,52 0,42
MTD – Trapez T-40 / Cutat
Tipul profilării – exterior/interior FTD – Trapez T-40/ Cutat perforat
MTL - Trapez T-40 / Lis*
Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200
Accesorii sistem de fixare, garnituri de etanșare, prelucrări [2]
[1] partea exterioară
[2] partea interioară
*La profilarea lisă este posibilă apariția unor ondulații ușoare ale suprafeței – grosime minima a tablei de oțel 0,5 mm.

40 www.impro.ro
Panouri de acoperiș

CORE PUR
HPT TK5 CB [1]
[3]

Panou de tip sandwich, de acoperiș, [2] [4]


[5]
PUR cu o fata din carton bitumat
grosimi accesibile ale panoului [mm]:
Panourile de tip sandwich, de acoperiș PUR, cu o fata din carton bitumat sunt compuse 40 / 50 / 60 / 80 / 100
din tabla portantă de construcție, din miezul de izolare și din stratul exterior pregătit
pentru montarea hidroizolării. Straturile exterioare și interioare sunt executate din tablă
de oțel cu grosime de 0,4-0,7 mm și acoperite cu un strat din poliester și cu straturi
organice de protecție. Miezul panoului este compus din spumă de poliuretan (PUR)
cu densitate totală medie 40 ± 3 kg/m3. Panourile se caracterizează prin rezistență
sporită la foc, prin rigiditatea mare și prin durabilitatea mecanică. Acestea au îmbinarile
profilate corespunzător permițând astfel montarea rapidă și ușoară la orice tip de
construcție. Panourile sunt destinate pentru acoperișuri plate și/sau înclinate, rezistente
la apă.

[1] strat exterior din tablă de oțel [6]


partea interioară [2] izolație (PUR/PIR)
[3] garnitură de etanșare
[4] bandă
[5] zonă frezare poliuretan
[6] șurub

partea exterioară TIPURI DE PROFILARE:

TK5 CB

[1]

Grosimea panoului [mm] 30 40 50 60 80 100


Greutatea [kg] 1/m2 8,42 8,80 9,18 9,94 10,70
Miez PUR
Lăţimea efectivă 1000 mm
Lăţimea totală 1060 mm [2]
Lungimea minimă a panoului 2,50 mb
Lungimea maximă a panoului 13,50 mb
Grosimea tablei ext./int. 0,4–0,7 mm
Transmitanța termică U [W/m2k] 0,43 0,35 0,3 0,23 0,19

Tipul profilării – exterior/interior TK5 CB – Carton bitumat/Trapez T-40

Straturi de acoperire RAL, HC, HPS200


Accesorii sistem de fixare, garnituri de etanșare, prelucrări
[1] partea exterioară
[2] partea interioară

*La profilarea lisă este posibilă apariția unor ondulații ușoare ale suprafeței – grosime minima a tablei de oțel 0,5 mm.

42 www.impro.ro
8 Detalii
Tehnice
Detalii tehnice

FIGURI ALE PANOURILOR


Versiunea panoului: HPP PSD, HPP MDD Versiunea panoului: HPP PSF
DET. 01 DET. 02

1000
1000

Ext.

Ext.
Int.
Int.

46 www.impro.ro
Detalii tehnice

Versiunea panoului: HPT TD5, HPT MTD Versiunea panoului: HPT TD3
DET. 03 DET. 04

250

500
25
250
1000

25
64

64
250

50
50

500

67
50

50
40
50
250

50
50

48 www.impro.ro
Detalii tehnice

Versiunea panoului: HPT TL5 Versiunea panoului: HPT TK5 CB / HTP TK5 VR
DET. 05 DET. 06

250
250

25
25

250
250

1030
1010
1000

1000
64

40
250
250

40 40

250
250

50 www.impro.ro
Detalii tehnice

Versiunea panoului: HPP PVS Versiunea panoului: HPP PKS


DET. 07 DET. 08

1000

1000
Ext.

Ext.
Int.

Int.
33

33
12

30
52 www.impro.ro
Detalii tehnice

Versiunea panoului: HPP PDD


Detalii de fixare
Așezarea panourilor de perete: verticală
DET. 09 Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.02.01

lățime modulară 1000 lățime modulară 1000 lățime modulară 1000


2 ±1 2 ±1
A

50 50 50 50

A
1000

Ext.
Int.

