Sunteți pe pagina 1din 1

1 A

2 L
3 E
4 X
5 A
N
7 D
8 R
9 U

10 I
11 O
A
13 N

14 C
15 U
Z
A

1. Locul izbucnirii revoluției de la 1848 din Transilvania.


2. General rus, responsabil de elaborarea Regulamentelor Organice: Pavel............
3. Conducătorul revoluției române de la 1821: Tudor..............
4. Domnitor al Moldovei numit în urma Convenției de la Balta Liman: Grigore.................... Ghica
5. Adunări reprezentative și consultative organizate n 1857 cu scopul de a se pronunța față de Unirea
Principatelor.
6. Lege prin care învățământul primar devine gratuit și obligatoriu: Legea...........
7. Autorul ”Petiției proclamație”: Vasile.....................
8. Organizație secretă grecească (Odessa, 1814)
9. Parlamentul ungar (1848): Dieta de la ...............
10. Locul începerii revoluției de la 1848 din Moldova.
11. Armata ce a înfrânt revoluția de la 1848 din Țara Românească.
12. Programul revoluției de la 1848 din Țara Românească: Proclamația de la................
13. Organizație ce avea drept scol înlăturarea lui Cuza: ”....................... coaliție”.
14. Acțiune prin care averile mănăstirești erau trecute în proprietatea statului.
15. Autorul Proclamației de la Islaz: Ion Heliade.....................
16. Locul începerii revoluției de la 1848 din Țara Românească.
17. Soția lui Cuza.