Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.c.

Următoarea unitate de învățare (60


min)
 

                  Unitatea de învățare este un document nou ajutător din punct de vedere pedagogic,
elaborat din ciclurile tematice ale programei și care reprezintă o componentă a procesului
didactic, deschisă și flexibilă, coerentă din punct de vedere tematic, desfășurată în mod
continuu pe o perioadă de timp determinată și finalizată cu evaluare( de regulă sumativă).

                    În cadrul orelor de religie trebuie să avem în vedere conceperea unor modele:

a)       de predare cu valorificarea metodei inductive, prin exemple de corelații între un


element concret și o temă ( idee specifică disciplinei Religie)

b)      de predare cu valorificarea metodei transductive, prin folosirea analogiilor .

     În continuare voi prezenta în mare, metoda de învățare prin descoperire, deoarece
utilizarea ei la ora de Religie corespunde tendinței actuale din învățământul românesc de a
promova învățarea centrată pe elev.

    Folosirea ei la ora de Religie este un lucru important, deoarece disciplina are un pronunțat
caracter formativ.

    Învățarea prin descoperire pune în valoare, în egală măsură, creativitatea elevilor și a
cadrelor didactice.

    Această metodă este importantă deoarece, în ora de Religie, se face apel în special la trăire,
la emoție, la experiere spirituală.

  Învățarea prin descoperire la ora de Religie se poate vedea ca:   

-          o implicare activă a elevilor în procesul didactic, parte din devenirea lor spirituală

-          un prilej de înțelegere profundă a realității prin analogii și deducții

    Această metodă a fost aplicată cu succes în cadrul lecției „Pilda Semănătorului- primire și
împlinire a cuvântului lui Dumnezeu” ( clasa a VIII-a).

     În urma cursului CRED pot realiza o unitate de învățare printr-o abordare intuitivă sau
aplicativă punând accentul pe competențe.

    De asemenea, voi încerca să creez contexte pentru a dezvolta cât mai multe competențe
cheie (competența digitală, spiritul de inițiativă și antreprenoriat).

S-ar putea să vă placă și