A-A

[1] panou de tip sandwich


[5] element de fixare a panoului

54 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: verticală Așezarea panourilor de perete: orizontală


Pentru panourile de perete HPP PSF Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.02.02 DET. W.02.03

lățime modulară 1000 lățime modulară 1000 lățime modulară 1000


8
3 ±1 3 ±1 A

6 6
min. 40
min. 30

7 7
A 1
20
2
5
3
A-A

5
40

[1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8 x 11
1 [3] șorț de mascare
[4] umplutura rostului – spumă / vată minerală (conform tipului de panouri)
[5] element de fixare a panoului
[6] bandă de etanșare
[7] material de etanșare cu silicon la îmbinare
[8] stâlp
[1] panou de tip sandwich
[5] element de fixare a panoului

56 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: orizontală 8 Așezarea panourilor de perete: orizontală


Pentru panourile de perete HPP PSF Pentru panourile de perete HPP PSF
DET. W.02.05

6 6
min. 40
min. 30

6 8
min. 55
7 7
1 min. 30
20
2 3 5

7 7
1
6 6
min. 50
min. 40 2 5

7 7
1
20
2
3 5 [1] panou de tip sandwich
[1] panou de tip sandwich [2] nit 4,8 x 11
[2] nit 4,8 x 11 [3] șorț de mascare
4
[3] șorț de mascare [4] umplutura rostului – spumă de montare
[4] umplutura rostului – spumă [5] element de fixare a panoului
[5] element de fixare a panoului [6] bandă de etanșare
[6] bandă de etanșare [7] material de etanșare cu silicon la îmbinare
[7] material de etanșare cu silicon la îmbinare [8] stâlp
[8] stâlp

58 www.impro.ro
Detalii tehnice

Detalii ale soclului


Așezarea panourilor de perete: verticală
Pentru panourile de perete HPP PSF
DET. W.01.02

Așezarea panourilor de perete: verticală


Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.01.01

1 1
6
6

2 7
2 7

6
6

5 8
5 8

50
50

3 3

4 4

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8 x 11 [2] nit 4,8 x 11
[3] picurator [3] picurator
[4] profil L – la îmbinarea panourilor [4] profil L – la îmbinarea panourilor
[5] element de fixare a panoului [5] element de fixare a panoului
[6] bandă de etanșare [6] bandă de etanșare
[7] profil conform construcției de oțel [7] profil conform construcției de oțel
[8] ancoră conform construcției de oțel [8] ancoră conform construcției de oțel

60 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: orizontală Așezarea panourilor de perete: orizontală


Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD Pentru panourile de perete HPP PSF
DET. W.01.03 DET. W.01.04

6 3

2 6
2 7

3 4

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8 x 11 [2] nit 4,8 x 11
[3] picurator [3] colțar interior
[4] profil L - din 1000 în 1000 mm [4] profil L - din 1000 în 1000 mm
[5] element de fixare a panoului - din 1000 [6] bandă de etanșare
în 1000 mm [7] profil U
[6] bandă de etanșare [8] ancoră M8 2 buc. pe profil L
[7] profil conform construcției de oțel
[8] ancoră conform construcției de oțel

62 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: orizontală Așezarea panourilor de perete: verticală


Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.01.05 DET. W.01.06

2 7

5 8

5
2

6
3
7

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8 x 11 [2] nit 4,8 x 11
[3] picurator [3] picurator
[4] profil C [5] element de fixare a panoului
[5] izolație vată minerală [6] bandă de etanșare
[6] bandă de etanșare [7] profil conform construcției de oțel
[7] ancoră [8] ancoră conform construcției de oțel

64 www.impro.ro
Detalii tehnice

Detalii ale colțului


Așezarea panourilor de perete: verticală
Pentru panourile de perete HPP PSF
DET. W.01.07

Așezarea panourilor de perete: verticală


Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.03.01

2 7

6
8
8
5

6
2

3 5
3

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich 4


[2] nit 4,8 x 11 [2] nit 4,8 x 11 5
[3] picurator [3] prelucrare
[5] element de fixare a panoului [4] umplutura rostului – spumă /
[6] bandă de etanșare vată minerală (conform tipului de panouri)
[7] profil conform construcției de oțel [5] element de fixare a panoului
[8] ancoră conform construcției de oțel [8] element structură ușoară

66 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: verticală Așezarea panourilor de perete: orizontală


Pentru panourile de perete HPP PSF Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.03.02 DET. W.03.03

6
7

8
6

3 5

10
1 7

2
4
[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich
[2] nit 4,8 x 11 [2] nit 4,8 x 11
[3] prelucrare 5 [3] element prelucrat de colț
[4] umplutura rostului – spumă / vată minerală [4] umplutura rostului – spumă / vată minerală
(conform tipului de panouri) (conform tipului de panouri)
[5] element de fixare a panoului 4 [5] element de fixare a panoului
[8] element structură ușoară [6] bandă de etanșare
[7] material de etanșare cu silicon la îmbinare
[8] stâlp

68 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: orizontală Așezarea panourilor de perete: orizontală


Pentru panourile de perete HPP PSF Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.03.04 DET. W.03.05

