Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.4.a.

Sinteză pentru activități metodice

           

       Metodele de învăţământ ca mijloace de dezvoltare a competențelor elevilor pentru


disciplina religie-cultul ortodox reprezintă căile utilizate în şcoală de către profesorul de
religie în a-i sprijini pe elevi, să-și însușiească copetențele specificate în Programa școlară
pentru disciplina religie, e.g. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune
cu diferite manifesteri ale credinței. Infinita varietate de sițuatii, intenții și acțiuni
didactice, este izvorul unei mari diversități de proceduri de lucru, de unde pluralismul
metodelor, ca sprijin în manifestarea creativității profesorului. În didactica modernă
metoda de învăţământ este înţeleasă ca un anumit mod de a proceda care tinde să
plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată care să se
apropie până la identificare cu una de cercetare ştiinţifică, de urmărire şi
descoperire a adevărului şi de legare a lui de aspectele practice ale vieţii. Folosirea
strategiilor pentru invatarea activa nu trebuiesc rupte de cele tradiţionale, ele
marchează un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice.

     Dintre metodele moderne, activ- participative, utilizate la orele de limba română,
amintim: Mozaicul , Fishbowl (tehnica acvariului) , Turul galeriei , Interviul în trei trepte,
Cubul etc.

         Avantaje ale metodelor moderne:

- dezvoltarea competenţelor de comunicare; ameliorarea calităţii învăţării; participarea


activă, implicarea în realizarea sarcinilor de învăţare (auto)propuse; împărtăşirea
experienţelor; realizarea transferului de cunoştinţe; confruntarea ideilor; analiza,
compararea modurilor de a învăţa, a achiziţiilor realizate; dezvoltarea responsabilităţii
individuale; asumarea şi interpretarea unor roluri variate în cadrul grupului; cultivarea
toleranţei, a respectului pentru diversitate; formarea şi consolidarea deprinderii de
ascultare activă; dezvoltarea gândirii critice; dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de
învăţare; dezvoltarea bazei motivaţionale a învăţării; consolidarea încrederii în propriile
forţe; consolidarea stimei de sine etc.