Sunteți pe pagina 1din 2

Test final: Statul român modern

1. Prințul Carol de Hohenzollern a fost proclamat domn de către “Adunare” la:


a) 11 februarie 1866 b) 25 aprilie 1866 c) 10 mai 1866 d) 1 iulie 1866
2. Consultarea cetățenilor care se pronunță prin da sau nu asupra unui proiect de lege reprezintă:
a) secularizare b) plebiscit c) vot cenzitar d) vot universal
3. Aducerea ca domn în România a principelui Carol a fost făcută prin intermediul: a) Prusiei b) Austriei c)
Rusiei d) Franței
4. Conform Constituției din 1866 sistemul electoral: a) era bazat pe vot cenzitar b) era universal, direct, secret
c) se referea la posibilitatea votului pentru toți cetățenii de la 18 ani d) vot pt cetățenii de 21 de ani
5. Art. 7 al Constituției prevedea: a) ereditatea domniei b) proprietatea era sacră si inviolabilă
c) ereditatea se stabilea numai pe linie masculină d) cetățenie numai pt creștini
6. Constituția din 1866: a) menționa statutul țării de dependență față de I. Otoman b) menționa existența
garanției Marilor Puteri c) nu menționa statutul de dependență d) era inspirată după modelul Franței
7. În preajma războiului din 1877, conservatorii susţineau în politica externă:
a) menţinerea regimului de garanţie colectivă b) apropierea de Rusia c) apropierea de Turcia d) acţiuni
deschise împotriva otmanilor
8. Revoltele din primăvara anului 1876 din Balcani debutează prin: a) revoluţia junilor turci b) răscoala
bulgarilor c) răscoala sârbilor d) revolta românilor
9. În vederea unei posibile participări la conflictul cu otomanii, Ion C. Brătianu a avut o întrevedere la Sibiu în
august 1876, cu: a) Alexandru II b) F. Josepf c) Alexandru Gorceakov d) Dimitrie Stuart
10. Convenţia din aprilie 1877, prevedea ca cheltuielile ocazionate de trecerea trupelor ruse pe teritoriul
României: a) să fie suportate de guvernul rus b) să fie suportate de guvernul român c) să fie suportate de
ambele state d) în schimbul cheltuielilor românii urmau să primească Dobrogea.
11. Convenţia româno-rusă din aprilie 1877 a fost semnată din partea Rusiei de către: a)Alexandru II b) Dimitrie
Stuart c) Alexandru Gorceacov d) F. Josepf.
12. Independenţa României a fost proclamată în Cameră de către: a) M. Kogălniceanu b) Nicolae Fleva c)
Vasile Boerescu d) Ion C. Brătianu.
13.Termenul de jure se explică prin: a) ceea ce există în practică b) ceea ce există în teorie c) ceea ce există în
teorie şi practică d) ceea ce nu există.
14. Principiul internaţional potrivit căruia fiecare stat are dreptul să-şi exercite suveranitatea asupra teritoriului
său poartă numele de: a) suzeranitate b) autonomie c) integritate teritorială d) independenţă.
15. Armata rusă din Balcani era condusă de: a) ţarul Alexandru II b) arhiducele Nicolae c) gen. Zotov d)
cancelarul Gorceakov.
16.Armata română a trecut la sudul Dunării în 1877: a) fiind forţată de Rusia b) fiind forţată de Turcia c) în
urma încheierii unei convenţii militare cu Rusia d) fără convenţie militară scrisă
17. Prevederile Constituţiei din 1866 depăşeau statutul de autonomie al ţării; singura menţiune era aceea a
suzeranităţii otmane.
18. Conform Constituţiei, Carol avea drept de veto absolut; el a profitat de acest lucru.
19. Unul din principiile Constituţiei din 1866 a fost guvernarea reprezentativă; aceasta a fost prima Constituţie
internă românească.
20. Constituţia din 1866 a fost promulgată după consultarea cu Marile Puteri ; ea prevedea drepturi şi libertăţi
cetăţeneşti.
21. Constituţia din 1866 a fost liberală; ea a reglementat statutul monarhiei din România.
22. Prin Constituţia din 1866, România devenea regat, fiind condusă de un rege; Constituţia era completată cu o
lege electorală cenzitară.
23. Opozanţii lui Al. I. Cuza au luat în considerare faptul că Unirea era valabilă doar pe timpul vieţii acestuia;
odată cu alegerea lui Carol a fost întărită şi ideea de unitate a Principatelor.
24.În preajma războiului din 1877, cei mai mulţi liberali se pronunţau pentru acţiuni deschise împotriva I.
Otoman; Rusia urmărea să ajute dezinteresat popoarele din Balcani.
25. Conservatorii considerau că obţinerea independenţei Rom. depindea de relaţiile diplomatice cu Germania şi
A-U; Ion C. Brătianu a avut o întrevedere la Sibiu cu împăratul Fr. Joeph.
26. În primăvara anului 1877 a izbucnit răscoala bulgarilor împotriva I. Otoman; Convenţia româno-rusă din
1877 a evidenţiat o schimbare a atitudinii Rusiei faţă de statul român.
27. În mai 1877, ambele Camere au votat independenţa absolută a statului român; prin acest act era înlăturată
atât suzeranitatea otomană, cât şi garanţia colectivă a Marilor Puteri.
28. Ion C. Brătianu i-a întâlnit la Livadia, în Crimeea, pe ţarul Alexandru II şi pe cancelarul Gorceacov;
convenţia româno-rusă a fost semnată la Bucureşti.