6
7

2 6
4

3
6
6

5
2

1 7
3 15

2
7 10
1
3
5
2 7

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8 x 11 [2] nit 4,8 x 11
[3] element prelucrat de colț [3] element prelucrat de colț
[4] umplutura rostului – spumă / vată minerală [4] umplutura rostului – spumă / vată minerală
(conform tipului de panouri) (conform tipului de panouri)
[5] element de fixare a panoului [5] element de fixare a panoului
[7] material de etanșare cu silicon la îmbinare [6] bandă de etanșare
[8] stâlp [7] material de etanșare cu silicon la îmbinare
[8] stâlp

70 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: verticală Așezarea panourilor de perete: orizontală


Pentru panourile de perete HPP PSF Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.03.06 DET. W.03.07

2 3

50
3

2
2 2

4 7
6

2
5

8
2 6

[1] panou de tip sandwich


[1] panou de tip sandwich [2] nit 4,8 x 11
[2] nit 4,8 x 11 [3] prelucrare
[3] prelucrare [4] umplutura rostului – spumă / vată minerală
[4] umplutura rostului – spumă / vată minerală (conform tipului de panouri)
(conform tipului de panouri) [5] element de fixare a panoului
[5] element de fixare a panoului [6] bandă de etanșare
[7] material de etanșare cu silicon la îmbinare [7] material de etanșare cu silicon la îmbinare
[8] element structură ușoară [8] stâlp

72 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: orizontală Așezarea panourilor de perete: verticală


Pentru panourile de perete HPP PSF Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.03.08 DET. W.03.09

3 3

4 4

50
50

3 3

2
2 2
2

7
6

5
5

8
6

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8 x 11 [2] nit 4,8 x 11
[3] prelucrare [3] prelucrare
[4] umplutura rostului – spumă / vată minerală [4] umplutura rostului – spumă / vată minerală
(conform tipului de panouri) (conform tipului de panouri)
[5] element de fixare a panoului [5] element de fixare a panoului
[6] bandă de etanșare [6] bandă de etanșare
[7] material de etanșare cu silicon la îmbinare [8] stâlp
[8] stâlp

74 www.impro.ro
Detalii tehnice

Detalii ale ferestrei


Așezarea panourilor de perete: verticală
Așezarea panourilor de perete: verticală
Pentru panourile de perete HPP PSF
DET. W.04.02
Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.04.01

1 1
SECȚIUNE ORIZONTALĂ SECȚIUNE ORIZONTALĂ

2 3 2 3
6 6
2 2

5 5

3 3

2
2
3
3 3
3

part. exterioară part. exterioară

3
3 3 3
2 2

5
SECȚIUNE ORIZONTALĂ SECȚIUNE ORIZONTALĂ
2 2 2 2
2 6 3 2 6 3
3 3
3 3

6 6

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8 x 11 part. exterioară [2] nit 4,8 x 11 part. exterioară
[3] element prelucrat de fereastră [3] element prelucrat de fereastră
[5] element de fixare a panoului 3 [5] element de fixare a panoului 3
[6] bandă de etanșare 2 [6] bandă de etanșare 2
[8] element structură ușoară 5 [8] element structură ușoară 5

76 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: verticală


Așezarea panourilor de perete: verticală Pentru panourile de perete HPP PSF
Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD DET. W.04.04
DET. W.04.03

1 SECȚIUNE ORIZONTALĂ
1
SECȚIUNE ORIZONTALĂ
2
6 2
6

5
5

3
3
2
2
3
3
3
3
2
2

part. exterioară
part. exterioară

3 3
3 3
2
2

5
SECȚIUNE ORIZONTALĂ
SECȚIUNE ORIZONTALĂ
2 6
2 6

2
2
3
6 3
6

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8 x 11 part. exterioară [2] nit 4,8 x 11
[3] element prelucrat de fereastră [3] element prelucrat de fereastră part. exterioară
[5] element de fixare a panoului 3 [5] element de fixare a panoului
[6] bandă de etanșare [6] bandă de etanșare 3
2
[8] element structură ușoară 5 [8] element structură ușoară 2
5

78 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: verticală


Pentru panourile de perete HPP PSF
DET. W.04.06
Așezarea panourilor de perete: orizontală
Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD SECȚIUNE ORIZONTALĂ
DET. W.04.05

2 6

7
2
3
3

part. exterioară SECȚIUNE ORIZONTALĂ

2
3 3
2 3
SECȚIUNE ORIZONTALĂ

5 2
6
3
2
6
6

[1] panou de tip sandwich


part. exterioară
[2] nit 4,8 x 11 [1] panou de tip sandwich
[3] element prelucrat de fereastră [2] nit 4,8 x 11
3
[5] element de fixare a panoului [3] element prelucrat de fereastră
[6] bandă de etanșare 2 [5] element de fixare a panoului
5
[7] termobloc sau garnitură de etanșare expandabilă [6] bandă de etanșare
[8] element structură ușoară [8] element structură ușoară

