Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie biochimie

Greabu Maria, Totan Alexandra, Mohora Maria, Dricu Anica, Pârvu Alina Elena, Foia Liliana, Marilena Motoc,
Ghid de biochimie medicală, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2014
2. Darie Virgil, Grigorescu Margareta, Firu Dănuţ, Bugă Ana Maria, Popescu Ştefana Oana Biochimie
medicală, vol.I-II. Editura SITECH. Craiova, 2006;
3. Mohora Maria, Biochimie medicală, Ediţia a II. Bucureşti. 2005;
4. Dinu Veronica, Truţia Eugen, Popa Cristea Elena, Popescu Aurora, Biochimie Medicală, Editura Medicală
2002
5. Michele Denisa, Biochimie Clinică, Editura Medicală. Bucureşti, 2001
6. Pleşca – Manea Luminiţa, Cucuianu M., Crisnic, I., Budrașcă, Ioana, Biochimie Clinică – Fundamentare
fiziopatologică, Ed. Cluj-Napoca, 2003
7. Michele Denisa - Biochimie clinică, ed. a II-a, Ed. Medicală Bucureşti 2010
8. Denisa Mihele, Biochimie clinică - Metode de laborator, Ed. Medicală, Bucureşti, 2007
9. Atanasiu Valeriu, Mircea Adrian Căplănuși, Maria Mohora, Carmen Duță ș.a., Biochimie medicală: Lucrări
practice, Ed. Universitară „Carol Davila’’, Bucureşti, 2003
10. Manole Gh., Gălăţescu E.M., Analize de laborator, Editura CNI Coresi, 2007
11. Borundel C., Medicină internă, Editura All, București, 2009;
12. Bănică Ramona, Samoilă M., Anghel L., Negru M. Analize de laborator şi alte explorări diagnostice,
MedicArt, 2007
13. Aramă Ş. S., Explorări funcţionale, Editura CERMAPRINT, Bucureşti, 2006
14. Dumitrașcu V., Giju S., Grec D. S., Sedimentul urinar, Ed. de Vest Timişoara, 2007
15. Valean Simona, Cucuianu Mircea, Porfiriile – biochimie, etiopatogeneză, forme clinice, Ed. Medicală
Universitară „Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca, 2003
16. Dobreanu Minodora, Biochimie clinică – Implicaţii Practice, ediţia a II-a Ed. Medicală 2010

NURSING GENERAL

1.*** Asociația de Nursing din Romania, Proceduri de Nursing, Editura Ex Ponto, Constanța, 2009
2. *** LEMON ,Capitolul 4: Procesul de nursing și documentarea, 1996
3. Cerghit, Ioan, Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași, 2006
4. Iftimovici, Radu, Istoria medicinei, Editura All, București, 1994
5. Linda Jual Carpenito- Moyet(2012) , Diagnostics infirmiers, Editura Elsevier- Masson
6. Marcean, Crin (coord.), Manual de nursing pentru elevii din anul I ai Școlilor Postliceale Sanitare, Editura
All Educational, București
7. Pascal Hallouet, Jerome Eggers, Fiches de soins infirmiers, Editura Elsevier Masson, 2008
9. Carol Mozes, Tehnica ingrijirii bolnavilor, Editura medicala, 2018
10 Titirca Lucretia Ghid de nursing, Editura Viata medicala, 2008

S-ar putea să vă placă și