80 www.impro.ro
Detalii tehnice

Detalii ale ușii


Așezarea panourilor de perete: verticală
Așezarea panourilor de perete: verticală
Pentru panourile de perete HPP PSF
DET. W.05.02

Pentru panourile de perete HPP PSF


DET. W.05.01 SECȚIUNE ORIZONTALĂ

SECȚIUNE ORIZONTALĂ 1
6

2
1

6 5
3 2
8

5
2 8

3
2

3 2

3 3

2
3
2

SECȚIUNE ORIZONTALĂ

2
SECȚIUNE ORIZONTALĂ
8

8
3

2
3

[1] panou de tip sandwich 3 [1] panou de tip sandwich 2


[2] nit 4,8 x 11 [2] nit 4,8 x 11 5
[3] element prelucrat de fereastră 2 [3] element prelucrat de fereastră
[5] element de fixare a panoului 5 [5] element de fixare a panoului
[6] bandă de etanșare [6] bandă de etanșare
[8] structură ușoara ușă [8] structură ușoara ușă

82 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: verticală


Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.05.04
Așezarea panourilor de perete: verticală
Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
DET. W.05.03

SECȚIUNE ORIZONTALĂ

SECȚIUNE ORIZONTALĂ
1
6
1
2
6
2 8 5
3 2
5

2 8

3 2

3
3

3 2
2

SECȚIUNE ORIZONTALĂ

SECȚIUNE ORIZONTALĂ 2

8
8

3
2

3
2

3
[1] panou de tip sandwich
[2] nit 4,8 x 11 [1] panou de tip sandwich
3
[3] element prelucrat de fereastră [2] nit 4,8 x 11 2
[5] element de fixare a panoului [3] element prelucrat de fereastră 5
2
[6] bandă de etanșare [5] element de fixare a panoului
5
[8] structură ușoara ușă [6] bandă de etanșare
[8] structură ușoara ușă

84 www.impro.ro
Detalii tehnice

Detalii ale porții Fixarea panourilor


Așezarea panourilor de perete: verticală Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD
Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD DET. R.01.01
DET. W.06.01 9
5

3
6

2
5
8

3
2
3

numărul elementelor de îmbinare conform indicațiilor proiectantului

3
2 5 5 5 5

[1] panou de tip sandwich 3


[2] nit 4,8 x 11
[3] element prelucrat de fereastră
2
[5] element de fixare a panoului [1] panou de tip sandwich
5
[6] bandă de etanșare [5] element de fixare a panoului
[8] element structură ușoară [9] element de îmbinare 4,8 x 16 cu garnitură de etanșare Ø14 din 400 în 400 mm

86 www.impro.ro
Detalii tehnice

Pentru panourile de acopeirș HPT TD3 Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD
DET. R.01.02 DET. R.01.03
9
5 5

6 200
1
max. 5mm
9

6
min.50
min.50

element de fixare a panoului

numărul elementelor de îmbinare conform indicațiilor proiectantului

5 5 element de îmbinare 4,8 x 16 cu șaibă Ø14


5 5

[1] panou de tip sandwich


[1] panou de tip sandwich [5] element de fixare a panoului
[5] element de fixare a panoului [6] bandă de etanșare
[9] element de îmbinare 4,8 x 16 cu garnitură de etanșare Ø14 din 400 în 400 mm [9] element de îmbinare 4,8 x 16 cu garnitură de etanșare Ø14 din 400 în 400 mm

88 www.impro.ro
Detalii tehnice

Pentru panourile de acopeirș HPT TD3


DET. R.01.04
6 200
5
Detaliu de coamă
max. 5mm
9 6
Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HPT TD3
1 DET. R.02.01

4
A se îndoi tabla în timpul
montării
5
3
8 7

6
min.50
min.50 1

50

3
element de fixare a panoului

element de îmbinare 4,8 x 16 cu șaibă Ø14

[1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8x11
[3] prelucrare
[4] miez – vată minerală
[1] panou de tip sandwich [5] element de fixare a panoului
[5] element de fixare a panoului [6] bandă de etanșare
[6] bandă de etanșare [7] garnitură de etanșare profilată
[9] element de îmbinare 4,8 x 16 cu garnitură de etanșare Ø14 din 400 în 400 mm [8] șurub autoforant 4,8x19

90 www.impro.ro
Detalii tehnice

Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HTP MTD, HTP TD3


DET. R.02.06 Detalii de coamă (acoperișuri intr-o singură apă)
Așezarea panourilor: verticală
Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HPT TD3
DET. R.02.02

4
A se îndoi tabla în timpul
8
montării
5 7
3
8 7 8
5

1 1

A se îndoi tabla
în timpul montării

50
2
2
3
3

6
4

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8x11 [2] nit 4,8x11
[3] prelucrare [3] prelucrare
[4] miez – vată minerală [4] umplutura rostului – spumă / vată minerală (conform tipului de panouri)
[5] element de fixare a panoului [5] element de fixare a panoului
[6] bandă de etanșare [6] bandă de etanșare
[7] garnitură de etanșare profilată [7] garnitură de etanșare profilată
[8] șurub autoforant 4,8x19 [8] șurub autoforant 4,8x19

92 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: verticală


Pentru panourile de perete HPP PSF
Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HPT TD3
DET. R.02.04

Așezarea panourilor de perete: verticală


Pentru panourile de perete HPP PSF
Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HTP TD3
DET. R.02.03 8

3
7

8
5 2
3
7
1

A se îndoi tabla 8
în timpul montării 5 A se îndoi tabla
în timpul montării

4
2
2

3
4

5
5

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8x11 [2] nit 4,8x11
[3] prelucrare [3] prelucrare
[4] umplutura rostului – spumă [4] umplutura rostului – spumă
[5] element de fixare a panoului [5] element de fixare a panoului
[6] bandă de etanșare [7] garnitură de etanșare profilată
[7] garnitură de etanșare profilată [8] șurub autoforant 4,8x19
[8] șurub autoforant 4,8x19

94 www.impro.ro
Detalii tehnice

Detaliu al îmbinării cu perete Detalii de streașină 5


Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HPT TD3 Așezarea panourilor de perete: verticală
DET. R.02.05 Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HPT TD3
DET. R.03.01

8
1
3
9
Sistem jgheaburi
3
de oţel INGURI®

3
7

8 3
5 4 2
3
2
1 3
8
max. 300mm

A se îndoi tabla
în timpul montării

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8x11 [2] nit 4,8x11
[3] prelucrare [3] prelucrare
[4] umplutura rostului – spumă / vată minerală (conform tipului de panouri) [4] umplutura rostului – spumă / vată minerală (conform tipului de panouri)
[5] element de fixare a panoului [5] element de fixare a panoului
[7] garnitură de etanșare profilată [8] șurub autoforant 4,8x19
[8] șurub autoforant 4,8x19
[9] centură de silicon

96 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: verticală Așezarea panourilor de perete: verticală


Pentru panourile de perete HPP PSF Pentru panourile de perete HPP PSD, HPP MDD
Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HPT TD3 5 Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HPT TD3
DET. R.03.02 DET. R.04.01

7
8
5

8 3
3 1
1

3
Sistem jgheaburi
de oţel INGURI®

2 8
3

2
3
2
6
3
5
8
max. 300mm

5
1

[1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8x11
[1] panou de tip sandwich [3] prelucrare
[2] nit 4,8x11 [4] umplutura rostului – spumă / vată minerală (conform tipului de panouri)
[3] prelucrare [5] element de fixare a panoului
[4] umplutura rostului – spumă / vată minerală (conform tipului de panouri) [6] bandă de etanșare
[5] element de fixare a panoului [7] bandă adezivă
[8] șurub autoforant 4,8x19 [8] șurub autoforant 4,8x19

98 www.impro.ro
Detalii tehnice

Așezarea panourilor de perete: verticală Așezarea panourilor de perete: verticală


Pentru panourile de perete HPP PSF Pentru panourile de perete HPP PSF
Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HPT TD3 Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HPT TD3
DET. R.04.02 DET. R.04.03

7
8 8
5

3 3

1 3

3 2
7
8
5

4 1

2 8

5 8

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8x11 [2] nit 4,8x11
[3] prelucrare [3] prelucrare
[4] umplutura rostului – spumă de montare [4] umplutura rostului – spumă de montare
[5] element de fixare a panoului [5] element de fixare a panoului
[6] bandă de etanșare [6] bandă de etanșare
[7] bandă adezivă [7] bandă adezivă
[8] șurub autoforant 4,8x19 [8] șurub autoforant 4,8x19

100 www.impro.ro
Detalii tehnice

Detalii ale lucarnei Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HPT TD3
Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD, HPT TD3 DET. R.05.02
DET. R.05.01

8
5
8 A se îndoi tabla 8
în timpul montării 6
7

1 3

2
6

[1] panou de tip sandwich [1] panou de tip sandwich


[2] nit 4,8x11 [2] bandă adezivă
[3] prelucrare [3] prelucrare
[4] miez – vată minerală [4] miez – vată minerală
[5] element de fixare a panoului [5] element de fixare a panoului
[6] bandă de etanșare [6] bandă de etanșare
[7] garnitură de etanșare profilată [8] șurub de coasere
[8] șurub de coasere

102 www.impro.ro
Colțar exterior Grosimea panoului 150
DET. FW.01.03

240
25

135
Grosimea panoului 40 - 80 Grosimea panoului 100 - 120 �
DET. FW.01.01 DET. FW.01.02
135

160 200
25 12

25
135 13 25
� 5�

135 13
5�

240

12 12

25 25
160

200

25
12
25
25
12
25

25
12
25

Grosimea panoului 40 - 150


DET. FW.01.04
Colțar interior
DET. FW.01.05
25
12
25

15
25
100

13

70
5�

13
5�
12

100 25
15

70

104 www.impro.ro
Detalii tehnice

Prelucrări din tablă pentru soclu /


fereastră
Grosimea panoului 100 Grosimea panoului 120
DET. FW.02.05 DET. FW.02.06

135 155
Grosimea panoului 40 Grosimea panoului 50
DET. FW.02.01 DET. FW.02.02

90

90

75 85 95 �
93


95 �
90

93

90

35

35
35

95


95
45

15
45

15

95


35

95
35

45 45
� �
15

15

Grosimea panoului 80 Grosimea panoului 60 Grosimea panoului 150


DET. FW.02.04 DET. FW.02.03 DET. FW.02.07

185

115 95

90
90
90


93

95
� 95


� � 93
95

35
95
35
35

45 45
� � 45

15

15
15

106 www.impro.ro
Detalii tehnice

șorț de mascare
Grosimea panoului 40 - 150
Element prelucrat manson c - înclinare 10%
Grosimea panoului 60/100 Grosimea panoului 80/120
DET. FW.03.01 DET. FR.02.01 DET. FR.02.02

60 60
25

1,5
1,5
25
15
15


96

96
60
135 �
� 135

80
63
135 5�
� 13

83
84

20

20
130 84

80

80

Grosimea panoului 100/140 Grosimea panoului 120/160


DET. FR.02.03 DET. FR.02.04
DET. FW.03.02

30 60
60

1,5
1,5
15 15
20
20


96

96
50 50

100

120
103

123
84

84

80

80

108 www.impro.ro
Detalii tehnice

Element prelucrat manson c - înclinare 10% Semicoamă


DET. FR.03.01 DET. FR.03.02 DET. FR.04.01
335

15 �
15 87
15

170
84
� 96

75

70

70
40

75

15

50
15

15
element de îmbinare semicoamă
SORŢ STREAŞINA DET. FR.04.02

315
DET. FR.03.03


87
63

168
45

0�
12

75

16

38

110 www.impro.ro
Detalii tehnice

profil z
DET. FR.04.03
DET. FR.01.02

297 297

15 Unghiul depinde de unghiul de înclinare 15


al acoperișului

33
40

33

Coamă dantelată
DET. FR.01.01
R44 240

10 vedere A
39

0�

112 www.impro.ro
Detalii tehnice

Garnituri de etanșare profilate


Pentru panourile de acopeirș HPT TD5, HPT MTD Pentru panourile de acopeirș HPT TD3
DET. UPG.TD5 DET. UPG.TD3
250
25

500

500
250
1000

25
64
25
250

500

500

67

50
250

10 10
49
49

114 www.impro.ro
9 Accesorii

116 www.impro.ro
Accesorii

Fixări factorilor exteriori (de ex. rezistența la infiltrarea apei).


Etanșări
Panourile de tip sandwich sunt fixate de structura cu ajutorul Etanșările calitative asigură funcționalitatea deplină a
elementelor de îmbinare dedicate acestora. În funcție de Toate acestea sporesc siguranța construcției și elimină învelitorii construite din panourile de tip sandwich.
suport, vă recomandăm patru tipuri de șuruburi de fixare așa zise jocuri de montare, adică înșurubări prea slabe Oferta noastră conține etanșările durabile din poliuretan,
care diferă în principiu prin construcția filetului. sau deplasări care pot să apară între panoul de tip profilate, rezistente la factorii dăunători ai mediului.
sandwich și suportul la care acesta este montat.
Șuruburile autoforante în intervalul de grosime 1,5-4 mm –
sunt destinate pentru construcții din oțel cu pereți subțiri. Forța de presare a elementului de îmbinare trebuie să fie
ajustată astfel încât să nu se deformeze șaiba. Problema
este prezentată pe figura de mai jos.

Șuruburile autoforante în intervalul de grosime 4-16 mm – Corect


sunt destinate pentru construcții din oțel.

Șuruburile autoforante în intervalul de grosime peste 16


mm – sunt destinate pentru construcții din oțel.
Incorect Luminatoare de acoperiș
Luminatoarele de acoperiș reprezintă profilele panourilor
trapezoidale executate din policarbonat, care permit pătrunderea
razelor solare. Acestea sunt aplicate pentru a se furniza mai
multă lumină în clădiri. Calitatea mare a acestora este costul
scăzut față de corespondenții acestora din sticlă, precum și
posibilitatea de montare în hale cu temperaturi scăzute.

Șuruburile autoforante pentru construcții din lemn și beton: La montarea panourilor de tip sandwich cu profilarea
trapezoidală recomandăm utilizarea calotelor, dotate cu
o garnitură de etanșare interioară și ajustate ca mărime Profil trapezoidal pentru iluminare suplimentară
la suprafața frontală și laterală a trapezului panoului de
tip sandwich.
Lungimea elementului de îmbinare trebuie să fie ajustată
Dimensiuni
în funcție de tipul și grosimea panoului de tip sandwich
aplicat. Toate elementele de îmbinare trebuie să fie dotate H = 40 mm, rozm: 10 000 x 1000 mm
cu șaibele de etanșare Ø19. Dacă obiectul este expus la H = 40 mm, rozm: 12 000 x 1000 mm
umiditatea excesivă și la acțiunea factorilor chimici, vă
recomandăm utilizarea elementelor de îmbinare din oțel H = 40 mm, rozm: 13 500 x 1000 mm
inoxidabil.
Pentru a îmbunătăți aspectul estetic al montării, mai ales în
cazul îmbinării panourilor de tip sandwich cu fixarea vizibilă, Rolul calotelor este distribuirea uniformă a forței de
pot fi utilizate elemente de îmbinare cu capetele și șaibele presare a elementelor de îmbinare pe suprafețe mai mari
vopsite prin pulverizare sau dotate cu capace de plastic, și asigurarea unor îmbinări rezistente la infiltrarea apei.
acestea având culoarea ajustată la culoarea tablei panoului. În majoritatea cazurilor acestea reprezintă o soluționare Profil pentru iluminare suplimentară, policarbonat celular
Pentru a fixa corect panoul de tip sandwich de construcție, mai eficientă decât șaibele obișnuite cu masa de
în timpul fixării trebuie să mențineți poziția perpendiculară etanșare de tip EPDM.
a elementului de îmbinare față de suprafața de adeziune. Pentru calitatea de efectuare a montării răspunde
De aceea, la montare este indicată utilizarea uneltelor executantul și departamentul de supraveghere tehnică
specializate de înfiletare, dotate cu capete ce vor ghida al acestuia. Cauza lipsei de etanșeitate a învelitorilor
elementele de îmbinare lungi și vor limita adâncimea fixării. este, cel mai adesea, executarea eronată a lucrărilor Dimensiuni
Aceste elemente optimizează capacitatea de înșurubare, de montare. Pentru a atinge efectul optim, vă
permițând concomitent acțiunea de forare și fixare cu recomandăm să vă consultați cu consultantul tehnic al H = 10 mm, modul: 600 x 960 mm
utilizarea unei singure electrounelte, fapt care influențează firmei IMPRO®. De asemenea, este indicată efectuarea
semnificativ calitatea fixării și economisirea timpului de montării cu ajutorul echipelor specializate care cunosc
lucru. Cu ajutorul acestora obtinem o apasare continua si specificul de montare a unor carcase ușoare.
constanta micșorînd astfel riscul de apariție a deformărilor
pe tabla de oțel și mărește rezistența fixărilor la acțiunea

118 www.impro.ro
10 transport
și depozitare

120 www.impro.ro
Transport și depozitare

recomandări de transport
Mijlocul de transport recomandat pentru transportarea panourilor
de tip sandwich este un camion cu remorcă, deschisă sau una
care facilitează încărcarea laterală pe ambele părți pe toată
lungimea acestuia. Remorca nu trebuie să fie mai scurtă decât
lungimea panourilor încărcate, iar greutatea încărcării nu poate
depăși capacitatea portantă a vehiculului. Pe încărcare trebuie să
fie amplasate curele de transport, maxim la distanță de 3 m, însă
În tabel sunt prezentate recomandările referitoare la ambalarea și nu mai puțin decât 2 curele pe un pachet. Întinderea curelelor nu
transportarea panourilor de tip sandwich IMPRO®. trebuie să cauzeze deformarea panourilor.

Panouri de perete [mm] Panouri de acoperiș [mm]


Grosimea Număr de Număr de pa- Înălțimea Grosimea Număr de Număr de Înălțimea
panoului bucăți într- chete în vehicul pachetelor panoului bucăți într- pachete în pachetelor
-un pachet -un pachet vehicul
25 23 8 2530
30 16 6 2610
40 19 6 2520 40 12 6 2370
50 15 6 2490 50 8 8 2520
[1]
60 13 6 2580 60 10 6 2610 [2]
80 10 6 2610 80 8 6 2610
100 8 6 2610 100 6 6 2370 Asigurare în transport:
[1] profil unghiular de protecție
120 6 6 2370 120 4 8 2520
[2] curea de transport
150 5 6 2460

Container –înălțimea maximă a pachetelor 2700 mm

Figura de mai jos prezintă dimensiunile maxime ale unui pachet.


Descărcare
[1]

Pentru descărcarea pachetelor cu lungime maximă


de 6 m este admisă utilizarea motostivuitoarelor
cu lățimea reglabilă a furcilor – acestea trebuie
însă să aibă distanțarea minima de 2 metri și
lățimea minima de 150 mm. Pachetele mai lungi
decât 6 m trebuie să fie ridicate cu utilizarea
[2] curelelor de transport și traverselor. Pentru
pachetele cu lungimea de 6-12 m curelele
trebuie să aibă lățimea minima de 200 mm și
să fie distanțate din 2-4 în 2-4 m, iar pentru cele
de peste 12 m, respectiv: 200 mm și 3,5-4,5 m.
Recomandăm așezarea curelelor pe distanțierele
din lemn, amplasate în josul și în susul pachetului.
[1] Curelele trebuie să aibă lățimea minima
[3] de 300 mm și grosimea minimă de 25 mm.
[2]
Nu trebuie să ridicați pachetele pe curele de
strângere, încruțișate și nici să utilizați lanțuri sau
Dimensiuni maxime ale pachetului: Descărcare sârme din oțel care pot deteriora marfa.
[1] max. 1,19 m [1] grindă de distanțare
[2] max. 1,25 m [2] distanță de la curele min. 5 cm
[3] max. 13,5 m

122 www.impro.ro
Depozitare

[1]
[2] Unghi de înclinare 2%

Descărcare:
[1] polistiren Pe șantier vă recomandăm să depozitați pachetele cu panouri
[2] panou OSB de tip sandwich pe suporturile din fabricație și cu respectarea
unei înclinări ușoare – aprox. 2% de-a lungul marginii laterale.
Pachetele nu trebuie să fie așezate în straturi, deoarece astfel
de depozitare poate cauza deformarea panourilor pe straturile
exterioare și interioare. Panourile de tip sandwich trebuie să
fie depozitate în încăperile închise și aerisite, însă nu mai mult
decât 4 săptămâni. Depozitarea mărfii în aer liber este admisă
numai pe o perioadă scurtă și cu protecția corespunzătoare
împotriva ploii, vântului puternic, zăpezii sau împotriva
poluărilor. În acest scop vă recomandăm utilizarea unei prelate
permeabile care facilitează evacuarea umidității.

[1]

Pentru a se evita deteriorările materialului nu este


recomandată așezarea pachetelor unul peste celălalt.

Descărcare:
[1] distanță de la curele min. 5 cm

124 www.impro.ro
Contact

S.C. IMPRO® S.R.L. CONTACT VÂNZARI

Centrul de producție şi logistică PRODUSE INDUSTRIALE regiunea de vest +40 739 835568
DN 59 km 8+550 m stânga, regiunea de sud-est +40 722 573653
Parcul Industrial INCONTRO regiunea de nord-est +40 736 107633
307221 Chișoda, Jud. Timiș. regiunea centru +40 725 201760

tel. 0356 461 461 fax 0264 484829


fax 0356 461 460
Tel. mobil 0720 038 671
e-mail timisoara@impro.ro

Centrul de producție şi logistică PRODUSE REZIDENTIALE


Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj
S.C. IMPRO® S.R.L.
tel. 0264 484 849
fax 0264 484 829 Centrul de producție şi logistică
Tel. mobil 0735 164 764 Str. Leonardo da Vinci nr 15
e-mail office@impro.ro Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj

tel. 0264 484 849


www.impro.ro
fax 0264 484 829
Tel. mobil 0735 164 764
BLACHPROFIL 2® SP. Z O.O. e-mail office@impro.ro

Centrul de producție şi logistică


Producție (Panouri termoizolante)
32-566 Alwernia
DN 59 km 8+550 m stânga,
Grojec, ul. Grojecka 39
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chișoda, Jud. Timiș.
Producție
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 0356 461 461
ul. Budowlanych 10
fax 0356 461 460
Tel. mobil 0720 038 671
www.bp2.eu
e-mail timisoara@impro.ro

www.impro.ro

21

Toate valorile şi caracteristicile fizico-chimice ale produselor


prezentate în catalog au un caracter orientativ şi de opinie.
Se rezervă dreptul apariţiei greşelilor sau erorilor în redactare
şi imprimare, precum şi a modificărilor parametrilor tehnici
ale produselor.

1. Cluj Napoca, România Broşura de faţă constituie o invitaţie de depunere a ofertei


2. Timisoara, România în înţelesul art. 14 pct. 2 al Convenţiei Naţiunilor Unite
3. Alwernia lângă Cracovia, Polonia privind contractele de vânzare internaţională a mărfurilor.
4. Dąbrowa Górnicza, Polonia Copyright © 2020 IMPRO® Toate drepturile rezervate.

126
S.C. IMPRO S.R.L
Pag. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj
publicat la: iunie 2020 RO

S-ar putea să vă placă și